Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint klávesu a čtečky obrazovky pro přidání a čtení poznámek lektora v prezentaci PowerPoint. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte používat poznámky lektora přidávat připomínky nebo body projevu pro prezentující a použití komentáře k vašim kolegům co si myslíte o prezentacích.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Přidejte k prezentaci poznámky lektora, aby bylo možné posluchačům předat informace nad rámec obsahu snímku. Poznámky lektora můžete použít také jako soukromé připomenutí obsahu snímku.

 1. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte: "Snímků poznámky."

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno Poznámky zavřete stisknutím klávesy F6.

Čtení poznámek lektora

Slyšíte zda snímku má poznámek a poslouchat poznámky.

 1. V normálním zobrazení opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte "Miniatury."

 2. Stiskněte nahoru nebo dolů kláves se šipkami dokud dozvíme názvu nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímky. Pokud jsou poznámky lektora na snímku, uslyšíte: "Obsahuje poznámky."

 3. Podokno poznámek zobrazíte stisknutím klávesy Alt + O, P, N.

 4. Stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte "Snímků poznámky" a stiskněte klávesu SR klíčové + R poslouchat poznámky.

Přidání komentáře

Komentáře ke snímkům můžete přidat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

Pokud chcete komentovat určitou část textu nebo objektu, vyberte ji nejdřív. Postup při výběru v PowerPoint pomocí klávesových zkratek najdete v nápovědě k používání klávesových zkratek k vytvoření prezentace aplikace PowerPoint.

 1. Na snímku v zobrazení Normální stiskněte, až uslyšíte, že se jedná o část textu nebo objekt, ke kterému chcete přidat komentář, kombinaci kláves Alt+R, Č. Otevře se podokno Komentáře.

 2. Zadejte svůj komentář a stiskněte klávesu Enter ji chcete uložit.

 3. Podokno Komentáře opustíte stisknutím klávesy Esc.

 4. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Čtení komentářů

Slyšíte zda snímek obsahuje komentáře a poslouchat komentáře.

 1. V normálním zobrazení opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte "Miniatury."

 2. Stiskněte klávesu F6 a nahoru nebo dolů kláves se šipkami dokud dozvíme názvu nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímky. Pokud na snímku jsou komentáře, uslyšíte: "Obsahuje komentáře."

 3. Chcete-li otevřít podokno komentáře, stiskněte klávesy Alt + R, P, t. Uslyšíte: "Komentáře na snímku,."

  Pokud už je otevřeno podokno komentáře, stisknutím klávesy F6 nebo Shift + F6, dokud uslyšíte: "Komentáře na snímku,."

 4. Klávesy na SR klávesou doprava nebo doleva můžete procházet mezi komentáře. Čtečka obrazovky čte má k nim komentáře.

 5. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Čtení poznámek lektora a komentářů v prezentaci pomocí PowerPoint pro macOS pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete také využít pro sebe jako připomenutí obsahu snímku. Poznámky lektora můžete přidat v zobrazení Normální, pokud se jedná pouze o krátké poznámky, případně na stránku Poznámky, pokud máte v plánu si ke každému snímku napsat více poznámek.

Přidání poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. Zadejte poznámky lektora k danému snímku. Až to budete mít a budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Přidání poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte v zobrazení Normální kombinaci kláves Command+3. Uslyšíte, že se jedná o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce Poznámky stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se nacházíte v textové oblasti a že můžete upravit text. Potom napište poznámky lektora.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora

Můžete poslouchat poznámky na sluchátka s mikrofonem a potom předvádění ústně představíte publiku nebo nechat VoiceOver nahlas poznámky. Poznámky lektora v zobrazení Normální nebo poznámky můžete poslouchat při vytváření nebo úpravy prezentace. Pokud jste předvádění prezentace, můžete použít zobrazení prezentujícího.

Čtení poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. V Podokně poznámek pomocí klávesy ovládací prvek + příkaz + šipka vpravo. Uslyšíte: "Upravit text, kurzoru na začátek textu" následuje text poznámky lektora.

 3. Až budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Čtení poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku stiskněte Command+3. Uslyšíte, že se jedná o o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce s poznámkami, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Upravit text," následuje text poznámky.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení prezentujícího

 1. Na Zobrazení prezentujícího přepnete tak, že v zobrazení Normální stisknete kombinaci kláves Option+Return. Uslyšíte, že se jedná o Zobrazení prezentujícího.

 2. V Zobrazení prezentujícího stiskněte šipkovou klávesu vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 3. Čtení textu poznámek v podokně poznámek stiskněte klávesy ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů. Uslyšíte: "v upravit text," následovaný text> poznámky. Čtení ukončíte stisknutím kláves se šipkami vlevo a vpravo ve stejnou dobu.

Přidávání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, vybranou kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový komentář. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se nacházíte v textové oblasti a že můžete upravit text. Fokus se přesune do podokna komentáře na okraji.

 3. Napište komentář. Až to budete mít hotové a budete chtít odejít z podokna komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název položky nebo prvku, které chcete vybrat.

Čtení komentářů

Můžete VoiceOver poslouchat na komentáře druhých a zjistit, kdo přidal poznámky o svoji prezentaci a kdy.

 1. V zobrazení Normální stiskněte na snímku klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Zobrazit komentáře.

 3. Nabídku Zobrazit komentáře rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. V seznamu nabídky stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář nebo o podokno Komentář. Pokud uslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář, stiskněte Esc a pokračujte dalším krokem. Pokud uslyšíte, že se jedná o podokno Komentář, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Komentáře a že se nacházíte na kartě v podokně úloh.

 6. Na kartě komentáře stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Komentář vlákna." Je nyní aktivní první komentář podprocesu. Číst komentář, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver oznamuje čas přidání poznámky a kdo ji vytvořil.

  K dalšímu vláknu komentáře se přesunete stisknutím kombinace kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru. Uslyšíte, že se nacházíte mimo vlákno komentáře. Potom stiskněte šipkovou klávesu nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o další vlákno.

Viz taky

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint VoiceOver předdefinované obrazovky pro iOS, přidání a čtení poznámek lektora v prezentaci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení poznámek lektora

Prezentace otevíraná v aplikaci PowerPoint se otevře v Normálním zobrazení, ve kterém může VoiceOver přečíst poznámky lektora.

 1. Pokud chcete zjistit, jestli má snímek poznámky lektora, potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete do podokna miniatur snímků. Pokud se nacházíte v tomto podokně a snímek obsahuje poznámky lektora, oznámí vám VoiceOver třeba, že se jedná o snímek 1 z 8, <název snímku> a že obsahuje poznámky.

 2. Pokud chcete otevřít textové pole Poznámky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud chcete přečíst poznámky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole, <poznámky lektora k snímku>.

 4. Pokud chcete zavřít pole Poznámky, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potahujte doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

  Poznámka: Pokud místo tlačítka poznámek uslyšíte, že se jedná o Poznámky, znamená to, že už je v aplikaci PowerPoint textové pole Poznámky otevřené.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na displej a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte poznámky. Pokud chcete přejít na klávesnici, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 4. Až skončíte, zavřete klávesnici tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skrýt klávesnici. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přidávat do prezentace poznámky lektora nebo komentáře a číst je. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pomocí komentářů můžete kolegům napsat svůj názor na jejich prezentace.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na obrazovku.

 4. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Až skončíte, zavřete textové pole potažením prstem dolů a pak doleva.

Čtení poznámek lektora

Když procházíte seznamem snímků v zobrazení Miniatura a snímek má poznámky, čtečka obrazovky TalkBack vám to řekne. Uslyšíte číslo a název snímku a to, že snímek obsahuje poznámky. Pokud chcete poznámky číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy. Při prezentaci můžete ke čtení poznámek použít Zobrazení prezentujícího.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení pro úpravy

 1. Když chcete otevřít snímek s komentáři v Zobrazení pro úpravy a jste na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 2. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámky, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud chcete přečíst poznámky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku, a také samotné poznámky lektora ke snímku.

 5. Pokud chcete zavřít pole Poznámky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Čtení poznámek lektora při prezentaci

 1. V zobrazení Miniatura nebo v Zobrazení pro úpravy potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného snímku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete přečíst poznámky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku, a také samotné poznámky ke snímku.

Přidání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nového komentáře, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Komentáře.

 2. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 3. Až skončíte, zavřete textové pole potažením prstem dolů a pak doleva.

Čtení komentářů

Když procházíte seznamem snímků v zobrazení Miniatura a snímek má komentáře, čtečka obrazovky TalkBack vám to řekne. Uslyšíte číslo a název snímku a to, že snímek obsahuje komentáře. Pokud chcete komentáře číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy.

 1. Když chcete otevřít snímek s komentáři v Zobrazení pro úpravy a jste na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 2. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet, a také název aktuálně vybrané karty.

 4. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku karet.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Revize, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Předchozí, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno Komentáře.

 7. Dál potahujte prstem doprava, aby se jeden po druhém přečetly všechny komentáře ve vybraném snímku.

 8. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Čtení poznámek lektora v prezentaci jako připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího pomocí PowerPoint Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows. Můžete taky další poznámky, které jste zadali vaši kolegové o prezentaci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Při úpravách snímku v PowerPoint Mobile, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Notes" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se podokno poznámek.

 2. Přejděte do podokna poznámek potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Snímek poznámky" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Zavřete podokno poznámek, až budete hotovi, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zavřete" a potom poklepejte na obrazovce.

Čtení poznámek lektora

Můžete poslouchat poznámky, které jste přidali do snímku.

 1. Při úpravách snímku v PowerPoint Mobile, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Notes" a pak poklepáním displej. Otevře se podokno poznámek.

 2. Přejděte do podokna poznámek potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Snímek poznámky" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Přečtěte si poznámky, potáhněte dolů třemi prsty.

 4. Zavřete podokno poznámek, až budete hotovi, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zavřete" a potom poklepejte na obrazovce.

Čtení komentářů

Poznámky, které ostatní doleva můžete si můžete přečíst v prezentaci. Přidání komentářů do prezentace, přepněte na plnou desktopovou verzi aplikace PowerPoint nebo pomocí PowerPoint Online.

 1. Při úpravách snímek, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Výběr umístění tabulátoru," následovaný aktuálně vybrané karty, například "Domovská stránka."

 3. Otevřete nabídku karty, poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Revize" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Další" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Potáhněte prstem doleva zobrazíte všechny komentáře v vybraný snímek jeden po druhém počínaje nejnovější komentář.

 7. Zavřete podokno komentáře, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Zavřete" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky pro přidání a čtení poznámek lektora nebo komentářů v prezentaci. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte používat poznámky lektora přidávat připomínky nebo body projevu pro prezentující a použití komentáře k vašim kolegům co si myslíte o prezentacích.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Přidejte k prezentaci poznámky lektora, aby bylo možné posluchačům předat informace nad rámec obsahu snímku. Poznámky lektora můžete použít také jako soukromé připomenutí obsahu snímku.

 1. Podokno poznámek v normálním zobrazení zobrazíte stisknutím klávesy Alt + klávesa Windows, O, P, N.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, opakovaným stisknutím klávesy Ctrl + F6 uslyšíte: "Snímků poznámky."

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno poznámek opustíte stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6.

Čtení poznámek lektora

Slyšíte zda snímku má poznámek a poslouchat poznámky.

 1. V normálním zobrazení klikněte opakovaným uslyšíte požadovanou velikost snímku a jeho umístění v seznamu snímky stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6.

 2. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou a projděte si seznam snímky. Pokud jsou poznámky lektora na snímku, uslyšíte: "Obsahuje poznámky."

 3. Podokno poznámek zobrazíte stisknutím klávesy Alt + klávesa Windows, O, P, N.

 4. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte "Snímků poznámky" a stiskněte klávesu SR klíčové + R poslouchat poznámky.

Přidávání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku v normálním zobrazení klikněte při uslyšíte text nebo objekt, který chcete komentovat, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa s logem Windows, R, C1. Otevře se podokno komentáře. Uslyšíte: "@mention nebo začít konverzaci."

 2. Zadejte komentář. Stisknutím klávesy Enter spusťte nový řádek.

 3. Uložit na komentář, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Příspěvkem" a stiskněte klávesu Enter.

 4. Podokno komentáře opustíte stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6.

 5. Zavřete podokno komentáře, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, R, P, t.

Čtení komentářů

Slyšíte zda snímek obsahuje komentáře a poslouchat komentáře.

 1. V normálním zobrazení klikněte opakovaným uslyšíte požadovanou velikost snímku a jeho umístění v seznamu snímky stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6.

 2. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou a projděte si seznam snímky. Pokud jsou poznámky lektora na snímku, uslyšíte: "Obsahuje komentáře."

 3. Chcete-li otevřít podokno komentáře, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, R, P, t. Uslyšíte: "Podokno komentáře."

  Pokud už je otevřeno podokno komentáře, stisknutím klávesy Ctrl + F6 nebo Ctrl + Shift + F6, dokud uslyšíte: "Podokno komentáře."

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Karta komentářů." Pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami mezi kartami komentář a vlevo a vpravo kláves se šipkami se pohybujte v rámci každé kartě se v komentářích. Čtečka obrazovky čte má k nim komentáře.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×