Řetězcové funkce a jejich použití

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S pomocí řetězcových funkcí můžete vytvářet výrazy, které nějakým způsobem manipulují s textem. Budete mít třeba formulář, ve kterém chcete zobrazit jen část sériového čísla. Nebo můžete spojit (zřetězit) několik řetězců dohromady (například jméno a příjmení). Pokud ještě nezvládáte práci s výrazy, přečtěte si téma Tvorba výrazu.

Tady je přehled nejčastěji používaných řetězcových operací a funkcí k jejich provedení:

Pokud chcete

Použijte

Příklad

Výsledky

Vrátit znaky ze začátku řetězce

Vlevo (funkce)

=Left([SériovéČíslo];2)

Pokud je [SériovéČíslo] „CD234“, bude výsledek „CD“.

Vrátit znaky z konce řetězce

Funkce Right

=Right([SériovéČíslo];3)

Pokud je [SériovéČíslo] „CD234“, bude výsledek „234“.

Vyhledat umístění znaku v řetězci

Funkce InStr

=InStr(1;[Jméno];"t")

Pokud je [Jméno] „Petr“, bude výsledek 3.

Vrátit znaky ze středu řetězce

Funkce MID

=Mid([SériovéČíslo];2;2)

Pokud je [SériovéČíslo] „CD234“, bude výsledek „D2“.

Oříznutí úvodních a koncových mezer v řetězci

Funkce LTrim, RTrim a Trim

=Trim([Jméno])

Pokud je [Jméno] „ Petr “, bude výsledek „Petr“.

Spojit dva řetězce dohromady

Operátor plus (+)*

=[Jméno] + [Příjmení]

Pokud je [Jméno] „Petr“ a [Příjmení] „Karásek“, bude výsledek „PetrKarásek“.

Spojit dva řetězce a vložit mezi ně mezeru

Operátor plus (+)*

=[Jméno] + “ “ + [Příjmení]

Pokud je [Jméno] „Petr“ a [Příjmení] „Karásek“, bude výsledek „Petr Karásek“.

Změnit velikost písmen řetězce na velká nebo malá písmena

Funkce UCase Funkce LCase nebo

=UCase([Jméno])

Pokud je [Jméno] „Petr“, bude výsledek „PETR“.

Určit délku řetězce

Funkce LEN

=Len([Jméno])

Pokud je [Jméno] „Petr“, bude výsledek 4.

* Dobrá, nejde přímo o funkci ale operátor. Přitom je to nejrychlejší způsob, jak spojovat řetězce. V databází v počítači můžete ke zřetězení použít také operátor ampersand (&). V aplikaci pro Access musíte použít symbol plus (+).

V Accessu najdete spoustu dalších funkcí pro práci s textem. Dobrý způsob, jak se o těchto funkcích dozvědět víc, je otevřít Tvůrce výrazů a projít si seznamy funkcí. Tvůrce výrazů je dostupný téměř všude, kde potřebujete vytvořit výraz – obvykle na takovém místě najdete malé tlačítko Sestavit, které vypadá asi takhle: Obrázek tlačítka

Abychom si ukázali, jak používat Tvůrce výrazů, otevřete si ho z vlastnosti Zdroj ovládacího prvku ve formuláři nebo zobrazení. Použijte některý z následujících postupů podle toho, zda používáte databázi v počítači nebo aplikaci. Informace o tom, co je accessová aplikace, najdete v tématu Co je nového v Accessu 2013? a Vytvoření aplikace pro Access.

Zobrazení Tvůrce výrazů v databázi v počítači

 1. Otevřete databázi v počítači (.accdb).

 2. Stisknutím klávesy F11 otevřete navigační podokno (pokud ještě není otevřené).

 3. Pokud už máte vytvořený formulář, klikněte pravým tlačítkem do navigačního podokna a potom klikněte na Zobrazit rozložení stránky. Pokud nemáte formulář, který můžete použít, klikněte na Vytvořit > Formulář.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na textové pole ve formuláři a potom klikněte na Vlastnosti.

 5. V seznamu vlastností klikněte na Vše > Zdroj ovládacího prvku a na tlačítko Sestavit  Obrázek tlačítka na pravé straně řádku vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

  Tlačítko Sestavit v seznamu vlastností.

 6. V poli Prvky výrazu rozbalte uzel Funkce a klikněte na Předdefinované funkce.

 7. V poli Kategorie výrazů klikněte na Text.

 8. V poli Hodnoty výrazu klikněte na různé funkce a přečtěte si jejich krátké popisy v dolní části Tvůrce výrazů.

  Poznámka : Všechny funkce nejsou dostupné ve všech kontextech. Access filtruje seznam funkcí automaticky podle toho, které funkce lze použít v příslušném kontextu.

Zobrazení Tvůrce výrazů v aplikaci pro Access

 1. V Accessu otevřete aplikaci. Pokud si ji prohlížíte v prohlížeči, klikněte na Nastavení > Upravit v Accessu.

 2. Klikněte na tabulku v levém sloupci a potom napravo od seznamu tabulek klikněte na název zobrazení.

  Výběr zobrazení v Accessu

 3. Klikněte na Upravit, klikněte na textové pole, a potom na tlačítko Data, které se zobrazí u textového pole.

  Tlačítko Data u ovládacího prvku Textové pole

 4. Klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka napravo od rozevíracího seznamu Zdroj ovládacího prvku.

 5. V poli Prvky výrazu rozbalte uzel Funkce a klikněte na Předdefinované funkce.

 6. V poli Kategorie výrazů klikněte na Text.

 7. V poli Hodnoty výrazu klikněte na různé funkce a přečtěte si jejich krátké popisy v dolní části Tvůrce výrazů.

Dosažení větší flexibility zkombinováním více textových funkcí

Některé řetězcové funkce používají číselné argumenty, které může být potřeba znovu vypočítat při každém volání funkce. Třeba funkce Left požaduje řetězec a číslo, jako je například =Left(SériovéČíslo; 2). Fixní hodnota se hodí, pokud stále potřebujete dva levé znaky, ale co když se počet potřebných znaků u různých položek bude lišit? Namísto zadávání počtu znaků „natvrdo“, můžete vložit jinou funkci, která počet znaků vypočítá.

Následuje příklad sériových čísel s pomlčkou uprostřed. Pozice, na které se pomlčka nachází, se přitom mění:

SériovéČíslo

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Pokud chcete zobrazit pouze čísla nalevo od pomlčky, potřebujete pokaždé vypočítat, kde se pomlčka nachází. Jednou z možností je zadat něco jako:

=Left([SériovéČíslo];InStr(1;[SériovéČíslo];"-")-1)

Místo přímého zadávání číslo jako druhý argument funkce Left, jsme jste připojili Funkce InStr, která vrátí pozici spojovníku v pořadové číslo. Odečtěte 1 z této hodnoty a najděte správný počet znaků pro funkce Left vrátit. Zdá trochu složitější na první, ale s nevelká hodnocení sloučit dva nebo více výrazů k získání výsledků, které chcete.

Další informace o používání řetězcových funkcích najdete v tématu použití řetězcových funkcích v dotazech SQL Accessu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×