Řazení záznamů podle textových hodnot, číselných hodnot nebo hodnot kalendářních dat

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. Například katalog výrobků, v němž jsou výrobky seřazeny v abecedním pořadí nebo na základě jednotkové ceny, je mnohem snáze použitelný než katalog, v němž jsou položky uvedeny v nahodilém pořadí.

Toto téma vysvětluje, jak se seřazují záznamy při zobrazování a navrhování tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy.

V tomto článku

Úvod

Řazení záznamů v zobrazení

Odebrání pořadí řazení

Uložit pořadí řazení objekt

Úvod

Některé seznamy, se kterými se setkáváte v každodenním životě, jsou buď již seřazeny, nebo umožňují seřazení požadovaným způsobem. Kalendář nebo diář jsou seřazeny podle kalendářního data. Naproti tomu když hledáte letenky nebo prohlížíte zprávy ve své e-mailové schránce, máte možnost je seřadit podle jednoho z mnoha dostupných polí. Letenky můžete seřadit podle ceny, času odletu nebo aerolinek a zprávy v e-mailové schránce podle odesílatele, předmětu nebo data. Seřazený seznam umožňuje uživatelům prohlížet a vyhledávat to, co potřebují, aniž by museli data procházet.

Záznamy v tabulce, dotazu, formuláři nebo sestavě je možné seřadit podle jednoho nebo několika polí. Jak vy sami, tak uživatelé vašeho formuláře nebo sestavy mohou s vynaložením minimálního úsilí zvolit, jak budou záznamy seřazeny.

Například když navrhujete sestavu katalogu výrobků, můžete zvolit řazení výrobků podle abecedy. Pořadí, které zvolíte při návrhu objektu, se stane výchozím pořadím řazení objektu. Při prohlížení dotazu nebo sestavy si však každý z uživatelů může záznamy seřadit tak, jak chce, například podle cen nebo podle dodavatelů.

Poznámka: Zobrazení může být seřazeno podle libovolného pole, které je zobrazeno, s výjimkou polí, která obsahují přílohy nebo objekty OLE.

Své výsledky můžete dolaďovat seřazením záznamů podle více než jednoho pole. Při řazení podle více polí je důležité určit tzv. vnější a vnitřní řadicí pole. Označení příslušných polí jako vnitřní a vnější řadicí pole je pro získání požadovaných výsledků nezbytné. Předpokládejme například, že chcete seřadit tabulku Kontakty podle polí Jméno a Příjmení. Chcete-li v rámci každého příjmení seřadit jména od A do Z (nebo od Z do A), bude pole Jméno vnitřním polem. Chcete-li naopak v rámci každého jména seřadit příjmení, bude vnitřním polem pole Příjmení. Jinými slovy, záznamy se seřadí nejprve podle pole Příjmení (vnější pole) a potom podle pole Jméno (vnitřní pole).

Vnitřní a vnější pole řazení

1. Příjmení je vnější pole a Jméno je vnitřní pole

2. Jméno je vnější pole a Příjmení je vnitřní pole

Při používání pořadí řazení je třeba mít na paměti, že čísla, text a zvláštní znaky se řadí podle pravidel zvoleného jazyka a místních nastavení počítače. Pokud jazyk a místní nastavení specifikovaná v dialogovém okně Možnosti aplikace Access nesouhlasí s nastavením v Ovládacích panelech, výsledné pořadí řazení nemusí odpovídat očekávání.

Kontrola nebo změna výchozího jazyka a oblasti

Kontrola nastavení jazyka v aplikaci Access kliknutím na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Access. V části Nastavení zkontrolovat nebo změnit hodnotu v seznamu pořadí řazení nové databáze. Pokud chcete použít jednu z těchto jazycích možnost nastavit Obecné – Afrikánština albánština, arabština, Baskičtina (baskičtina), bulharština, běloruština, katalánština, holandština, angličtina, faerština, fársíjština, němčina standardně, řečtina, hebrejština, hindština, indonéština, italština, malajština, Portugalština, ruština, srbština, svahilština a urdština. Všimněte si, že toto nastavení se projeví pouze nové databáze. Chcete-li použít toto nastavení do existující databáze, první Kompaktní databáze.

Komprese databáze:

 • Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na příkaz Spravovat a v části Spravovat databázi klepněte na tlačítko Zkomprimovat a opravit databázi.

Kontrola místních nastavení počítače: Otevřete položku Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech. Na kartě Místní nastavení zkontrolujte nastavení, popřípadě proveďte potřebné změny. Další informace najdete v nápovědě k systému Microsoft Windows.

Začátek stránky

Řazení záznamů v zobrazení

Poznámka: V aplikaci Access se řazení sestavy mírně liší od řazení tabulky, dotazu nebo formuláře.

Seřazení sestavy

Řazení tabulek, dotazů a formuláře

Řazení sestavy

 1. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení.

 2. Pokud podokno Skupina, řazení a součet není otevřený, klikněte ve skupině skupiny a souhrny (na kartě Formát v zobrazení rozložení) nebo na kartě Návrh v návrhovém zobrazení klikněte na Seskupit a seřadit.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud sestava není ani seskupena, ani seřazena, klepněte na odkaz Přidat skupinu v podokně Skupina, řazení a součet a potom vyberte vnější pole pro řazení. Klepněte na druhou rozevírací šipku a zvolte, jak mají být hodnoty uspořádány. Klepněte na tlačítko Upřesnit, potom na šipku vpravo od položky s částí záhlaví a vyberte položku bez části záhlaví. Opakujte tyto kroky pro každé pole pro řazení, přičemž nejvnitřnější pole pro řazení bude zobrazeno dole.

  • Je-li sestava již seskupena nebo seřazena, zkontrolujte pečlivě existující úrovně a proveďte případné změny. Pro změnu pole použijte první rozevírací šipku. Změnu pořadí proveďte klepnutím na druhou rozevírací šipku. Chcete-li změnit úroveň seskupení na úroveň řazení, změňte položku s částí záhlaví na bez části záhlaví.

Tip: Chcete-li sestavu seřadit pouze podle jednoho pole, otevřete sestavu v zobrazení rozložení, klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné pole a vyberte požadovaný příkaz řazení. Vyberete-li například pole Věk, klepněte buď na položku Řadit od nejmenších po největší nebo Řadit od největších po nejmenší . Je-li však sestava seskupena nebo chcete-li ji seřadit podle více polí, je nutné použít podokno Skupina, řazení a součet.

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

 1. Určete pole, podle kterých chcete řadit. Má-li se řadit podle dvou nebo více polí, určete vnitřní a vnější pole pro řazení

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv ve sloupci nebo ovládacím prvku odpovídajícím vnitřnímu poli a klepněte na jeden z příkazů řazení. Příkazy se liší podle typu dat ve vybraném poli.

  Poznámka: Při řazení dat v poli s typem dat Ano/Ne je hodnota Ano, True nebo Zapnuto označena jako zaškrtnutí a hodnoty Ne, False nebo Vypnuto jsou označeny jako zrušení zaškrtnutí. Výchozí zobrazení pro tento typ pole je zaškrtávací políčko, ale je možné nastavit zobrazení ve formě textového pole nebo přepínače. Pokud změníte zobrazení tohoto typu pole na textové pole nebo přepínač, jsou hodnoty stále řazeny jako hodnoty se zaškrtnutím nebo se zrušeným zaškrtnutím.

  Možnosti řazení

  1. Číslo, Měna, Automatické číslo

  2. Text, Memo, Hypertextový odkaz

  3. Ano/Ne

  4. Datum a čas

 3. Opakujte předchozí krok pro každé pole pro řazení, poslední bude vnější pole.

  Uspořádání záznamů se změní tak, aby odpovídalo pořadí řazení.

  Poznámka: Jestliže pole obsahuje hodnotu null a řetězce nulové délky, při vzestupném řazení budou uvedeny jako první záznamy s hodnotami null, potom budou uvedeny záznamy s řetězci nulové délky a pak záznamy s neprázdnými hodnotami.

  Další informace o tom, jak speciální znaky, úvodní mezery, a záporné hodnoty jsou zpracovány při řazení

  Jestliže hodnota v poli začíná zvláštním znakem   - například pomlčkou, závorkou nebo jiným symbolem  - bude řazení ve vzestupném pořadí probíhat následujícím způsobem:

  • Hodnoty začínající znakem mezera budou uvedeny před alfanumerickými hodnotami.

  • Hodnoty uzavřené v uvozovkách budou uvedeny za hodnotami začínajícími mezerou, avšak před alfanumerickými hodnotami.

  • Hodnoty začínající znakem minus (-) budou uvedeny před hodnotami začínajícími znakem plus (+).

  • Pro všechny ostatní symboly se pořadí určuje podle kódů znaků ASCII. Například kód pro symbol dolaru ($) je 36 a kód pro rovnítko (=) je 61, takže hodnoty začínající znakem $ budou uvedeny před hodnotami začínajícími =.

   Pokud chcete změnit toto pořadí, můžete ignorovat prvního znaku všech hodnot v oblasti. Tento postup funguje v případě hodnoty v poli vždycky začínají s speciální znak, jako je znaménko minus nebo stejný počet speciální znaky – tímto způsobem, víte, kolik znaků přeskočit. Podrobné informace o tom, jak řazení podle částečných hodnot najdete v článku řazení záznamů podle části hodnot v poli. Pokud se liší počet znaků Přeskočit můžete určit vlastní pořadí řazení. Podrobné informace najdete v článku řazení záznamů podle vlastního pořadí.

Mějte na paměti, že nelze odebrat pořadí řazení jen z jediného pole. Chcete-li odebrat řazení ze všech polí pro řazení, klepněte na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Vymazat veškerá řazení a potom použijte pořadí řazení podle potřeby.

Další způsoby řazení   

Při používání příkazů řazení se pořadí záznamů určuje podle typu dat daného pole a úplné hodnoty pole. Ale co když chcete seřadit textové hodnoty, například pondělí, úterý, středa atd., ve vlastním pořadí a ne v abecedním pořadí? Nebo chcete seřadit textové pole obsahující adresy IP? Pokud vaše potřeby řazení nelze vyřešit pomocí příkazů řazení, vyhledejte potřebné informace v následujících tématech:

 • Řazení záznamů podle části hodnot v poli Chcete řazení záznamů podle několika prvních nebo posledních několik znaků v poli? Pokud jste napsat jednoduchých výrazů naleznete v tomto tématu, které vysvětluje, jak extrahovat částečné hodnoty pomocí výrazů.

 • Řazení záznamů s rozlišováním velkých Access nerozlišuje malá a velká textové hodnoty. Příklad hodnoty Novák a Novák se použije jako stejně a nelze určit, který z nich se zobrazí první. Pokud chcete udělat, velká a malá písmena řazení najdete v tomto tématu.

 • Řazení záznamů podle číselných hodnot uložených v textovém poli Se zobrazí záznamy seřazené podle jednotlivých číslic a ne na číselnou hodnotu? Pokud například záznamy s hodnotami 11 a 121 jsou před záznamy s hodnotou 2 nebo 25, najdete v tomto článku.

 • Řazení záznamů podle vlastního pořadí Pokud chcete seřadit určitých hodnot, například názvy dnů (pondělí, úterý a tak dál) nebo zaměstnanců (správce, ředitele) ve smysluplném pořadí smysluplného, najdete v tomto článku.

 • Řazení IP adres Pole obsahujícího IP adresy obsahuje několik čísel a období (.) a tak jednoduché textové nebo číselné řazení pro není vhodná IP adres. Najdete v tomto tématu se dozvíte, jak seřadit IP adres.

Začátek stránky

Odebrání pořadí řazení

 • Chcete-li odebrat pořadí řazení z tabulky, dotazu nebo formuláře, klepněte na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Vymazat veškerá řazení.

  Tím se odebere pořadí řazení ze všech polí v zobrazení.

 • Pořadí řazení odebrat ze sestavy služby, otevřete podokno Skupina, řazení a součet po kliknutí na Seskupit a seřadit ve skupině skupiny a souhrny (na kartě Formát v zobrazení rozložení klikněte na kartě Návrh v návrhovém zobrazení). Potom klikněte na úroveň řazení, který chcete odebrat a klikněte na Odstranit. Položka odpovídající pole řazení začnou za použití slov Seřadit podle. Předcházení odstranění položky, které začínají písmenem Seskupit podle, protože, která se změní návrh sestavy.

Začátek stránky

Uložení pořadí řazení s objektem

Poslední použité pořadí řazení se automaticky uloží s tabulkou, dotazem, formulářem nebo sestavou. Chcete-li, aby se automaticky použilo při příštím otevření objektu, zajistěte, aby vlastnost OrderByOnLoad objektu byla nastavena na hodnotu Ano.

Protože poslední použité pořadí řazení se bude čas od času měnit, může být užitečné definovat trvalé (neboli výchozí) pořadí řazení. Výchozí pořadí řazení je možné zadat pro dotaz nebo sestavu. Je důležité si zapamatovat, že ač se výchozí pořadí řazení nepřepisuje aktuálním nebo posledním uloženým pořadí řazení, uplatní se, jen když se aktuální nebo poslední uložené pořadí řazení odebere ze zobrazení.

 • Chcete-li definovat výchozí pořadí zobrazení pro dotaz, otevřete jej v návrhovém zobrazení. Přidejte do mřížky návrhu pole pro řazení a v řádku Seřadit zadejte požadované pořadí.

 • Výchozí pořadí řazení sestavy, použijte podokno Skupina, řazení a součet v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení. Podrobné informace najdete v části řazení sestavy.

Záznamy seřazené podle výchozího pořadí řazení se zobrazí klepnutím na tlačítko Vymazat veškerá řazení ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Domů. Tím se ze zobrazení odebere aktuální nebo poslední uložený filtr a umožní se zobrazení záznamů ve výchozím pořadí.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×