Čtení dokumentů v aplikaci Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Čtení na celé obrazovce je zobrazení optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení Čtení na celé obrazovce máte rovněž možnost zobrazit dokument tak, jak by vypadal na vytištěné stránce.

V tomto článku

Čtení dokumentu

Opatření dokumentu poznámkami

Vyhledávání slov nebo frází

Vypnout zobrazení Čtení na celé obrazovce

Čtení dokumentu

 • Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Procházení dokumentu po stránkách

K procházení dokumentu po stránkách lze použít následující možnosti:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip : Chcete-li zobrazit dvě stránky nebo obrazovky současně, klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a potom na položku Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

Posunutí jedné obrazovky

 1. Chcete-li zobrazit dvě stránky nebo obrazovky současně, klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a potom na položku Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

 2. Stisknutím klávesové zkratky CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO posuňte jednu obrazovku.

Úprava zobrazení dokumentu

Klepněte na tlačítko Zobrazit možnosti a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li text zobrazit ve větší velikosti, klepněte na možnost Zvýšit velikost textu.

 • Pokud chcete na obrazovce zobrazit více textu, klepněte na možnost Snížit velikost textu.

 • Jestliže chcete stránku zobrazit tak, jak bude vypadat při tisku, klepněte na možnost Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Chcete-li zobrazit dvě stránky současně, klepněte na možnost Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

Přechod na určitou obrazovku

 • Chcete-li přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte klávesu HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.

Přechod do určitého oddílu dokumentu

Oddíl, do kterého chcete přejít, můžete vyhledat pomocí podokna Rozvržení dokumentu nebo Miniatury.

 1. Pokud podokno Rozvržení dokumentu ani podokno Miniatury nejsou zobrazeny, klepněte na příkaz Přejít na stránku nebo oddíl v dokumentu uprostřed horní části obrazovky a klepněte na příkaz Rozvržení dokumentu nebo Miniatury.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na libovolné záhlaví v dokumentu, klikněte na něho v rozložení dokumentu.

  • Jestliže chcete přejít na určitou stránku, klepněte na miniaturu této stránky.

Začátek stránky

Opatření dokumentu poznámkami

V zobrazení Čtení na celé obrazovce lze zvýraznit obsah, sledovat změny, přidávat poznámky a prohlížet změny.

Zvýraznění obsahu, který si chcete zapamatovat

 1. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Barva zvýraznění textu.

 2. Vyberte text nebo grafický obrázek, který chcete zvýraznit.

Poznámka : 

 • Chcete-li zvýraznění vypnout, klepněte na tlačítko Nástroje, klepněte na příkaz Barva zvýraznění textu a potom klepněte na položku Ukončit zvýraznění nebo stiskněte klávesu ESC.

 • Jestliže chcete změnit barvu zvýraznění, klepněte na tlačítko Nástroje, klepněte na šipku vedle příkazu Barva zvýraznění textu a klepněte na požadovanou barvu.

Sledování změn v dokumentu

 1. Klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a pak na příkaz Povolit psaní, abyste do dokumentu mohli psát.

 2. Klikněte znovu na tlačítko Možnosti zobrazení, přejděte na příkaz Sledování změn a klikněte na položku Sledování změn.

 3. Proveďte požadované změny.

Přidávání komentářů

 • Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat komentář, klepněte na tlačítko Nástroje a pak na příkaz Nový komentář.

Začátek stránky

Vyhledávání slov nebo frází

Vyhledání nebo nahrazení slova nebo fráze

 1. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté na příkaz Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, podobně jako v ostatních zobrazeních aplikace Microsoft Office Word.

 3. Chcete-li nalezený text v dokumentu nahradit jiným textem, klepněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit zadejte text pro nahrazení.

Vyhledání nebo přeložení slova či vyhledání dalších informací o něm

 1. Vyberte v dokumentu slovo nebo frázi.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a klepněte na příkaz Zdroje informací.

  Poznámka : Zdroj informací určitého typu, například slovník, překladový slovník, encyklopedii nebo tezaurus, lze vybrat v podokně úloh  Zdroje informací .

Začátek stránky

Vypnutí zobrazení Čtení na celé obrazovce

 • Klepněte na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×