Řešení problémů, když vám nejde synchronizovat OneNote

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Je nám líto, že máte ve OneNotu problémy se synchronizací.

Neustále jsme při uvolnění aktualizací produktů, které řešení problémů s a zlepšit prostředí synchronizace v Onenotu, je vhodné aktualizovat svoji kopii Onenotu. Náš aktualizací jsou zadarmo stáhnout a používat. Před pokusem tipy pro řešení potíží v tomto článku, doporučujeme postupujte podle kroků v že aktualizace instalace Office a nainstalujte nejnovější aktualizace Onenotu na počítači. Pokud jste na počítači Mac, postupujte podle kroků v Office for Mac aktualizace automaticky kontrolovat.

Pokud máte pořád k problémům se synchronizací po aktualizaci aplikace OneNote, klepněte na synchronizovat problém, který nejlépe vystihuje problém se zobrazují nebo přejděte na konci tohoto článku a nahlaste problém synchronizací produktovému týmu Onenotu.

Před pokusem následující návrhy k řešení potíží, doporučujeme následující aktualizace kroků v tématu aktualizace instalace Office nainstalovat nejnovější aplikace OneNote.

Pokud je poznámkový blok, který se nesynchronizuje, uložený na OneDrivu nebo na některé novější verzi SharePointu, zkuste ho otevřít ve OneNotu Online (na webu www.onenote.com). Může vám to pomoct zjistit, jestli problém způsobuje server nebo OneNote.

 1. V OneNotu klikněte na Soubor > Informace.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na adresu URL zobrazenou pod názvem problémového poznámkového bloku a klikněte na Kopírovat.

 3. Ve webovém prohlížeči klikněte do pole Adresa a stisknutím kláves Ctrl + V vložte zkopírovaný URL.

 4. Stisknutím Enter načtěte poznámkový blok do OneNotu Online.

Pokud se vám povede úspěšně otevřete Poznámkový blok do OneNote Web Appu a změny zobrazují, problém můžou způsobovat desktopovou verzi aplikace OneNote. Zavření a opětovném otevření poznámkového bloku tam obvykle vymaže a úspěšně obnoví připojení. Postupujte podle těchto kroků:

 1. V OneNotu klikněte na Soubor > Informace.

 2. Vedle názvu problémového poznámkového bloku klikněte na Nastavení a pak klikněte na Zavřít.

 3. Přejděte zpátky k poznámkovému bloku v OneNote Web Appu v prohlížeči a na pásu karet klikněte na příkaz Otevřít v aplikaci OneNote.

Důležité : V závislosti na velikosti Poznámkový blok a typ připojení k Internetu, které používáte může trvat dlouho všechny Poznámkový blok synchronizujete obsahu v desktopové verzi Onenotu.

Pokud nemůžete otevřít a zobrazit poznámkového bloku v Onenotu Online, je pravděpodobné se serverem zdroji problém se synchronizací vyřešil. Pokud je váš Poznámkový blok uložený na Onedrivu, zkontrolujte naši stránku Stav služby známé přerušení nebo výpadků. Pokud je váš Poznámkový blok uložený na Sharepointu, musíte kontaktovat správce, aby sestavy a řešení problému.

Upozornění : Při řešení potíží se nedoporučuje odhlásit se od OneNotu a zase se přihlásit (ani odebrat aplikaci a znova ji nainstalovat), protože by to mohlo vést ke ztrátě dat.

Pokud budete moct otevřít a zobrazit poznámkového bloku v Onenotu Online, ale není vidět změny, informace nebyla ještě synchronizovat. Zkontrolujte stav synchronizace na konkrétní chyby následujícím způsobem:

 1. Ve OneNotu klikněte na Soubor > Informace.

 2. Klikněte na tlačítko Zobrazit stav synchronizace.

 3. Pokud se v dialogovém okně objeví nějaká chyba, poznamenejte si její kód a zprávu a podívejte se na seznam kódů chyb v tomto článku.

  Poznámka : U některých chyb se také může zobrazit tlačítko Nápověda. Pokud je to váš případ, klikněte na něj a měl by se otevřít článek o řešení potíží specifický pro danou chybu.

Někdy se sdílený poznámkový blok synchronizuje normálně, až na některý z oddílů. Můžete to ověřit takto:

 1. V OneNotu 2013 klikněte na Soubor > Informace > Zobrazit stav synchronizace.

 2. V dialogovém okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků klikněte na libovolnou ikonu poznámkového bloku se žlutým trojúhelníkovým upozorněním – tak zjistíte název oddílu, který způsobuje potíže se synchronizací.

 3. Klikněte na tlačítko Synchronizovat teď vedle poznámkového bloku obsahujícího příslušný oddíl.

Jednotlivé oddíly poznámkového bloku se někdy můžou přestat správně synchronizovat. Pokud se jeden oddíl nesynchronizuje spolu se zbytkem poznámkového bloku, můžete vyzkoušet toto řešení:

 1. Ve stejném poznámkovém bloku vytvořte nový oddíl.

 2. Zkopírujte (nepřesouvejte) všechny stránky ze starého oddílu do nově vytvořeného oddílu. Uděláte to tak, že kliknete pravým tlačítkem na každou stránku a pak kliknete na Přesunout nebo zkopírovat.

 3. Po zkopírování všech stránek do nového oddílu synchronizujte ručně poznámkový blok stisknutím Shift+F9. Pokud se objeví indikátor průběhu, počkejte, až doběhne do konce.

Pokud se tímto postupem podaří úspěšně synchronizovat stránky v nově vytvořeném oddílu, můžete bez obav odstranit starý oddíl a dál pracovat v novém. Po odstranění starého oddílu můžete novému oddílu dát stejný název, jako měl odstraněný oddíl. 

Pokud tyto kroky nefungují, chybám synchronizace oddílu nebo problémy můžete taky způsobovat poškozený oddílu nachází v Odpadkový koš poznámkového bloku. Pokud už nechcete této části, můžete ho odstranit z odpadkového koše ukončíte Chyba:

 1. V poznámkovém bloku OneNotu klikněte na kartu Historie a potom na Odpadkový koš poznámkového bloku.

 2. Klikněte na oddíl (nebo stránku) pravým tlačítkem myši a zvolte Přesunout nebo zkopírovat.

 3. Můžete také Kopírovat a Vložit stránky nebo obsah v části na jinou stránku nebo oddíl. Po dokončení, můžete odstranit původní oddíl nebo stránku.

Zprávy o konfliktu verzí se obvykle zobrazí, pokud se vy a jiný uživatel pokusíte ve stejnou dobu upravit stejnou část stránky, třeba změnit stejný odstavec poznámek. Když se to stane, OneNote vytvoří více kopií stránky, aby se předešlo ztrátě dat, a zobrazí se chybová zpráva na žlutém informačním panelu. U stránky obsahující konflikt se zobrazí ikona.

Při řešení konfliktů při slučování postupujte takto:

 1. Kliknutím na žlutý informační panel v horní části stránky zobrazte stránku se seznamem konfliktních změn (zvýrazněných červeně).

 2. V případě potřeby zkopírujte informace ze stránky s konfliktem při slučování a vložte změny na hlavní stránku.

 3. Až zapracujete potřebné změny, odstraňte stránku s konflikty tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na její kartu a v místní nabídce zvolíte Odstranit.

Abyste se vyhnuli budoucím konfliktům při synchronizaci, pokuste se minimalizovat množství práce, kterou má na stejné stránce dělat dva nebo více uživatelů.

K chybám způsobeným zaneprázdněným serverem může docházet, když jsou poznámkové bloky uložené na SharePointu, SharePointu Online nebo OneDrivu pro firmy. Přestože vypadají jako chyby synchronizace, jde většinou ve skutečnosti o chyby související s ověřováním, které můžete opravit jedním z těchto způsobů:

 • Odhlaste se od OneNotu a pak se znovu přihlaste.

 • Zavřete a znovu otevřete poznámkový blok.

 • Zkontrolujte, jestli máte k poznámkovému bloku přístup pomocí OneNotu Online (na webu www.onenote.com), SharePointu nebo SharePointu Online.

Některé chyby, například 0xE00015E0, označuje, že není dost místa na zařízení nebo Poznámkový blok, který synchronizovat oddílu. Příčin může být velké záložních souborů. K řešení těchto problémů se synchronizací, můžete optimalizovat nebo odstranit existující Poznámkový blok zálohy.

Optimalizace onenotového poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti klikněte na Ukládání a zálohování.

 3. Klikněte na Optimalizovat všechny soubory. Optimalizace souborů může nějakou dobu trvat.

V zájmu úspory místa můžete na kartě Ukládání a zálohování také snížit hodnotu nastavení Počet udržovaných záložních kopií.

Odstranění existujících záloh

 1. Spusťte Průzkumníka souborů.

 2. Na navigačním panelu v horní části okna napište %localappdata% a stiskněte klávesu Enter.

 3. Otevřete složku Microsoft a pak složku OneNote.

 4. Otevřete složku 16.0 (pokud máte OneNote 2016) nebo 15.0 (pokud máte OneNote 2013). Potom otevřete složku Záloha.

 5. Odstraňte ze složky Záloha všechny soubory nebo složky, které nechcete zachovat.

Pokud se zobrazí jedna z následujících chyb, postupujte podle pokynů v souvisejícím článku:

Tady jsou některé běžné chyby způsobené nedostupností služby, na které můžete narazit, společně s odkazy na články o jejich řešení:

Chybně umístěné oddíly se zobrazí v poznámkovém bloku při pokusí synchronizovat změny v oddílu poznámkového bloku Onenotu, ale nemůžete najít soubor oddílu. Tento problém vyřešit, můžete odstranit oddílu z poznámkového bloku nebo ho můžete přesunout do jiného poznámkového bloku. Další informace najdete v tomto článku:

Vyřešení potíží s chybně umístěnými oddíly v OneNotu

Pokud máte poznámkové bloky aplikace OneNote na webu služby SharePoint, zjistíte, že jsou obvykle uložené v knihovnách dokumentů. Pokud má knihovna služby SharePoint používáte některé vlastnosti povoleno, může dojít k chybám synchronizace. Další informace naleznete v následujících článcích:

K problémům se synchronizací v prostoru pro spolupráci může dojít, pokud se více studentů pokusí současně upravit stejné místo na stránce nebo když se na upravovanou stránku přidá jako příloha velký soubor. Těmto problémům se synchronizací můžete předcházet dodržováním některých doporučených postupů:

 • Rozdělte studenty do menších skupin po maximálně 6 studentech.

 • Vytvořte pro každou skupinu studentů samostatnou kartu oddílu. Pokud třeba máte 4 skupiny po 6 studentech, vytvořte 4 karty.

 • Udělte pokyny, aby si každý student vytvořil vlastní stránku nebo aby každý z nich upravoval jiná místa na stránce.

 • Nepřidávejte velké přílohy.

Doporučené postupy pro synchronizaci onenotových poznámkových bloků

Náš tým podpory udržuje seznam tipů, které vám můžou pomoct vyhnout se v budoucnosti chybám synchronizace.

Další informace najdete v článku Doporučené postupy pro synchronizaci v aplikace OneNote.

Diagnostika aplikace OneNote

Můžete také pomocí nástroje OneNote Diagnostics Tool shromáždit diagnostické informace pro vaši nainstalovanou verzi OneNotu 2016 pro Windows a poslat tyto informace bezpečným způsobem do Microsoftu k řešení potíží.

Poznámka : Nástroj OneNote Diagnostics Tool je aktuálně dostupný jenom v angličtině. Až budou dostupné další jazyky, zaktualizujeme tuto stránku.

Před pokusem následující návrhy k řešení potíží, doporučujeme postupujte podle kroků v Office for Mac aktualizace automaticky kontrolovat.

Pokud je poznámkový blok, který se nesynchronizuje, uložený na OneDrivu nebo na některé novější verzi SharePointu, zkuste ho otevřít ve OneNotu Online (na webu www.onenote.com). Může vám to pomoct zjistit, jestli problém způsobuje server nebo OneNote.

 1. Na panelu nástrojů v aplikaci OneNote pro Mac, klepněte na Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Kopírovat odkaz na Poznámkový blok.

 2. Ve webovém prohlížeči klikněte do pole Adresa a stisknutím příkaz + V vložte zkopírovaný URL.

 3. Stisknutím Enter načtěte poznámkový blok do OneNotu Online.

Pokud se vám povede úspěšně otevřete Poznámkový blok do OneNote Web Appu a změny zobrazují, problém můžou způsobovat OneNote for Mac. Zavření a opětovném otevření poznámkového bloku tam obvykle vymaže a úspěšně obnoví připojení. Postupujte podle těchto kroků:

 1. Na řádku nabídek v aplikaci OneNote pro Mac, klepněte na Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Zavřít tento poznámkový blok.

 2. Přejděte zpátky k poznámkovému bloku v Onenotu Online ve webovém prohlížeči a na pásu karet klikněte na příkaz Otevřít v aplikaci OneNote.

Důležité : V závislosti na velikosti Poznámkový blok a typ připojení k Internetu, které používáte může trvat dlouho všechny Poznámkový blok synchronizujete obsahu myší do aplikace OneNote for Mac.

Pokud nemůžete otevřít a zobrazit poznámkového bloku v Onenotu Online, je pravděpodobné se serverem zdroji problém se synchronizací vyřešil. Pokud je váš Poznámkový blok uložený na Onedrivu, zkontrolujte naši stránku Stav služby známé přerušení nebo výpadků. Pokud je váš Poznámkový blok uložený na Sharepointu, musíte kontaktovat správce, aby sestavy a řešení problému.

Pokud budete moct otevřít a zobrazit poznámkového bloku v Onenotu Online, ale není vidět změny, informace nebyla ještě synchronizovat. Zkontrolujte stav synchronizace na konkrétní chyby následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky zobrazíte seznam poznámkových bloků.

 2. Přesuňte myš nad ikonou trojúhelník upozornění, která se zobrazí vedle názvu libovolný Poznámkový blok v seznamu a poznamenejte si všechny zobrazené v popisu, který se zobrazí kód chyby. Můžete vyhledat další si přečtěte následující dokumentaci odstraňování známé jinde v tomto článku nebo přejděte na konec této stránky podrobnosti o tom, jak požádejte o pomoc s problémy nezdokumentovaný produktovému týmu Onenotu.

Pokud se zobrazí chyba při aplikace OneNote je synchronizovat, například "Nelze synchronizovat < název oddílu > nebo < název poznámkového bloku >", nebo pokud je ikona chyby vedle názvu poznámkového bloku, zkuste tento problém vyřešit podle těchto kroků:

 1. Klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky zobrazíte seznam poznámkových bloků.

 2. Klikněte na název poznámkového bloku s problémy se synchronizací a otevřete ho.

 3. Ve stejném poznámkovém bloku vytvořte nový oddíl.

 4. Zkopírujte (ale Nepřesouvat) všechny stránky ze starého oddílu do se nový obrázek, který jste právě vytvořili.

 5. Pokud všechny stránky zkopírují do tohoto nového oddílu, klikněte na soubor > Synchronizovat všechny poznámkové bloky.

Další zkontrolujte, pokud poznámkami, které jste zkopírovali mít taky zajištěný synchronizaci potíže nebo je pouze původní oddíl, který bude pořád to mít vliv.

Pokud tyto kroky nefungují, chybami synchronizace v můžete taky být způsobené poškozený poznámky umístěn v Odstraněné poznámky. Pokud jste, že už nepotřebujete tyto poznámky, můžete je odstranit z odpadkového koše ukončíte chyb:

 1. V poznámkovém bloku Onenotu, který má problémy se synchronizací klikněte na kartu zobrazení a potom klikněte na Odstraněné poznámky.

 2. U každé položky v tomto zobrazení se stisknutou klávesou název osobní zprávu a potom klikněte na Obnovit.

 3. Zvolte Poznámkový blok, do kterého chcete obnovit odstraněné poznámky a klikněte na tlačítko Obnovit.

 4. Po zkopírování poznámku do jiného poznámkového bloku můžete odstranit původní poznámky v zobrazení Odstraněné poznámky tak, že kliknete na ovládací prvek název poznámku a kliknutím na příkaz Odstranit trvale.

Zprávy o konfliktu verzí obvykle zobrazí, pokud vy a jiný uživatel pokusíte upravit stejné část stránky, například změnu stejného odstavce poznámek ve stejnou dobu. Důvody tohoto chování aplikace OneNote vytvoří více kopií na stránce chcete-li předejít ztrátě dat a na žlutém panelu Informace se zobrazí chybová zpráva. Zobrazí se ikona upozornění na kterékoli stránce s konfliktem.

Při řešení konfliktů při slučování postupujte takto:

 1. Přejděte na stránku s chybou konflikty sloučení, klikněte na libovolné místo na stránce a potom klikněte na Upravit > Vybrat vše na řádek nabídek.

 2. Na klávesnici stiskněte příkaz + C zkopírujte tento výběr.

 3. Přejděte na hlavní verzi stránky, klikněte na místo, kam chcete přidat informace a stiskněte klávesu příkaz + V vložte zkopírovaný.

 4. Při prohlížení konflikty zatím nebylo dokončeno a provedli všechny nezbytné změny, můžete odstranit stránku s chyby po kliknutí na tlačítko Odstranit verzi na žlutém panelu informace.

"Server je zaneprázdněné" chyby se obvykle zobrazují při poznámkové bloky jsou uložené na Sharepointu, SharePoint Online nebo OneDrive pro firmy. I když může zdát být chyby synchronizace, většina je skutečně chyby ověření opravené jedním z těchto postupů:

 • Odhlaste se z aplikace OneNote a potom znovu přihlásit. Na řádku nabídek klikněte na OneNote >Odhlásit se. Po úspěšném podpisu klikněte na OneNote > Přihlásit.

 • Zavřete a znovu otevřete Poznámkový blok. Na řádku nabídek klikněte na soubor > Zavřít tento poznámkový blok. Znovu otevřete Poznámkový blok, klikněte na soubor > Otevřít poslední a klikněte na Poznámkový blok, který chcete znovu otevřete.

Případně můžete zkontrolovat, že zkontrolujte, jestli že máte přístup k poznámkovému bloku pomocí Onenotu Online. Postupujte takto:

 1. Na řádku nabídek klikněte na Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Kopírovat odkaz na Poznámkový blok.

 2. Ve webovém prohlížeči klikněte do pole Adresa a stisknutím příkaz + V vložte zkopírovaný URL.

 3. Stisknutím Enter načtěte poznámkový blok do OneNotu Online.

Pokud se vám povede úspěšně otevřete Poznámkový blok ve Onenotu Online a poslední změny zobrazují, pak problém můžou způsobovat Mac verzi Onenotu. Zavření a opětovném otevření problémového poznámkové bloky obvykle vymaže a úspěšně obnoví připojení.

Chybně umístěné oddíly se zobrazí v poznámkovém bloku při pokusí synchronizovat změny v oddílu poznámkového bloku Onenotu, ale nemůžete najít soubor oddílu. Tento problém vyřešit, můžete oddíl přesunout do jiného poznámkového bloku nebo oddílu zabránění je aktuální poznámkový blok.

Chybně umístěný oddíl přesunout do jiného poznámkového bloku, postupujte takto:

 1. Klávesou názvu chybně umístěného oddílu a potom na Přesunout oddíl.

 2. Vyberte poznámkový blok, který chcete přesunout oddíl a potom klikněte na Přesunout.

Odstranění chybně umístěného oddílu z poznámkového bloku, postupujte takto:

 • Klávesou název oddílu, který chcete odstranit a potom klikněte na Odstranit oddíl.

Upozornění : Odstranění oddílů nelze je vrátit zpět. Když odstraníte nějaký oddíl také trvale odstraníte všech stránek, které jsou obsaženy v něm obsažené. Pokud si nejste jistí, že se jedná co chcete udělat, zkuste místo toho přesunutí chybně umístěného oddílu do jiné části poznámkového bloku.

Pokud máte poznámkové bloky aplikace OneNote na webu služby SharePoint, zjistíte, že jsou obvykle uložené v knihovnách dokumentů. Pokud má knihovna služby SharePoint používáte některé vlastnosti povoleno, může dojít k chybám synchronizace.

Další informace najdete v následujících článcích:

Problémy se synchronizací v prostor pro spolupráci může dojít, pokud počet studentů pokusu upravit na stejné místo stránky ve stejnou dobu nebo přiložený velké soubory se přidá na stránce Upravit.

Tady jsou některé osvědčené postupy se dalo Chcete-li předejít tyto typy problémy se synchronizací:

 • Rozdělte studenty do menších skupin po maximálně 6 studentech.

 • U všech skupin studentů vytvořte samostatný oddíl. Pokud jsou 4 skupin 6 studentů, například vytvořte 4 oddílů.

 • Udělte pokyny, aby si každý student vytvořil vlastní stránku nebo aby každý z nich upravoval jiná místa na stránce.

 • Nepřidávejte velké přílohy.

Tady jsou některé další chyby synchronizace, které byste mohli narazit:


0xE0000021: potřeb heslo k synchronizaci Onenotu

Nejdřív zkontrolujte, jestli že máte nejnovější verzi Onenotu nainstalovali z Mac App Store.

 1. Zvolte nabídce Apple > Aktualizace.

 2. Otevře se obchodu App Store a zobrazí se všechny aktualizace macOS nainstalovaných aplikací.

 3. Pro OneNote for Mac vyhledejte v rozevíracím seznamu aktualizací a potom klikněte na Aktualizovat.

Zkuste obnovením iCloud keychains v macOS

 1. V okně hledání, klikněte na Přejít > Nástroje a potom klikněte na Řetězce klíčů přístup.

 2. Z nabídky Přístup k řetězci klíčů vyberte možnost Předvolby.

 3. Klikněte na Obecné > Obnovit moje Keychains výchozí.

 4. Přihlaste se ke svému účtu macOS.

 5. Ukončete Access řetězce klíčů a restartujte Mac.

 6. Otevřete OneNote a zkuste provést synchronizaci poznámkového bloku. Po vyzvání zadejte uživatelské jméno a heslo účtu Microsoft.


0xE000002E: řešení chyby 0xE000002E (Nesynchronizováno s úložištěm) ve Onenotu

OneNote je potřeba aktualizovat, ale není možné automaticky. Obvykle se o dočasný problém a měli samotné vyřešit při příštím úplné synchronizaci dojde. Pokud nechcete až další automatické synchronizaci, můžete vynutit úplné synchronizaci všech otevřených poznámkových bloků stisknutím kombinace kláves Shift + příkaz + S je spuštěná aplikace OneNote pro Mac.


0xE40105F9: řešení chyby 0xE40105F9 (nepodporovaný Build klienta) v Onenotu

Tuto chybu můžete vyřešit tak, že aktualizace Onenotu for Mac na nejnovější aktualizace. Další informace najdete v tématu Kontrola Office for Mac aktualizace automaticky.


0xE000005E: řešení chyby 0xE000005E (odkazovaná revize nebyla nalezená) v aplikaci OneNote

Tato chyba je zpravidla způsobená dočasné potíže a měli samotné řešení při příštím úplné synchronizaci dojde. Pokud nechcete až další automatické synchronizaci, můžete vynutit úplné synchronizaci všech otevřených poznámkových bloků stisknutím kombinace kláves Shift + příkaz + S je spuštěná aplikace OneNote pro Mac.


Nahlášení problému se synchronizací produktovému týmu OneNotu

Pokud se vám nedaří problémy synchronizace žádným způsobem vyřešit, omlouváme se.

Pořád pracujeme na synchronizaci funkce v aplikaci OneNote vylepšit. Jak pomoct při identifikace a řešení potíží se nové rychleji, zvažte, zda vykazování synchronizace problém na fórech Onenotu na webu Microsoft Answers.

Děkujeme!

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×