Řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 550 5.7.1 v Office 365

Poslední aktualizace 23. 10. 2015

Poslali jste někdy v Outlooku nebo v Outlook Web Appu e-mailovou zprávu a dostali z Exchange chybovou zprávu oznámení o nedoručení (NDR) s informacemi o tom, proč váš e-mail nešlo poslat? Toto téma vás provede jednotlivými kroky, které je potřeba udělat, pokud v oznámení o doručení (DSN) dostanete kód chyby 5.7.1 nebo v oznámení o nedoručení chybu Exchange NDR 5.7.1.

Tlačítko získání nápovědy pro uživatele e-mailu Tlačítko pro získání nápovědy pro správce

Tento článek se taky týká kódů chyb 5.7.0 až 5.7.999 v Exchangi Online a Office 365. Kód chyby DSN 5.7.1 může mít několik příčin, jejichž řešení uvádíme dál v tomto článku.

Uživatelská nápověda k e-mailu, jestliže jste poslali zprávu a potom dostali chybovou zprávu Exchange NDR 5.7.1 nebo 5.7.0 až 5.7.999

Tyto chybové zprávy jste mohli dostat z těchto důvodů. Obecně tato chyba znamená, že vaše organizace má nastavení zabezpečení pro e-maily, které vaší zprávě brání v dosažení příjemce. Příčinou může být jeden z následujících problémů:

 • Nemáte oprávnění k poslání zprávy příjemci.

 • Nemáte oprávnění k poslání zprávy distribuční skupině nebo některé z jejích podskupin.

 • Nemáte oprávnění k odeslání e-mailu přes e-mailový server, který je mezi vámi a příjemcem.

 • Vaše zpráva je nasměrovaná na nesprávný e-mailový server.

Tipy pro řešení problémů, které způsobují kód chyby DSN 5.7.1 nebo 5.7.0 až 5.7.999

Ve většině případů zřejmě nebudete moct vyřešit tento problém sami. Příjemce nebo správce jeho e-mailu musí aktualizovat nastavení e-mailu. Je ale pár věcí, které můžete zkusit.

Pokud je příjemce mimo vaši organizaci:    Požádejte příjemce, aby kontaktoval svého správce e-mailu s žádostí o nastavení poštovní schránky tak, aby umožňovala přijímání vašich e-mailů.

Pokud posíláte e-mail interní distribuční skupině:    Možná nemáte oprávnění k posílání zpráv skupině nebo některé z jejích podskupin. V takovém případě oznámení o nedoručení obsahuje názvy omezených skupin, do kterých nemáte oprávnění posílat zprávy. Požádejte vlastníka skupiny s omezeným přístupem o udělení oprávnění k odesílání zpráv. Pokud neznáte vlastníka skupiny, můžete ho v Outlook Web Appu nebo Outlooku zjistit takto.

 1. Vyberte zprávu oznámení o nedoručení 5.7.1.

 2. V Outlook Web Appu zvolte název skupiny umístěný v řádku Komu. V Outlooku poklikejte na název skupiny.

 3. V Outlook Web Appu v místním dialogovém okně zvolte Vlastník. V Outlooku zvolte Kontakt.

Pokud posíláte zprávu velké distribuční skupině:    U skupin s více než 5 000 členy se automaticky používají následující tři omezení:

 • Zprávy poslané skupině vyžadují schválení moderátora.

 • Skupině se nedají poslat velké zprávy. Pokud by se jednalo o tento problém, dostali byste ale jiné oznámení o nedoručení než 5.7.1. Viz článek Omezení Exchange Online.

Pokud chcete tento problém vyřešit, připojte se ke skupině nebo požádejte vlastníka nebo moderátora skupiny o schválení zprávy. Odkažte je na část Pokud jste vlastník skupiny s omezeným přístupem    uvedenou dál v tomto tématu.

Pokud se žádný z předchozích kroků nedá použít nebo váš problém nevyřeší, kontaktujte správce e-mailu příjemce a odkažte ho na část Pokud jste správce e-mailu Office 365    uvedenou dál v tomto tématu.

Pokud jste vlastník skupiny s omezeným přístupem

Pokud někdo poslal zprávu do vaší distribuční skupiny, dostal oznámení o nedoručení 5.7.1 a chcete mu umožnit posílání zpráv do svojí skupiny, zkuste udělat něco z tohoto.

Odstraňte omezení odesílatelů:    Pokud chcete odesílateli udělit oprávnění k posílání zpráv do vaší distribuční skupiny, můžete změnit vlastnosti skupiny jedním z těchto způsobů:

 • Přidejte e-mailovou adresu odesílatele do seznamu povolených odesílatelů skupiny.

 • Pokud je odesílatel omezený, protože je mimo vaši organizaci, můžete skupinu nakonfigurovat tak, aby přijímala zprávy od externích odesílatelů.

 • Pokud jste nakonfigurovali pravidlo přenosu tak, aby omezovalo určité odesílatele nebo skupiny odesílatelů, můžete pravidlo upravit, aby povolovalo přijímání zpráv od tohoto odesílatele.

Omezení u velkých skupin:    U skupin s víc než 5 000 členy se automaticky používají následující tři omezení:

 • Zprávy poslané skupině vyžadují schválení moderátora.

 • Do skupiny se nedají posílat velké zprávy (pokud se ale jedná o tento problém, dostanete jiné oznámení o nedoručení). Viz článek Omezení Exchange Online.

Pokud chcete vyřešit problém odesílatele, schvalte jeho zprávu nebo ho přidejte do skupiny.

Správa distribučních skupin   

Nápověda pro správce e-mailu Office 365 pro oznámení Exchange o nedoručení 5.7.1 nebo 5.7.0 až 5.7.999

Pokud kroky v předchozí části problém odesílatele nevyřeší, řešení zřejmě vyžaduje zásah správce e-mailu příjemce. Může být potřeba změnit konfiguraci nastavení příjemce, distribuční skupiny, organizace nebo domény.

Jak opravím problém, který způsobuje oznámení Exchange o nedoručení 5.7.1 nebo 5.7.0 až 5.7.999?

Pokud jste správce e-mailu a potřebujete vyřešit problém s oznámením Exchange o nedoručení 5.7.1, najděte část, která popisuje váš problém, a postupujte podle pokynů.

Pokud je odesílatel mimo vaši organizaci:    Nakonfigurujte příjemce na svých poštovních serverech tak, aby přijímal poštu od externích nebo anonymních odesílatelů.

Pokud externí uživatelé zkouší posílat poštu do veřejných poštovních složek Office 365:    Když externí uživatelé zkouší posílat e-mailové zprávy do veřejných poštovních složek Office 365, dostanou oznámení o nedoručení, které obsahuje tento kód chyby:

Remote Server returned '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage] > "

Pokud chcete změnit chování tak, aby veřejné poštovní složky mohly přijímat poštu od externích odesílatelů, udělejte toto:

 1. Připojte se k Exchangi Online pomocí vzdáleného PowerShellu. Jak to udělat se dozvíte v článku Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu.

 2. Veřejným složkám přidejte oprávnění pro anonymní účet. Uděláte to spuštěním tohoto příkazu:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Podívejte se na článek znalostní báze Knowledge Base 2984402.

Pokud je odesílatel mimo vaši organizaci a IP adresa jeho poštovního serveru je uvedená v seznamu blokovaných odesílatelů Microsoftu:    V takovýchto případech bude oznámení o nedoručení, které odesílatel dostane, obsahovat informace v části Diagnostics for administrators (Diagnostika pro správce), které budou vypadat asi takto:

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com

Přepošlete toto oznámení o nedoručení na adresu delist@messaging.microsoft.com.

Doména není plně zaregistrovaná v Office 365:    Pokud doména není plně zaregistrovaná, zkuste toto:

 • Ověřte, jestli se doména zobrazuje jako Aktivní na portálu Office 365 na adrese https://portal.office.com.

 • Další informace o přidání domény do Office 365 najdete v tématu Domény v Office 365.

 • Informace o řešení potíží při ověřování domény najdete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2515404.

Nesprávný záznam MX:    Pokud máte nesprávný záznam MX, zkuste toto:

 1. Zkontrolujte, jestli domény odesílatele a příjemce nemají nesprávné nebo zastaralé záznamy MX – použijte test Advanced diagnostics (Pokročilá diagnostika) > Exchange Online v nástroji Microsoft Support and Recovery Assistant for Office 365. Další informace o nástroji Support and Recovery Assistant najdete v článku o opravě problémů s Outlookem a Office 365 pomocí nástroje Support and Recovery Assistant for Office 365.

 2. Obraťte se na svého doménového registrátora nebo hostující službu DNS a ověřte, jestli je záznam MX pro vaši doménu správný. Záznam MX pro domény zaregistrované v Exchangi Online používá syntaxi <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. V nástroji Microsoft Remote Connectivity Analyzer spusťte Test k ověření záznamu MX a odchozího konektoru v Office 365 > Konfigurace toku pošty.

 4. Ověřte, že pro svoji doménu máte nakonfigurovaný jenom jeden záznam MX. Microsoft nepodporuje používání víc než jednoho záznamu MX pro doménu, která je zaregistrovaná v Exchangi Online.

Nesprávný záznam SPF:    Záznam SPF (Sender Policy Framework) pro vaši doménu může být neúplný a nemusí obsahovat všechny zdroje pošty pro vaši doménu. Další informace o ověření záznamu SPF najdete v tématu Přizpůsobení záznamu SPF pro ověřování odchozích e-mailů odesílaných z vaší domény.

Potíže s konfigurací kombinovaných místních a cloudových hybridních nasazení:    Pokud je vaše doména součástí hybridního nasazení mezi Exchange a Exchange Online, zkontrolujte následující položky.

I když Průvodce hybridní konfigurací ve službě Exchange Online Protection (EOP) nakonfiguruje příchozí a odchozí konektory automaticky, můžete ověřit, že je nastavení konektorů správné. Pokud jsou konektory použité pro hybridní nasazení nakonfigurované nesprávně, musí váš správce Exchange znova spustit Průvodce hybridní konfigurací v místní organizaci Exchange.

Ověřte konfiguraci příchozího konektoru, který se používá pro hybridní nasazení. Další informace najdete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2827473.

Následujícím způsobem ověřte konfiguraci odchozího konektoru, který se používá pro hybridní nasazení:

 1. Otevřete portál Office 365 na adrese https://portal.microsoftonline.com a klikněte na Správce > Exchange.

 2. V Centru pro správu Exchange klikněte na Tok pošty > Konektory. V části Konektory odchozí pošty vyberte konektor, který se používá pro hybridní nasazení, a zvolte Upravit. Ověřte tyto informace:

  • Doručení      Pokud je zaškrtnuté políčko Směrovat poštu prostřednictvím inteligentních hostitelů, potvrďte správnost zadané IP adresy nebo plně kvalifikovaného názvu domény. Pokud je zaškrtnuté políčko Záznam MX spojený s doménou příjemce, zkontrolujte, že záznam MX pro doménu odkazuje na správný poštovní server.

   Správnost záznamu MX možnost posílání pošty z vaší organizace Exchange Online můžete otestovat v nástroji Microsoft Remote Connectivity Analyzer tak, že spustíte Test k ověření záznamu MX a odchozího konektoru v Office 365 > Konfigurace toku pošty.

  • Rozsah      Pokud potřebujete přesměrovat příchozí poštu z internetu do svojí místní organizace Exchange, v poli Domény musí být všechny poštovní domény, které se používají ve vaší místní organizaci. Použitím hodnoty hvězdička (*) můžete taky směrovat veškerou odchozí internetovou poštu přes místní organizaci.

Další informace o směrování přenosu v hybridních nasazeních najdete v článku Směrování přenosu v hybridních nasazeních Exchange 2013.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz také

Co jsou oznámení Exchange o nedoručení v Exchangi Online a Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×