Řešení problémů s doručováním e-mailů v Office 365 – kód chyby 5.1.10

Problémy s odesíláním a přijímáním e-mailových zpráv nejsou nic příjemného. Pokud vám přijde oznámení o nedoručení (NDR) s kódem chyby 550 5.1.10, které se také nazývá zpráva o nedoručitelnosti, pomůže vám tento článek problém opravit, abyste mohli zprávu odeslat.


symbol uživatele e-mailu

Přišla mi zpráva o nedoručitelnosti. Pomozte mi to opravit.

Symbol správce

Jsem správce e-mailu. Jak to opravím?


Proč mi přišla zpráva o nedoručitelnosti?

Zpráva o nedoručitelnosti s kódem chyby 5.1.10 vám mohla přijít ze dvou důvodů:

 • E-mailová adresa, na kterou jste poslali zprávu, neexistuje nebo se nedá najít. Přejděte na Přišla mi zpráva o nedoručitelnosti. Pomozte mi to opravit.

 • Někdo jiný (většinou spammer) předstírá, že jste to vy, a odešle zprávu s vaší e-mailovou adresou v poli Od. Říká se tomu e-mailové falšování identity. E-mailová adresa, na kterou zprávu poslal, neexistuje, a proto vám přijde zpráva o nedoručitelnosti. Tento typ zprávy o nedoručitelnosti se označuje jako zpětné oznámení o nedoručení. Můžete ho ignorovat nebo odstranit.

  Samotné zpětné oznámení o nedoručení je neškodné, ale pokud jich dostáváte hodně, může být váš počítač nebo jiné zařízení infikovaný malwarem, který odesílá nevyžádanou poštu. Měli byste spustit kontrolu nevyžádané pošty. Pokud chcete spammerům zabránit v předstírání, že jde o vás nebo o někoho jiného z vaší organizace, požádejte svého správce e-mailu, aby si přečetl toto téma: Nastavení specifikace SPF v Office 365 jako prevence falšování identity.

Přišla mi zpráva o nedoručitelnosti. Pomozte mi to opravit

Ověřte, že je e-mailová adresa příjemce správná, a pošlete zprávu znovu. Pokud to problém nevyřeší, spojte se s příjemcem a požádejte ho, aby si zkontroloval pravidla přeposílání a jejich nastavení.

Použití Outlooku
 1. Poklikáním otevřete zprávu o nedoručitelnosti.

 2. Na kartě Zpráva zvolte Poslat znovu.

  Snímek obrazovky se zprávou o nedoručitelnosti. Na kartě Zpráva je možnost Poslat znovu, text e-mailové zprávy informuje o tom, že se zprávu nepodařilo doručit

  Poznámka : Pokud měla původní poslaná zpráva přílohu větší než 10 MB, nemusí být volba Poslat znovu dostupná nebo nemusí fungovat. V takovém případě otevřete původní zprávu ve složce Odeslaná pošta a pošlete ji znovu. Další informace najdete v článku Opětovné odeslání e-mailové zprávy.

 3. V nové kopii zprávy vyberte e-mailovou adresu příjemce v poli Komu a stiskněte klávesu Odstranit.

 4. Odeberte e-mailovou adresu příjemce ze seznamu automatického dokončování, abyste měli jistotu, že Outlook nepoužívá zastaralou e-mailovou adresu. Postupujte takto:

  1. Do pole Komu začněte psát e-mailovou adresu příjemce, dokud se neobjeví v rozevíracím seznamu automatického dokončování. Je to vidět na následujícím obrázku. (Pokud se seznam automatického dokončování neotevře nebo v něm adresa příjemce není, přejděte k 5. kroku.)

   Snímek obrazovky s možností opětovného poslání e-mailové zprávy V poli Znovu Komu nabízí funkce automatického dokončování e-mailovou adresu příjemce podle prvních zadaných písmen jména příjemce
  2. Klávesou Šipka dolů vyberte příjemce z rozevíracího seznamu automatického dokončování a stiskněte klávesu Delete nebo klikněte na ikonu Odstranit Ikona Odstranit napravo od e-mailové adresy.

 5. V poli Komu pokračujte v psaní celé e-mailové adresy příjemce. Ověřte, jestli je napsaná správně.

  Snímek obrazovky s možností opětovného poslání e-mailové zprávy V poli Znovu Komu nabízí funkce automatického dokončování adresu příjemce
 6. Klikněte na Odeslat.

Použití Outlooku na webu
 1. Vyberte přijatou e-mailovou zprávu o nedoručitelnosti a otevřete ji.

 2. V podokně čtení zprávy (přímo pod údaji v záhlaví zprávy) klikněte na Pokud chcete tuto zprávu znovu odeslat, klikněte sem.

  Snímek obrazovky s částí zprávy o nedoručitelnosti a možností jejího opětovného poslání

  Poznámka : Pokud měla původní odeslaná zpráva přílohu větší než 10 MB, nebude možnost Pokud chcete tuto zprávu znovu odeslat, klikněte sem dostupná. V takovém případě znovu odešlete původní zprávu ze složky Odeslaná pošta.

 3. Na řádku Komu v nové kopii e-mailové zprávy klikněte na ikonu Odstranit Ikona Odstranit napravo od e-mailové adresy. Tím odstraníte adresu příjemce.

  Snímek obrazovky s řádkem Komu v e-mailové zprávě s možností odstranění e-mailové adresy příjemce
 4. Odeberte adresu příjemce ze seznamu automatického dokončování, abyste měli jistotu, že Outlook nepoužívá zastaralou e-mailovou adresu. Postupujte takto:

  1. Do prázdného řádku Komu začněte psát jméno příjemce nebo jeho e-mailovou adresu, až se objeví v rozevíracím seznamu automatického dokončování.

   Snímek obrazovky s řádkem Komu v e-mailové zprávě s možností odstranění e-mailové adresy příjemce V poli Komu nabízí funkce automatického dokončování e-mailovou adresu příjemce podle prvních zadaných písmen jména příjemce
  2. Klávesou Šipka dolů vyberte příjemce ze seznamu automatického dokončování a stiskněte klávesu Delete. Nebo najeďte myší na jméno příjemce a klikněte na ikonu Odstranit Ikona Odstranit napravo od e-mailové adresy.

 5. Na řádku Komu pokračujte v psaní celé e-mailové adresy příjemce. Ověřte, jestli je napsaná správně.

 6. Klikněte na Odeslat.

Kontaktujte příjemce jiným způsobem (např. telefonicky) a požádejte ho, aby zkontroloval pravidla přeposílání a jejich nastavení, která mohou zprávu přeposílat na e-mailovou adresu, která neexistuje nebo je poškozená. Pokud má nastaveno přeposílání, měl by buď změnit e-mailovou adresu, na kterou zprávy přeposílá, nebo vypnout pravidlo přeposílání (nebo jeho nastavení).

Office 365 podporuje různé způsoby automatického přeposílání zpráv. Pokud příjemci zprávy používají Office 365, požádejte je, aby si přečetli následující oddíly Aktualizace, zakázání nebo odebrání pravidel přeposílání doručené pošty a Vypnutí přesměrování účtu. Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kroků, požádejte příjemce, aby svého správce odkázal na oddíl Jsem správce e-mailu. Jak to opravím?

Aktualizace, zakázání nebo odebrání pravidel přeposílání doručené pošty
 1. V Office 365 se přihlaste ke svému účtu.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu ozubeného kola. Zobrazí se podokno Nastavení.

 3. Vyberte Nastavení vašich aplikací > Pošta.

  Snímek obrazovky, na kterém je podokno Nastavení se zvýrazněnou možností Pošta v oddílu Nastavení vašich aplikací
 4. Vlevo v navigačním podokně Možnosti vyberte Pošta > Automatické zpracování > Pravidla doručené pošty a úklidu.

  Pravidla doručené pošty v nabídce Pravidla doručené pošty a úklidu v možnostech pošty v Office 365. Můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat pravidla doručené pošty, která pomáhají zpracovávat poštu
 5. Aktualizujte, vypněte nebo odstraňte pravidla, která mohou přeposílat zprávu odesílatele na neexistující nebo nefunkční e-mailovou adresu.

Vypnutí přesměrování účtu
 1. Přihlaste se ke svému účtu Office 365 a ve stejné nabídce Možnosti jako předtím vyberte Pošta > Účty > Přeposílání.

  Snímek obrazovky se stránkou možností přeposílání a vybranou možností Přestat přeposílat
 2. Pokud chcete vypnout přesměrování účtu, vyberte Přestat přeposílat a klikněte na Uložit.

Jsem správce e-mailu. Jak to opravím?

Pokud se odesílateli, kterému přišla zpráva o nedoručitelnosti, nepodařilo problém vyřešit předchozím postupem, může problém způsobovat nesprávně nakonfigurovaný e-mailový systém na straně příjemce. Pokud jste správce e-mailu příjemce, zkuste jednu z následujících oprav a pak požádejte odesílatele, ať zprávu pošle znovu:

 1. V Centru pro správu Office 365 zvolte Uživatelé a přejděte na stránku Aktivní uživatelé.

 2. Do vyhledávacího pole Aktivní uživatelé > Filtry napište část jména příjemce a stisknutím klávesy Enter ho vyhledejte. Pokud příjemce neexistuje, musíte mu vytvořit novou poštovní schránku nebo kontakt. (Další informace najdete v článku Individuální nebo hromadné přidávání uživatelů do Office 365 – nápověda pro správce.) Pokud příjemce neexistuje, zkontrolujte, jestli jeho uživatelské jméno odpovídá e-mailové adrese, kterou použil odesílatel.

  Snímek obrazovky s oddílem stránky Aktivní uživatelé a hledaným výrazem „allie“ zadaným do vyhledávacího pole vedle možnosti Filtry, která je nastavena na všechny uživatele. Dole je celé zobrazované jméno a uživatelské jméno
 3. Pokud je poštovní schránka uživatele hostovaná v Office 365, klikněte na uživatelův záznam, zkontrolujte podrobné údaje a ověřte, že má přiřazenu platnou e-mailovou licenci (například licenci Office 365 Enterprise E5).

  Snímek obrazovky s informacemi o uživatelce Allie Bellew. V části Licence na produkty nemá uživatelka přiřazeny žádné produkty, úpravy jsou dostupné
 4. Pokud poštovní schránka uživatele sice je hostovaná v Office 365, ale nemá přiřazenu licenci, vyberte Upravit a přiřaďte uživateli licenci.

  EAC_User_AssignLicense

Office 365 nabízí uživatelům a správcům e-mailu následující funkce, které slouží k přeposílání zpráv na jinou e-mailovou adresu:

 • Přeposílání pomocí pravidel doručené pošty (uživatel)

 • Přesměrování účtu (uživatel a správce e-mailu)

 • Přeposílání pomocí pravidel toku pošty (správce e-mailu)

Následující postup vám pomůže opravit nefunkční pravidlo nebo nastavení přeposílání na straně příjemce.

 • Přeposílání pomocí pravidel doručené pošty (uživatel)

  Příjemce může mít nastavené pravidlo doručené pošty, které přeposílá e-maily na problematické e-mailové adresy. Pravidla doručené pošty má k dispozici jenom uživatel (nebo jiná osoba, na kterou uživatel deleguje přístup ke svému účtu). Informace o tom, jak uživatel nebo jím pověřená osoba může měnit nebo odebrat nefunkční pravidlo přeposílání doručené pošty, najdete v článku Aktualizace, zakázání nebo odebrání pravidel přeposílání doručené pošty.

 • Přesměrování účtu (uživatel a správce e-mailu)

  1. V Centru pro správu Office 365 zvolte Uživatelé.

  2. Do vyhledávacího pole Aktivní uživatelé > Filtry napište část jména příjemce a stisknutím klávesy Enter ho vyhledejte. Kliknutím na záznam uživatele zobrazíte podrobnosti.

  3. Na stránce uživatelova profilu vyberte Nastavení pošty > Přeposílání e-mailů > Upravit.

   Snímek obrazovky s profilem uživatelky Allie Bellew nastaveným přeposíláním e-mailů a dostupnou možností úprav
  4. Vypněte možnost Přeposílání e-mailů a vyberte Uložit.

   Snímek obrazovky s profilem uživatelky Allie Bellew nastaveným přeposíláním e-mailů a dostupnou možností úprav
 • Přeposílání pomocí pravidel toku pošty (správce e-mailu)

  Pravidla doručené pošty jsou přidružená k poštovní schránce uživatele. Naproti tomu pravidla toku pošty jsou nastavená pro celou organizaci a mohou je vytvářet a upravovat jenom správci e-mailu.

  1. V Centru pro správu Office 365 vyberte Centra pro správu > Exchange.

   Snímek obrazovky s Centrem pro správu Office 365 s rozbalenou možností Centra pro správu a vybraným Exchangem
  2. V Centru pro správu Exchange přejděte na tok pošty > pravidla.

  3. Podívejte se, jestli existují nějaká pravidla přesměrování, která by mohla přeposílat zprávy odesílatele na jinou adresu. Na následujícím obrázku je příklad.

   Snímek obrazovky se stránkou Pravidla v oddílu Tok pošty v Centru pro správu Exchange. U pravidla přesměrování pošty uživatelky Allie Bellew je zaškrtnuté políčko Zapnuto
  4. Aktualizujte, vypněte nebo odstraňte podezřelá pravidla přesměrování.

Upozornění : Topologie směrování zpráv a nastavení směrování mohou být složité, zvlášť v případě hybridních konfigurací. I když změnou nastavení akceptované domény vyřešíte problém se zprávou o nedoručitelnosti, nemusí to být ve vaší situaci správné řešení. Někdy to dokonce může způsobit nečekané problémy. Přečtěte si prosím článek Správa akceptovaných domén v Exchangi Online a opatrně pokračujte dalšími kroky.

Pokud máte nastavenu hybridní konfiguraci (některé poštovní schránky jsou v cloudu a jiné jsou místní) a vaše akceptovaná doména je nastavená na Autoritativní, Office 365 hledá příjemce jenom v cloudovém adresáři. Pokud je příjemce místní, ale nepřidali jste ho do svého cloudového adresáře (ručně nebo prostřednictvím synchronizace adresářů), vyhledávání selže a odesílatel může dostat zprávu o nedoručitelnosti. Pokud je akceptovaná doména nastavená na Interní přenos, Office 365 napřed zkontroluje cloudový adresář, a pokud v něm příjemce nenajde, přesměruje zprávu na místní poštovní servery (za předpokladu, že jste správně nastavili potřebný konektor toku pošty, který provádí přesměrování).

Upozornění : Když nastavíte akceptovanou doménu na Interní přenos, musíte nastavit odpovídající konektor toku pošty Office 365 na místní prostředí. Pokud to neuděláte, porušíte tok pošty do místních poštovních schránek.

Pokud máte hybridní konfiguraci s konektorem toku pošty Office 365 nakonfigurovaným na směrování zpráv do místního prostředí a domníváte se, že správné nastavení pro vaši doménu je Interní přenos, změňte akceptovanou doménu z Autoritativní na Interní přenos. Tady je postup:

 1. V Centru pro správu Exchange zvolte tok pošty > akceptované domény a vyberte doménu příjemce.

  Snímek obrazovky se stránkou Akceptované domény v Centru pro správu Exchange a zobrazenými informacemi o názvu, akceptované doméně a typu domény
 2. Poklikejte na název domény.

 3. V dialogovém okně Akceptovaná doména nastavte doménu na Interní přenos a vyberte Uložit.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Akceptovaná doména a vybranou možností Interní přenos pro zadanou akceptovanou doménu

Pokud máte hybridní konfiguraci a místního příjemce, může se stát, že místní e-mailová adresa příjemce není správně synchronizovaná s Office 365. Použijte tento postup ruční synchronizace adresářů:

 1. Přihlaste se k místnímu serveru DIRSYNC (server, na kterém jsou spuštěny nástroje pro synchronizaci adresáře).

 2. Zahajte relaci Windows PowerShellu.

 3. Přejděte na: C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync.

 4. Spusťte příkaz DirSyncConfigShell.psc1, kterým otevřete konfigurační prostředí pro synchronizaci adresářů (Directory Synchronization Configuration Shell).

 5. Spusťte příkaz Start-OnlineCoexistenceSync.

Po dokončení synchronizace opakujte kroky v části Ověření existence příjemce a jeho aktivní přiřazené licence a ověřte, že adresa příjemce v Office 365 existuje.

Pokud máte vlastní doménu (třeba contoso.com místo contoso.onmicrosoft.com), je možné, že váš záznam MX není správně nakonfigurovaný.

 1. V Centru pro správu Office 365 přejděte na Nastavení > Domény a vyberte příjemce domény.

  Snímek obrazovky s Centrem pro správu Office 365 s vybranou možností Domény Názvy domén zobrazené na stránce s možnostmi jejich přidání nebo nákupu
 2. V rozevíracím seznamu Povinné záznamy DNS vyberte Kontrola DNS.

  Snímek obrazovky se stránkou Povinné záznamy DNS a vybraným tlačítkem Kontrola DNS
 3. Ověřte, že pro doménu příjemce je nakonfigurovaný jen jeden záznam MX. U domény zaregistrované v Office 365 Microsoft nepodporuje použití více záznamů MX.

 4. Pokud Office 365 zjistí problémy s nastavením záznamu DNS Exchange Online, použijte k jejich opravě doporučený postup. Můžete být vyzváni, abyste změny provedli přímo v Centru pro správu Office 365. V ostatních případech musíte záznam MX aktualizovat na portálu poskytovatele hostingových služeb DNS. Další informace najdete v článku Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 u kteréhokoliv poskytovatele hostingu DNS.

  Poznámka : U většiny scénářů by měl záznam MX mířit na plně kvalifikovaný název domény Office 365: <vaše doména>.mail.protection.outlook.com. Aktualizace záznamů DNS se obvykle rozšíří po internetu během několika hodin, ale může to trvat až 72 hodin.

Další informace

Zprávy o nedoručení e-mailů v Office 365

Oznámení o nedoručitelnosti (backscatter) a EOP

Konfigurace přeposílání e-mailů u poštovní schránky

Synchronizace adresáře s Office 365 je jednoduchá

Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 u kteréhokoliv poskytovatele hostingu DNS

Nastavení specifikace SPF v Office 365 jako prevence falšování identity.

Stále potřebujete pomoct se zprávou o nedoručitelnosti 5.1.10?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory
Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×