Řazení v nástroji Power View

Na listu nástroje Power View můžete řadit data v tabulkách, maticích a pruhových a sloupcových grafech. Můžete řadit jednotlivé grafy v násobných grafech. Můžete řadit číselná pole, například položku Částka prodeje, i nečíselná pole, například Název.

Řazení grafů v nástroji Power View

Řazení tabulek a matic v nástroji Power View

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Řazení obrázků v nástroji Power View

V nástroji Power View nelze řadit binární hodnoty jako jsou například fotografie. Řazení je proto prováděno podle jiného sloupce. O jaký sloupec se jedná, je určeno v nastavení modelu, na kterém je sestava založena.

  • Pokud je nastavena vlastnost Řadit podle jiného sloupce, provede nástroj Power View řazení podle daného sloupce.

  • Pokud tato vlastnost není nastavena, ale v tabulce je nastaven sloupec výchozího popisku, nástroj Power View provede řazení podle tohoto sloupce.

  • Není-li nastavena ani jedna hodnota, obrázky budou seřazeny podle hodnoty pole ID řádku.

Přečtěte si další informace o řazení obrázků v Power View.

Začátek stránky

Viz taky

Videa o nástroji Power View a doplňku Power Pivot

Kurz: Kontingenční tabulka a analýza dat pomocí datového modelu Excelu 2013

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×