Čtení nebo přidání poznámek lektora a komentáře v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Čtení nebo přidání poznámek lektora a komentáře v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, je v aplikaci PowerPoint 2016 možné přidat a číst poznámky lektora k powerpointové prezentaci. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pokud je v zobrazení otevřené podokno Poznámky nebo podokno Komentáře, může čtečka obrazovky číst tyto poznámky a komentáře.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Přidejte k prezentaci poznámky lektora, aby bylo možné posluchačům předat informace nad rámec obsahu snímku. Poznámky lektora můžete použít také jako soukromé připomenutí obsahu snímku.

 1. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte informace o tom, že se jedná o podokno poznámek k snímku nebo poznámky k snímku.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno Poznámky zavřete stisknutím klávesy F6.

Čtení poznámek lektora

 1. Pokud si chcete poslechnout, jestli má snímek poznámky, stiskněte v Normálním zobrazení klávesu F6 a klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat poznámky lektora, uslyšíte informace o tom, že obsahuje poznámky.

  Tip: Fokus je na začátku vždycky na samotném snímku. Když opakovaně stisknete F6, přesune se fokus postupně na podokno Komentáře, stavový řádek a tlačítka lupy, pás karet, podokno Poznámky a miniaturu. Pokud chcete procházet oblasti opačným směrem, stiskněte Shift+F6.

 2. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek na stránce nebo poznámky ke snímku. Potom si můžete poznámku nechat přečíst tak, že stisknete klávesy Caps Lock+M.

Přidání komentáře

Komentáře ke snímkům můžete přidávat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

Pokud chcete komentovat určitou část textu nebo objektu, vyberte ji. Postup při výběru v PowerPoint 2016 pomocí klávesových zkratek najdete v nápovědě k používání klávesových zkratek k vytvoření prezentace aplikace PowerPoint.

 1. Na snímku v zobrazení Normální stiskněte, až uslyšíte, že se jedná o část textu nebo objekt, ke kterému chcete přidat komentář, kombinaci kláves Alt+R, Č. Otevře se podokno Komentáře.

 2. Napište komentář.

 3. Chcete-li rychle přidat nový komentář v podokně komentáře, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Nový komentář" a stiskněte MEZERNÍK. Zadejte nový komentář.

 4. Podokno Komentáře opustíte stisknutím klávesy Esc.

 5. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Čtení komentářů

 1. Pokud si chcete poslechnout, jestli má snímek komentáře, stiskněte v Normálním zobrazení klávesu F6 a klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat komentáře, uslyšíte informace o tom, že má komentáře.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Komentáře, stiskněte kombinaci kláves Alt+R, B, P. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře.

  Pokud už je podokno Komentáře otevřené, stiskněte opakovaně klávesu F6 nebo Shift+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Vedle tlačítka."

 4. Přesunutí a poslouchat první komentář, stisknutím klávesy MEZERNÍK. Přesunutí a poslouchat komentář a odpověď na komentář, stisknutím klávesy Tab.

 5. Pokud jeden snímek obsahuje více komentářů, přejděte na další komentář nebo vlákno komentářů stisknutím tlačítka se šipkou Dolů.

 6. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace aplikace PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky VoiceOver integrované v systému Mac OS přidávat do prezentace poznámky lektora a komentáře a číst je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete také využít pro sebe jako připomenutí obsahu snímku. Poznámky lektora můžete přidat v zobrazení Normální, pokud se jedná pouze o krátké poznámky, případně na stránku Poznámky, pokud máte v plánu si ke každému snímku napsat více poznámek.

Přidání poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. Zadejte poznámky lektora k danému snímku. Až to budete mít a budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Přidání poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte v zobrazení Normální kombinaci kláves Command+3. Uslyšíte, že se jedná o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce s poznámkami, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "upravit text, právě zobrazovaného textu." Zadejte poznámky lektora.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora

Poznámky si můžete poslechnout z náhlavní soupravy a pak je přednést posluchačům, nebo je můžete nechat nahlas přečíst čtečku obrazovky. Poznámky lektora si můžete poslechnout v zobrazení Normální nebo na stránce Poznámky při vytváření nebo úpravě prezentace. Pro prezentaci můžete využít Zobrazení prezentujícího.

Čtení poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. V podokně Poznámky stiskněte kombinaci kláves Control+Command+Šipka vpravo. Uslyšíte, že se jedná o úpravu textu a vložení na začátek textu <text poznámek lektora>.

 3. Až budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Čtení poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku stiskněte Command+3. Uslyšíte, že se jedná o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce s poznámkami, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "upravit text, < textu poznámek >."

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení prezentujícího

 1. Na Zobrazení prezentujícího přepnete tak, že v zobrazení Normální stisknete kombinaci kláves Option+Return. Uslyšíte, že se jedná o Zobrazení prezentujícího.

 2. V Zobrazení prezentujícího stiskněte šipkovou klávesu vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 3. Pokud chcete přečíst text poznámek, stiskněte v podokně Poznámky kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Uslyšíte, že se jedná o úpravu textu <text poznámek>. Čtení ukončíte tak, že současně stisknete šipkové klávesy vlevo a vpravo.

Přidávání komentářů

Komentáře ke snímku si můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo si prohlížíte práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, vybranou kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Nové tlačítko pro komentování." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Uslyšíte: "upravit text, právě zobrazovaného textu." Fokus se přesune do podokna poznámky na okraj.

 3. Napište komentář. Až to budete mít hotové a budete chtít odejít z podokna komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název položky nebo prvku, které chcete vybrat.

Čtení komentářů

Pomocí čtečky obrazovky si můžete nechat přečíst komentáře ostatních a zjistit, kdo a kdy okomentoval vaši prezentaci.

 1. V zobrazení Normální stiskněte na snímku klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Zobrazit komentáře tlačítko nabídky."

 3. Nabídku Zobrazit komentáře rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. V seznamu nabídky stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář nebo o podokno Komentář. Pokud uslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář, stiskněte Esc a pokračujte dalším krokem. Pokud uslyšíte, že se jedná o podokno Komentář, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Komentáře a že se nacházíte na kartě v podokně úloh.

 6. Na kartě komentáře stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Komentář vlákna." Je nyní aktivní první komentář podprocesu. Číst komentář, stiskněte klávesu Tab. Čtečka obrazovky oznamuje čas přidání poznámky a kdo ji vytvořil.

  K dalšímu vláknu komentáře se přesunete stisknutím kombinace kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru. Uslyšíte, že se nacházíte mimo vlákno komentáře. Potom stiskněte šipkovou klávesu nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o další vlákno.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu přidávat do prezentace poznámky lektora a číst je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení poznámek lektora

Prezentace otevíraná v aplikaci PowerPoint se otevře v Normálním zobrazení, ve kterém může VoiceOver přečíst poznámky lektora.

 1. Pokud chcete zjistit, jestli má snímek poznámky lektora, potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete do podokna miniatur snímků. Pokud se nacházíte v tomto podokně a snímek obsahuje poznámky lektora, oznámí vám VoiceOver třeba, že se jedná o snímek 1 z 8, <název snímku> a že obsahuje poznámky.

 2. Pokud chcete otevřít textové pole Poznámky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud chcete přečíst poznámky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole, <poznámky lektora k snímku>.

 4. Pokud chcete zavřít pole Poznámky, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potáhněte doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

  Poznámka: Pokud místo tlačítka poznámek uslyšíte, že se jedná o Poznámky, znamená to, že už je v aplikaci PowerPoint textové pole Poznámky otevřené.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na displej a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte poznámky. Pokud chcete přejít na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 4. Až skončíte, zavřete klávesnici tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skrýt klávesnici. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky JAWS ATP Předčítání, z předdefinovaných Windows obrazovky pro přidání a čtení poznámek lektora nebo komentářů v prezentaci. Poznámky lektora můžete přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. S komentáři můžete odeslat názor vaši kolegové o prezentacích.

Při otevření v zobrazení podokna poznámky nebo v podokně komentáře čtečka obrazovky může číst, poznámky a komentáře.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte aplikaci JAWS. Informace o JAWS pro Windows vám poskytne úvodní příručka k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Můžete upravovat prezentace jenom v zobrazení pro Úpravy. Pokyny přejděte k otevření prezentace.

 1. V PowerPoint Online, opakovaným stisknutím klávesy Ctrl + F6 uslyšíte "snímku poznámku, hlavní orientačních bodů." Pokud neslyšíte "Snímků osobní zprávu, hlavní orientačních bodů" stisknutím kombinace kláves Alt + klávesa Windows, O, P, N otevřít podokno poznámek.

 2. Zadejte poznámky lektora pro aktuální snímek.

Čtení poznámek lektora

 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte aktuální čísla snímku a nadpis. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte číslo snímku potřebujete. Pokud snímek obsahuje poznámky, uslyšíte: "Obsahuje poznámky."

 2. Otevřít podokno poznámek stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte: "snímku poznámku, hlavní orientačních bodů."

 3. Stisknutím klávesy Caps Lock + M. Čtečka obrazovky přečte poznámky.

 4. Ukončit nepřetržitý čtení, podržte stisknutou klávesu Ctrl.

Přidávání komentářů

Můžete upravovat prezentace jenom v zobrazení pro Úpravy. Pokyny přejděte k otevření prezentace.

 1. V PowerPoint Online stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 dokud uslyšíte "Tlačítka Vložit komentář." Pokud neslyšíte "Tlačítka Vložit komentáře", stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, W S, P, P otevřete podokno komentáře.

 2. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Nový, úpravách."

 3. Zadejte svůj komentář pro aktuální snímek a potom stiskněte klávesu Enter.

Čtení komentářů

 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte aktuální čísla snímku a nadpis. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte číslo snímku potřebujete. Pokud snímek obsahuje komentáře, uslyšíte: "Obsahuje komentáře."

 2. Otevřete podokno komentáře Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte "Vložit komentář, tlačítko."

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte do prvního komentáře. Přečte čtečka obrazovky komentář. Stisknutím klávesy Tab můžete procházet a poslouchat komentáře.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×