Úkoly projektu v aplikaci Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je možné používat Obchodní projekt a s nimi související Úkol projektu ke sledování mnoha Aktivita, které jsou součástí podnikání. Tyto úkoly projektu jsou propojeny se Záznam obchodního projektu a lze je přidělit oprávněnému uživateli Databáze aplikace Business Contact Manager.

Co chcete udělat?

Vytvoření a přidělení úkolu projektu

Aktualizace přiděleného projektového úkolu

Sledování činností u úkolů projektu propojených s obchodním projektem

Odstranění úkolu projektu

Vytvoření a přidělení úkolu projektu

Obchodní projekt, například prodejní schůzka, může zahrnovat několik úkolů projektu, které je třeba provést a lze je přidělit, například uspořádání místa schůzky, zajištění občerstvení nebo vytvoření, výroba a dodání prodejních materiálů.

Poznámka : Přílohy, jako jsou soubory nebo e-mailové zprávy, nelze přidat k projektovým úkolům, lze je však přidat k propojenému obchodnímu projektu. Další informace naleznete v části O obchodních projektech v aplikaci Business Contact Manager.

Vytvoření a přidělení nového úkolu projektu

 1. Ve Formulář Obchodní projekt klepněte v části Úkoly projektu na tlačítko Nový.

 2. Zadejte název úkolu projektu a propojte jej s obchodním projektem.

 3. V části Informace o úkolu projektu vyberte v poli Přiděleno oprávněného uživatele, který bude vlastníkem úkolu projektu.

 4. V části Nastavení úkolu projektu zadejte datum zahájení a dokončení a prioritu úkolu projektu.

Podrobné údaje o úkolu projektu zahrnující jméno uživatele, jemuž je úkol přidělen, datum zahájení a ukončení a stav úkolu jsou ve formuláři Obchodní projekt zobrazeny v části Úkoly projektu.

Začátek stránky

Aktualizace přiděleného projektového úkolu

Přidělený úkol projektu lze zobrazit na panelu úkolů aplikace Outlook.

Jak?

V nabídce Zobrazit aplikace Outlook přejděte na příkaz Panel úkolů a klepněte na tlačítko Normální.

Otevření a aktualizace úkolu projektu

 1. Klepnutím na úkol projektu v podokně Panel úkolů jej otevřete.

 2. V části Nastavení úkolu projektu aktualizujte aktuální stav, procentuální hodnotu dokončení a údaj, zda úkol vyžaduje pozornost vlastníka obchodního projektu.

 3. Do části Komentáře můžete vložit Komentáře k obchodnímu projektu z jiných souborů nebo přímo zadat komentáře. Klepnutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke komentářům čas a datum.

Po uložení formuláře úkolu projektu jsou nejnovější informace z tohoto záznamu zobrazeny v propojeném formuláři obchodního projektu.

Začátek stránky

Sledování činností u úkolů projektu propojených s obchodním projektem

Vlastník obchodního projektu může sledovat aktivity úkolů projektu v záznamu obchodního projektu.

Zobrazení úkolů projektu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní projekty a otevřete obchodní projekt, který chcete prohlížet.

 2. V části Přehled projektu je zobrazen stav dokončení všech úkolů projektu propojených s daným záznamem obchodního projektu.

 3. V části Úkoly projektu jsou zobrazeny podrobné informace o stavu. Z tohoto místa je také možné otevřít libovolný úkol.

  Jak?

  Vyberte úkol a poklepejte na něj.

  Poznámka : Chcete-li změnit údaje, které se zobrazují v části Úkoly projektu, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a klepněte na možnost Výběr polí. Přetažením záhlaví sloupce z okna Výběr polí do části Úkoly projektu zobrazíte informace z daného pole.

Začátek stránky

Odstranění úkolu projektu

Otevřený projektový úkol lze odstranit pomocí pásu karet, který je součástí uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent, a zavřený projektový úkol lze odstranit pomocí nabídky.

Odstranění otevřeného úkolu projektu

 • V otevřeném projektovém úkolu klepněte na kartě Projektový úkol na Pás karet ve skupině Akce na možnost Odstranit.

Odstranění jednoho nebo několika úkolů projektu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Projektové úkoly.

 2. Vyberte úkol nebo úkoly projektu, jež chcete odstranit, a na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Odstranit Odstranit .

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×