Čtení a přidání poznámek lektora a komentářů v prezentaci s použitím čtečky obrazovky

Čtení a přidání poznámek lektora a komentářů v prezentaci s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, je v aplikaci PowerPoint 2016 možné přidat a číst poznámky lektora k powerpointové prezentaci. Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího. Pokud je v zobrazení otevřené podokno Poznámky nebo podokno Komentáře, může čtečka obrazovky číst tyto poznámky a komentáře.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Přidejte k prezentaci poznámky lektora, aby bylo možné posluchačům předat informace nad rámec obsahu snímku. Poznámky lektora můžete použít také jako soukromé připomenutí obsahu snímku.

 1. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 2. Na snímku, kam chcete přidat poznámky, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte informace o tom, že se jedná o podokno poznámek k snímku nebo poznámky k snímku.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Podokno Poznámky zavřete stisknutím klávesy F6.

Čtení poznámek lektora

 1. Pokud si chcete poslechnout, jestli má snímek poznámky, stiskněte v Normálním zobrazení klávesu F6 a klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat poznámky lektora, uslyšíte informace o tom, že obsahuje poznámky.

  Tip : Fokus je na začátku vždycky na samotném snímku. Když opakovaně stisknete F6, přesune se fokus postupně na podokno Komentáře, stavový řádek a tlačítka lupy, pás karet, podokno Poznámky a miniaturu. Pokud chcete procházet oblasti opačným směrem, stiskněte Shift+F6.

 2. Pokud chcete zobrazit podokno Poznámky, stiskněte v zobrazení Normální klávesy Alt+O, M.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek na stránce nebo poznámky ke snímku. Potom si můžete poznámku nechat přečíst tak, že stisknete klávesy Caps Lock+M.

Přidání komentáře

Komentáře ke snímkům můžete přidávat, když třeba kontrolujete práci někoho jiného.

Pokud chcete přidat komentář k určité části textu nebo k objektu, vyberte ho. Informace o tom, jak vybrat položku v aplikaci PowerPoint 2016 pomocí klávesových zkratek, najdete v tématu Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace.

 1. Na snímku v zobrazení Normální stiskněte, až uslyšíte, že se jedná o část textu nebo objekt, ke kterému chcete přidat komentář, kombinaci kláves Alt+R, Č. Otevře se podokno Komentáře.

 2. Napište komentář.

 3. Pokud chcete rychle přidat nový komentář, stiskněte v podokně Komentáře opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře. Potom stiskněte mezerník. Napište komentář.

 4. Podokno Komentáře opustíte stisknutím klávesy Esc.

 5. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Čtení komentářů

 1. Pokud si chcete poslechnout, jestli má snímek komentáře, stiskněte v Normálním zobrazení klávesu F6 a klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název nebo číslo snímku a jeho umístění v seznamu snímků. Pokud bude snímek obsahovat komentáře, uslyšíte informace o tom, že má komentáře.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Komentáře, stiskněte kombinaci kláves Alt+R, B, P. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře.

  Pokud už je podokno Komentáře otevřené, stiskněte opakovaně klávesu F6 nebo Shift+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového komentáře.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další.

 4. Pokud chcete přejít na první komentář a nechat si ho přečíst, stiskněte mezerník. Pokud se chcete přesunout na komentář, poslechnout si ho a odpovědět na něj, stiskněte klávesu Tab.

 5. Pokud jeden snímek obsahuje více komentářů, přejděte na další komentář nebo vlákno komentářů stisknutím tlačítka se šipkou Dolů.

 6. Pokud chcete zavřít podokno Komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, B, P.

Viz také

Vytvoření prezentace s použitím čtečky obrazovky

Uložení prezentace s použitím čtečky obrazovky

Použití klávesových zkratek k vytvoření prezentace

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky VoiceOver integrované v systému Mac OS přidávat do prezentace poznámky lektora a komentáře a číst je.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání poznámek lektora

Do prezentace si můžete přidat poznámky lektora, abyste svým posluchačům mohli sdělit doplňující informace, které nejsou uvedené na snímku. Poznámky lektora můžete také využít pro sebe jako připomenutí obsahu snímku. Poznámky lektora můžete přidat v zobrazení Normální, pokud se jedná pouze o krátké poznámky, případně na stránku Poznámky, pokud máte v plánu si ke každému snímku napsat více poznámek.

Přidání poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. Zadejte poznámky lektora k danému snímku. Až to budete mít a budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Přidání poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, stiskněte v zobrazení Normální kombinaci kláves Command+3. Uslyšíte, že se jedná o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce Poznámky stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se nacházíte v textové oblasti a že můžete upravit text. Potom napište poznámky lektora.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora

Poznámky si můžete poslechnout z náhlavní soupravy a pak je přednést posluchačům, nebo je můžete nechat nahlas přečíst čtečku obrazovky. Poznámky lektora si můžete poslechnout v zobrazení Normální nebo na stránce Poznámky při vytváření nebo úpravě prezentace. Pro prezentaci můžete využít Zobrazení prezentujícího.

Čtení poznámek lektora v zobrazení Normální

 1. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 2. V podokně Poznámky stiskněte kombinaci kláves Control+Command+Šipka vpravo. Uslyšíte, že se jedná o úpravu textu a vložení na začátek textu <text poznámek lektora>.

 3. Až budete chtít odejít z podokna Poznámky, stiskněte F6.

Čtení poznámek lektora na stránce Poznámky

 1. Na snímku stiskněte Command+3. Uslyšíte, že se jedná o stránku Poznámky a oblast rozložení.

 2. Na stránce Poznámky stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravu textu <text poznámek>.

 3. K poznámkám na jiném snímku se přesunete tak, že na stránce Poznámky stisknete kombinaci kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Poznámky a oblast rozložení. Potom stiskněte kombinaci kláves Option+Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 4. Do zobrazení Normální se vrátíte stisknutím kombinace kláves Command+1.

Čtení poznámek lektora v Zobrazení prezentujícího

 1. Na Zobrazení prezentujícího přepnete tak, že v zobrazení Normální stisknete kombinaci kláves Option+Return. Uslyšíte, že se jedná o Zobrazení prezentujícího.

 2. V Zobrazení prezentujícího stiskněte šipkovou klávesu vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 3. Pokud chcete přečíst text poznámek, stiskněte v podokně Poznámky kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Uslyšíte, že se jedná o úpravu textu <text poznámek>. Čtení ukončíte tak, že současně stisknete šipkové klávesy vlevo a vpravo.

Přidávání komentářů

Komentáře ke snímku si můžete přidat, třeba když pracujete na prezentaci s kolegy nebo si prohlížíte práci někoho jiného.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, vybranou kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Nový komentář. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se nacházíte v textové oblasti a že můžete upravit text. Fokus se přesune do podokna komentáře na okraji.

 3. Napište komentář. Až to budete mít hotové a budete chtít odejít z podokna komentáře, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název položky nebo prvku, které chcete vybrat.

Čtení komentářů

Pomocí čtečky obrazovky si můžete nechat přečíst komentáře ostatních a zjistit, kdo a kdy okomentoval vaši prezentaci.

 1. V zobrazení Normální stiskněte na snímku klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty na pásu karet. Potom stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Revize. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o kartu Revize.

 2. Na kartě Revize stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Zobrazit komentáře.

 3. Nabídku Zobrazit komentáře rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. V seznamu nabídky stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář nebo o podokno Komentář. Pokud uslyšíte, že se jedná o zaškrtnutí a podokno Komentář, stiskněte Esc a pokračujte dalším krokem. Pokud uslyšíte, že se jedná o podokno Komentář, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Na snímku stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Komentáře a že se nacházíte na kartě v podokně úloh.

 6. Na kartě Komentáře stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o vlákno komentáře. Fokus se nachází na prvním komentáři ve vlákně. Pokud chcete komentář přečíst, stiskněte klávesu Tab. Čtečka obrazovky oznámí čas, kdy byl komentář přidaný, a kdo ho napsal.

  K dalšímu vláknu komentáře se přesunete stisknutím kombinace kláves Option+Control+Shift+Šipka nahoru. Uslyšíte, že se nacházíte mimo vlákno komentáře. Potom stiskněte šipkovou klávesu nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o další vlákno.

Viz také

Vytvoření prezentace pomocí čtečky obrazovky

Uložení prezentace pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu přidávat do prezentace poznámky lektora a číst je.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Čtení poznámek lektora

Prezentace otevíraná v aplikaci PowerPoint se otevře v Normálním zobrazení, ve kterém může VoiceOver přečíst poznámky lektora.

 1. Pokud chcete zjistit, jestli má snímek poznámky lektora, potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete do podokna miniatur snímků. Pokud se nacházíte v tomto podokně a snímek obsahuje poznámky lektora, oznámí vám VoiceOver třeba, že se jedná o snímek 1 z 8, <název snímku> a že obsahuje poznámky.

 2. Pokud chcete otevřít textové pole Poznámky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se textové pole Poznámky. Pokud chcete přečíst poznámky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole, <poznámky lektora k snímku>.

 4. Pokud chcete zavřít pole Poznámky, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora můžete použít jako soukromé připomenutí, co říct, když prezentujete snímky obecenstvu.

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat poznámky lektora, potáhněte doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko poznámek. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se textové pole Poznámky.

  Poznámka : Pokud místo tlačítka poznámek uslyšíte, že se jedná o Poznámky, znamená to, že už je v aplikaci PowerPoint textové pole Poznámky otevřené.

 2. Pokud chcete přejít na textové pole, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky k snímku, textové pole.

 3. Pokud chcete začít přidávat poznámky, poklepejte na displej a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte poznámky. Pokud chcete přejít na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q.

  Tip : Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 4. Až skončíte, zavřete klávesnici tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skrýt klávesnici. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×