Úvodní informace k šablonám formulářů a formulářům

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud navrhujete šablonu formuláře (soubor s příponou XSN), vytváříte jediný soubor obsahující více podpůrných souborů. Naopak uživatelé při vyplňování formuláře ve skutečnosti vyplňují soubor formuláře (s příponou XML), který je založen na šabloně formuláře.

V tomto článku

Co je Navrhněte: šablony formuláře

Co vaši uživatelé vyplňovat uživatelé: formuláře

Součásti webové části šablony formuláře

Co navrhujete: šablonu formuláře

Šablony formulářů vytváříte v režimu návrhu, který je návrhovým prostředím aplikace InfoPath. Šablona formuláře je soubor s příponou XSN. Soubor XSN definuje datovou strukturu, vzhled a chování hotových formulářů (souborů XML).

Šablona formuláře a formuláře založené na této šabloně

Šablona formuláře definuje mnoho různých skutečností, například:

 • Ovládacích prvků, popisky a text s pokyny, které se zobrazí ve formuláři.

 • způsob interakce ovládacích prvků s uživateli; jestliže například uživatel zaškrtne určité políčko, může se zobrazit určitá část formuláře, a po zrušení zaškrtnutí tato část zase zmizí;

 • Zda formulář obsahuje další zobrazení. Třeba při návrhu formulářů aplikace povolení, bude pravděpodobně jednu zobrazení pro elektroinstalace dodavatel jiné zobrazení přijímání agenta a třetí zobrazení pro dílčího zkoušení, která schválí povolit nebo odepřít aplikace.

 • jakým způsobem a kam se data vyplněná ve formuláři ukládají; šablona formuláře může být například navržena tak, aby umožňovala uživatelům odesílání dat do databáze, a to buď přímo, nebo pomocí webové služby; jinou možností je, že uživatelé ukládají vyplněný formulář do sdílené složky;

 • písma, barvy a další návrhové prvky použité ve formuláři;

 • zda uživatelé mohou formulář přizpůsobit; uživatelům můžete například umožnit přidávat další řádky do tabulky s opakováním, oddílu s opakováním nebo volitelného oddílu;

 • zda budou uživatelé upozorňováni na chyby nebo na opomenutí vyplnit povinná pole.

Hotový návrh šablony formuláře zpřístupníte uživatelům tím, že šablonu publikujete jako soubor XSN.

Tip: Kromě navrhování šablon formulářů můžete také navrhovat jejich části – vlastní ovládací prvky, které budete moci použít v dalších šablonách formulářů nebo dokumentech sady Microsoft Office. Můžete například vytvořit část šablony obsahující pole pro shromáždění kontaktních informací. Tuto část pak můžete použít v několika různých šablonách formulářů. Odkazy na články s dalšími informacemi o součástech formulářů naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Co vyplňují uživatelé: formulář

Formulář aplikace InfoPath je soubor XML, který obsahuje XML data. Všechny formuláře aplikace InfoPath jsou založeny na šablonách formulářů.

Pro ilustraci souvislosti mezi šablonou formuláře a formulářem si představte, že jste navrhli šablonu formuláře s žádostí o licence. Každá žádost o licenci, kterou žadatelé vyplní, je formulář. Tento formulář je pouhý soubor XML obsahující data (a jen data), která byla zadána do formuláře. Všechny ostatní záležitosti, které tvoří formulář, jsou převzaty ze šablony formuláře. To znamená, že kdykoli uživatel otevře formulář, musí tento formulář najít a použít související šablonu formuláře, aby mohl správně fungovat. Jinak by uživatelé při otevření formuláře viděli pouze značky jazyka XML a data.

Aplikace InfoPath vloží na začátek každého souboru formuláře několik řádků kódu, které se nazývají Instrukce pro zpracování. Tento kód slouží k propojení souboru formuláře se šablonou, na které je daný formulář založen.

Začátek stránky

Součásti šablony formuláře

Šablona formuláře je jeden soubor obsahující několik podpůrných souborů, například soubory, které definují vzhled ovládacích prvků formuláře, soubory s grafikou, která se zobrazí v šabloně formuláře, a soubory s programovým kódem, jež umožňují definovat vlastní chování šablony formuláře. Tyto podpůrné soubory jsou souhrnně označovány jako soubory formuláře. Při navrhování šablony formuláře můžete zobrazit a používat soubory formuláře, které tvoří šablonu formuláře, extrahováním a uložením těchto souborů do složky.

Podpůrné soubory tvořící soubor šablony formuláře (s příponou XSN)

Podpůrné soubory tvořící šablony formuláře můžete zahrnout jeden nebo víc souborů Schéma XML souboru transformace XSL (XSLT) pro každého zobrazení v šabloně formuláře souboru XML pro data, která se objeví ve výchozím nastavení, když uživatelé nejdřív otevřete formulář, který je založený na této temp formuláře nejpozději možné soubory skriptu nebo sestavení spravovaný kód a Soubor definice formuláře s názvem Manifest.xsf.

Chcete-li se seznámit se soubory tvořícími šablonu formuláře, můžete následujícím postupem zobrazit zdrojové soubory pro šablonu formuláře.

Zobrazení souborů tvořících šablonu formuláře

 1. Vytvořte novou, prázdnou šablonu formuláře.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako zdrojové soubory.

 3. V dialogovém okně Vyhledat složku vyberte existující složku, do které chcete uložit soubory formuláře, nebo vytvořte novou složku a klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace InfoPath uloží kopii šablony formuláře jako sadu souborů uvnitř zadané složky.

 4. V programu Průzkumník Windows vyhledejte složku, která obsahuje uložené soubory.

Následující tabulka popisuje podpůrné soubory pro šablonu formuláře. Tyto soubory jsou součástí každé šablony formuláře.

Typ souboru

Přípona názvu souboru

Popis

Soubor definice formuláře

XSF

Soubor obsahující informace o tom, jak je šablona formuláře sestavena, včetně používaných schémat XML a obsažených souborů prostředků. Aplikace InfoPath automaticky vygeneruje tento soubor při návrhu nové šablony formuláře. Při změnách šablony formuláře během návrhu je tento soubor automaticky aktualizován, aby odrážel provedené změny.

Schéma XML

XSD

Soubor nebo soubory, které omezení a ověření dat v šabloně formuláře. Obsah soubory schématu XML – prvky, atributy a tak dále – představují polí v podokně úloh Zdroj dat a skupiny. Každý Zdroj dat, který souvisí s šablony formuláře, včetně hlavního zdroje dat, obsahuje soubor odpovídající .xsd.

Zobrazení

XSL

Soubory transformace XSL (XSLT), které slouží k prezentaci, zobrazení a převodu dat obsažených ve formuláři vyplňovaném uživateli do formátu HTML. Pracujete-li s různými zobrazeními šablony formuláře, díváte se ve skutečnosti na různé reprezentace (transformace) dat ve formuláři do formátu HTML.

Šablona XML

XML

Soubor obsahující data, která se mají zobrazit jako výchozí v určitých ovládacích prvcích. Uživatelé vidí tato data při otevření formuláře a pak mohou v ovládacích prvcích vybrat jiné hodnoty.

Kromě souborů v předchozí tabulce může šablona formuláře obsahovat libovolné ze souborů uvedených v následující tabulce (v závislosti na tom, jak je šablona formuláře navržena).

Typ souboru

Přípona názvu souboru

Popis

Prezentace

HTM, GIF, BMP a další

Soubory, které jsou použité ke znázornění vlastní podokna úloh nebo obrázky v šabloně formuláře.

Obchodní logika

JS, VBS

Soubory, které obsahují skripty pro provádění chování určitých formuláře. Tyto soubory skriptů jsou Microsoft JScript nebo souborů Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Binární

DLL, EXE, CAB a další

Externí soubory s programovým kódem a další interní logikou. Pokud například pro šablonu formuláře vytvoříte Vlastní ovládací prvek, budete pravděpodobně potřebovat instalační program pro automatickou instalaci a registraci tohoto ovládacího prvku v počítačích uživatelů. Binární soubory se nevytvářejí v aplikaci InfoPath, ale v programátorských aplikacích, jako je Microsoft Visual Studio .NET.

Aplikace InfoPath po provedení změn v šabloně formuláře automaticky aktualizuje soubory formuláře. Pokud však máte zkušenosti s jazykem XML nebo jste pokročilým návrhářem formulářů, můžete extrahovat jednotlivé soubory formuláře a upravit je ručně. Sadu souborů formuláře můžete chtít ručně upravit například v následujících typech situací:

 • Chcete využít schéma XML (soubor XSD) šablony formuláře v jiné aplikaci sady Microsoft Office. Soubor XSD aplikace InfoPath můžete například přidat do knihovny schémat aplikace Microsoft Office Word 2007. Prvky ze souboru XSD aplikace InfoPath pak můžete přiřadit (mapovat) k obsahu dokumentu.

 • Chcete v šabloně formuláře vytvořit panel nástrojů obsahující kromě integrovaných příkazů, které jsou součástí aplikace InfoPath, také vlastní příkazy. K tomu potřebujete upravit definici formuláře (soubor XSF) šablony formuláře.

 • Chcete vylepšit formátování šablony formuláře způsobem, který není v aplikaci InfoPath k dispozici, například přidat k tlačítku obrázek pozadí (soubor GIF). K tomu potřebujete upravit soubor transformace XML (XSL) formuláře.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×