Úvod k zobrazením

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Navržením různá zobrazení šablony formuláře mohou uživatelům nabídnout různé způsoby hledání dat. Například můžete vytvořit speciální zobrazení optimalizovaného pro tisk nebo můžete vytvořit uceleném souhrnného zobrazení eliminuje některé podrobnosti v šabloně formuláře složité.

V tomto článku

Důležité informace o návrhu

Podokno úloh zobrazení

Uživatelské prostředí

Scénáře pro používání zobrazení

Vytvoření více zobrazení šablony formuláře s mnoha důvodů. S více zobrazeními můžete například:

  • Zjednodušení šablony formuláře zdlouhavý a složitý rozdělením do různých zobrazení    V šabloně formuláře dlouhé průzkumu můžete například otázky rozdělit do více zobrazení tak, aby uživatelé dokončením průzkumů v přehledném a logickém pořadí. V tomto scénáři můžete umístit každého oddílu průzkumu ve vlastním zobrazení a vytvořte tlačítka zpět a pak v šabloně formuláře tak, že uživatelé můžete přesouvat z jednoho zobrazení do jiného.

  • Otevření zobrazení jen pro čtení v šabloně formuláře    Pokud chcete uživatelům zabránit, změna dat v podobě po jeho odeslání do webové služby, můžete například navrhnout zobrazení jen pro čtení. Po klepnutí na tlačítko Odeslat na formuláři, můžete určit, aby aplikace Microsoft Office InfoPath přepnutí ze zobrazení pro čtení i zápis do zobrazení jen pro čtení.

  • Zobrazit různé verze šablony formuláře s různými lidmi na základě jejich role ve vaší organizaci    Například v šabloně formuláře, který se používá pro zpracování pojištění deklarací, můžete vytvořit jednu zobrazení pojistníkům, druhé zobrazení pro pojištění agentů a třetí zobrazení pro likvidátory. Každé z těchto zobrazení je přizpůsobit tak, aby pokryly typ uživatele, kterému je zadávání informací do ní.

  • Vytvoření snadno vytisknout zobrazení formuláře    Pokud si myslíte, že je pravděpodobné, že uživatelé vytiskne formuláře, můžete navrhnout speciální zobrazení, které se používá pouze při tisku formuláře. Toto zobrazení se nazývá Tisk zobrazitw. Vytvoření vyhrazené tisku zobrazení jednotlivých zobrazení v šabloně formuláře. Můžete také určit jedno zobrazení pro tisk, která platí pro všechna zobrazení v šabloně formuláře. Například pokud vaše šablona formuláře obsahuje tři zobrazení, může vytvoříte zobrazení pro tisk, který slučuje klíčové informace z každého z těchto zobrazení na jednu tiskovou stránku.

  • Vytvoření různých zobrazení různých prostředích vyplňování formulářů    V jedné Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem můžete například vytvořit jeden pro uživatele, kteří vyplňování formulářů v Infopathu a druhý zobrazením pro uživatele, kteří vyplňovat ve webovém prohlížeči. Zobrazení navržené pro uživatele aplikace InfoPath mohou obsahovat funkce a ovládací prvky, které nejsou podporovány ve webovém prohlížeči.

Bez ohledu na to, kolik zobrazení máte v šabloně formuláře všechny sdílejí stejné Zdroj dat. Pro představu, představte si, že vaše šablona formuláře obsahuje dvě zobrazení. Pokud máte e-mailovou adresu textové pole ve výchozím zobrazení, můžete jej zkopírujete do druhého zobrazení. Po zadání e-mailovou adresou v jednom zobrazení, který e-mailovou adresu se automaticky objeví v druhém zobrazení. Můžete zkopírovat ovládací prvky mezi zobrazeními snadnějšímu vazby problémy. Například pokud zkopírujete textového pole e-mailové adresy z první zobrazení a potom je vložte do druhého zobrazení, neuvidíte zprávu vazby ovládací prvek obsahuje duplicitní data, která by zobrazí, pokud jste byli zkopírujte a vložte textové pole ve stejném zobrazení.

Začátek stránky

Důležité informace o návrhu

Při navrhování nového zobrazení obvykle provedete tyto věci:

  1. Zobrazení časového plánu    Kolik zobrazení je potřeba? Potřebují některém ze zobrazení jen pro čtení? Který z nich zobrazení by se měly při prvním otevření formuláře? Budou uživatelé tisk formuláře založené na šabloně formuláře? Pokud ano, budete chtít navrhnout zvláštní pohledem na formulář, která je optimalizovaná pro tištěné stránky? Pokud jste návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, musíte umožňující InfoPath funkce určené jenom pro zobrazení?

  2. Vyplnit zobrazení    Po přidání nového zobrazení do šablony formuláře bude zpočátku prázdné. Ovládací prvky ze stávajících zobrazení do zkopírujte nového prázdného zobrazení, v případě potřeby nebo ovládací prvky v zobrazení pomocí podokna úloh Zdroj dat nebo ovládací prvky.

  3. Přizpůsobení vzhledu zobrazení    Chcete přidat barvu pozadí nebo obrázku do určitého zobrazení? Pokud budou uživatelé zobrazení vytisknout, zvažte možnost Vlastní nastavení tiskárny, papír, nebo nastavení okrajů nebo přidání záhlaví nebo zápatí.

  4. Přizpůsobit chování zobrazení    Jak budou uživatelé přepnout do jiného zobrazení šablony formuláře? Výchozí jsou příkazy určené k přepínání zobrazení odpovídající nebo chcete uživatelům povolit provádění přepínání mezi zobrazeními pomocí tlačítka nebo jiného ovládacího prvku, který se zobrazí přímo ve formuláři? Pokud chcete použít ovládací prvek, bude potřeba vytvořit pravidlo přepínání zobrazení v dialogovém okně pravidla. Zobrazení pro tisk budete chtít uživatelům tisk všech zobrazení v celém dokumentu nebo jenom aktivní zobrazení? Můžete přizpůsobit toto chování v dialogovém okně Tisk více zobrazení.

Začátek stránky

Podokno úloh zobrazení

Pomocí podokna úloh zobrazení k přidání nebo odstranění zobrazení nebo k přepínání zobrazení.

Část podokna úloh Zobrazení

V podokně úloh kliknete na tlačítko Zobrazit vlastnosti otevřete dialogové okno Zobrazit vlastnosti, které můžete přizpůsobit nastavení a chování pro vybrané zobrazení.

Můžete taky podokna úloh zobrazení a vytvoření přidružení zobrazení pro tisk s existujícím zobrazením. Po vytvoření zobrazení pro tisk, můžete navrhnout tak, aby odrážely tak, aby se má v šabloně formuláře se zobrazí při tisku. Tento postup obvykle představuje zkopírujete a vložíte ovládací prvky v prvním zobrazení do zobrazení pro tisk. Dialogové okno Zobrazit vlastnosti můžete taky zadat vlastní možnosti tisku zobrazení pro tisk, jako jsou záhlaví, zápatí a okraje stránky.

Začátek stránky

Uživatelské prostředí

Ve výchozím nastavení mohou uživatelé přepínání mezi zobrazeními kliknutím na příkazy v nabídce Zobrazit. Názvy příkazy nabídky shodovat s názvy, které jste se rozhodli pro zobrazení při jejich návrhu. Zobrazení aktivní je označen značku zaškrtnutí vedle položky nabídky.

Příkazy v nabídce Zobrazit určené k přepínání zobrazení

Chcete-li více zobrazení více zjevných uživatelům, kteří můžou přijít příkazy nabídek, můžete přidat tlačítka do šablony formuláře pro přepínání mezi zobrazeními. Po vložení tlačítka v šabloně formuláře můžete přidružit pravidla na tlačítko tak, aby přepne zobrazení, když uživatel na tlačítko klikne. Například v šabloně formuláře pojištění deklarace může vytvoříte, která se otevře souhrnné zobrazení převzít data po kliknutí na tlačítko Zobrazit souhrn. V souhrnném zobrazení klepnutí tlačítko Zobrazit podrobnosti vrátit podrobnější zobrazení.

Může občas chcete skrýt výchozí příkazy určené k přepínání zobrazení před uživateli. To je užitečné v situacích, kdy nechcete, aby uživatelům povolit přístup k zobrazení než ten, který chcete, aby vyplňovat uživatelé. Příklad šablony formuláře, který umožňuje shromáždit názory uchazečů pravděpodobně tři konkrétní role uživatele přidružená – jeden pro náboráře jedno pro pracovníky a jeden pro vedoucí týmů. Pro každou roli uživatele můžete navrhnout mírně odlišné zobrazení šablony formuláře. Můžete zabránit pracovníky z přepnutí personalista nebo přijímání zobrazení správce při návrhu personalista a přijetí zobrazení správce, můžete otevřete dialogové okno Zobrazit vlastnosti a zrušte Zobrazit na kartě zobrazení při vyplňování formuláře zaškrtávací políčko.

Tip: Pokud chcete uživatelům nabídnout více zobrazení můžete vybírat, můžete tyto možnosti jako položky v rozevíracím seznamu ve formuláři. Můžete pak klikněte na zobrazení, které mají v seznamu.

Přepnutí zobrazení pomocí pravidel

Zobrazení jsou často navržený pro práci s pravidly. Pravidla umožňují automatizaci některých úkolů v šabloně formuláře v odpovědi na události nebo akce, které iniciuje osobě vyplňující formulář. Můžete například tlačítko Vložit v šabloně formuláře a potom vytvořit pravidlo, které kombinace kláves vymění zobrazení po kliknutí na toto tlačítko. Kromě toho můžete vytvořit pravidlo přepnutí zobrazení při otevření formuláře. To může být užitečné, když budete chtít zobrazit různá zobrazení jednotlivými kategoriemi uživatelů podle přiřazení role uživatele.

Pomocí dialogového okna pravidlo můžete přidružit většina ovládacích prvků v aplikaci InfoPath, včetně tlačítka pravidla. V následujícím příkladu byl vytvořen Návrháře formulářů pravidla v dialogovém okně pravidla, které se přepne do souhrnného zobrazení. Pokud chcete toto pravidlo se spustí pokaždé, když uživatel klikne na tlačítko ve formuláři.

Část dialogového okna Pravidlo

Tip: Pomocí pravidla pro přepnutí zobrazení po kliknutí na tlačítko se rovněž osvědčuje, pokud chcete uživatelům postupně přecházet z jednoho zobrazení do jiného. V tomto případě by přidání dvou tlačítek pro každý zobrazit a použít popisky, jako je < Zpět a Další >.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×