Časté otázky (Průvodce aktivací Yammeru)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přečtěte si odpovědi na časté otázky, abyste mohli aktivovat Yammer.

V této příručce:

Příručka k aktivaci sítě Yammer

Nastavení sítě Yammer

Časté otázky    

Licence, nabídky a oprávněnost

Jak můžu koupit Yammer Enterprise?

Yammer Enterprise je dostupný online v rámci následujících plánů:

 • Samostatný Yammer Enterprise

 • Plány Office 365 Enterprise

 • Office 365 Midsize Business

 • plány SharePoint Online a Yammer Enterprise

 • plány Office 365 pro oblast vzdělávání

Tyto nabídky se dá zakoupit přímo pomocí stránky Yammeru ceny nebo prostřednictvím Office 365. Yammer se dá zakoupit taky Volume Licensing Enterprise Agreement nebo pomocí prodejní partnera společnosti Microsoft. Další informace o nákupu možnosti pro velké organizace najdete v tématu Multilicenčního programu. Pokud jste zákazníkem existující Office 365 jednoho z výše uvedených Yammer-nárok plány, můžete aktivovat Yammer Enterprise sítě.

Zakoupil(a) jsem Yammer Enterprise jako samostatnou službu. Proč se musím zaregistrovat k Office 365?

Yammer je součástí řady Office 365, podobně jako jiné služby, jako třeba SharePoint a Exchange. Registrace k Yammer Enterprise automaticky vygeneruje účet Office 365 za vás ke správě fakturace, licence, Office 365 úrovni nastavení a aktivace Yammer.

Pokud na tenanta Office 365 ověření domény, ke kterým máte ve skupinovém rámečku Yammer sítě, se budou síti automaticky přiřazovat k Office 365 klienta.

Přečtěte si další informace o výhodách správy služby Yammer v Office 365.

Můžu si Yammer Enterprise před nákupem vyzkoušet?

Ano, se dostanete bezplatnou zkušební verzi Yammer Enterprise tak, že registrace pro jednu zkušební verzi Office 365, které obsahují Yammer (jako je Zkušební verze Office 365 E3 nebo Office 365 E5 zkušební. Office 365 klienta, je vytvoříte novou síť Yammer se automaticky vytvoří v části *. onmicrosoft.com v vašeho klienta. Na konci zkušební verze můžete buď nákupní Yammer Enterprise zachovat aktivované sítě nebo nechat zkušební vypršení platnosti. Pokud se rozhodnete zkušební vypršení platnosti, aby síť vám být vyměřené poplatky za data zpracování procesy Office 365 a budou odstraněny. Další informace: Co se stane, když skončí zkušební období?

Mějte na paměti, že doménu lze ověřit na pouze jednoho klienta najednou. Chcete-li zachovat aktivované Yammer Enterprise zkušební verze po sítě, je třeba upgradovat z vašeho zkušebního účtu, nebo zakoupení plánu Office 365 zachovat všechny funkce Office 365 zkušební, včetně Yammer Enterprise zakoupením Yammer Enterprise jako samostatný produkt.

Pokud se rozhodnete přesunout svoji doménu do nového klienta, novou síť se vytvoří ve skupinovém rámečku, že klienta a domény které migrované budou automaticky synchronizovat do nově vytvořený sítě.

Aktivační proces

Naše společnost už používá síť Yammer Basic. Co se stane s daty a obsahem při aktivaci služby Yammer Enterprise?

Při upgradu sítě Yammer Basic zůstanou zachovaná všechna data, obsah a uživatelé. Pokud chcete upgradovat, stačí v tenantovi Office 365 ověřit stejnou doménu přidruženou k síti Yammer Basic a vybrat ji při aktivaci služby Yammer.

Jsem stávající zákazník Office 365 a už jsem přidal(a) doménu svojí společnosti do svého účtu. Musím tento krok opakovat?

Pokud jste ještě ověření vaší domény pro jiné služby Office 365 a přidali alespoň jednu globálního správce pro tuto doménu, nepotřebujete znovu provést tyto kroky. Jednoduše přeskočit na Aktivovat Yammer a pokračovat odtud. Všimněte si, že pokud vaše organizace používá taky SharePoint Online weby, které se nedá aktivovat Yammer Enterprise pomocí samou doménu. Zkontrolujte, že ověření www.contoso.com pro použití s weby SharePoint i contoso.com pro použití s Yammer Enterprise.

Proč se mi při pokusu o aktivaci Yammeru zobrazuje chybová zpráva „výjimka webové služby“?

Pokud se tato chyba zobrazí při pokusu o aktivaci služby Yammer, je možné, že se doména už používá pro veřejný web SharePoint. Pokud chcete toto nastavení změnit, přejděte na Spravovat domény > Spravovat službu DNS a podívejte se, které služby jsou vybrané pro vaši doménu. Další informace najdete v tématu Výběr služeb pro doménu v Office 365.

Tip: Domény použité pro veřejné weby služby SharePoint by vždycky měly být ve formátu www.contoso.com. V opačném případě nebude web služby SharePoint fungovat správně a při pokusu o aktivaci služby Yammer v doméně contoso.com dojde ke konfliktu.

Zobrazila se mi zpráva, že ověření domény může trvat až 72 hodin. Musím opravdu čekat 72 hodin?

Ověřování závisí registrátorovi, kterého jste použili, a jak dlouho trvá aktualizace jeho serverů DNS.

Pokud ověřování trvá delší dobu, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat portál pro správu Office 365, kde zjistíte, jestli se servery DNS aktualizovaly. Po jejich aktualizaci bude ověřování pokračovat. Tento proces nesouvisí výhradně s aktivací služby Yammer. Dochází k němu pokaždé, když ověřujete doménu.

Aktivoval(a) jsem Yammer Enterprise pro špatnou doménu. Jak teď upgraduju správnou síť?

Pokud jste pro síť Yammer aktivovali špatnou doménu a potřebujete aktivovat jinou doménu, kontaktujte prosím podporu Office 365 pro firmy a požádejte o pomoc.

V mojí organizaci už jsou uživatelé Office 365. Získají automaticky přístup k Yammeru Enterprise?

Uživatelé v Office 365 mají licenci k používání Yammer Enterprise, ale nejsou automaticky přidávaly do sítě Yammer. Nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby vaši uživatelé Office 365 na Yammer je jejich přidávání nastavili s vámi Správce služby Yammer. Nebo přidejte Yammer jako odkaz ve vaší organizaci navigačního panelu Office 365 , aby uživatelé mohli přejít přímo do sítě. V opačném uživatelům, kteří jsou na tu samou doménu společnosti jako síti Yammer můžete připojit vytvořením účet Yammer na www.yammer.com. Pokud uživatelé Office 365 se na různé domény nebo poddomény, můžete do ní přidat tyto domény k aktivovaným domácí síti prostřednictvím žádost o podporu.

Naše společnost používá víc domén a chci Yammer Enterprise aktivovat pro všechny tyto domény. Jak to udělám?

Office 365 podporuje pro každý účet jednu aktivovanou síť Yammer Enterprise. Pokud vaše organizace používá víc domén, začněte aktivací vaší domovské sítě s použitím domény, která zahrnuje většinu vašich uživatelů. Pak můžete ve spolupráci s podporou k vaší domovské síti přidat další domény. Tyto domény budete muset ověřit v Office 365.

Jak můžu zabránit uživatelům v přístupu k síti Yammer mojí organizace?

Obecně nedoporučujeme, abyste blokovali připojení uživatelů k síti. Vaší organizaci přinese používání služby Yammer nejvíc, pokud se vám podaří vytvořit co největší síť Yammer, ve které jsou zapojení všichni uživatelé ve vaší organizaci. V případech, kdy je nezbytné blokovat uživatele, můžou správci služby Yammer uživatele blokovat prostřednictvím jednotného přihlašování nebo nástroje pro blokování uživatelů služby Yammer.

Možnost 1: Blokování uživatelů prostřednictvím jednotného přihlašování (AD SSO)

Označte ve službě Active Directory (AD) skupinu uživatelů, kterým chcete blokovat přístup ke službě Yammer, a pak zakažte poskytovateli identity svojí organizace (IDP) odesílání kontrolního výrazu pro službu Yammer těmto uživatelům. Tuto možnost můžou implementovat jenom ověření správci služby Yammer.

Blokování uživatelů prostřednictvím jednotného přihlašování
 1. Implementujte jednotné přihlašování k Yammeru.

 2. Pomocí pravidel pro vydávání oprávnění služby Active Directory Federation Services (AD FS) přidejte do skupiny ve službě Active Directory, která má oprávnění k odepření přístupu ke službě Yammer, uživatele, které chcete ve službě Yammer blokovat.

 3. Když se uživatelé pokusí přihlásit k Yammer, budou přesměrováni na www.yammer.com místo přihlášení prostředí.

Poznámka: Blokovaní uživatelé nemají přístup ke službě Yammer, i když se Yammer zobrazuje v navigačních ovládacích prvcích Office 365. Tyto uživatele neblokuje Yammer, ale vybraná služba FS (Federation Service), ideálně služba AD FS. Blokovaným uživatelům se zobrazí chybová zpráva, která se dá ve vaší službě FS konfigurovat. Tato funkce se nejsnáze implementuje pomocí služby AD FS 3.0, která je nativní pro Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2.

Důležité informace: 

Možnost 2: Blokování uživatelů v Yammeru

Ručním zadáním e-mailových adres v nástroji pro blokování uživatelů Yammeru zablokujte uživatele, kterým chcete zabránit v přístupu k vaší síti Yammer. Uživatelé se zablokovanými e-mailovými adresami se nemůžou k síti Yammer připojit, dokud jejich adresy neodblokujete vy nebo jiný správce. Tuto možnost můžou implementovat jenom správci sítě a ověření správci služby Yammer.

Poznámka: Tato funkce nezahrnuje hromadnou aktualizaci. Pokud chcete docílit škálovatelné implementace, doporučujeme použít jednotné přihlašování, viz možnost 1.

Práce se správci

Jak můžu nastavit uživatele jako ověřeného správce v Yammeru?

V současnosti jsou funkce správy služeb Office 365 a Yammer. Existují dva způsoby, jak někoho nastavit jako správce služby Yammer:

 1. Pokud je uživatel jmenovaný globálním správcem Office 365 a přidáte ho do odpovídající domény contoso.com, bude automaticky jmenovaný ověřeným správcem ve službě Yammer. Tuto akci jde udělat při aktivaci nebo později. Pokud je uživatel jmenovaný globálním správcem, můžete ho ze seznamu ověřených správců služby Yammer odebrat jedině tak, že změníte jeho stav správce Office 365 z globálního správce na jinou roli. Stav správce tohoto uživatele ve službě Yammer nejde změnit.

 2. Uživatele můžete ve službě Yammer jmenovat správcem sítě nebo ověřeným správcem, aniž byste ho zároveň jmenovali globálním správcem Office 365. Stav správce uživatele se ovládá výhradně ve službě Yammer a tento uživatel bude mít přístup jenom k funkcím správy ve službě Yammer.

Jak můžu změnit roli správce Yammeru?

Upravit role správce, můžete přejít na Stránku Správce Yammeru a vyberte uživatele, kterého chcete změnit. Všimněte si, že správci nelze upravovat vlastní role.

 • Pokud se jedná o globálního správce Office 365, můžete kliknout na Změnit stav správců služeb Office 365. Přejdete tak do Centra pro správu Office 365, kde můžete tomuto globálnímu správci Office 365 přiřadit jinou roli. Tento uživatel se pak odebere ze seznamu ověřených správců ve službě Yammer.

 • Pokud byl správce sítě nebo ověřený správce sítě nastavený přímo ve službě Yammer, můžete jeho roli změnit přímo v Centru pro správu Yammeru.

Stane se každý globální správce Office 365 v mém účtu automaticky ověřeným správcem v Yammeru?

Ano, po aktivaci sítě Yammer Enterprise všechny existující Office 365 globálního správce, kteří jsou na odpovídající domény společnosti automaticky stane ověřené správce v Yammer. Později pokaždé, když uživatel Office 365 je určený k roli globálního správce, jsou také přidány jako ověřeného správce v Yammer. Všimněte si, že tyto globální správci potřebujete k vytvoření účtu a přihlaste se k Yammer pro přístup k Yammer centrum pro správu.

Můžu v Portálu pro správu Office 365 nastavit uživatele jako ověřeného správce Yammeru, aniž by bylo nutné ho nastavit jako správce v Office 365?

Ne. Pokud chcete nastavit uživatele jako ověřeného správce v Yammer prostřednictvím Office 365, musíte provést je Office 365 globálního správce.

Pokud chcete uživateli přidělit jenom oprávnění ověřeného správce služby Yammer, jmenujte ho přímo ve službě Yammer. Pokud nastavíte uživatele jako ověřeného správce přímo ve službě Yammer, neudělí se mu zároveň oprávnění globálního správce v Office 365.

Aktivoval jsem svoji síť Yammer Enterprise, ale když se přihlásím, nezobrazují se mi nástroje pro správu. Jak je to možné?

Projděte si následující možnosti řešení potíží a zjistěte, proč vašemu správci nechodí e-maily ze služby Yammer:

 1. Má správce vytvořený účet služby Yammer?

  Automatický proces Office 365 synchronizuje globální správce jako ověřené správce ve službě Yammer. Uživatel si ale i tak musí vytvořit účet ve službě Yammer, aby se mu mohl doručit potvrzující e-mail.

 2. Je správce ve správné doméně?

  Uživatel musí mít e-mailovou adresu ve stejné doméně společnosti, jakou jste použili při aktivaci služby Yammer. Pokud vytvoříte správce v doméně spolecnost.cz, ale služba Yammer, kterou jste aktivovali, je v doméně spolecnost.com, uživatel se nesynchronizuje jako ověřený správce služby Yammer. Další informace o úpravách domény správce najdete v části Přiřazení globálních správců.

 3. Používá správce obecnou e-mailovou adresu?

  Správce nesmí mít obecnou e-mailovou adresu. Tato role musí být přiřazená skutečnému uživateli. Proto jsou v e-mailových adresách globálních správců zakázaná určitá slova:

  • admin, noreply, help, support, workfeed, feedback, yammer, api, abuse, postmaster, hostmaster, root, new, create, index, show, destroy, delete a update.

 4. Přidala vaše společnost Yammer.com do seznamu bezpečných příjemců?

  Vaše e-mailová služba může blokovat e-maily z domény Yammeru. Zkontrolujte, jestli je doména Yammeru ve vaší společnosti přidaná do seznamu bezpečných příjemců a jestli doručování e-mailů z této domény nebrání nic jiného.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Příručka k aktivaci sítě Yammer

Nastavení sítě Yammer

Obsah Yammeru

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×