Úvod k webové části Graf

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvořením webové části Graf a jejím přidáním na web služby SharePoint umožníte uživatelům rychle zobrazit výkon a další typy informací. Pomocí webové části Graf můžete například v organizacích zabývajících se maloobchodním prodejem zjistit částky utržené za prodej uskutečněný různými týmy či v různých geografických oblastech.

V tomto článku získáte přehled webová část graf a jak ji může používat ve vaší organizaci. Informace o vytvoření webová část Graf najdete v tématu Vytvoření grafu pomocí webové části graf.

V tomto článku

Jaké druhy grafy mohou být zobrazena pomocí webové části graf?

Proč používat webová část Graf?

Jaké druhy zdrojů dat se dají používat s webová část Graf?

Další kroky

Typy grafů, které lze pomocí webové části Graf zobrazit

Vzhled grafů a informace, které jsou v grafech zobrazeny, se mohou výrazně lišit. Například pruhový graf vytvořený pomocí webové části Graf může vypadat nějak takto:

Webová část Graf

Grafy vytvořené pomocí webové části Graf jsou zobrazeny jako statické obrázky. To znamená, že v grafu můžete zobrazit aktuální informace, ale není možné, abyste kliknutím na hodnotu zobrazili vyšší či nižší úroveň podrobností. V závislosti na konfiguraci grafu je možné, že budete moci kliknout na hypertextové odkazy připojené k řadám grafu, legendě či popiskům dat.

Existuje však mnoho dalších způsobů vizuálního znázornění dat pomocí webové části Graf. V následující tabulce jsou popsány různé typy grafů, které jsou v rámci webové části Graf k dispozici:

Typ grafu

Popis

Pruhový graf

Pruhový graf

Pruhový graf znázorňuje porovnání jednotlivých položek.

Plošný graf

Plošný graf

Plošný graf slouží ke zdůraznění míry změny v průběhu času a také k zobrazení vztahu jednotlivých součástí k celku.

Spojnicový graf

Spojnicový graf

Pomocí spojnicového grafu lze znázornit trendy v datech v průběhu času.

Bodový/bublinový graf

Bublinový graf

V bublinovém grafu jsou datové body zobrazeny jako bubliny různých velikostí. Čím větší je hodnota dat, tím větší je bublina v grafu. Přestože je tento graf označován jako bublinový, může zobrazovat také jiné tvary, například čtverec, kosočtverec, trojúhelník či kříž.

Finanční graf

Finanční graf

Finanční graf je užitečný k zobrazení finančních informací, například cen na trhu s cennými papíry.

Výsečový graf

Výsečový graf

Výsečový graf znázorňuje, jakou měrou přispívají jednotlivé části dat (zobrazené jako výseče) k datům jako celku.

Paprskový graf

Paprskový graf

Paprskový graf (označovaný někdy také jako pavučinový či hvězdicovitý) je kruhový graf sloužící zejména jako nástroj pro porovnání dat. Tyto grafy mají obvykle kruhový tvar, lze je však zobrazit také v podobě mnohoúhelníku.

Ganttův diagram/pásmový sloupcový graf

Ganttův diagram

V Ganttových (neboli časových) diagramech jsou zobrazeny samostatné události s počátečními a koncovými hodnotami. Tyto diagramy jsou vynikající pro plánování použití zdrojů a data lze vynést pomocí číselné stupnice či stupnice s daty a časy.

Pásmový graf

Pásmový graf

V pásmovém grafu je oblast dat zobrazena tak, že jsou vyneseny dvě hodnoty Y na jeden datový bod, přičemž každá hodnota Y je nakreslena jako spojnicový graf. Oblast mezi hodnotami Y lze pak vyplnit barvou nebo obrázkem.

Graf typu Chybová úsečka

Graf typu Chybová úsečka

Grafy typu Chybová úsečka jsou tvořeny čarami se značkami, které slouží k zobrazení statistických informací o datech zobrazených v grafu. Graf typu Chybová úsečka je řada se třemi hodnotami Y. Tyto hodnoty lze v grafu typu Chybová úsečka sice přiřadit každému bodu, ale obvykle jsou vypočítány z dat v jiné řadě.

Krabicový diagram

Krabicový diagram

Graf typu Krabicový diagram je tvořen jedním či více symboly krabice, které vyjadřují rozložení dat v rámci jedné či více množin dat. V krabicovém diagramu je zobrazen obdélník s čarami vystupujícími z obou jeho konců.

Trychtýřový graf

Trychtýřový graf

V trychtýřovém grafu jsou zobrazena data, jejichž souhrn tvoří 100 %. Tento typ grafu je graf s jednou řadou, který znázorňuje data jako části celku (100 %).

Jehlanový graf

Jehlanový graf

V jehlanovém grafu jsou zobrazena data, jejichž souhrn tvoří 100 %. Jehlanový graf může mít tvar jehlanu či kužele.

Grafy vytvořené pomocí webové části Graf jsou uloženy jako prostředky webu, které jsou specifické pro stránky služby SharePoint, kde byly vytvořeny. To znamená, že jeden konkrétní graf nelze použít na jiných stránkách.

Začátek stránky

Účel použití webové části Graf

Webová část Graf umožňuje podobně jako většina dalších typů grafů, se kterými se můžete na webech služby SharePoint setkat, rychle a snadno zobrazit informace o výkonu. Webová část Graf je rovněž užitečná v případě, že chcete rychle a snadno vytvořit graf a přidat jej na web služby SharePoint, aniž byste museli web služby SharePoint opustit.

Následuje několik příkladů, kdy může být vhodné webovou část Graf použít:

 • Chcete-li snadno a rychle vytvořte graf přizpůsobí zobrazení webu služby SharePoint.   
  Předpokládejme například, že se nacházíte Sharepointový web, který obsahuje výkonu a další typy informací o skupině nebo organizace. Předpokládejme, že dál, že chcete přidání dalšího zobrazení sestavy na stránku, která obsahuje určité informace, které chcete zobrazit. Můžete snadno provést pomocí webové části graf.

 • Vytvoření grafu, který využívá data z jiného grafu.   
  Jednou z výhod webová část Graf je schopen odesílání a příjem dat. To znamená, že jeden webová část Graf můžete použít jako zdroj dat pro jiné webové části graf.

 • Vytvoření a použití grafu, ke kterému je připojen k externím datům.   
  Předpokládejme například, že chcete vytvořit a graf zobrazující informace pomocí nástroje pro správu (CRM) relace zákazníka. Pokud vaše organizace používá služby Podnikové připojení (BCS), můžete se připojit webová část Graf BCS součásti zobrazení dat.

Začátek stránky

Typy zdrojů dat, které lze s webovou částí Graf používat

Webová část Graf může používat některý z následujících zdrojů dat:

 • Jiné webové části. Webová část Graf můžete připojit k jiné webové části, který může odeslat data. Tyto webové části příkladem knihovny dokumentů nebo seznamu kontaktů.

 • Seznam služby SharePoint. Webová část Graf můžete připojit k seznamu služby SharePoint, který je umístěn ve stejné kolekce webů.

 • Součást služby Podnikové připojení. Webová část Graf můžete připojit k BCS slouží k zobrazení externích nebo obchodní data.

 • Soubor služby Excel Services. Webová část Graf můžete připojení k Excelovému sešitu, který byl publikován na služby Excel Services.

Začátek stránky

Další kroky

Informace o vytvoření webová část Graf najdete v tématuVytvoření grafu pomocí webové části graf.

Další informace o funkcích Business Intelligence služby SharePoint najdete v tématu Co jsou funkce Business Intelligence služby SharePoint?

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×