Časté otázky týkající se aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jsem vedoucí pedagogů a našel jsem aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy. Jak ji můžu používat.

 1. Váš správce IT musí nejdřív aplikaci zpřístupnit pro vaši školu. Požádejte správce IT, aby se podíval do našeho Průvodce pro správce IT ve školách, jak aplikaci nasadit a nainstalovat.

 2. Při vytváření prvního poznámkového bloku pro pedagogy postupujte podle kroků na stránce Začínáme.

 3. Pokud chcete dostat interaktivní školení, navštivte naše školení Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy.

 4. Další školení týkající se použití OneNotu ve vzdělávání najdete na webu http://www.onenoteforteachers.com.

 5. Tady jsou příklady scénářů k zvážení:

Zdokumentovali jsme několik možných způsobů, jak můžou vedoucí pedagogických skupin a jejich členové používat aplikaci Poznámkové bloky pro pedagogy. Vedoucí a pedagogové můžou působit na libovolné úrovni vzdělávacího procesu, základních, středních nebo vysokých školách nebo i na školním úřadě. Je jen na vás, kolik úrovní nastavíte. Protože se OneNote dodává na všech platformách a všech zařízeních, je teď ještě jednodušší učit se a spolupracovat kdykoliv a kdekoliv a na libovolném zařízení. Víme, že možnosti jsou skoro nekonečné a pokud máte nějaké nápady, sdílejte je s námi prosím na adrese OneNoteEdu@Microsoft.com.

Prostor pro spolupráci
 • Zápisy z pedagogických schůzek – uchovávejte všechny zápisy ze schůzek na jednom místě a budete moct na první pohled zjistit účast na schůzkách a prohlížet si poznámky. Poznámkové bloky můžou být přizpůsobené příslušným úrovním vzdělávacího systému, podle oddělení školního úřadu apod. OneNote těsně spolupracuje s Outlookem a Office a vedle toho nabízí široké možnosti hledání, takže nikdy neztratíte přehled o tom, co se kde děje.

 • Iniciativy – plánujte školní akce společně a mějte pohromadě všechno, co se týká třeba vylepšování školy nebo získávání finančních prostředků.

 • Průběhové grafy výsledků studentů – některé školy používají tuto inovativní metodu ke sledování výsledků práce studentů v průběhu školního roku.

 • Vytváření učebních plánů všech tříd – některé školy nastavily poznámkové bloky pro pedagogy pro konkrétní ročníky a pomocí nich vytváří rozvrhy hodin a osnovy pro celou školu. Třeba rozvržení učebního plánu matematiky 9. tříd mezi 10 učitelů, kteří se můžou podílet na jeho vytváření a sdílet svoje názory.

Knihovna obsahu
 • Zásady a postupy – uchovávejte všechny důležité informace pohromadě, třeba klíčové e-maily s přílohami, školní řád a další věci. Protože OneNote funguje na všech zařízeních a platformách, dostanete se k němu kdykoliv a kdekoliv a dokonce i offline.

 • Kalendářní data a konečné termíny – odkazy, rychlé poznámky, kalendáře, konečné termíny, úkoly – to všechno můžete dát na jedno sdílené místo, které všichni kdykoliv najdou.

Použití soukromých poznámkových bloků pedagogů
 • Profesionální rozvoj – profesionální rozvoj a vzdělávání jsou důležité aspekty práce každého učitele a člena fakulty. Soukromé poznámkové bloky pedagogů se dají skvěle využít pro zachycení plánů profesionálního rozvoje a zpětné vazby a pro sdílení a získávání zpětné vazby od vedoucího pedagogů.

 • Pozorování ve třídách – moderní pozorování ve třídách můžete celé vést v osobním poznámkovém bloku pedagoga. Pořizujte fotky pomocí mobilní aplikace OneNote (na libovolném zařízení) a vkládejte je přímo do poznámkových bloků pedagogů. Během pozorování ve třídě můžete telefonem dělat zvukové nahrávky dění ve třídě nebo si můžete psát poznámky rukou. Díky flexibilní ploše stránky OneNotu máte mnohem širší možnosti, které můžete pro pozorování ve třídách využít.

 • Učební plány a zpětná vazba – učitel může vložit elektronický učební plán do svého soukromého poznámkového bloku a získávat k němu zpětnou vazbu od ostatních. Vedoucí pedagogů může snadno poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase (nebo když je offline) a to libovolným způsobem: textem, obrázkem, rukopisem, zvukem nebo dokonce i videem. Plocha onenotové stránky umožňuje mnohem flexibilněji poskytovat a sdílet zpětnou vazbu. Když se učitel nemůže dostavit na vyučování, může vedoucí pedagogů jeho učební plán vytisknout a předat suplujícímu učiteli.

 • Hodnocení – vedoucí pedagogů můžou shromažďovat a sdílet soukromé názory a hodnocení v poznámkovém bloku pedagoga.

 • Komunikace s rodiči – pomocí outlookové funkce Poslat do OneNotu může učitel jednoduše posílat důležité e-maily do soukromého poznámkového bloku pedagoga pro pozdější použití.

 • Osobní vzdělávací program – některé školy zvažovaly použití soukromých poznámkových bloků pedagogů pro shromažďování důležitých informací z osobního vzdělávacího programu studentů. Dají se použít jako soukromé místo pro komunikaci a spolupráci mezi vedoucím pedagogů a pedagogy.

Další možná použití poznámkových bloků pro pedagogy ve vzdělávání
 • Profesionální vzdělávací komunity – onenotové poznámkové bloky pro pedagogy považujeme za skvělý nástroj pro zavedení profesionálních vzdělávacích komunit ve školách. Vedoucí profesionální vzdělávací komunity („vedoucí pedagogů“) může rychle nastavit poznámkový blok, ve kterém lidé můžou rychle a efektivně spolupracovat v reálném čase. Spoluvlastníky poznámkového bloku jde taky snadno přidávat, a tak ředitel, zástupce ředitele a další správní zaměstnanci školy mají možnost sledovat, co se v poznámkovém bloku děje, nebo se k spolupráci sami připojit.

Jaké jazyky podporuje aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy?

V tuto chvíli jenom angličtinu. Pracujeme na tom, aby už brzy podporovala další jazyky.

Jak můžou naši pedagogové otevřít Poznámkový blok pro pedagogy?

Když vytvoříte nový poznámkový blok pro pedagogy, ve výchozím nastavení se všem pedagogům, které jste do něj přidali, automaticky pošle e-mail s odkazem.

Odkaz na poznámkový blok pro pedagogy můžete taky najít v desktopovém klientovi OneNotu. Potom tento odkaz můžete poslat pedagogům a ti si ho můžou otevřít v desktopovém klientovi OneNotu nebo v OneNotu Online.

 1. Otevřete OneNote.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na poznámkový blok pro pedagogy.

 3. Klikněte na Kopírovat odkaz na poznámkový blok.

 4. Otevřete novou e-mailovou zprávu.

 5. Vložte do ní odkaz.

 6. Odešlete e-mail svým pedagogům.

E-mail by měl obsahovat dva odkazy: Jeden na otevření poznámkového bloku pro pedagogy v klientovi OneNotu a druhý na otevření v OneNotu Online.

Jsem správce IT. Jak můžu pedagogům umožnit přístup k aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy?

Po instalaci aplikace podle pokynů uvedených v Příručce pro správce IT pošlete stránku Začínáme vlastníkům poznámkových bloků ve vaší organizaci. Tady je přímý odkaz na aplikaci Onenotový poznámkový blok pro pedagogy na SharePoint Storu.

Kde se v aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy v Office 365 vytvářejí poznámkové bloky pro pedagogy?

Na týmovém nebo osobním webu (OneDrive pro firmy) klikněte v pravém horním rohu stránky na ikonu ozubeného kola a potom na Obsah webu.

Na stránce obsahu najděte složku dokumentu s názvem EduStaffOneNoteAppDocuments. Pak najděte jméno vlastníka poznámkového bloku, který poznámkový blok vytvořil, třeba Marie.Markova@contoso.edu_staffnotebooks. Tato složka obsahuje onenotový poznámkový blok pro pedagogy.

Jak se dá přejmenovat sharepointový záznam pro poznámkový blok pro pedagogy?

 1. Na webu pedagogů klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) a vyberte Obsah webu.

 2. Otevřete knihovnu EDUStaffOneNoteAppDocuments.

 3. V nabídce pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom na ikonu Nastavení knihovny.

 4. V oblasti Obecné nastavení vyberte Název, popis a cesta k seznamu.

 5. Nahraďte název EDUStaffOneNoteAppDocuments názvem Poznámkové bloky pro pedagogy.

 6. Pokud chcete tuto knihovnu dokumentů zobrazit na panelu Snadné spuštění, vyberte Ano.

Pokud chcete získat informace o přejmenování poznámkového bloku pro pedagogy, podívejte se prosím na video od Darrella Webstera, specialisty MVP přes OneNote. Tyto kroky vám pomůžou dát knihovně popisný název a přidat ho do nabídky Snadné spuštění na webu vašich pedagogů.

Můžu se podívat, jestli se něco změnilo po konečném termínu?

Ano. Když kliknete pravým tlačítkem na obsah na stránce, můžete se podívat, kdy se obsah naposledy změnil a kdo ho změnil.

Další možností je přejít na kartu Historie v OneNotu a vybrat tlačítko Poslední úpravy.

Jaké plány Office 365 podporují instalaci aplikace Onenotové poznámkové bloky propedagogy?

Pokud chcete nainstalovat aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy, musí mít vaše vzdělávací instituce plán Office 365 Education s SharePointem a OneDrivem pro firmy. Aby mohla vzdělávací instituce využívat všechny funkce OneNotu pro každého pedagoga a vlastníka poznámkového bloku, musí mít nainstalované služby Office 365 ProPlus s Office 365 E3.

Jak se dá omezit nasazení a instalace aplikace na určité weby?

Pro omezení nasazení nebo instalace máte tři možnosti. Nasazení nebo instalaci můžete omezit na určité spravované cesty, šablony webů nebo weby.

Důležité informace: Pokud jste už aplikaci nasadili na všechny kolekce webů, budete muset před použitím těchto postupů její nasazení zrušit. Pokud chcete nasazení aplikace zrušit, podívejte se na následující otázku.

Poznámka: Na některých obrázcích v následujících krocích je jako příklad uvedená aplikace Poznámkové bloky pro školy, ale platí pro každou sharepointovou aplikaci, tedy i pro aplikaci Poznámkové bloky pro pedagogy.

Omezení nasazení nebo instalace na určité spravované cesty

Namísto zadání možnosti Všechny cesty můžete v případě, že weby pedagogů jsou v jiné spravované cestě než weby tříd, omezit nasazení na určité spravované cesty. Na obrázku dole je jenom jedna spravovaná cesta s názvem „weby“, ale pokud máte další spravované cesty a chcete aplikaci nasadit do kolekcí webů ve spravované cestě „weby“, stačí vybrat jenom „weby“.

Určité spravované cesty

Omezení nasazení nebo instalace na určité šablony webů

Pokud jsou vaše weby pedagogů založené na šabloně určitého webu jiné než webu tříd, můžete nasazení taky omezit jenom na tyto šablony webů. Třeba pokud jste vytvořili všechny weby pedagogů pomocí šablony „Týmový web“, můžete vybrat „Týmový web“.

Šablony určitých webů

Omezení nasazení nebo instalace na určité weby

Toto je nejčastěji používaná možnost. Pomocí ní můžete aplikaci nainstalovat přímo na konkrétní weby pedagogů. Třeba pokud chcete nainstalovat aplikaci jenom na konkrétní web pedagogů s názvem „Matematika 101“, můžete nejdřív přejít na web pedagogů „Matematika 101“, přejít na jeho Obsah webu a kliknout na Přidat aplikaci.

Určité weby

Potom vyberte aplikaci Poznámkové bloky pro pedagogy a nainstalujte ji jenom na tento web:

Vaše aplikace

Už jsem aplikaci Poznámkové bloky pro pedagogy nasadil(a) na všechny kolekce webů. Jak se dá nasazení zrušit?

 1. Přejděte do katalogu aplikací a vyhledejte aplikaci Poznámkové bloky pro pedagogy. Klikněte na Nasazení.

  Nasazení

 2. Odeberte všechny weby a klikněte na OK.

  Správa nasazení aplikace

Teď už můžete nasazení nebo instalaci omezit.

Jaké prohlížeče se dají s touto aplikací používat?

Internet Explorer 9, 10 a 11, Chrome, Firefox, Safari a Opera.

Můžu k nastavení poznámkového bloku použít skupinu Active Directory (AD) nebo seznam pedagogů SIS, abych pedagogy nemusel(a) zadávat jednotlivě?

V aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy aktuálně není tato funkce implementovaná.

Jak mám aktualizovat aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy?

 1. Přihlaste se k Office 365 jako správce.

 2. Ve Spouštěči aplikací Office 365 zvolte Správce.

 3. Přejděte do dolní části stránky a v levé dolní, vyberte SharePoint.

  Snímek obrazovky Možnosti správy pro SharePoint

 4. V Centru pro správu Sharepointu zvolte aplikace a potom Katalog aplikací.

  Snímek obrazovky kategorie aplikací Centra pro správu SharePointu.

 5. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte Obsah webu.

  Snímek obrazovky s obsahem webu pro upgrade aplikace Poznámkové bloky předmětů.

 6. V seznamu aplikací najděte Onenotové poznámkové bloky. Vhodné zadat je dostupná aktualizace.

  Snímek obrazovky odkazu na aktualizaci aplikace Poznámkový blok pro pedagogy

 7. Klikněte na odkaz Aktualizovat.

 8. Zobrazí dialogové okno aktualizovat. Klikněte na tlačítko získat jej a klikněte na Důvěřovat.

  Snímek obrazovky dialogového okna aplikace Poznámkový blok pro pedagogy

  Teď je třeba aktualizovat aplikace.

Odpověď na svoji otázku jsem tady nenašel. Co teď?

Navštivte fóra OneNotu na webu Microsoft Answers.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×