Řazení dat v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu

Řazení dat podle abecedy nebo od nejvyšších hodnot po nejnižší (nebo naopak) je užitečné, pokud máte v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu hodně dat. Seřazením data uspořádáte, abyste mohli jednoduše najít položky, které chcete analyzovat.

Důležité informace: Při řazení dat si uvědomte, že:

 • Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Ujistěte se, že máte na počítači v Ovládacích panelech v Místním nastavení nebo v Místním a jazykovém nastavení správné národní prostředí. Informace o změně nastavení národního prostředí najdete v nápovědě systému Windows.

 • Data, která mají na začátku mezery, ovlivní výsledky řazení. Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího seřazení, odeberte z dat nejdřív všechny počáteční mezery.

 • Nemůžete řadit textové položky, u kterých záleží na malých a velkých písmenech.

 • Data nemůžete řadit podle určitého formátu, jako je třeba barva buňky nebo písma, ani podle indikátorů podmíněného formátování, například podle sad ikon.

V kontingenční tabulce, kterou chcete seřadit, klikněte na šipku vedle buněk Popisky řádků a Popisky sloupců.

 1. Klikněte na pole v řádku nebo sloupci, který chcete seřadit.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u Popisky řádků nebo Popisky sloupců a pak klikněte na požadovanou možnost řazení.

Filtr popisků řádků

 1. Kliknutím na Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A seřadíte data vzestupně, resp. sestupně.

Tlačítka řazení

Textové položky se seřadí podle abecedy, čísla se seřadí od nejmenšího po největší (nebo naopak) a data nebo časy se seřadí od nejstaršího po nejnovější (nebo naopak).

Seřazení sloupce, u kterého není tlačítko se šipkou

Jednotlivé hodnoty nebo souhrny můžete seřadit tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na buňku, přejdete na Seřadit a zvolíte způsob řazení. Pořadí řazení se použije na všechny buňky na stejné úrovni ve sloupci, který obsahuje danou buňku.

V příkladu níže jsou data na úrovni kategorie seřazená abecedně od A do Ž.

Výchozí řazení podle sloupce Popisky řádků

Pokud chcete zobrazit celkové součty pro produkty seřazené od největšího po nejmenší, vyberte jakékoli číslo ve sloupci Celkový součet a seřaďte tento sloupec.

Hodnoty ve sloupci Celkový součet seřazené od největších po nejmenší

Tip:  Pokud v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu rychle potřebujete najít požadovaná data, můžete je seskupit, filtrovat nebo použít podmíněné formátování.

Nastavení vlastních možností řazení

Pokud chcete určité položky seřadit ručně nebo chcete změnit pořadí řazení, můžete si nastavit vlastní možnosti řazení.

 1. Klikněte na některé pole v řádku nebo sloupci, který chcete seřadit.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u Popisky řádků nebo Popisky sloupců a pak klikněte na Další možnosti řazení.

Filtr popisků řádků

 1. V dialogovém okně Seřadit vyberte požadovaný typ řazení:

Dialogové okno Řazení

 • Když kliknete na Ruční, budete moct položky uspořádat ručně: Prostě každou položku přetáhnete tam, kde ji chcete mít.

  Není ale možné přetahovat položky, které se v seznamu polí kontingenční tabulky zobrazují v oblasti Hodnoty.

 • Klikněte na Vzestupně (A až Z) podle nebo Sestupně (Z až A) podle a vyberte pole, které chcete seřadit.

 • Jestli potřebujete další možnosti, klikněte na Další možnosti a v dialogovém okně Další možnosti řazení si vyberte možnost, kterou chcete:

  Dialogové okno Další možnosti řazení

  • Pod Automatické řazení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Seřadit automaticky při každé aktualizaci sestavy. Tím umožníte, resp. zastavíte automatické řazení pokaždé, když se data v kontingenční tabulce nějak změní.

  • V části Hlavní klíč řazení vyberte vlastní pořadí, které chcete použít. Tato možnost je dostupná, jenom když není v části Automatické řazení zaškrtnuté políčko Seřadit automaticky při každé aktualizaci sestavy.

   V Excelu už jsou vlastní seznamy dnů v týdnu a měsíců v roce, kromě toho ale můžete vytvořit i svůj vlastní seznam pro řazení.

   Poznámka:  Pokud data v kontingenční tabulce aktualizujete, pořadí řazení podle vlastního seznamu se nezachová.

  • Když kliknete pod Seřadit podle na Celkový součet nebo na Hodnoty ve vybraném sloupci, data se seřadí podle těchhle hodnot. Tahle možnost není dostupná, když nastavíte způsob řazení na Ruční.

   Tip: Když chcete položky vrátit do původního pořadí, klikněte na Pořadí zdroje dat. Tahle možnost je dostupná jen pro data ze zdroje typu OLAP (Online Analytical Processing).

Data v řádcích nebo sloupcích rychle seřadíte takto:

 1. Klikněte na některé pole v řádku nebo sloupci, který chcete seřadit.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru pro Popisky řádků nebo Popisky sloupců a pak klikněte na požadovanou možnost řazení.

Filtr popisků řádků

Pokud kliknete na šipku pro Popisky sloupců, vyberte pole, které chcete seřadit jako první, a pak na požadovanou možnost řazení.

 1. Kliknutím na Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně seřadíte data ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Možnosti vzestupného nebo sestupného řazení

Textové položky se seřadí podle abecedy, čísla se seřadí od nejmenšího po největší (nebo naopak) a data nebo časy se seřadí od nejstaršího po nejnovější (nebo naopak).

Seřazení podle určité hodnoty

 1. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u popisků řádků a vyberte Seřadit podle hodnoty.

Filtr popisků řádků

Pokud kliknete na šipku pro Popisky sloupců, vyberte pole, které chcete seřadit jako první, a pak na požadovanou možnost řazení.

 1. V poli Seřadit podle hodnoty si v části Vybrat hodnotu vyberte hodnotu, podle které chcete data seřadit.

Pole Seřadit podle hodnoty

 1. V nabídce Možnosti řazení vyberte požadované pořadí řazení.

Viz taky

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze externích dat

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat ve více tabulkách

Filtrování dat v kontingenční tabulce

Seskupení nebo oddělení dat v sestavě kontingenční tabulky

Použití podmíněného formátování v kontingenční tabulce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×