Řešení potíží s připojením ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager

V tomto článku

Aplikace Business Contact Manager se nemůže připojit ke vzdálenému počítači

Databáze není k dispozici

Příznaky

Příčiny

Řešení

Příznaky

Příčiny

Řešení

Aplikace Business Contact Manager se nemůže připojit ke vzdálenému počítači

Při pokusu o připojení ke Sdílená databáze z místního počítače se zobrazí následující zpráva:

Nelze získat přístup ke sdílené databázi v počítači název počítače. Další informace získáte po kliknutí na tlačítko Nápověda.

Poznámka : Název počítače je název počítače, ve kterém je umístěna sdílená databáze.

Následující scénáře nabízejí nápovědu uživatelům, kteří mají potíže s připojením ke sdílené Databáze aplikace Business Contact Manager. Klikněte na větu, která vystihuje vaši situaci přesněji.

Připojujete se pomocí průvodce spuštěním poprvé ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

 • Zkontrolujte následující skutečnosti (je možné, že bude nutné se obrátit na Vlastník databáze nebo na Správce vzdáleného počítače):

 • Je vzdálený počítač zapnutý?

 • Jsou váš počítač a vzdálený počítač připojeny k síti?

 • Je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalována ve vzdáleném počítači?

 • Je databáze sdílena vlastníkem databáze?

 • Udělil vám vlastník databáze přístup ke sdílené databázi?

 • Byla nastavení brány Brána firewall ve vzdáleném počítači upravena tak, aby umožňovala přístup ke sdílené databázi?

Poznámka :  Další informace o úpravě nastavení brány firewall získáte v tématu Změny nastavení systému Windows umožňující sdílení databáze aplikace Business Contact Manager s uživateli jiných počítačů. Také můžete požádat správce o kontrolu těchto informací.

 • Používá se v počítači stejná verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jako ve vzdáleném počítači? Abyste se mohli připojit ke sdílené databázi, je nutné, aby se ve všech počítačích používala stejná verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Pokoušíte se o opětovné připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Zkontrolujte následující skutečnosti (je možné, že se budete muset obrátit na vlastníka databáze nebo na správce vzdáleného počítače):

 • Je vzdálený počítač spuštěný?

 • Jsou váš počítač a vzdálený počítač připojeny k síti společnosti? Požádejte správce počítače, aby připojení prověřil.

 • Byla sdílená databáze obnovena na předchozí verzi nebo aktualizována na novou verzi?

 • Zkontrolujte verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve svém a ve vzdáleném počítači.

Jak?

Zjištění čísla verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v místním počítači   

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části O aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vyhledejte číslo verze aplikace Business Contact Manager.

Zjištění čísla verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve vzdáleném počítači   

 • Požádejte o číslo verze vlastníka databáze nebo správce.

Čísla verzí aplikace Business Contact Manager se musí shodovat ve všech počítačích, které se připojují ke sdílení databázi, a také ve vzdáleném počítači, ve kterém je sdílená databáze uložena.

 1. Jestliže se čísla verzí neshodují, nainstalujte do příslušných počítačů nejaktuálnější verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Pokud se čísla verzí shodují, vyzkoušejte jiné řešení z tohoto článku.

Jestliže u sdílené databáze byla obnovena její předchozí verze nebo u ní byla provedena aktualizace na novější verzi, je třeba uvolnit místní databázi (Offline databáze). To znamená odebrat propojení mezi místní a sdílenou databází a potom vytvořit nové propojení k aktuální verzi.

Další informace získáte v části Uvolnění offline databáze v článku Práce offline pomocí aplikace Business Contact Manager.

Důležité : Změny provedené v místní databázi nebudou po jejím uvolnění k dispozici. Chcete-li tato změněná data zachovat, zaškrtněte během procesu uvolňování databáze políčko Exportovat a zachovat místní data před uvolněním offline databáze.

Tip :  Nápovědu od dalších uživatelů můžete získat navštívením diskusní skupiny k aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Databáze není k dispozici

Následující scénáře nabízejí nápovědu uživatelům, kteří mají potíže s nalezením sdílené databáze aplikace Business Contact Manager pro připojení. Klikněte na větu, která vystihuje vaši situaci přesněji.

Připojujete se pomocí průvodce spuštěním poprvé ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Příznaky

V průvodci spuštěním klikněte na možnost Připojit ke vzdálené databázi, zadejte název počítače a potom klikněte na možnost Připojit. Zobrazí se následující zpráva:

V počítači název počítače nebyly nalezeny žádné databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o možných příčinách zjistíte po kliknutí na tlačítko Nápověda.

Poznámka : Název počítače je název počítače, ve kterém je umístěna sdílená databáze.

Příčiny

Důvodů nenalezení Sdílená databáze ve vzdáleném počítači může být několik. Možné příčiny a řešení jsou uvedeny v následujících částech.

Řešení

Zkuste postupovat následovně:

 • Připojit se lze pouze k existující sdílené databázi, proto u Vlastník databáze ověřte, že se databáze ve vzdáleném počítači nachází.

 • Před připojením k databázi ve vzdáleném počítači je nutné, aby vlastník databáze nastavil její sdílení a udělil uživateli oprávnění k přístupu.

 • Jestliže se vzdálený počítač nachází v jiné podsíti než počítač, ve kterém používáte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, je nutné změnit nastavení Brána firewall ve vzdáleném počítači tak, aby byl přístup umožněn všem počítačům. (Podsíť je síť, jež tvoří část rozsáhlejší počítačové sítě. Podsítě jsou propojeny pomocí směrovačů. Každá podsíť má samostatný rozsah IP adres.)

  Další informace o úpravě nastavení brány firewall získáte v tématu Změny nastavení systému Windows umožňující sdílení databáze aplikace Business Contact Manager s uživateli jiných počítačů.

 • Pokud je ve vzdáleném počítači brána firewall jiného výrobce, nemůže aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook provádět změny automaticky a udělit tak přístup uživatelům v síti. Informace o ručních změnách nastavení naleznete v nápovědě k programu brány firewall.

 • Připojit se můžete pouze ke sdílené databázi vytvořené ve verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, kterou používáte vy.

 • Zkontrolujte verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve svém a ve vzdáleném počítači.

Jak?

Zjištění čísla verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v místním počítači   

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části O aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vyhledejte číslo verze aplikace Business Contact Manager.

Zjištění čísla verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve vzdáleném počítači   

 • Požádejte o číslo verze vlastníka databáze nebo správce.

Čísla verzí aplikace Business Contact Manager se musí shodovat ve všech počítačích, které se připojují ke sdílení databázi, a také ve vzdáleném počítači, ve kterém je sdílená databáze uložena.

 1. Jestliže se čísla verzí neshodují, nainstalujte do příslušných počítačů nejaktuálnější verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Pokud se čísla verzí shodují, vyzkoušejte jiné řešení z tohoto článku.

Pokoušíte se o opětovné připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Příznaky

Jestliže pracujete offline v místní kopii sdílené databáze, pokusíte se o opětovné připojení ke sdílené databázi ve vzdáleném počítači a zobrazí se následující zpráva:

V počítači název počítače nebyly nalezeny žádné databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o možných příčinách zjistíte po kliknutí na tlačítko Nápověda.

Poznámka : Název počítače je název počítače, ve kterém je umístěna sdílená databáze.

Příčiny

Důvodů nenalezení sdílené databáze ve vzdáleném počítači může být několik. Možné příčiny a řešení jsou uvedeny v následujících částech.

Řešení

Zkuste postupovat následovně:

Nachází se sdílená databáze stále ve vzdáleném počítači?

Ověřte u vlastníka databáze, že databáze nebyla ve vzdáleném počítači odstraněna, odebrána nebo aktualizována. Jestliže byla databáze aktualizována, je nutné před opětovným připojením k nejnovější databázi uvolnit místní databázi. Další informace naleznete v části Uvolnění offline databáze v článku Práce offline pomocí aplikace Business Contact Manager.

Máte ještě oprávnění pro přístup k databázi?

Ověřte u vlastníka databáze, zda ještě máte oprávnění pro přístup k databázi.

Máte ještě oprávnění pro přístup ke vzdálenému počítači?

Ověřte u Správce vzdáleného počítače (nebo Doména, pokud je váš počítač součástí sítě), zda nadále máte oprávnění pro přístup ke vzdálenému počítači.

Je verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v místním počítači stejná jako ve vzdáleném počítači?

 1. Zkontrolujte verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve svém a ve vzdáleném počítači.

Jak?

Zjištění čísla verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v místním počítači   

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části O aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vyhledejte číslo verze aplikace Business Contact Manager.

Zjištění čísla verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve vzdáleném počítači   

 • Požádejte o číslo verze vlastníka databáze nebo správce.

Čísla verzí aplikace Business Contact Manager se musí shodovat ve všech počítačích, které se připojují ke sdílení databázi, a také ve vzdáleném počítači, ve kterém je sdílená databáze uložena.

 1. Jestliže se čísla verzí neshodují, nainstalujte do příslušných počítačů nejaktuálnější verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Pokud se čísla verzí shodují, vyzkoušejte jiné řešení z tohoto článku.

Databáze je umístěna v místním počítači.

Jestliže se databáze nachází v místním počítači, ověřte, zda je spuštěna instance MSSMLBIZ služby SQL Server. Informace o tom, jak instanci služby SQL Server spustit, naleznete v nápovědě k systému Microsoft SQL Server 2008.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×