Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, je v aplikaci PowerPoint 2016 možné přidat a číst poznámky lektora k powerpointové prezentaci. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pokud je v zobrazení otevřené podokno Poznámky nebo podokno Komentáře, může čtečka obrazovky číst tyto poznámky a komentáře.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Přidejte k prezentaci poznámky lektora, aby bylo možné posluchačům předat informace nad rámec obsahu snímku. Poznámky lektora můžete použít také jako soukromé připomenutí obsahu snímku.

 1. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte informace o tom, že se jedná o podokno poznámek k snímku nebo poznámky k snímku.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno Poznámky zavřete stisknutím klávesy F6.

Čtení poznámek lektora

 1. Pokud si chcete poslechnout, jestli má snímek poznámky, stiskněte v Normálním zobrazení klávesu F6 a klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat poznámky lektora, uslyšíte informace o tom, že obsahuje poznámky.

  Tip: Fokus je na začátku vždycky na samotném snímku. Když opakovaně stisknete F6, přesune se fokus postupně na podokno Komentáře, stavový řádek a tlačítka lupy, pás karet, podokno Poznámky a miniaturu. Pokud chcete procházet oblasti opačným směrem, stiskněte Shift+F6.

 2. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek na stránce nebo poznámky ke snímku. Potom si můžete poznámku nechat přečíst tak, že stisknete klávesy Caps Lock+M.

Přidání komentáře

Komentáře ke snímkům můžete přidat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

Pokud chcete přidat komentář k určité části textu nebo k objektu, vyberte ho. Informace o tom, jak vybrat položku v aplikaci PowerPoint 2016 pomocí klávesových zkratek, najdete v článku Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací.

 1. Na snímku v zobrazení Normální stiskněte, až uslyšíte, že se jedná o část textu nebo objekt, ke kterému chcete přidat komentář, kombinaci kláves Alt+R, Č. Otevře se podokno Komentáře.

 2. Napište komentář.

 3. Pokud chcete rychle přidat nový komentář, stiskněte v podokně Komentáře klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nového komentáře. Potom stiskněte mezerník. Napište komentář.

 4. Podokno Komentáře opustíte stisknutím klávesy Esc.

 5. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Čtení komentářů

 1. Pokud si chcete poslechnout, jestli má snímek komentáře, stiskněte v Normálním zobrazení klávesu F6 a klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat komentáře, uslyšíte informace o tom, že má komentáře.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Komentáře, stiskněte kombinaci kláves Alt+R, B, P. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře.

  Pokud už je podokno Komentáře otevřené, stiskněte opakovaně klávesu F6 nebo Shift+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další.

 4. Pokud chcete přejít na první komentář a nechat si ho přečíst, stiskněte mezerník. Pokud se chcete přesunout na komentář, poslechnout si ho a odpovědět na něj, stiskněte klávesu Tab.

 5. Pokud jeden snímek obsahuje více komentářů, přejděte na další komentář nebo vlákno komentářů stisknutím tlačítka se šipkou Dolů.

 6. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky VoiceOver integrované v systému Mac OS přidávat do prezentace poznámky lektora a komentáře a číst je.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete také využít pro sebe jako připomenutí obsahu snímku. Poznámky lektora můžete přidat v zobrazení Normální, pokud se jedná pouze o krátké poznámky, případně na stránku Poznámky, pokud máte v plánu si ke každému snímku napsat více poznámek.

Přidání poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. Zadejte poznámky lektora k danému snímku. Až to budete mít a budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Přidání poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte v zobrazení Normální kombinaci kláves Command+3. Uslyšíte, že se jedná o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce Poznámky stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se nacházíte v textové oblasti a že můžete upravit text. Potom napište poznámky lektora.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora

Můžete poslouchat poznámky na sluchátka s mikrofonem a potom předvádění ústně představíte publiku nebo nechat VoiceOver nahlas poznámky. Poznámky lektora v zobrazení Normální nebo poznámky můžete poslouchat při vytváření nebo úpravy prezentace. Pokud jste předvádění prezentace, můžete použít zobrazení prezentujícího.

Čtení poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. V Podokně poznámek pomocí klávesy ovládací prvek + příkaz + šipka vpravo. Uslyšíte: "Upravit text, kurzoru na začátek textu" následuje text poznámky lektora.

 3. Až budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Čtení poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku stiskněte Command+3. Uslyšíte, že se jedná o o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce s poznámkami, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Upravit text," následuje text poznámky.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení prezentujícího

 1. Na Zobrazení prezentujícího přepnete tak, že v zobrazení Normální stisknete kombinaci kláves Option+Return. Uslyšíte, že se jedná o Zobrazení prezentujícího.

 2. V Zobrazení prezentujícího stiskněte šipkovou klávesu vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 3. Čtení textu poznámek v podokně poznámek stiskněte klávesy ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů. Uslyšíte: "v upravit text," následuje text poznámky >. Čtení ukončíte stisknutím kláves se šipkami vlevo a vpravo ve stejnou dobu.

Přidávání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, vybranou kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový komentář. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se nacházíte v textové oblasti a že můžete upravit text. Fokus se přesune do podokna komentáře na okraji.

 3. Napište komentář. Až to budete mít hotové a budete chtít odejít z podokna komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název položky nebo prvku, které chcete vybrat.

Čtení komentářů

Můžete VoiceOver poslouchat na komentáře druhých a zjistit, kdo přidal poznámky o svoji prezentaci a kdy.

 1. V zobrazení Normální stiskněte na snímku klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Zobrazit komentáře.

 3. Nabídku Zobrazit komentáře rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. V seznamu nabídky stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář nebo o podokno Komentář. Pokud uslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář, stiskněte Esc a pokračujte dalším krokem. Pokud uslyšíte, že se jedná o podokno Komentář, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Komentáře a že se nacházíte na kartě v podokně úloh.

 6. Na kartě komentáře stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Komentář vlákna." Je nyní aktivní první komentář podprocesu. Číst komentář, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver oznamuje čas přidání poznámky a kdo ji vytvořil.

  K dalšímu vláknu komentáře se přesunete stisknutím kombinace kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru. Uslyšíte, že se nacházíte mimo vlákno komentáře. Potom stiskněte šipkovou klávesu nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o další vlákno.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu přidávat do prezentace poznámky lektora a číst je.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Čtení poznámek lektora

Prezentace otevíraná v aplikaci PowerPoint se otevře v Normálním zobrazení, ve kterém může VoiceOver přečíst poznámky lektora.

 1. Pokud chcete zjistit, jestli má snímek poznámky lektora, potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete do podokna miniatur snímků. Pokud se nacházíte v tomto podokně a snímek obsahuje poznámky lektora, oznámí vám VoiceOver třeba, že se jedná o snímek 1 z 8, <název snímku> a že obsahuje poznámky.

 2. Pokud chcete otevřít textové pole Poznámky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud chcete přečíst poznámky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole, <poznámky lektora k snímku>.

 4. Pokud chcete zavřít pole Poznámky, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potahujte doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

  Poznámka: Pokud místo tlačítka poznámek uslyšíte, že se jedná o Poznámky, znamená to, že už je v aplikaci PowerPoint textové pole Poznámky otevřené.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na displej a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte poznámky. Pokud chcete přejít na klávesnici, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 4. Až skončíte, zavřete klávesnici tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skrýt klávesnici. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přidávat do prezentace poznámky lektora nebo komentáře a číst je. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pomocí komentářů můžete kolegům napsat svůj názor na jejich prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na obrazovku.

 4. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Až skončíte, zavřete textové pole potažením prstem dolů a pak doleva.

Čtení poznámek lektora

Když procházíte seznamem snímků v zobrazení Miniatura a snímek má poznámky, čtečka obrazovky TalkBack vám to řekne. Uslyšíte číslo a název snímku a to, že snímek obsahuje poznámky. Pokud chcete poznámky číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy. Při prezentaci můžete ke čtení poznámek použít Zobrazení prezentujícího.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení pro úpravy

 1. Když chcete otevřít snímek s komentáři v Zobrazení pro úpravy a jste na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 2. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámky, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud chcete přečíst poznámky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku, a také samotné poznámky lektora ke snímku.

 5. Pokud chcete zavřít pole Poznámky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Čtení poznámek lektora při prezentaci

 1. V zobrazení Miniatura nebo v Zobrazení pro úpravy potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného snímku, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete přečíst poznámky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku, a také samotné poznámky ke snímku.

Přidání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nového komentáře, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Komentáře.

 2. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 3. Až skončíte, zavřete textové pole potažením prstem dolů a pak doleva.

Čtení komentářů

Když procházíte seznamem snímků v zobrazení Miniatura a snímek má komentáře, čtečka obrazovky TalkBack vám to řekne. Uslyšíte číslo a název snímku a to, že snímek obsahuje komentáře. Pokud chcete komentáře číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy.

 1. Když chcete otevřít snímek s komentáři v Zobrazení pro úpravy a jste na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 2. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet, a také název aktuálně vybrané karty.

 4. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku karet.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Revize, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Předchozí, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno Komentáře.

 7. Dál potahujte prstem doprava, aby se jeden po druhém přečetly všechny komentáře ve vybraném snímku.

 8. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Mobile můžete pomocí čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace poznámky lektora nebo komentáře a číst je. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pomocí komentářů můžete kolegům napsat svůj názor na jejich prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint Mobile najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o podokno poznámek ke snímku.

 4. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Až skončíte, zavřete textové pole – potahujte jedním prstem v pravém horním rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Čtení poznámek lektora

Pokud chcete zjistit, jestli má snímek poznámky, a pak poznámky číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy.

 1. Když jste v zobrazení Miniatura na snímku a chcete přejít do Zobrazení pro úpravy, poklepejte na snímek. Uslyšíte, že jste v místní rozevírací nabídce na tlačítku Upravit.

 2. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámky, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se podokno Poznámky. Když chcete do tohoto podokna přejít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku a že můžete poklepat a vložit v místě kurzoru text.

 5. Pokud chcete poznámky číst, potáhněte třemi prsty dolů. Otevře se textové pole Poznámky a program Předčítání bude poznámky číst.

 6. Pokud chcete textové pole zavřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Přidání komentářů

Komentáře ke snímkům můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo kontrolujete práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nového komentáře, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku a text, který se dá upravit, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání poznámek použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Až skončíte, zavřete textové pole – potahujte jedním prstem v pravém horním rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Čtení komentářů

Pokud chcete komentáře číst, otevřete snímek v Zobrazení pro úpravy.

 1. Když jste v zobrazení Miniatura na snímku a chcete přejít do Zobrazení pro úpravy, poklepejte na snímek. Uslyšíte, že jste v místní rozevírací nabídce na tlačítku Upravit.

 2. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v Zobrazení pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový komentář, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno Komentáře.

 4. Když potáhnete prstem doprava nebo doleva, budou se jeden po druhém číst všechny komentáře ve vybraném snímku, počínaje nejnovějším komentářem.

 5. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Online můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows), přidávat do prezentace poznámky lektora nebo komentáře a číst je. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pomocí komentářů můžete kolegům napsat svůj názor na jejich prezentace.

Pokud je v zobrazení otevřené podokno Poznámky nebo podokno Komentáře, může čtečka obrazovky číst tyto poznámky a komentáře.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte aplikaci JAWS. Informace o JAWS pro Windows vám poskytne úvodní příručka k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Prezentace můžete upravovat jenom v Zobrazení pro úpravy. Pokyny najdete v jiném článku v části Otevření prezentace.

 1. V aplikaci PowerPoint Online stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámku ke snímku, hlavní orientační bod. Pokud neuslyšíte, že se jedná o poznámku ke snímku, hlavní orientační bod, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows, O, M a otevřete tak podokno Poznámky.

 2. Zadejte poznámky lektora k aktuálnímu snímku.

Čtení poznámek lektora

 1. Stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo a nadpis aktuálního snímku. Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku. Pokud má snímek poznámky, uslyšíte, že obsahuje poznámky.

 2. Při otevřeném podokně Poznámky stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámku ke snímku, hlavní orientační bod.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M. Čtečka obrazovky přečte poznámku.

 4. Kontinuální čtení zastavíte stisknutím klávesy Ctrl.

Přidání komentářů

Prezentace můžete upravovat jenom v Zobrazení pro úpravy. Pokyny najdete v jiném článku v části Otevření prezentace.

 1. V aplikaci PowerPoint Online stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit komentář. Pokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit komentář, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows, O, S, Z, P a otevřete tak podokno Komentáře.

 2. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že se jedná o nový komentář, který můžete upravovat.

 3. Zadejte komentář k aktuálnímu snímku a stiskněte klávesu Enter.

Čtení komentářů

 1. Stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo a nadpis aktuálního snímku. Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku. Pokud má snímek komentáře, uslyšíte, že obsahuje komentáře.

 2. Při otevřeném podokně Komentáře stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit komentář.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na první komentář. Čtečka obrazovky přečte komentář. Pomocí klávesy Tab můžete přecházet mezi komentáři a poslouchat je.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×