ČISTÁ.SOUČHODNOTA (funkce)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vypočítá čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, série budoucích plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty).

Syntaxe

ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba;hodnota1;hodnota2;...)

Sazba     je diskontní sazba vztažená k úročenému období.

Hodnota1, hodnota2,...     je 1 až 29 argumentů, které reprezentují platby a příjmy. Argumenty hodnota1, hodnota2, ... musí být rovnoměrně rozloženy v čase a realizovány na konci období. Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA užívá pořadí argumentů hodnota1, hodnota2, ... k interpretaci pořadí peněžních toků. Zadávejte proto platby a příjmy ve správném pořadí. Jako argumenty můžete zadat čísla, prázdné hodnoty, logické hodnoty nebo čísla formátovaná jako text. Argumenty obsahující chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, budou ignorovány.

Poznámky

 • Investice začíná jedno období před datem prvního peněžního toku daného argumentem hodnota1 a končí posledním peněžním tokem v seznamu. Výpočet funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA je založen na budoucích peněžních tocích. Je-li první peněžní tok realizován na počátku prvního období, musí být první hodnota přičtena k získanému výsledku funkce, ale nesmí být zahrnuta do výčtu argumentů. Další informace získáte v níže uvedených příkladech.

 • Máte-li n peněžních toků v seznamu hodnot, bude vzorec pro funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA vypadat takto:

  Rovnice

 • Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA je podobná funkci SOUČHODNOTA (současná hodnota). Funkce SOUČHODNOTA však povoluje peněžní toky na počátku i na konci období, přičemž všechny peněžní toky pro funkci SOUČHODNOTA musí být konstantní po celou dobu realizace investice (na rozdíl od variabilních hodnot toků pro funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA). Další informace o finančních funkcích a funkcích týkajících se ročních plateb získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Příklad 1

V následujícím příkladu:

 • Sazba je roční diskontní sazba.

 • Hodnota1 jsou počáteční investiční náklady vynaložené přesně před rokem.

 • Hodnota2 představuje výnosy za první rok.

 • Hodnota3 představuje výnosy za druhý rok.

 • Hodnota4 představuje výnosy za třetí rok.

V příkladu jsou jako jedna z hodnot zahrnuty počáteční náklady 10 000 Kč, protože platba se uskuteční na konci prvního období.

Sazba

Hodnota1

Hodnota2

Hodnota3

Hodnota4

Vzorec

Popis (výsledek)

10%

-10000

3000

4200

6800

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA([sazba];[hodnota1];[hodnota2];[hodnota3];[hodnota4])

Současná čistá hodnota investice (1 188,44)

Příklad 2

V následujícím příkladu:

 • Sazba je roční diskontní sazba. Může představovat míru inflace nebo úrokovou sazbu konkurující investice.

 • Hodnota1 jsou počáteční investiční náklady vynaložené přesně před rokem.

 • Hodnota2 představuje výnosy za první rok.

 • Hodnota3 představuje výnosy za druhý rok.

 • Hodnota4 představuje výnosy za třetí rok.

 • Hodnota5 představuje výnosy za čtvrtý rok.

 • Hodnota6 představuje výnosy za pátý rok.

V příkladu nejsou jako jedna z hodnot zahrnuty počáteční náklady 40 000 Kč, protože platba se uskuteční na začátku prvního období.

Sazba

Hodnota1

Hodnota2

Hodnota3

Hodnota4

Hodnota5

Hodnota6

Vzorec

Popis (výsledek)

8%

-40 000

8000

9200

10 000

12000

14500

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba;[hodnota2];[hodnota3];[hodnota4];[hodnota5];[hodnota6])+[hodnota1]

Současná čistá hodnota investice (1 922,06)

8%

-40 000

8000

9200

10 000

12000

14500

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba;[hodnota2];[hodnota3];[hodnota4];[hodnota5];[hodnota6];-9000)+[hodnota1]

Současná čistá hodnota investice se ztrátou v šestém roce ve výši 9 000 (-3 749,47)

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×