Šifrování databáze pomocí hesla databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li zamezit neoprávněnému použití databáze aplikace Access, zvažte šifrování databáze nastavením hesla. Pokud znáte heslo pro zašifrovanou databázi, můžete databázi také dešifrovat a heslo odebrat. Tento článek vysvětluje postup při šifrování databáze pomocí hesla databáze a postup při dešifrování databáze nebo odebrání hesla.

Ve starších verzích přístup můžete vytvořit uživatelské účty a hesel používá funkci s názvem uživatelské úrovně zabezpečení. Toto téma nezabývá uživatelské úrovně zabezpečení, které není k dispozici při použití formátu souborů ACCDB. Další informace naleznete v části Viz také.

Pokud zašifrujete databázi a poté ztratíte heslo, databázi nebude možné používat. Heslo databáze nelze odebrat, pokud je neznáte.

V tomto článku

Přehled

Šifrování databáze pomocí hesla

Šifrování rozdělené databáze

Otevření a dešifrování databáze

Odstranění hesla z databáze

Přehled

Nástroj pro šifrování znemožňuje čtení dat v jiných nástrojích a nastavuje požadované heslo pro použití databáze. Mějte na paměti tato pravidla:

 • Nová funkce šifrování se vztahuje pouze na databáze ve formátu souboru ACCDB.

 • Oproti dřívějším verzím aplikace Access používá nástroj pro šifrování silnější algoritmus.

 • Chcete-li zakódovat nebo použít heslo pro dřívější verzi databáze aplikace Access (soubor MDB), aplikace Access použije funkce Kódování a Heslo z aplikace Access 2003.

Začátek stránky

Šifrování databáze pomocí hesla

Postup v této části popisuje vytvoření a použití hesla pro databáze aplikace Access 2007.

Šifrování databáze

 1. Otevřete databázi ve výhradním režimu.

  Jak otevřít databázi ve výhradním režimu?

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klepněte na příkaz Otevřít.

  2. V dialogovém okně Otevřít přejděte k souboru, který chcete otevřít, a vyberte jej.

  3. Klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Výhradní přístup. Následující obrázek znázorňuje příslušnou nabídku.

   Otevření souboru ve výhradním režimu

 2. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Databázové nástroje na položku Zašifrovat pomocí hesla.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se dialogové okno Nastavit heslo databáze.

 3. Zadejte heslo do pole Heslo a zadejte jej znovu do pole Ověření. Poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků.

  • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Začátek stránky

Šifrování rozdělené databáze

Chcete-li zašifrovat rozdělenou databázi, zašifrujte front-end i back-end databázi. Po zašifrování back-end databáze znovu nastavte propojení na její tabulky.

 1. Pomocí pokynů uvedených v části Šifrování databáze pomocí hesla zašifrujete back-end databázi.

 2. Ve front-end databázi odstraňte odkazy na tabulky v back-end databázi a poté na ně znovu nastavte propojení. V aplikaci Access se po opětovném propojení zobrazí výzva k zadání hesla pro back-end databázi.

 3. Po opětovném propojení tabulek zašifrujte front-end databázi pomocí pokynů uvedených v části Šifrování databáze pomocí hesla.

Otevření a dešifrování databáze

Připomínáme, že je velmi důležité, abyste si heslo zapamatovali. Pokud heslo zapomenete, nelze jej žádnou metodou obnovit.

Dešifrování databáze

 1. Otevřete šifrovanou databázi stejným způsobem, jakým otvíráte jakékoli jiné databáze.

  Zobrazí se dialogové okno Zadání hesla.

 2. Zadejte heslo do pole Zadejte heslo databáze a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění hesla z databáze

Po odebrání hesla z databáze ho můžete kdykoli obnovit (nebo použít nové heslo) zopakováním kroků v části Šifrování databáze pomocí hesla uvedené výše v tomto článku.

Odebrání hesla

 1. Otevřete databázi ve výhradním režimu.

  Jak otevřít databázi ve výhradním režimu?

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klepněte na příkaz Otevřít.

  2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor, který chcete otevřít, a pak soubor vyberte (klepnutím).

  3. Klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Výhradní přístup. Následující obrázek znázorňuje příslušnou nabídku.

   Otevření souboru ve výhradním režimu

 2. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Databázové nástroje na položku Dešifrovat databázi.

  Zobrazí se dialogové okno Zrušit heslo databáze.

 3. Zadejte heslo do pole Heslo a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×