Řešení potíží s vyhledáváním v Outlooku

Pokud je hledání v Outlooku pomalé, vrací nesprávné, neúplné nebo žádné výsledky nebo když nemůžete najít zprávu, která by tam měla být, zkuste potíže s vyhledáváním v Outlooku vyřešit následujícím postupem:

Kontrola dokončení indexování

 1. Spusťte Outlook a klikněte na pole Hledat.

 2. V nabídce Hledání vyberte Nástroje hledání > Stav indexování.

 3. Po otevření dialogového okna Stav indexování by se měly zobrazit následující informace:

  Aplikace Outlook dokončila indexování všech položek.

  Počet položek, které zbývá indexovat: 0

Pokud Outlook indexování nedokončil, všimněte si položek, které zbývá indexovat, počkejte pět minut a pak údaje znovu zkontrolujte. Pokud se počet položek nesnížil, pokračujte dalším krokem.

Konfigurace možností indexování

K ověření správné konfigurace možností indexování použijte tento postup:

 1. Ukončete Outlook.

 2. V Ovládacích panelech Windows otevřete Možnosti indexování.

 3. V dialogovém okně Možnosti indexování vyberte Upřesnit.

 4. Vyberte kartu Typy souborů.

 5. Ve sloupci Přípona se posuňte dolů, až najdete položku msg a pak ji vyberte.

 6. Zkontrolujte, že je vybraná možnost Indexovat vlastnosti a obsah souboru.

 7. Vyberte OK a pak vyberte Zavřít.

Poznámka: Zkontrolujte, že se ve sloupci Popis filtru zobrazuje Office Outlook MSG IFilter. Pokud se nezobrazuje, nefunguje správně služba Windows Search nebo Microsoft Outlook správně nenainstaloval filtry. V obou případech byste měli kontaktovat podporu Microsoftu a požádat ji, aby vám pomohla problém vyřešit.

Zahrnutí dat Outlooku do indexování

Ke kontrole indexování datových souborů Outlooku, použijte tento postup:

 1. Ukončete Outlook.

 2. V Ovládacích panelech Windows otevřete Možnosti indexování.

 3. V dialogovém okně Možnosti indexování ověřte, že ve sloupci Zahrnutá umístění je Microsoft Outlook.

 4. Pokud tam Microsoft Outlook není, vyberte Změnit a kliknutím zaškrtněte políčko Microsoft Outlook.

 5. Vyberte OK a pak vyberte Zavřít.

Kontrola výběru datových souborů

Ke kontrole konfigurace Outlooku, aby vracel výsledky z očekávaných datových souborů, použijte tento postup:

 1. Spusťte Outlook a klikněte na pole Hledat.

 2. V nabídce Hledání vyberte Nástroje hledání > Prohledávaná umístění.

 3. Zkontrolujte, že jsou vybrané všechny datové soubory a všechna úložiště.

Opravte Office z Ovládacích panelů

Postup, jak získat přístup k nástroji pro opravu, se liší v závislosti na vašem operačním systému. Z možností dole vyberte svůj operační systém.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start Tlačítko Start ve Windows 8 a Windows 10 (v levém dolním rohu) a v místní nabídce vyberte Aplikace a funkce.

  Snímek obrazovky s nabídkou Start se zobrazenými aplikacemi a funkcemi
 2. Vyberte produkt Microsoft Office, který chcete opravit, a pak vyberte Změnit.

  Poznámka: I když chcete opravit jenom jednu aplikaci, například Word nebo Excel, opravíte celou sadu Office. Pokud máte nainstalovanou samostatnou aplikaci, vyhledejte ji podle názvu.

 3. Podle toho, jestli je vaše kopie Office nainstalovaná pomocí Klikni a spusť, nebo pomocí Instalační služby MSI, se vám zobrazí následující možnosti, jak pokračovat v opravě. Postupujte podle pokynů pro typ vaší instalace.

  Klikni a spusť

  V části Jak chcete aplikace Office opravit vyberte Online oprava, aby proběhly všechny potřebné opravy, a pak vyberte Opravit. (K dispozici je také možnost Rychlá oprava, která ale jenom rozpozná a nahradí poškozené soubory.)

  Instalační služba MSI

  V části pro změnu instalace produktu vyberte Opravit a pak klikněte na Pokračovat.

 4. Opravu dokončete podle pokynů na obrazovce.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start Tlačítko Start ve Windows 8 a Windows 10 (v levém dolním rohu) a v místní nabídce zvolte Ovládací panely.

  Seznam možností a příkazů zobrazený po stisknutí klávesy s logem Windows + X
 2. V zobrazení Kategorie zvolte v části Programy možnost Odinstalovat program.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci Microsoft Office, kterou chcete opravit, a v rozevírací nabídce vyberte Změnit.

  Poznámka: Pokud máte sadu, jako je například Office 365 pro domácnosti nebo Office 2013 nebo 2016 pro domácnosti, vyhledejte název sady, i když chcete opravit jenom konkrétní aplikaci, například Word nebo Excel. Pokud máte jenom samostatnou aplikaci, například Word nebo Excel, vyhledejte název této aplikace.

 4. Podle toho, jestli je vaše kopie Office nainstalovaná pomocí Klikni a spusť, nebo pomocí Instalační služby MSI, proveďte následující postup pro příslušný typ instalace Office:

  Typ instalace Klikni a spusť:

  V části Jak chcete aplikace Office opravit vyberte Online oprava, aby proběhly všechny potřebné opravy, a pak vyberte Opravit. (K dispozici je také možnost Rychlá oprava, která ale jenom rozpozná a nahradí poškozené soubory.)

  Typ instalace založené na Instalační službě MSI:

  V části pro změnu instalace produktu vyberte Opravit a pak klikněte na Pokračovat.

 5. Opravu dokončete podle zbývajících pokynů na obrazovce.

 1. Klikněte na tlačítko Start Tlačítko Start ve Windows 7 > Ovládací panely.

 2. V zobrazení Kategorie zvolte v části Programy možnost Odinstalovat program.

 3. Klikněte na produkt Office, který chcete opravit, a pak klikněte na Změnit.

  Poznámka: Pokud máte sadu, jako je například Office 365 pro domácnosti nebo Office 2013 nebo 2016 pro domácnosti, vyhledejte název sady, i když chcete opravit jenom konkrétní aplikaci, například Word nebo Excel. Pokud máte jenom samostatnou aplikaci, například Word nebo Excel, vyhledejte název této aplikace.

 4. Podle toho, jestli je vaše kopie Office nainstalovaná pomocí Klikni a spusť, nebo pomocí Instalační služby MSI, proveďte následující postup pro příslušný typ instalace Office:

  Typ instalace Klikni a spusť:

  V části Jak chcete aplikace Office opravit vyberte Online oprava, aby proběhly všechny potřebné opravy, a pak vyberte Opravit. (K dispozici je také možnost Rychlá oprava, která ale jenom rozpozná a nahradí poškozené soubory.)

  Typ instalace založené na Instalační službě MSI:

  V části pro změnu instalace produktu vyberte Opravit a pak klikněte na Pokračovat.

 5. Opravu dokončete podle zbývajících pokynů na obrazovce.

Kontrola funkčnosti vyhledávání v novém profilu

K vytvoření nového profilu a testování hledání použijte tento postup:

 1. V Outlooku vyberte Soubor > Nastavení účtu > Správa profilů. Nebo můžete ukončit Outlook a v Ovládacích panelech Windows otevřít Poštu.

 2. V dialogovém okně Nastavení pošty – Outlook vyberte Zobrazit profily. Potom na kartě Obecné vyberte Přidat.

 3. Do pole Název profilu napište název nového profilu a vyberte OK.

 4. Pokud se zobrazí výzva, zadejte informace o účtu, jako je e-mailová adresa a heslo, a vyberte Další.

 5. Vyberte Dokončit. Název nového přidaného profilu se v dialogovém okně Pošta zobrazí na kartě Obecné.

 6. V nabídce Při spuštění aplikace Microsoft Outlook použít profil zvolte Nabídnout výběr profilu a pak vyberte OK.

 7. Restartujte Outlook.

 8. V rozevíracím seznamu v dialogovém okně Zvolit profil zvolte název nového profilu, který jste vytvořili, a vyberte OK.

 9. Klikněte na políčko Hledat a vyzkoušejte hledání.

Pokud hledání funguje, mohl potíže způsobovat váš starý profil. Pravděpodobně budete chtít z tohoto profilu udělat nový výchozí profil a pak přenést informace ze starého profilu do nového.

Nové sestavení vyhledávacího katalogu

K novému sestavení vyhledávacího katalogu použijte tento postup:

 1. Ukončete Outlook.

 2. V Ovládacích panelech Windows otevřete Možnosti indexování.

 3. V dialogovém okně Možnosti Indexování vyberte Změnit, zrušte zaškrtnutí políčka vedle Outlooku a vyberte OK.

 4. V dialogovém okně Možnosti indexování vyberte Upřesnit.

 5. V dialogovém okně Upřesnit možnosti vyberte Znovu sestavit.

 6. Vyberte OK a pak vyberte Zavřít.

Pokud indexování skončí bez zahrnutí datových souborů Outlooku, obraťte se na podporu Microsoftu a požádejte o pomoc s outlookovou funkcí Okamžité hledání.

Pokud se indexování nedokončí, obraťte se na podporu Microsoftu a požádejte o pomoc s programem Windows Desktop Search.

Odinstalace a nová instalace Office

 1. Kliknutím na tlačítko opravného nástroje Easy Fix odinstalujete Office.

  Tlačítko pro stažení nástroje Easy Fix označující, že je k dispozici automatická oprava
 2. Zbývající kroky pro uložení a použití tohoto nástroje Easy Fix si zobrazíte výběrem svého prohlížeče v rozevíracím seznamu níže:

  1. V dolní části okna prohlížeče vyberte Otevřít a otevřete soubor O15CTRRemove.diagcab.

   Výběrem možnosti Otevřít otevřete nástroj Easy Fix O15CTRRemove.diagcab

   Pokud se soubor neotevře automaticky, zvolte Uložit > Otevřít složku. Poklikáním na soubor (název musí začínat na „O15CTRRemove“) spustíte nástroj Easy Fix.

  2. Spustí se průvodce odinstalací Microsoft Office. Vyberte Další a postupujte podle zobrazených pokynů.

  3. Když se vám zobrazí obrazovka s informacemi o úspěšné odinstalaci, postupujte podle výzvy k restartování počítače, aby se mohly změny projevit. Vyberte Další.

  4. Restartujte svůj počítač a pak zkuste nainstalovat Office znovu.

  Pokud si chcete znovu nainstalovat Office, vyberte verzi, kterou chcete nainstalovat, a postupujte podle pokynů pro tuto verzi.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. V levém dolním rohu zvolte soubor o15CTRRemove a v rozevíracím seznamu vyberte Zobrazit v adresáři.

   V rozevíracím seznamu vyberte Zobrazit v adresáři

   Poklikáním na stažený soubor o15CTRRemove spusťte nástroj Easy Fix.

  2. Spustí se průvodce odinstalací Microsoft Office. Vyberte Další a postupujte podle zobrazených pokynů.

  3. Když se vám zobrazí obrazovka s informacemi o úspěšné odinstalaci, postupujte podle výzvy k restartování počítače, aby se mohly změny projevit. Vyberte Další.

  4. Restartujte svůj počítač a pak zkuste nainstalovat Office znovu.

  Pokud si chcete znovu nainstalovat Office, vyberte verzi, kterou chcete nainstalovat, a postupujte podle pokynů pro tuto verzi.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Vyberte Uložit soubor a potom zvolte OK.

   Uložení souboru O15CTRRemove.diagcab ve Firefoxu

   Vpravo nahoře v okně prohlížeče vyberte možnost pro zobrazení všech stažených položek. V knihovně vyberte Stažené položky > O15CTRRemove.diagcab a potom zvolte ikonu složky. Poklikejte na O15CTRRemove.diagcab.

  2. Spustí se průvodce odinstalací Microsoft Office. Vyberte Další a postupujte podle zobrazených pokynů.

  3. Když se vám zobrazí obrazovka s informacemi o úspěšné odinstalaci, postupujte podle výzvy k restartování počítače, aby se mohly změny projevit. Vyberte Další.

  4. Restartujte svůj počítač a pak zkuste nainstalovat Office znovu.

  Pokud si chcete znovu nainstalovat Office, vyberte verzi, kterou chcete nainstalovat, a postupujte podle pokynů pro tuto verzi.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×