Řízení procesu shromažďování marketingových a produktových požadavků

Autor: Mike Gospe

Řídit dynamiku produktového týmu vyžaduje jistou dávku umění    – především při vytváření analýzy požadavků trhu a analýzy požadavků na produkt. Jak říká někdejší první dáma USA Hillary Clintonová, pokud jde o shromáždění a sladění požadavků trhu a požadavků na produkt a o stanovení priorit mezi nimi, musí napnout síly celá vesnice. Vedoucí produktového týmu (produktový manažer nebo marketér), který se o to pokusí sám, je odsouzen k selhání.

Ale jak vedoucí týmu vybuduje tým a pak ho provede organizačními a procedurálními vodami, aby ho dovedl k úspěchu? Tento článek se zaměřuje na pět nejpoužívanějších postupů, které zajistí vývoj a schválení vynikající analýzy požadavků trhu a analýzy požadavků na produkt.

Role vedoucího produktového týmu

Kdybychom měli proces vytvoření analýzy požadavků trhu a analýzy požadavků na produkt přirovnat ke stavbě domu, vedoucí produktového týmu by byl architekt a generální dodavatel. Členové týmu jsou subdodavatelé, jejich strategické a taktické znalosti se podobají dovednostem elektrikářů, instalatérů a zedníků.

Vedoucí produktového týmu kontroluje a koordinuje strategický, rozpočtový a taktický plán, aby se procesy analýzy požadavků trhu a analýzy požadavků na produkt posouvaly dopředu. Vedoucí projektového týmu přispívá strategickými radami, taktickou koordinací a vůdčími schopnostmi, čímž podporuje tento multifunkční tým a jeho cíle, a jeho úkoly jsou následující:

  • Nastavuje cíle, strategie a časové osy pro vytvoření konceptů analýzy požadavků trhu a analýzy požadavků na produkt,

  • vede tým napříč organizací a synchronizuje priority a úsilí,

  • identifikuje problematická místa,

  • přiřazuje úkoly vedoucí k řešení problémů,

  • informuje o stavu řídicí výbor pro produkt.

Začátek stránky

Pět nejlepších postupů

Přestože se procesy vývoje produktů v jednotlivých oborech liší, téměř všichni úspěšní vedoucí týmů používají několik stejných postupů. Začleňují je do každodenní práce, což posouvá tým kupředu, snižuje rizika a zvyšuje šance, že analýza požadavků trhu a analýza požadavků na produkt postoupí k dalšímu kroku.

1. Vytvoření špičkového týmu

Vytvoření analýzy požadavků trhu nebo analýzy požadavků na produkt je důležitý úkol, který vyžaduje sadu schopností a znalosti lidí ze všech částí společnosti. Pro zajištění úspěchu je nutné, aby vedoucí produktového týmu získal ty nejlepší hráče a pak tyto odborníky správně upotřebil a řídil.

Seznam členů týmu bude záviset na informacích, které jsou pro analýzu požadavků trhu nebo analýzu požadavků pro produkt nutné. Ale informovaní vedoucí produktových týmů vědí, že kompaktní a schopný základní tým je cennější než velká skupina s omezenými nebo nejistými dovednostmi.

V závislosti na složitosti firmy nebo daného produktu může produktový tým tvořit padesát lidí nebo může mít jen dva členy. Základní tým obvykle sestává z expertů na produktový marketing, produktové řízení, podporu, finance a prodej. V případě potřeby se mohou připojit i další – závisí to na schopnostech, které jsou potřeba. Vedoucí týmu může například požádat o pomoc produktového školitele, aby prodiskutovali důsledky školení partnerských prodejních organizací.

Úspěšní vedoucí produktových týmů si často vyčleňují čas na komunikaci se členy týmu, zajímají se o jejich názory, zpětnou vazbu a uznávají přínosy jednotlivců i kolektivu. Tyto jednoduché, ale často opomínané kroky udrží soustředění a motivaci týmu k odvedení té nejlepší práce.

Začátek stránky

2. Identifikace účastníků

Zvládnout politiku dané organizace je stejně důležité jako dohlédnout na mechanismy koncipování analýzy požadavků trhu nebo analýzy požadavků na produkt. V průběhu celého procesu nezapomeňte identifikovat klíčové účastníky z multifunkčních týmů a snažte se je získat na svou stranu. Tyto osoby s rozhodovací pravomocí mohou být členové řídicího výboru pro produkt nebo jiní výkonní vedoucí pracovníci a jejich názor má při hodnocení, odsouhlasení nebo zamítnutí doporučení předložených v analýze požadavků trhu nebo analýzy požadavků na produkt největší váhu.

Když jednáte s těmito účastníky, nepředpokládejte, že znají podrobnosti o produktu stejně dobře jako vy. Někteří vedoucí produktových týmů mylně věří, že to, co vědí oni, patří v podniku mezi obecně známá fakta.

Nejefektivnější vedoucí týmů se pravidelně setkávají s jednotlivými účastníky, aby od nich získali zpětnou vazbu nebo souhlas. Je to důležité zejména v případě, že mohou existovat výhrady ke směru, který navrhuje analýza požadavků trhu nebo analýza požadavků na produkt. Vedoucí týmů mohou minimalizovat riziko selhání tím, že vytvoří podmínky pro otevřenou, přímou komunikaci, která umožní vyřešit všechny problémy v soukromí, předtím, než budou prezentovat svá doporučení na formálnější schůzce řídicího výboru pro produkt.

Začátek stránky

3. Sledování průběhu a řešení podrobností

Jak se říká, „ďábel se skrývá v detailech“. Nejlepší vedoucí produktových týmů se zaměřují na detaily, definují a sledují klíčové milníky, zapisují a distribuují užitečné poznámky ze schůzek a často komunikují se členy týmu.

To ale neznamená micromanagement. Ani zdaleka. Místo toho je ideální vědět, jak a kdy delegovat úkoly. Přiřaďte vlastníky ke konkrétním částem analýzy požadavků trhu a analýzy požadavků pro produkt na základě informací, které jsou potřebné z vytvoření komplexní zprávy. Například vedoucí týmu může požádat finančního manažera, aby provedl analýzu nákladů a přínosů nebo vytvořil cenovou matici pro analýzu požadavků trhu.

Začátek stránky

4. Kvalitní prezentace před řídicím výborem pro produkt

Získat rozhodnutí od řídicího výboru pro produkt je klíčové, i když jde jen o rozhodnutí, že je potřeba získat více informací. Většina prezentací pro řídicí výbor pro produkt bohužel nemá strukturu nebo představuje jen soubor vzdáleně souvisejících faktů, záznamů a doporučení, která brání tomu, aby revizní schůzka byla produktivní.

Pokud chcete dosáhnout úspěchu, řídicímu výboru pro produkt je třeba představit doporučení a stav v jasném formátu. Dobře zacílená prezentace bude svěží, výstižná a v hlavních rysech načrtne následující komponenty:

  • Jeden jasný cíl schůzky řídicího výboru pro produkt,

  • poděkování všem členům řídicího výboru pro produkt a dalším vedoucím pracovníkům, kteří přispěli svými komentáři nebo podpořili rozhodnutí, která se vedoucí týmu chystá prezentovat,

  • strukturovaný program schůzky,

  • technické informace prezentované v logickém, snadno pochopitelném formátu, na co nejmenším počtu snímků,

  • poslední snímek shrne kroky nebo rozhodnutí vyžadovaná od řídicího výboru pro produkt, aby se projekt posunul dál.

Začátek stránky

5. Poznání, kdy je úkol týmu hotový

Po odsouhlasení analýzy požadavků trhu nebo analýzy požadavků pro produkt je možné produktový tým rozpustit. Když vedoucí zbytečně prodlužuje existenci svého produktového týmu nebo začne týmu ukládat provozní povinnosti, můžete se stát svědky tiché vzpoury. Členové týmu mohou vyjádřit nesouhlas s dalšími žádostmi o schůzky, odmítnout plnit úkoly nebo si veřejně či soukromě stěžovat na daný proces a vedoucího týmu.

Jakmile dosáhnete konečného milníku, je nutné vědět, kdy a jak máte tým rozpustit. Oslavte úspěchy týmu veřejně s vedoucími pracovníky firmy, oceňte klíčové přínosy a pak je nechte jít. Až je bude vedoucí týmu příště potřebovat a požádá je o pomoc, skupina bude připravená a ochotná vydat ze sebe to nejlepší.

Začátek stránky

Spojení jednotlivostí do celku

Když jde o podporu vytváření analýzy požadavků trhu nebo analýzy požadavků na produkt, vedoucí produktových týmů musí zvládnout řízení multifunkčních týmů a politiky organizace. Když se budete řídit těmito pěti postupy, můžete zvýšit šanci, že úspěšně proplujete schvalovacím procesem a zároveň zlepšíte své řídicí schopnosti.

Začátek stránky

O autorovi:    Mike Gospe je hlavním představitelem KickStart Alliance, týmu zkušených vedoucích pracovníků na poli marketingu a prodeje, kteří pomáhají společnostem všech velikostí vytvořit strategii a přesný, cílený positioning a poselství jejich značky, programy zvyšování poptávky a programy pro přípravu prodeje.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×