Časté otázky k externímu zasílání zpráv (Yammer)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete zahrnout uživatelé mimo vaší síti Yammer konverzace a soukromé zprávy, můžete teď provedete. Přidání lidí jako účastníky zvenčí a můžou odpovídat na zprávy a příspěvků v síti Yammer bez nutnosti připojení. A vytvoříte externí skupiny zahrnout účastníky zvenčí. Přečtěte si odpovědi na časté otázky k externích účastníků v tomto článku. Nebo najdete v článku Přidání externích účastníků do Yammerových konverzacívytvořit a spravovat externí skupiny ve službě Yammer, hledání externích účastníků v síti Yammer, a řízení externích účastníků v síti Yammer pomocí Exchange přenosová pravidla Další informace o práci s účastníky zvenčí.

Obecné otázky

Otázka: Jaký je rozdíl mezi externími účastníky a externími sítěmi?

Odpověď: Externí sítě jsou skvělé pro hostování externích komunit a správu dlouhodobých projektů. Funkce externích účastníků je zase určená k jednorázovým, krátkodobým komunikacím, pro které nestojí za to zřizovat novou síť.

Otázka: Můžu pozvat externí účastníky do svých skupin Yammeru?

Odpověď: můžete vytvořit externí skupiny ve službě Yammer a pozvat externí účastníky do těchto skupin.

Otázka: Co se stane, když externího účastníka odeberu?

Odpověď: Když někoho odeberete z konverzace v síti Yammer, odebere se mu tím celá konverzace ze složky doručené pošty sítě Yammer a už k ní nebude mít přístup.

Uživatel, který přidá externího účastníka, ho může z konverzace odebrat. Kromě toho můžou uživatele z konverzací odebírat taky správci sítě a skupin.

Otázka: Co se stane, když do konverzace přidám nějakého externího účastníka omylem?

Odpověď: Nic se neděje. Stává se to i těm nejlepším. Stačí, abyste v systémem vygenerovaném komentáři s oznámením, že byl do vlákna přidán účastník, klikli na Odebrat účastníka. Vizuální popis najdete v uživatelské dokumentaci.

Otázka: Co se stane, když pro externí zprávu vyberu možnost „Přestat sledovat v doručené poště“?

Odpověď: Zpráva se z doručená pošty úplně odebere.

Otázka: Dostanou při přidání do konverzace pozvánku i uživatelé Yammeru, kteří si zrušili odběr e-mailových oznámení?

Odpověď: Ne.

Otázka: Co když přidám externího účastníka, který není uživatelem Yammeru?

Odpověď: Pokud přidáte někoho, kdo není uživatelem v síti Yammer, dostane kopii zprávy do svojí doručené pošty. Taky mu přijde pozvání, aby se připojil do sítě Yammer.

Otázka: Můžu přidat uživatele s osobní e-mailovou adresou (třeba Hotmail nebo Gmail) do konverzace na Yammeru s externím zasíláním zpráv?

Odpověď: Ne. Musíte ostatní pozvat pomocí jejich firemní nebo e-mailové adresy.

Otázka: Dostanou čekající uživatelé Yammeru, které někdo přidal do konverzace, e-mail, aby se připojili k Yammeru?

Odpověď: Ano.

Otázka: Uvidím externí účastníky ve vyhledávacím poli s automatickým dokončováním, když budu vytvářet zprávu nebo na ni odpovídat?

Odpověď: Po přidání externích účastníků do konverzace se jejich jména zobrazí ve vyhledávacím poli s automatickým dokončováním. Jméno účastníka se v seznamu návrhů zobrazí nahoře nebo dole – podle toho, jak často s ním v síti Yammer komunikujete. Kvůli omezením oprávnění (která závisí na nastavení ochrany osobních údajů skupiny a na tom, jestli je účastník interní nebo externí) se způsob hledání s automatickým dokončováním liší. Oprávnění a způsob hledání s automatickým dokončováním v případě externích účastníků vysvětluje tato tabulka:

Situace

Způsob hledání pro interní členy

Způsob hledání pro externí účastníky

Externí účastník je přidaný do konverzace ve veřejné skupině.

Při hledání s automatickým dokončováním se externí účastník zahrne pro všechny členy sítě.

Hledání s automatickým dokončováním se omezí na členy, kteří se konverzace účastní.

Externí účastník je přidaný do konverzace v soukromé skupině.

Při hledání s automatickým dokončováním se externí účastník zahrne pro všechny členy patřící do příslušné skupiny.

Hledání s automatickým dokončováním se omezí na členy, kteří se konverzace účastní.

Externí účastník je přidaný do soukromé zprávy.

Hledání s automatickým dokončováním se omezí na účastníky v soukromé zprávě.

Hledání s automatickým dokončováním se omezí na účastníky v soukromé zprávě.

Veřejná skupina je nastavená jako soukromá.

Při hledání s automatickým dokončováním se externí účastník zahrne pro všechny členy sítě.

Hledání s automatickým dokončováním se omezí na členy zapojené konverzace, do které byl externí účastník pozván.

Soukromá skupina je nastavená jako veřejná.

Při hledání s automatickým dokončováním se externí účastník zahrne pro všechny členy sítě.

Hledání s automatickým dokončováním se omezí na členy zapojené konverzace, do které byl externí účastník pozván.

Otázky k oprávněním a zabezpečení

Otázka: Jak se můžeme chránit před riziky a jak můžeme zajistit ochranu soukromí?

Odpověď: I pro nás je soukromí a zabezpečení velice důležité. Dlouho jsme vyvíjeli nástroje, které by umožňovaly monitorovat a proaktivně chránit duševní vlastnictví a zaměstnance společností. V rámci externího zasílání zpráv jsme vytvořili několik funkcí zabezpečení:

  • Jednoznačná upozornění v uživatelském rozhraní:    Vytvořili jsme upozornění, aby si uživatelé byli vědomi toho, že se chystají přidat externího účastníka. Když přidáte externího uživatele do konverzace nebo odpovíte na konverzaci s externím účastníkem, uvidíte v uživatelském rozhraní jednoznačné upozornění. Další informace najdete v části Přidání externího účastníka.

  • Přenosová pravidla Exchange:    Vytvořili jsme volbu, která ověřeným správcům umožňuje vyjádřit výslovný souhlas s vynucováním přenosových pravidel Exchange aplikace Outlook v síti Yammer, aby mohli uživatelé používat stejné nastavení ve všech režimech komunikace. Pokud má vaše organizace obavy z rizik externího sdílení, pravděpodobně už máte přenosová pravidla Exchange definovaná v Exchangi Online. Další informace najdete v článku Řízení externích účastníků v síti Yammer pomocí přenosových pravidel Exchange.

  • Odebrání uživatelů:    Externí účastníky odebrat z konverzace můžete. Po odebrání už uživatel nemůže danou konverzaci zobrazit. Uživatele můžou z konverzací odebírat správci sítě a skupin. Podívejte se na článek Odebrání externího účastníka z konverzace.

  • Export dat:    Ověření správci sítě Yammer si můžou udržovat přehled o všech konverzacích a souborech, což zahrnuje i externí účastníky a monitorování konverzací, které uživatelé vedou mimo svoji síť. Yammer je doplněný o tyto ovládací prvky zabezpečení a dál podporuje monitorování klíčových slov, které umožňuje upozorňovat správce na potenciální narušení zabezpečení. Podívejte se na článek Hledání externích účastníků v síti Yammer.

Otázka: Co uvidí externí účastník, když ho přidám do konverzace?

Externí účastníci uvidí jenom konverzace, do kterých jsou explicitně pozvaní. Neuvidí nic, co je zahrnuté v rámci této konverzace – například nahraný soubor. Nebudou ale moct v žádném případě hledat jiné konverzace ve vaší síti ani se k nim připojovat, aniž by je někdo výslovně pozval.

Otázka: Můžou externí účastníci nahrávat do konverzace soubory?

Odpověď: Ano.

Otázka: Můžou externí účastníci zvát taky další účastníky?

Ano. Externí účastníci můžou do konverzací přidávat další lidi a můžou je taky v těchto konverzacích zmiňovat pomocí symbolu @. Můžou zvát lidi jenom do konverzací, do kterých jsou už explicitně zahrnutí.

Otázka: Jaké informace o mně externí účastníci uvidí?

Odpověď: Externí účastníci uvidí z karty zobrazované po najetí myší jenom část informací. Na kartě zobrazované po najetí myší jsou vidět pole pro jméno, titul, e-mailovou adresu a síť. Vaše telefonní číslo, profilový obrázek a další informace zůstanou pro externí účastníky skryté.

Otázka: Jaká mají externí účastníci oprávnění k obsahu nahrávanému do konverzace?

Odpověď: Externí účastníci můžou zobrazovat a stahovat soubory. Poznámky můžou externí účastníci jenom zobrazovat.

Otázka: Může externí účastník tuto konverzaci sdílet?

Odpověď: Ne. Vzhledem k tomu, že je cílová skupina kvůli oprávněním omezená na privilegované členy, musí se externí účastníci do konverzace přidávat jednotlivě.

Otázka: Kde jsou umístěná data pro externí účastníky?

Odpověď: Data konverzace mají k dispozici ověření správci (pomocí exportu dat) kteréhokoliv účastníka konverzace. To znamená, že pokud se váš zaměstnanec účastní konverzace v jiné síti, protože se mu tato konverzace zobrazí ve složce Doručená pošta, budete ji mít v exportu dat ve vaší síti.

Otázka: Když externího účastníka přidám do konverzace, bude pak mít přístup do naší sítě?

Odpověď: Ne. Externí účastníci se můžou účastnit jenom konverzací, do kterých jsou explicitně pozvaní. K těmto konverzacím mají přístup prostřednictvím svojí složky Doručená pošta sítě Yammer (ve svojí síti). Nemají přístup do žádných jiných částí sítě.

Otázka: Jaká práva mají ověření správci?

Odpověď: Ověření správci můžou všechny externí účastníky z jakékoliv konverzace kdykoliv odebrat. Taky jsme o novou funkci doplnili export dat. Tato funkce pomůže ověřeným správcům zjistit, ke kterým souborům a konverzacím mají externí uživatelé přístup.

Otázka: Pokud máme nastavené monitorování klíčových slov, bude se používat pro zprávy, které externí účastníci publikují v naší síti?

Ano. Monitorování klíčových slov se vztahuje na všechny příspěvky ve vaší síti, včetně těch od externích účastníků.

Otázky k možnosti funkci externího zasílání zpráv vypnout

Vyjádření výslovného nesouhlasu externí účastníky a externími skupiny pomocí stejným způsobem. Přečtěte si další informace o externí skupin v externí skupiny vyjádření výslovného nesouhlasu časté otázky.

Poznámka: Jenom přes sítě Yammer Enterprise můžete vyjádření výslovného nesouhlasu externího zasílání zpráv.

Otázka: Přes to všechno nechceme mít externí zasílání zpráv pro naši síť povolené. Pomocí jakých možností můžeme tuto funkci zakázat?

Pokud vám popisovaná funkce zabezpečení externího zasílání zpráv nebude pro vaši síť stačit, můžete vašim zákazníkům zablokovat možnost zvát externí uživatele k účasti v konverzacích ve vaší síti Yammer. Pokud se uživatelé blokují tímto způsobem, dá se tím zajistit, aby se obsah v rámci sítě Yammer vašeho zákazníka nezobrazoval externím uživatelům prostřednictvím externího zasílání zpráv. Znamená to, že lidé ve vaší síti nebudou moct přidávat externí účastníky do konverzací ve vaší síti.

Navíc můžete pomocí logické brány firewall zabránit uživatelům v odpovídání, když se budou chtít externí uživatelé z jiných sítí Yammer, například z organizace partnera nebo zákazníka, zapojit do konverzace hostované v této jiné síti Yammer. Moc ale nedoporučujeme omezovat pro Yammer zasílání zpráv tímto způsobem, protože se pak může zdát, že se dá s uživateli těžko spojit a spolupracovat, něco jako když se vrací e-maily jako nedoručitelné v e-mailovém programu, a mohlo by to omezit zapojování se do konverzací v rámci sítě Yammer.

Použít některý z těchto postupů vyjádření výslovného rezervacím, kontaktovat podporu.

Otázka: Jaké budou mít uživatelé možnosti, pokud externí zasílání zpráv zakážeme?

Pokud se rozhodnete externí zasílání zpráv zakázat tím, že uživatelům znemožníte zvaní externích lidí do konverzací ve vaší síti, nebudou se dát zprávy odesílané z vaší sítě sdílet s externími účastníky. Uživatelé ve vaší síti budou moct dál přijímat zprávy z jiných sítí. Tyto zprávy budou mít uživatelé ve složce Doručená pošta sítě Yammer. Budou si moct zprávy číst a budou na ně moct odpovídat jako obvykle. Kromě toho budete mít v exportu dat kompletní vlákna, kterých se účastní (včetně všech zpráv ve vlákně). Díky tomu můžete sledovat konverzace svých zaměstnanců v jiných sítích.

Pokud se rozhodnete používat bránu firewall, abyste blokovali externích zprávy vašim uživatelům, bude to znamenat, že nebudou moct odesílat ani přijímat zprávy z jiných sítí. Pokud se někdo pokusí vašim uživatelům poslat zprávu, zobrazí se mu chybová zpráva a nebude moct zprávu odeslat.

Otázka: O jaké funkce v síti přijdeme, pokud se rozhodneme používat bránu firewall, abychom zabránili posílání externích zpráv našim uživatelům?

Počítáme s tím, že budeme Yammer dál inovovat, takže nejspíš do architektury zasílání externích zpráv přibudou další nové funkce. Pokud budete blokovat externí sdílení nebo dokonce svým uživatelům blokovat externí zprávy pomocí brány firewall, nebudou moct zákazníci některé budoucí funkce sítě Yammer používat. S tím, jak budeme Yammer dál vylepšovat, budeme určitě dávat uživatelům vědět, které funkce jsou postavené na architektuře zasílání externích zpráv, aby společnosti věděly, které funkce budou mít dostupné.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přidání externích účastníků do Yammerových konverzací

Vytvořit a spravovat externí skupiny ve službě Yammer

Hledání externích účastníků v síti Yammer

Ovládací prvek externích účastníků v síti Yammer pomocí Exchange přenosová pravidla

Centrum pro správu yammeru

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×