Úprava názvů nebo popisků dat v grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Obsahuje-li graf grafů nebo OS a popisky dat, které se přidají do Datové body, můžete upravovat jejich obsah. Můžete upravit názvů a popisků dat, které nebyly propojené s daty v listu přímo v grafu a použít formátování textu a vylepšit jeho vzhled. Můžete upravit názvů a popisků dat, které jsou propojené s daty v listu do odpovídajících buněk listu – změn, které se automaticky zobrazí v názvů a popisků dat v grafu, ale nebudete je moct používat formát RTF. Při úpravě propojené název nebo popisek dat v grafu, tento název nebo popisek dat se už propojený na odpovídající buňku listu a změny provedené nejsou zobrazené v listu. Však můžete obnovit propojení mezi názvy nebo popisky dat a buněk listu.

Po dokončení úprav textu můžete změnit umístění popisků dat podle potřeby.

Poznámka : K dokončení těchto postupů graf může mít názvy nebo popisky dat. Další informace o tom, jak přidáte najdete v článku Přidání nebo odebrání názvů v grafu a popisky dat přidat nebo odebrat v grafu.

Co chcete udělat?

Úprava obsahu názvu nebo popisku dat v grafu

Úprava obsahu názvu nebo popisku dat propojeného s daty v listu

Obnovení propojení mezi názvem nebo popiskem dat a buňkou listu

Změna umístění popisků dat

Úprava obsahu názvu nebo popisku dat v grafu

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li upravit obsah názvu, klepněte na název grafu nebo osy, který chcete změnit.

  • K úpravám obsahu popisek dat, klikněte dvakrát na popisek dat, který chcete změnit.

   Vybere první klikněte na popisky dat u celého datové řady a dalším klepnutím vyberete popisek dat..

 2. Dalším klepnutím umístěte název nebo popisek dat v režimu úprav, vyberte text, který chcete změnit, zadejte nový text nebo hodnotu přetažením.

  Chcete-li vložit konec řádku, umístěte kurzor klepnutím v požadovaném místě a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Po dokončení úprav, stiskněte klávesu ENTER.

 4. Chcete-li formátovat text do pole název nebo popisek, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a potom vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klepněte na požadované možnosti formátování.

   Taky můžete použít tlačítka formátování na pásu karet (kartaDomů, skupina písmo ), která je součástí Fluent systému Microsoft Office. Celý název formátovat, můžete pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát názvu grafu a potom vyberte požadované možnosti formátování.

Poznámka : Velikost pole popisek záhlaví nebo dat přizpůsobí velikost textu. Nejde měnit velikost pole popisek záhlaví nebo data a může se stanou zkrácen text, pokud je příliš velký maximální velikost. Tak, aby zahrnoval další text, můžete místo toho použít textové pole. Další informace najdete v tématu Přidání textového pole do grafu.

Začátek stránky

Úprava obsahu názvu nebo popisku dat propojeného s daty v listu

 1. Klepnete v sešitě na buňku obsahující informace nebo text popisku dat, který chcete změnit.

 2. Upravte stávající obsah nebo zadejte nový text či hodnotu a stiskněte klávesu ENTER.

  Provedené změny se automaticky zobrazí v grafu.

Začátek stránky

Obnovení propojení mezi názvem nebo popiskem dat a buňkou listu

Při úpravě jejich obsah v grafu se přeruší propojení mezi názvy nebo popisky dat a odpovídajících buněk listu. Chcete-li automaticky aktualizován názvy nebo popisky dat změny provedené na listu, musíte obnovit propojení mezi názvy nebo popisky dat a odpovídajících buněk listu. Popisky dat můžete obnovit odkaz jednu datovou řadu po jednom nebo ve všech datových řadách ve stejnou dobu.

V kontingenčních grafech následujícím postupem obnovíte propojení mezi popisky dat a zdrojovými daty (nikoli buňkami v listu).

Obnovení propojení u grafu nebo názvu osy

 1. V grafu klepněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s odpovídající buňkou listu.

 2. Na listu klepněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku v listu můžete také zadat do řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu, následovaný vykřičník; například = List1! F2

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Obnovení propojení u popisku dat

Po úpravě obsahu popisku dat v grafu nezůstane popisek propojen s daty v listu. Propojení můžete obnovit obnovením textu popisku u všech popisků v řadě dat nebo můžete zadat odkaz na buňku, která obsahuje data, která chcete propojit, postupně u každého datového bodu.

Začátek stránky

Obnovení textu popisku

 1. V grafu klikněte na jednou nebo dvěma časovými hodnotami na popisek dat, který chcete vytvořit propojení na odpovídající buňku listu.

  Vybere první klikněte na popisky dat u celého datové řady a dalším klepnutím vyberete popisek dat..

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na popisek dat a poté klepněte na příkaz Formát popisku dat nebo Formát popisků dat.

 3. Pokud není zaškrtnuto políčko Možnosti štítku, zaškrtněte je a poté zaškrtněte políčko Obnovit text popisku.

Začátek stránky

Obnovení propojení s daty v listu

 1. V grafu klepněte na popisek, který chcete propojit s odpovídající buňkou listu.

 2. Na listu klepněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku v listu můžete také zadat do řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu, následovaný vykřičník; například = List1! F2

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Změna umístění popisků dat

Umístění jednotlivého popisku dat můžete změnit jeho přetažením. Popisky dat můžete také umístit ve standardní pozici vzhledem k daným datovým značkám. V závislosti na typu grafu můžete vybírat z různých možností umístění.

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit umístění všech popisků dat v celé datové řadě, vyberte datovou řadu jedním klepnutím na popisek dat.

  • Chcete-li změnit umístění konkrétního popisku dat, vyberte jej dvojím klepnutím na popisek.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klepněte na tlačítko Popisky dat a poté klepněte na požadovanou možnost.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Další možnosti popisku dat zobrazíte klepnutím na položku Další možnosti popisků dat, na kartu Možnosti štítku, pokud není vybrána, a poté vybráním požadovaných možností.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×