Řešení problémů s doručováním e-mailů s kódy chyb 550 5.1.1 až 5.1.20 v Office 365

Poslední aktualizace: 23. 10. 2015
Toto téma vám může pomoct vyřešit potíže s e-mailem, pokud dostanete oznámení o nedoručení (NDR) s kódem chyby 550 5.1.1 až 5.1.20. Problémy s tokem pošty můžou být frustrující, ale máme řešení, která můžete vyzkoušet, aby se vám nakonec podařilo zprávu poslat.

symbol uživatele e-mailu

Jsem odesílatel zprávy, která se vrátila s chybou. Jak to můžu opravit?

Symbol správce

Jsem správce. Jak můžu opravit zprávy, které se vracejí s chybou?

Symbol Nápověda

Proč mi přišlo oznámení o nedoručení?


symbol uživatele e-mailu

Odeslal(a) jsem zprávu a přišlo mi oznámení o nedoručení s kódem chyby 5.1.x. Jak to můžu opravit?   

Tady je 5 různých řešení, která můžete vyzkoušet. Možná nebudete muset zkoušet všechna z nich. Pokud vám tyto kroky nepomůžou úspěšně poslat e-mail, obraťte se na svého správce e-mailu a odkažte ho na oddíl s nápovědou pro správce v tomto tématu, aby vám mohl pomoct.

Symbol odznáčku Doporučené postupy

Řešení 1: Zkontrolujte, jestli je správná e-mailová adresa příjemce   

Toto je nejběžnější problém, který způsobuje chyby 5.1.x. Zkontrolujte důkladně zápis adresy. Pokud něco změníte, zkuste poslat e-mail znova.

Řešení 2: Odeberte e-mailovou adresu příjemce se seznamu automatického dokončování   

Odeberte e-mailovou adresu příjemce ze seznamu navrhovaných jmen v seznamu automatického dokončování. Pak adresu zadejte znova a zkuste e-mail poslat. Seznam automatického dokončování je seznam navrhovaných jmen, který se v e-mailovém programu zobrazí při zadávání do řádku Komu, když program najde jméno odpovídající zadání. Pokud potřebujete podrobnější informace, podívejte se na článek Odebrání navrhovaného jména nebo e-mailové adresy ze seznamu automatického dokončování v Outlook Web Appu.

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu.

 2. Do pole Komu začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce a pište tak dlouho, až se příjemce objeví v rozevíracím seznamu.

  Seznam automatického dokončování Outlook Web Appu
 3. Pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru příjemce vyberte a pak stiskněte klávesu Delete.

 4. Zadejte úplnou adresu příjemce a pošlete zprávu.

Řešení 3: Zkontrolujte, jestli příjemce nemá nastavené pravidlo přeposílání e-mailových zpráv   

Posílali jste původní zprávu přesně na tu adresu příjemce, která je uvedená v oznámení o nedoručení? Ověřit to můžete tak, že porovnáte adresu uvedenou v oznámení o nedoručení s adresou zobrazenou v původní zprávě, která je ve složce Odeslaná pošta.

Pokud se tyto adresy liší, kontaktujte osobu, které jste posílali původní zprávu a zeptejte se jí, jestli má nastavená e-mailová pravidla pro předávání zpráv a jestli správně fungují. Takové pravidlo se mohlo pokoušet poslat kopii vaší e-mailové zprávy na chybnou e-mailovou adresu. Pokud tato osoba takové pravidlo má, musí e-mailovou adresu opravit nebo pravidlo odebrat, aby nedocházelo k chybám s oznámením o nedoručení 5.1.x.

Řešení 4: Zkontrolujte, jestli někdo nezneužil váš e-mailový účet   

A posílali jste vlastně původní zprávu? Pokud ne, je možné, že zprávu poslal nějaký spammer nebo někdo jiný, kdo zneužil vaši e-mailovou adresu.

Zkontrolujte, jestli složka Odesláno neobsahuje nějaké zprávy, které jste určitě neposílali. Pokud nějakou najdete, je možné, že někdo zneužil váš e-mailový účet. K vyřešení tohoto problému udělejte tohle:

 1. Změňte si heslo k e-mailovému účtu. Použijte silné heslo.

 2. Zkontrolujte počítač antimalwarovým programem.

Řešení 5: Zkontrolujte, jestli oznámení o nedoručení souvisí se zprávou, kterou jste opravdu poslali   

Pokud složka Odeslaná pošta obsahuje jenom zprávy, které jste určitě posílali, může přijaté oznámení o nedoručení být takzvaný zpětný rozptyl (backscatter), který můžete ignorovat. Zpětný rozptyl neboli backscatter vzniká takto: Spammeři často falšují v nevyžádané poště adresu Od a místo vlastní adresy používají e-mailové adresy získané z internetu. Pokud se některý z takových spamů nedá doručit, může e-mailový server odeslat oznámení o nedoručení, jako jste dostali vy, na falšovanou adresu Od. Takovéto oznámení o nedoručení je otravná zbytečnost, protože vytváří falešný dojem, že jste něco udělali špatně. Není sice k ničemu a zabírá vám zbytečně čas, na druhou stranu ale není známkou toho, že by se někdo zmocnil vašeho účtu.

Zkontrolujte, jestli složka Odesláno neobsahuje zprávy, které jste určitě neposílali. Pokud žádné podezřelé zprávy nenajdete, je pravděpodobné, že přijaté oznámení o nedoručení je zpětný rozptyl. Pokud jste už zkontrolovali počítač antimalwarovým programem a změnili si heslo, můžete tahle oznámení o nedoručení typu zpětný rozptyl ignorovat.

Další informace najdete v článku Oznámení o nedoručení typu backscatter a EOP.

Začátek stránky


Symbol správce

Jsem správce e-mailu. Jak můžu opravit potíže projevující se oznámením o nedoručení (NDR) 5.1.1 až 5.1.20?   

Pokud se problém odesílatele nevyřeší pomocí kroků v oddílu s nápovědou pro uživatele e-mailu, může řešení souviset s tím, jak má uživatel nastavený účet Office 365. Pokud máte hybridní topologii, může řešení souviset také s místním agentem přenosu pošty. Může také jít o problém v konfiguraci domény příjemce. Tady jsou 4 řešení, která můžete vyzkoušet. Možná nebudete muset zkoušet všechna z nich, aby se zpráva úspěšně odeslala.

Řešení 1: Přejděte do Centra zpráv Office 365 a zkontrolujte, jestli nenajdete nějaké problémy s konfigurací nebo potíže ovlivňující celou službu   

Pro účty Office 365 je portál Office 365 ústředním zdrojem různých nástrojů, oznámení a informací, které můžou posloužit k řešení těchto i jiných problémů.

Přihlaste se k účtu správce na portálu Office 365 na adrese https://portal.office.com a na Řídicím panelu udělejte následující věci:

 1. Podívejte se do Centra zpráv, jestli vaše organizace nemá nějaký známý konfigurační problém.

  1. Zvolte Centrum zpráv.

  2. Vyberte Zobrazit vše.

  3. Vyberte možnost pro předcházení problémům nebo jejich řešení a proveďte odpovídající navržené akce.

 2. Zkontrolujte, jestli v Office 365 není nějaký aktuální problém se službami, který může mít vliv na účet uživatele.

  1. Zvolte Stav služby. Tím se zobrazí přehled případných problémů.

  2. Další podrobnosti o všech známých problémech získáte, když vyberete Zobrazit vše.

 3. Zkontrolujte, jestli domény odesílatele a příjemce nemají nesprávné nebo zastaralé záznamy o prostředcích MX (mail exchange) – spuštěním nástroje Poradce při potížích s tokem pošty, který je součástí Office 365.

Pokud je nějaký problém s doménou příjemce, kontaktujte příjemce nebo jeho správce e-mailu a informujte je o problému. Budou muset problém vyřešit, aby nedocházelo k chybám s oznámením nedoručení 5.1.x.

Řešení 2: Aktualizujte zastaralé záznamy o prostředcích MX   

Kód chyby 5.1.1 můžou způsobovat problémy se záznamem o prostředku MX (pro směrování pošty) pro doménu příjemce. Záznam MX může třeba odkazovat na starý poštovní server nebo může být nejednoznačný v důsledku nedávné změny konfigurace.

Poznámka: Aktualizacím záznamů DNS domény může trvat až 72 hodin, než se rozšíří do všech serverů DNS na internetu.

Pokud odesílatelům, kteří nejsou z vaší domény, přijde toto oznámení o nedoručení, když posílají poštu příjemcům uvnitř vaší domény, vyzkoušejte následující.

 • Záznam o prostředku MX pro vaši doménu možná není správný. Může třeba odkazovat na poštovní server, který není platný. Obraťte se na svého doménového registrátora nebo hostující službu DNS a ověřte, jestli je záznam MX pro vaši doménu správný. Záznam MX pro doménu zaregistrovanou v Exchangi Online používá syntaxi <doména>.mail.protection.outlook.com.

 • Ověřte, že pro svoji doménu máte nakonfigurovaný jenom jeden záznam MX. Microsoft nepodporuje používání víc než jednoho záznamu MX pro doménu, která je zaregistrovaná v Exchangi Online.

 • Správnost záznamu MX a možnost posílání pošty z vaší organizace Exchange Online můžete otestovat v nástroji Microsoft Remote Connectivity Analyzer tak, že spustíte Test k ověření záznamu MX a odchozího konektoru v Office 365 > Konfigurace toku pošty.

Další informace najdete v článcích Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 u kteréhokoliv poskytovatele hostingu DNS a Přizpůsobení záznamu SPF pro ověřování odchozích e-mailů posílaných z vaší domény.

Řešení 3: V případě odpovídání do znova vytvořené nebo migrované poštovní schránky aktualizujte uživateli seznam automatického dokončování   

Toto oznámení o nedoručení může být způsobené odpovídáním na staré zprávy nebo aktualizací starých žádostí o schůzku v situacích, kdy příjemce má stejnou e-mailovou adresu, ale došlo k nějaké změně týkající se jeho poštovní schránky. Poštovní schránka uživatele se třeba mohla odstranit a pak znova vytvořit nebo migrovat z Exchange Online do místního Exchange. Pokud e-mailová adresa příjemce v oznámení o nedoručení má formát IMCEAEX-_O=<řetězec>@<doména>, odesílatel asi odpovídal na starou e-mailovou zprávu.

Tento problém můžete vyřešit podle pokynů v následující části, které popisují odebrání neplatných položek ze seznamu automatického dokončování.

Chybné položky v seznamu automatického dokončování

Uživatel možná vybral neplatnou položku v seznamu automatického dokončování (označovaného taky jako mezipaměť přezdívek). Příjemce je možná přesunutý z místní organizace Exchange do Exchange Online nebo naopak. I když je e-mailová adresa příjemce stejná, mohly se změnit další interní identifikátory příjemce, čímž položka příjemce v seznamu automatického dokončování přestala být platná.

Pokud používáte Outlook Web App

Následující postupy popisují, jak odebrat neplatné příjemce z uživatelova seznamu automatického dokončování v Outlook Web Appu.

Odebrání jednoho příjemce

 1. Zvolte Nová pošta.

 2. Začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce a pište tak dlouho, až se příjemce objeví v rozevíracím seznamu.

 3. Pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru příjemce vyberte a pak stiskněte klávesu Delete.

Následující postup vyžaduje, abyste přístup k poštovní schránce získali v Light verzi Outlook Web Appu. Dosáhnete toho tak, že poštovní schránku otevřete ve webovém prohlížeči, který podporuje jenom Light verzi Outlook Web Appu, a uděláte toto:

Odebrání všech příjemců

 1. Otevřete poštovní schránku uživatele v Outlook Web Appu.

 2. Zvolte Nastavení > Nastavení zobrazení > verze Outlook Web Appu, vyberte Použít Light verzi Outlook Web Appu a zvolte OK.

 3. Odhlaste se a zavřete webový prohlížeč. Až poštovní schránku otevřete příště, budete používat Light verzi Outlook Web Appu.

Vyprázdnění celého seznamu automatického dokončování

 1. Otevřete poštovní schránku uživatele v Light verzi Outlook Web Appu.

 2. Zvolte Možnosti > Zprávy. V části Překlad e-mailové adresy zvolte Vymazat seznam posledních příjemců a potom zvolte OK.

 3. Poštovní schránku vrátíte do Outlook Web Appu tak, že zvolíte Možnosti > Verze aplikace Outlook Web App, zrušíte zaškrtnutí políčka Používat aplikaci Outlook Web App Light a zvolíte Uložit.

Pokud používáte Outlook 2010 nebo 2013

Následující postupy popisují, jak odebrat neplatné příjemce z uživatelova seznamu automatického dokončování v aplikaci Microsoft Outlook 2010 nebo Microsoft Outlook 2013.

Odebrání jednoho příjemce

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu.

 2. Začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce a pište tak dlouho, až se příjemce objeví v rozevíracím seznamu.

 3. Vyberte příjemce v rozevíracím seznamu – můžete přesunout kurzor na příjemce (bez kliknutí) nebo můžete použít klávesy ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU.

 4. Odstraňte příjemce kliknutím na Odstranit nebo stisknutím klávesy Delete.

Odebrání všech příjemců

 1. Zvolte Soubor > Možnosti > Pošta.

 2. V části Odesílání zpráv zvolte Vyprázdnit seznam automatického dokončování a pak zvolte Ano.

Řešení 4: Aktualizujte pravidla pro přeposílání a odeberte z nich nesprávné adresy   

Někdy může být oznámení o nedoručení způsobené tím, že pošta přijde příjemci, kterému ji uživatel přímo neposílal. Může se stát, že zamýšlený příjemce má u svojí poštovní schránky nastavené pravidlo pro přeposílání nebo delegáta. Také je možné, že správce e-mailu příjemce vytvořil pravidlo přenosu, které kopíruje nebo přeposílá zprávu na neplatnou e-mailovou adresu příjemce. Další informace o těchto problémech najdete v článcích Konfigurace přeposílání e-mailů pro poštovní schránku a Použití pravidel přenosu pro bezobslužné kopírování zpráv pro auditora.

Začátek stránky


Symbol Nápověda

Proč vám přišlo oznámení o nedoručení s kódem chyby 5.1.x   

Upozorňující zpráva, kterou jste o tomto problému dostali do své doručené pošty (a které se říká oznámení o nedoručení), může říkat něco o tom, že zadanou adresu se nepodařilo najít nebo je neplatná nebo že v mezipaměti automatického dokončování příjemců v Outlooku nebo Outlook Web Appu máte chybnou položku. Pro nejčastější problémy jsme přichystali několik řešení. Některé jiné související problémy vyžadují přístup k nastavením e-mailu na úrovni správce, který většina lidí nemá. Obecně existuje několik běžných důvodů, proč byste mohli dostat toto oznámení:

 • Osoba nebo poštovní schránka, kam se snažíte zprávu poslat, nebyla na cílovém e-mailovém serveru nalezena.

 • Vaše zpráva je nasměrovaná na nesprávný e-mailový server.

 • Osoba nebo poštovní schránka, které se snažíte poslat zprávu, má jedno nastavení e-mailu (nazývané záznam o prostředku MX), které není aktuální.

 • Osoba nebo poštovní schránka, které se snažíte poslat zprávu, má nastavené pravidlo pro přeposílání zpráv na jinou adresu, ale toto pravidlo nefunguje správně.

Stále potřebujete pomoc s kódem chyby 5.1.1 až 5.1.20?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Další informace

Co jsou oznámení Exchange o nedoručení v Exchangi Online a Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×