Řešení potíží se synchronizací v aplikacích Pošta a Kalendář ve Windows 10

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Omlouváme se, že máte problémy v aplikacích pošta a kalendář pro Windows 10. Vyřešit problém, zkuste každé z následujících postupů v pořadí.

Než začnete

Než začnete, ujistěte se, že má vaše zařízení nejnovější operačního systému a aplikace aktualizace. Zkuste obecné řešení problémů v Poradce při potížích s pošta a kalendář aplikace pro Windows 10. Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující řešení.

Zkontrolujte připojení k e-mailového serveru

Pokud jste nastaly problémy při odesílání a přijímání e-mailů, ujistěte se, že máte přístup k e-mailového serveru.

 1. Zkontrolujte, že je zařízení připojené k Internetu: Odesílat a přijímat e-mailu, musíte mít přístup k Internetu. Zkontrolujte, jestli že je zařízení připojené k Internetu.

 2. Pokuste se odeslat e-mailu prostřednictvím webu: Mnoho poskytovatelů e-mailu umožňují přístup k e-mailu přes web. Přihlaste se k e-mailovému účtu přes webu a potvrďte, že můžete odesílat a přijímat e-maily tam. Pokud není možné, může být problém s e-mailového serveru. Požádejte poskytovatele e-mailu pro podporu.

 3. Pokuste se odeslat e-mailu z jiné aplikace nebo zařízení: Pokud máte jiný e-mailovou aplikaci nebo jiného počítače nebo mobilním zařízení, zkuste odesílání a přijímání e-mailu z příslušné aplikace nebo zařízení. Pokud není možné, může být problém s e-mailového serveru. Požádejte poskytovatele e-mailu pro podporu.

 4. Obraťte se na svého poskytovatele e-mailu týkající se stavu e-mailového serveru: Pokud váš poskytovatel e-mailu nemá na webu a nemůžu nastavit svůj e-mail na jiné aplikace nebo zařízení, kontaktujte poskytovatele e-mailu, jestli máte e-mailového serveru není dostupné.

Kontrola softwaru zabezpečení

Brány firewall a antivirový software může zabránit synchronizaci svůj e-mail a kalendář událostí. I když nedoporučujeme trvale vypnutí softwaru zabezpečení, dočasně vypnout software vám umožní určit, pokud se vám brání synchronizaci e-mailu nebo kalendáři události.

Poznámka : Pokud je zařízení připojené k síti, může dokončení tohoto postupu zabránit nastavení zásad sítě. Další informace obraťte se na správce.

Vypnutí Centrum zabezpečení systému Windows Defender

Centrum zabezpečení systému Windows Defender je bezplatná zabezpečení software, který je součástí Windows 10. Pokud jste nenainstalovali softwaru alternativní zabezpečení, by měl vypněte dočasně Centrum zabezpečení systému Windows Defender.

 1. Přejděte na Start Tlačítko nabídky Start a otevřete Centrum zabezpečení systému Windows Defender.

 2. Vyberte možnost Fire a síťové ochranu.

 3. Dialogové okno Zvolit profil sítě a vypněte bránu Windows Firewall pro tento profil. Tento krok opakujte u každého profilu.

 4. Pokud teď můžete synchronizovat e-mailu, musíte povolit aplikacím pošta a kalendář přes bránu firewall. Postupujte podle pokynů.

Důležité : Zkontrolujte, že opakujte že výše uvedené kroky znovu povolit bránu firewall u každého profilu sítě.

Povolit aplikacím pošta a kalendář přes bránu Windows Firewall

Pokud po vypnutí brány firewall pro synchronizaci e-mailu, musíte povolit aplikacím pošta a kalendář přes bránu firewall.

 1. Přejděte na Start Tlačítko nabídky Start a otevřete Centrum zabezpečení systému Windows Defender.

 2. Zaškrtněte políčko Fire a síťové protection > Povolit aplikaci bráně firewall > změnit nastavení.

 3. V seznamu povolené aplikací a funkcí zaškrtněte políčko vedle pošta a kalendář a zaškrtněte políčka ve sloupci soukromé a veřejnosti.

 4. Vyberte OK.

Vypnutí softwaru zabezpečení třetích stran

Brány firewall třetích stran nebo antivirový software může zabránit synchronizaci svůj e-mail a kalendář událostí. I když nedoporučujeme trvale vypnutí softwaru zabezpečení, dočasně vypnout software vám umožní určit, pokud se vám brání synchronizaci e-mailu nebo kalendáři události. V dokumentaci software se dozvíte, jak dočasně vypnout.

Upozornění : Pokud jste zakázali antivirový software, není otevřete libovolnou e-mailové přílohy nebo klikněte na všechny odkazy v zprávy od osob, že které neznáte.

Odebrání účtu a jeho opětovné přidání

V některých případech může vyřešit problémy se synchronizací odstraněním účtu z aplikací pošta a kalendář a zase přidejte.

 1. Přejděte na Start Tlačítko nabídky Start a otevřete E-mail.

 2. V dolní části levého navigačního podokna vyberte Ikona Nastavení .

  Snímek obrazovky s tlačítkem nastavení

 3. Vyberte Správa účtů.

 4. Vyberte účet chcete odebrat a vyberte Odstranit účet ze zařízení.

 5. Přidání účtu znovu. Další informace najdete v tématu Nastavení e-mailu v aplikaci pošta pro Windows 10.

Poznámka : Existuje speciální pokyny pro účty QQ, iCloud a Yahoo! Mail. Pokud máte problémy s některým z těchto účtů, podívejte se na speciální pokyny k dalším účtům.

Odebrání účtu a přidejte ji znovu pomocí Upřesnit nastavení

Pokud pořád nemůžete synchronizovat e-mailu po svůj účet odebrat a znova ho přidáte, můžete zkusit přidání účtu pomocí rozšířeného nastavení. Další informace najdete v tématu Přidání účtu pomocí rozšířeného nastavení.

Zkontrolujte nastavení rozšířeného poštovní schránky

Pokud máte účet Google, Yahoo! Mail, iCloud, IMAP nebo POP3, zkontrolujte nastavení v nastavení rozšířeného poštovní schránky a ujistěte se, že máte nastavený specifikace poskytovatele e-mailu. Při používání Outlook.com, Office 365 nebo Exchange účet, je nebude mít pokročilé nastavení poštovní schránky Pokud účet byl nastaven pomocí Upřesnit nastavení.

Poznámka : Existuje speciální pokyny pro účty QQ, iCloud a Yahoo! Mail. Pokud máte problémy s některým z těchto účtů, podívejte se na speciální pokyny k dalším účtům.

Shromáždit požadované informace od svého poskytovatele e-mailu

Před vyhledáváním upřesňující nastavení, budete potřebovat a podívejte se na webu svého poskytovatele e-mailu, obraťte na poskytovatele e-mailu k určení nastavení správné serveru. Musíte mít tyto informace:

 • Adresa serveru příchozích a odchozích e-mailu

 • Portů serveru příchozích a odchozích e-mailu

 • Server odchozí pošty vyžaduje ověření?

 • Je stejné uživatelské jméno a heslo k odesílání e-mailu?

  Pokud je uživatelské jméno a heslo se liší, zkontrolujte, jestli že máte správná jména a hesla.

 • Příchozí server vyžaduje protokol SSL?

 • Server odchozí pošty vyžaduje protokol SSL?

 • Kontakty serveru (pokud existuje)

 • Kalendář serveru (pokud existuje)

Kontrola nastavení poštovní schránky

 1. Přejděte na Start Tlačítko nabídky Start a otevřete E-mail.

 2. V dolní části levého navigačního podokna vyberte Ikona Nastavení .

  Snímek obrazovky s tlačítkem nastavení

 3. Vyberte Spravovat účty a vyberte e-mailovému účtu.

 4. Vyberte změnit nastavení synchronizace poštovní schránka > Nastavení rozšířeného poštovních schránek.

 5. Ověřte správnost příchozích a odchozích e-mailové adresy a porty.

 6. Pokud váš poskytovatel nevyžaduje ověřování, zrušte zaškrtnutí políčka políčko Odchozí server vyžaduje ověření.

 7. Pokud váš poskytovatel vyžaduje samostatné ověřování pro odesílání e-mailů, zrušte zaškrtnutí políčka zaškrtněte políčko použít stejné jméno a heslo k odesílání e-mailu a odchozí server uživatelské jméno a heslo.

  Poznámky : V případě potřeby změňte následující nastavení:

  • Pokud váš poskytovatel vyžaduje protokol SSL pro příchozí e-maily, zaškrtněte políčko vedle Vyžadovat protokol SSL pro příchozí e-maily.

  • Pokud váš poskytovatel vyžaduje protokol SSL pro odchozí e-maily, zaškrtněte políčko vedle Vyžadovat protokol SSL pro odchozí e-maily.

  • Potvrďte, že vaše Kontakty a Kalendář server adresy správně.

Pokud používáte účet Exchange, které si žádá upřesňující nastavení, musíte odebrat účet a přiřadit ji znovu pomocí upřesňujících nastavení. Přidání účtu pomocí upřesňujících nastavení naleznete v tématu Přidání účtu pomocí rozšířeného nastavení.

Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů

 1. Přejděte na Start Tlačítko nabídky Start a vyberte Nastavení > osobní údaje > e-mailu.

 2. Ujistěte se, že , aby aplikace access a odeslání e-mailu je nastavená na zapnuto.

 3. Vyberte Kalendář.

 4. Ujistěte se, že aplikace přístup k svůj kalendář, aby je nastavená na zapnuto.

Zaškrtněte, pokud je pro váš účet zapnuté dvojúrovňové ověřování

Dvojúrovňové ověřování chrání účtu tím, že obtížnější někoho jiného přihlásit. Ověří vaši identitu pomocí hesla a způsob kontaktování (označovaná taky jako informace o zabezpečení).

Aplikace pošta a kalendář pro Windows 10 nepodporují dvojúrovňové ověřování. Pokud dvojúrovňové ověřování pro váš účet zapnuté, musíte vytvořit aplikaci heslo tohoto účtu. Heslo k aplikaci se používá místo hesla normální účtu z aplikace, které nepodporují dvojúrovňové ověřování.

Obraťte se na svého poskytovatele e-mailu pokyny, jak vytvořit heslo k aplikaci pro e-mailovému účtu.

Dostáváte chybové zprávy při synchronizaci e-mailu

Někdy chybu zobrazíte v aplikacích pošta a kalendář aplikace pokusu o synchronizaci nový e-mail nebo události kalendáře. Tady jsou některé řešení pro většinu běžných chyb.

Nastavení vašeho účtu bylo vypršela platnost

Nejčastější příčiny zastaralé účet je nesprávné heslo. V oznamovacím pruhu v horní části aplikace vyberte opravit účtu. Pokud svoje heslo, je nesprávné, zobrazí se zpráva s výzvou k aktualizaci svoje heslo. Zadejte nové heslo a vyberte Hotovo.

Tip : Chcete-li změnit heslo pro váš účet u poskytovatele e-mailu – například Gmail nebo iCloud – budete muset na webu u svého poskytovatele e-mailu. Další informace najdete v tématu Změna hesla v aplikaci pošta pro Windows 10 .

Pokud svoje heslo není problém, bude pravděpodobně nutné chybu certifikátu. Pokud ano, zobrazí se zpráva s žádostí, "došlo k potížím s certifikátem zabezpečení na server. Certifikát zabezpečení není od důvěryhodné certifikační autority."

Tato chyba často se stane, když nepoužíváte SSL zabezpečení e-mailovému účtu. Chcete-li opravit tuto chybu, postupujte následujícím způsobem:

 1. V dolní části levého navigačního podokna vyberte Ikona Nastavení .

  Snímek obrazovky s tlačítkem nastavení

 2. Vyberte Spravovat účty a vyberte e-mailovému účtu.

 3. Vyberte změnit nastavení synchronizace poštovní schránka > Nastavení rozšířeného poštovních schránek.

 4. Ověřte správnost příchozích a odchozích e-mailové adresy a porty.

 5. Zaškrtněte políčko Vyžadovat protokol SSL pro příchozí e-maily a Vyžadovat protokol SSL pro odchozí e-maily a pak vyberte Hotovo > Uložit.

Toto zařízení nesplňuje požadavky na zabezpečení nastavil správce e-mailu

Pokud se zobrazí tato chyba, přečtěte si článek o požadavcích na zabezpečení zařízení, kde najdete postup pro řešení těchto potíží.

0x80072726

Chybou 0x80072726 může být kvůli firewall od jiného výrobce nebo antivirový software. I když nedoporučujeme trvale vypnutí softwaru zabezpečení, můžete přejít na web výrobce softwaru a zjištění, jestli mají alternativní řešení: postup, nebo můžete dočasně vypnout software zobrazíte, jestli se tím problém. Pokud ano, kontaktujte technickou podporu výrobce zobrazíte způsob, jak získat přístup k e-mailu bez zakázání jejich software.

Upozornění : Pokud jste zakázali antivirový software, není otevřete libovolnou e-mailové přílohy nebo klikněte na všechny odkazy v zprávy od osob, že které neznáte.

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Nastavení e-mailu v Poště pro Windows 10

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×