Čtení dokumentů v aplikaci Word

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Běžných nástrojů pro čtení jsou součástí přímo do aplikace Word: procházení dokumentu, přidávat komentáře, definování a překlad slova a zkopírujte nebo zvýraznění textu, jakož i další nástroje pohodlný čtení. Zapnutí nebo vypnutí režimu celé obrazovky na pásu karet.

Pokud dokument čtete, nepíšete ani v něm neděláte významné úpravy, kliknutím nebo klepnutím na Zobrazení > Režim čtení skryjete nástroje a nabídky pro psaní a pro samotnou stránku tak zbude víc místa. Režim čtení automaticky přizpůsobí rozvržení stránky vašemu zařízení, a to pomocí sloupců a větších velikostí písem (oboje můžete upravovat).

Režim čtení ve Wordu

Pokud chcete Režim čtení opustit, klikněte nebo klepněte na Zobrazení > Upravit dokument.

Kromě čtení ovládací prvky, které používáte pravidelně můžete přiblížit nebo Oddálit na obrázky a další objekty, rozbalte nebo sbalovat oddíly nebo vložené videí. Úprava sloupců, barva stránky a rozložení. Otevřete navigační podokno rychle pohyb v dokumentu.

Obrázek části nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností Upravit dokument

Čtení

Kliknutím na Zobrazení > Režim čtení se přepnete do rozvržení Režim čtení.

Stránky můžete otáčet kliknutím nebo klepnutím na šipky na okraji obrazovky.

Obrázek s pravou šipkou pro otáčení stránek v Režimu čtení

 • Dvojitým kliknutím nebo dvojitým klepnutím přiblížíte zobrazení a tabulky, grafy a obrázky ve vašem dokumentu vyplní celou stránku.

 • Kliknutím nebo klepnutím mimo objekt zobrazení zase oddálíte a můžete pokračovat ve čtení.

 • Pokud jsou v dokumentu nějaké komentáře, uvidíte na okraji indikátor komentáře. Komentář si přečtete, když na něj kliknete. Pokud chcete vidět všechny komentáře, klikněte na Zobrazení > Zobrazit komentáře.

 • Když chcete přidat vlastní komentáře, vyberte obsah, ke kterému chcete připojit komentář, klikněte na něho pravým tlačítkem, pak klikněte na Nový komentář a do zobrazené bubliny napište text.

  Tip:  Další možnosti na seznamu Zobrazení otevřeném v navigačním podokně, změna šířky sloupce nebo barvy pozadí a přepnutí ze sloupců na normální rozvržení.

Obrázek nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností navigačního podokna.

Vyberte text, který chcete zkopírovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na Kopírovat.

Klikněte pravým tlačítkem na text, který chcete přeložit nebo definovat, a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Ve Wordu 2016 klikněte na Přeložit nebo na Inteligentní vyhledávání.

 • V Word 2013 klikněte na přeložit nebo definovat. Další informace o slovnících v Word 2013 najdete v tématu kde je slovník?

Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na Zvýraznit a klikněte na požadovanou barvu.

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu kliknutím nebo klepnutím. Šipky rozbalit/sbalit se zobrazí, když umísíte kurzor vedle záhlaví. (Pokud používáte dotykové zařízení, jsou viditelné pořád.)

Obrázek znázorňující ovládací šipku pro rozbalení a sbalení vedle záhlaví v Režimu čtení.

Otevřete znovu dokument a pokračujte ve čtení z místa, kde jste skončili. Word si pamatuje, kde jste byli – i když znovu otevřete online dokument z jiného počítače.

Čtení na celé obrazovce je zobrazení optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení Čtení na celé obrazovce máte rovněž možnost zobrazit dokument tak, jak by vypadal na vytištěné stránce.

 • Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

  Příkaz Najít ve skupině Úpravy

K procházení dokumentu po stránkách lze použít následující možnosti:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip: Klikněte na Zobrazit možnosti a klikněte na Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka zobrazíte dvě stránky nebo obrazovky najednou.

Posunutí jedné obrazovky

 1. Klikněte na Zobrazit možnosti a klikněte na Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka zobrazíte dvě stránky nebo obrazovky najednou.

 2. Stisknutím klávesové zkratky CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO posuňte jednu obrazovku.

Klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Nejdříve zkontrolujte, zda není v nabídce tlačítka Možnosti zobrazení vybrána položka Zobrazit vytištěnou stránku. Chcete-li text zobrazit ve větší velikosti, klikněte na položku Zvětšit velikost textu. Pokud chcete na obrazovce zobrazit více textu, klikněte na položku Snížit velikost textu.

 • Pokud chcete stránku zobrazit tak, jak bude vypadat při tisku, klikněte na položku Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Zobrazení dvou stránek najednou, klikněte na Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

Přechod na určitou obrazovku

 • Chcete-li přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte klávesu HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.

Přechod do určitého oddílu dokumentu

Oddíl dokumentu, do kterého chcete přejít, můžete vyhledat pomocí karty Procházet stránky v dokumentu v navigačním podokně.

 1. Pokud není navigační podokno zobrazeno, klikněte uprostřed horní části obrazovky na tlačítko Stránka x z x, klikněte na příkaz Přeskočit na stránku a potom na položku Navigační podokno.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže chcete přejít na určitý nadpis v dokumentu, klikněte na kartu Procházet nadpisy v dokumentu a potom klikněte na požadovaný nadpis. Není-li pro dokument definován žádný nadpis, není tato možnost k dispozici.

  • Jestliže chcete přejít na určitou stránku, klikněte na kartu Procházet stránky v dokumentu a potom klikněte na miniaturu dané stránky.

Začátek stránky

 1. V záhlaví klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textu.

 2. Klikněte na barvu zvýraznění, kterou chcete použít.

 3. Vyberte text nebo grafický obrázek, který chcete zvýraznit.

 • Chcete-li zvýraznění vypnout, klikněte na tlačítko Barva zvýraznění textu a potom klikněte na příkaz Přestat zvýrazňovat, nebo stiskněte klávesu ESC.

 • Chcete-li změnit barvu zvýraznění, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textu a potom klikněte na požadovanou barvu.

 • V záhlaví klikněte na tlačítko Vložit komentář.

Sledování změn v dokumentu

 1. Klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a pak na příkaz Povolit psaní, abyste do dokumentu mohli psát.

 2. Klikněte znovu na tlačítko Možnosti zobrazení, přejděte na příkaz Sledování změn a klikněte na položku Sledování změn.

 3. Proveďte vámi požadované změny.

Začátek stránky

Nalezení nebo nahrazení slova nebo fráze

 1. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, podobně jako v ostatních zobrazeních aplikace Microsoft Word.

 3. Chcete-li nalezený text v dokumentu nahradit jiným textem, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit zadejte text pro nahrazení.

  Poznámka: Můžete Nahradit klikněte na Zobrazit možnosti a potom klikněte na Povolit psát.

 1. Vyberte slovo nebo frázi v dokumentu.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a poté na příkaz Zdroje informací.

  Poznámka: Zdroj informací určitého typu, například slovník, překladový slovník, encyklopedii nebo tezaurus, lze vybrat v podokně úloh Zdroje informací.

 • Klepněte na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Čtení na celé obrazovce je zobrazení optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení Čtení na celé obrazovce máte rovněž možnost zobrazit dokument tak, jak by vypadal na vytištěné stránce.

Čtení dokumentu

 • Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

K procházení dokumentu po stránkách lze použít následující možnosti:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip: Klikněte na Zobrazit možnosti a klikněte na Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka zobrazíte dvě stránky nebo obrazovky najednou.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Zobrazit možnosti a klikněte na Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka zobrazíte dvě stránky nebo obrazovky najednou.

 2. Stisknutím klávesové zkratky CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO posuňte jednu obrazovku.

Začátek stránky

Klepněte na tlačítko Zobrazit možnosti a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li text zobrazit ve větší velikosti, klepněte na možnost Zvýšit velikost textu.

 • Pokud chcete na obrazovce zobrazit více textu, klepněte na možnost Snížit velikost textu.

 • Jestliže chcete stránku zobrazit tak, jak bude vypadat při tisku, klepněte na možnost Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Zobrazení dvou stránek najednou, klikněte na Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

 • Chcete-li přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte klávesu HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Oddíl, do kterého chcete přejít, můžete vyhledat pomocí podokna Rozvržení dokumentu nebo Miniatury.

 1. Pokud podokno Rozvržení dokumentu ani podokno Miniatury nejsou zobrazeny, klepněte na příkaz Přejít na stránku nebo oddíl v dokumentu uprostřed horní části obrazovky a klepněte na příkaz Rozvržení dokumentu nebo Miniatury.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přejít do některého záhlaví dokumentu, klepněte na ně v rozvržení dokumentu.

  • Jestliže chcete přejít na určitou stránku, klepněte na miniaturu této stránky.

Začátek stránky

V zobrazení Čtení na celé obrazovce lze zvýraznit obsah, sledovat změny, přidávat poznámky a prohlížet změny.

Zvýraznění obsahu, který chcete mějte na paměti

 1. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Barva zvýraznění textu.

 2. Vyberte text nebo grafický obrázek, který chcete zvýraznit.

 • Chcete-li zvýraznění vypnout, klepněte na tlačítko Nástroje, klepněte na příkaz Barva zvýraznění textu a potom klepněte na položku Ukončit zvýraznění nebo stiskněte klávesu ESC.

 • Jestliže chcete změnit barvu zvýraznění, klepněte na tlačítko Nástroje, klepněte na šipku vedle příkazu Barva zvýraznění textu a klepněte na požadovanou barvu.

Sledování změn v dokumentu

 1. Klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a pak na příkaz Povolit psaní, abyste do dokumentu mohli psát.

 2. Klikněte znovu na tlačítko Možnosti zobrazení, přejděte na příkaz Sledování změn a klikněte na položku Sledování změn.

 3. Proveďte vámi požadované změny.

Přidávání komentářů

 • Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat komentář, klepněte na tlačítko Nástroje a pak na příkaz Nový komentář.

Začátek stránky

 1. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté na příkaz Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, podobně jako v ostatních zobrazeních aplikace Microsoft Office Word.

 3. Chcete-li nalezený text v dokumentu nahradit jiným textem, klepněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit zadejte text pro nahrazení.

Začátek stránky

 1. Výběr slova nebo fráze v dokumentu

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a klepněte na příkaz Zdroje informací.

  Poznámka: Zdroj informací určitého typu, například slovník, překladový slovník, encyklopedii nebo tezaurus, lze vybrat v podokně úloh  Zdroje informací .

Začátek stránky

 • Klepněte na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×