Úlohy správy dat

V tomto dialogovém okně můžete zobrazit a spravovat operace importu a exportu (označované také jako specifikace), které jste vytvořili pro aktuální databázi. Když spustíte Průvodce importem textu nebo Průvodce exportem textu, můžete operaci uložit jako specifikaci pro použití v budoucnu.

Karty Uložené importy a Uložené exporty

Klepnutím na jednu z karet přepnete mezi specifikacemi uložených importů a uložených exportů.


Změna názvu specifikace, jejího popisu a cesty a názvu zdrojového nebo cílového souboru.

  • Chcete-li změnit název specifikace, klepněte na něj a v textovém poli jej změňte. Změny uložíte stisknutím klávesy ENTER, stisknutím klávesy ESC je zrušíte.

  • Chcete-li změnit cestu nebo název souboru, klepněte na řetězec a v textovém poli jej změňte. Změny uložíte stisknutím klávesy ENTER, stisknutím klávesy ESC je zrušíte.

  • Chcete-li změnit popis, klepněte nad název cesty a souboru a v textovém poli jej změňte. Změny uložíte stisknutím klávesy ENTER, stisknutím klávesy ESC je zrušíte.

    Poznámky : 

    • Další nastavení, která jsou uložena jako součást specifikace, například název sešitu nebo uvedené oblasti, datové typy polí a zdrojová nebo cílová tabulka, nelze změnit.

    • Pokud pro specifikaci importu zvolíte jiný zdrojový soubor, ujistěte se, zda nový soubor splňuje všechny požadavky, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení operace.

Spustit

Operaci zopakujete klepnutím na specifikaci a poté na příkaz Spustit. Po dokončení operace se zobrazí zpráva o jejím stavu.

Další informace naleznete v článku Spuštění uložené operace importu nebo exportu.

Vytvořit úkol aplikace Outlook

Operaci můžete zopakovat v pravidelných intervalech vytvořením úkolu, který spustí odpovídající specifikaci. Před vytvořením úkolu musí být v počítači nainstalována aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Chcete-li naplánovat úkol, vyberte specifikaci a poté klepněte na příkaz Vytvořit úkol aplikace Outlook. V okně Úkoly aplikace Outlook určete požadovaná nastavení a poté klepněte na příkaz Uložit a zavřít.

Další informace naleznete v článku Plánování operace importu nebo exportu.

Odstranit

Pokud určitou operaci již není nutné provádět, můžete specifikaci odstranit. Vyberte specifikaci a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Poznámka : Jakékoli provedené změny  – například názvu specifikace, nastavení cesty a názvu souboru, nebo odstranění jakýchkoli specifikací  – nelze vrátit zpět.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×