Úvod k ovládacím prvkům

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Všechny formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath, které uživatelé vyplnit vycházejí základní šablonu formuláře. Šablona formuláře určuje, jak výsledný formulář vzhled a chování.

Při vyplňování formulářů, uživatelé zadávat informace stisknutím kláves v textových polích, kliknutím položek v seznamu, zaškrtnutím políček a provádění dalších akcí. Grafické objekty uživatelského rozhraní, které uživatelé pracují s nazývají ovládací prvky. Ovládací prvky umožňuje zobrazit data nebo možnosti, prováděl určitou akci nebo pomohli snadněji číst formuláře uživatelského rozhraní.

Kromě standardního ovládacích prvků, jako jsou textová pole a seznamy aplikace InfoPath obsahuje počet nové ovládací prvky, například s opakováním tabulek, volba skupin a volitelné oddíly. Tyto typy ovládacích prvků, aby je Navrhněte flexibilní šablonu formuláře, který bude vyhovovat uživatelů. Například v šabloně formuláře vyúčtování výdajů, můžete tabulku s opakováním umožníte uživatelům zadat jenom tolik výdajů položek podle potřeby.

Informace, které uživatel zadá do ovládacího prvku uložený ve formuláře Zdroj dat. Při navrhování šablony formuláře obvykle používáte podokna úloh ovládací prvky na ovládací prvky, sice můžete také vložit ovládací prvky přetažením polí a skupin z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře.

Můžete přizpůsobit vzhled ovládacího prvku, včetně písma, barvy a zarovnání textu uvnitř ovládacího prvku, výchozí hodnoty a Datový typ ovládací prvek a jiné vlastnosti, například Komentář, která se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na ovládací prvek. Můžete také přizpůsobit chování ovládacího prvku, například schopnosti filtrování informací nebo odpověď na pravidla.

Tip: Chcete-li zobrazit vlastnosti ovládacího prvku, poklepejte na ovládací prvek v šabloně formuláře.

V tomto článku

Ovládací prvky a zdroje dat

Způsoby, jak vložit ovládací prvky v šabloně formuláře

Typy ovládacích prvků

Důležité informace o kompatibilitě

Odebrání ovládacího prvku z šablony formuláře

Ovládací prvky a zdroje dat

Skoro všechny ovládací prvky formuláře aplikace InfoPath jsou spojené s nebo vázaný na zdroj dat šablony formuláře. Většina ovládacích prvků, včetně textová pole, zaškrtávací políčka a seznamy, je vázaný na pole ve zdroji dat. Pokud není ovládací prvek vázaný na zdroj dat, nebo pokud je vázaný nesprávně, informace, které se zadává do ovládacího prvku není správně uložit v podkladovém souboru formuláře (.xml).

Při navrhování šablonu formuláře aplikace InfoPath, můžete zvolit se mají pole ve zdroji dat automaticky vytvoří pokaždé, když vložení ovládacího prvku nebo můžete ručně svážete každý ovládací prvek s existujícím polem sami.

V následujícím příkladu vložili Návrháře formulářů Příjmení textové pole v šabloně formuláře. Textové pole je vázaný na pole Příjmení ve zdroji dat šablony formuláře.

Relationship between control on form template and field in data source

Při vyplňování formuláře založené na této šabloně, uživatel zadá své jméno v textovém poli Příjmení. InfoPath tato data uloží jako jazyk XML (Extensible Markup), jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Data entered in the text box is saved as XML

Typ ovládacího prvku a jeho přidružený pole dohromady, zjistěte typ používaného informace, které mohou uživatelé zadávat do ovládacího prvku taky jak můžou uživatelé zadávat informace. Například pokud máte ovládací prvek Výběr data v šabloně formuláře, který je svázán s polem s datum Datový typ, pak uživatelů můžete zadat pouze kalendářní data do ovládacího prvku. Pokud se pokusíte zadat jiná data, jako je jejich jméno nebo adresu do ovládacího prvku, se zobrazí chyba ověřování dat aplikace InfoPath.

Poznámka: Kromě toho hlavního zdroje dat pro šablonu formuláře můžete vytváření datových připojení pro dokumentů XML, databáze, webové služby a služby Microsoft Windows SharePoint Services knihovny a seznamy. Tato datová připojení za následek sekundární zdroje dat, které můžete použít k naplnění seznamů a poskytují hodnoty pro textových polí a ovládacích prvků.

Začátek stránky

Způsoby, jak vložit ovládací prvky v šabloně formuláře

Když návrhem šablony formuláře, můžete vložit ovládací prvky podokna úloh ovládací prvky. Můžete automaticky vytvořit zdroj dat šablony formuláře při vložení ovládacího prvku, ve kterém případ pole nebo skupiny se automaticky vytvoří ve zdroji dat pro každý ovládací prvek, který přidáte. Můžete také každý ovládací prvek vázat na existující pole nebo skupinou ve zdroji dat šablony formuláře. Pokud vyberete tuto možnost, se zobrazí výzva k výběru pole nebo skupinu ze zdroje dat při vložení ovládacího prvku.

Tip: Přepínat mezi automaticky vytvořit zdroj dat a vazby pomocí ovládacích prvků na existující pole nebo skupiny, zaškrtněte políčko automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh ovládací prvky.

Ovládací prvky můžete také vložit přetažením polí a skupin z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře. Pokaždé, když přetáhněte pole nebo skupiny na šablonu formuláře aplikace InfoPath navrhne ovládací prvek, který nejlépe odpovídá pole nebo skupiny. Například pokud má pole Typ dat datum, navržen ovládacího prvku Výběr data.

Začátek stránky

Typy ovládacích prvků

Podokno úloh ovládací prvky obsahuje více než 30 různých ovládacích prvků, které se dají přidat do šablony formuláře. Tyto možnosti řízení mohou být seskupeny do těchto kategorií:

 • Standardní ovládací prvky

 • Volitelné a opakující se prvky

 • Ovládací prvky souborů a obrázků

 • Rozšířené ovládací prvky

 • Vlastní ovládací prvky

Následující tabulka popisuje účel každý ovládací prvek.

Standardní ovládací prvky

Standardní ovládací prvky zahrnují ovládací prvky, které obvykle přidružit shromažďování a zobrazování informací. Tyto možnosti řízení zahrnout textová pole, seznamy, tlačítka a zaškrtávací políčka.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Textové pole

Obrázek tlačítka

Nejčastěji používané ovládací prvek ve formuláři. Uživatele můžete zadat libovolný typ neformátovaný text do textového pole, například vět, názvy, čísla, kalendářní data a časy. Textová pole nesmí obsahovat formátovaný text.

Pole s formátovaným textem

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který může obsahovat formátovaný text, včetně tučné písmo a kurzíva a s rozmanitými písma, velikosti písma a barvy písma. Uživatelé kromě toho můžete vložit obrázky, seznamy a do pole s formátovaným textem.

Rozevírací seznam

vzhled tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje seznam položek v poli. Vyberte položku ze seznamu, klikněte na šipku otevřete seznam možností. Možnosti můžou pocházet ze seznamu, který vytvoříte ručně a od hodnot ve zdroji dat formuláře nebo z hodnot, které jsou z datového připojení na dokument ve formátu XML, databáze, webové služby nebo Sharepointové knihovny nebo seznamu.

Pole se seznamem

vzhled tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje seznam položek v poli, ze kterého uživatelé vyberte příslušnou položku nebo zadejte vlastní. Možnosti můžou pocházet ze seznamu, který vytvoříte ručně a od hodnot ve zdroji dat formuláře nebo z hodnot, které jsou z datového připojení na dokument ve formátu XML, databáze, webové služby nebo Sharepointové knihovny nebo seznamu.

Seznam

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje seznam položek v poli, ze kterého uživatelé vyberte příslušnou položku. Možnosti můžou pocházet ze seznamu, který vytvoříte ručně a od hodnot ve zdroji dat formuláře nebo z hodnot, které jsou z datového připojení na dokument ve formátu XML, databáze, webové služby nebo Sharepointové knihovny nebo seznamu.

Ovládací prvek Výběr data

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje pole, kde uživatelé můžete zadat kalendářní data a tlačítko Kalendář, který umožňuje uživatelům vybrat datum.

Zaškrtávací políčko

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům nastavit Ano/Ne nebo hodnoty true nebo false přidáním nebo odebráním zaškrtnutí v rozevíracím seznamu malé čtvereček.

Přepínač

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům vybírat vytvoření sady vzájemně se vylučujících voleb. Je vybrána možnost tlačítko ve skupině vymažou všechny přepínače. Vázaná skupinu přepínačů na jedno pole ve zdroji dat a všechny přepínače uloží jinou hodnotu v tomto poli.

Tlačítko

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který lze použít k odeslání formuláře nebo dotazu databázi, mimo jiné. Tlačítko můžete taky přidružit pravidla nebo vlastní kód, který se spustí při kliknutí na tlačítko.

Oddíl

Button Image

Ovládací prvek, který je kontejner další ovládací prvky. Oddíly můžete neobsahoval žádný z ovládací prvky v podokně úloh ovládací prvky, včetně dalších oddílů.

Volitelné a opakující se prvky

Ovládací prvky s opakováním a volitelné obsahují ovládací prvky seznam tabulky s opakováním, opakující se oddíly a volitelné oddíly. Tyto možnosti řízení umožňují uživatelům vkládat položky seznamu, řádky, sady záznamů a volitelné informace při vyplňování formuláře.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Nepovinný oddíl

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který je kontejner další ovládací prvky a je užitečný pro vkládání Další informace, které není nutné zadávat pro všechny uživatele vyplňovat uživatelé. Při vyplňování formuláře, který obsahuje volitelný oddíl, uživatelé můžete zvolit, zda má být zahrnut volitelný oddíl ve formuláři.

Oddíl s opakováním

vzhled tlačítka

Ovládací prvek, který je kontejner další ovládací prvky a slouží k prezentování dat záznamech, například zaměstnanec záznamů v databázi. Při vyplňování formuláře, který obsahuje oddílu s opakováním uživatele můžete přidat další výskyty opakující se oddíl.

Tabulka s opakováním

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který zobrazuje opakující se informace v tabulkovou strukturu. Každá položka se zobrazí na nový řádek v tabulce s opakováním. Při vyplňování formuláře uživatele můžete přidat nebo odstranit řádky v tabulce s opakováním podle potřeby. Tabulky s opakováním může obsahovat další ovládací prvky.

Vodorovné tabulky s opakováním

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který zobrazuje opakující se informace v tabulkovou strukturu. Každá položka se zobrazí v novém sloupci v tabulce s opakováním. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé přidat nebo odstranit sloupce v tabulce s opakováním podle potřeby. Vodorovné tabulky s opakováním může obsahovat další ovládací prvky.

Seznam a podrobnosti

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který je ve skutečnosti sadu opakující se ovládacích prvků, které se přímo týkají. Ovládací prvek je vždy tabulku s opakováním a ovládacím prvku podrobností může být tabulka s opakováním nebo opakující se oddíl. Seznam a podrobnosti mezery nastavuje umožňují uživatelům efektivnější práci s velkým množstvím dat. Například pokud šablonu formuláře se zobrazí záznamy z databáze zaměstnanců, kterou můžete určit, že by se měly jen podmnožinu informace o jednotlivých zaměstnancích v ovládacím prvku seznamu. Potom když uživatel vybere záznamů (řádků) v ovládacím prvku seznamu, můžete zobrazit ovládacím prvkem podrobností podrobnější informace o zaměstnanci.

Seznam s odrážkami

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům přidání nebo odstranění seznamu s odrážkami seznam položek ve formuláři podle potřeby. Ovládací prvky seznam s odrážkami jsou vhodné zahrnout prostého textu, že šablonu formuláře reakce, například seznam akcí v programu schůzky.

Číslovaný seznam

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům přidávat nebo odstraňovat položky číslovaného seznamu ve formuláři podle potřeby. Číslované seznamy jsou vhodné zahrnout prostého textu, která se opakuje a označuje určitý druh pořadí, jako je například seznam položek programu schůzky šablonu formuláře programu schůzky.

Prostý seznam

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům přidání nebo odstranění položek seznamu ve formuláři podle potřeby. Ovládací prvky Prostý seznam jsou spolehlivých způsobů, jak přidat prostého textu, že reakce, například seznam jmen účastníků schůzky požádat o šablony formuláře.

Výběr více položek seznamu

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který představuje uživatel s seznam možností, které se zobrazí jako seznam posuvné zaškrtávacích políček. Uživatele můžete podle potřeby zaškrtněte políčka tolik a dokonce můžou přidat vlastní položky, podle toho, jak je určen šablony formuláře.

Ovládací prvky souborů a obrázků

Šablona formuláře můžete navrhnout tak, aby uživatelé můžete vkládat přílohy ve formě souborů nebo obrázků, při vyplňování formuláře založené na šabloně formuláře. Kromě toho uživatelé vyplňovat uživatelé aplikace InfoPath formulářů pomocí počítače Tablet PC využívat zvláštní ovládací prvek obrázek, který jim umožní vytvořte a uložte ručních kreseb.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Soubor jako příloha

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům připojení souborů k jejich formuláře. Každý ovládací prvek přílohy soubor umožňuje jeden soubor připojit a v případě potřeby můžete omezit typ souboru. Pokud chcete uživatelům připojení více souborů, můžete vložit ovládací prvek Soubor jako příloha uvnitř ovládacího prvku opakující se.

Obrázek

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který lze zahrnout do šablony formuláře jako statické prvek, například název nebo pozadí, nebo můžete uživatelům umožní vložit obrázek jako součást formuláře. Ovládací prvky Obrázek můžete uložit obrázek ve vlastním formuláři nebo uložit adresu (URL), která ukazuje na uložený umístění obrázku.

Rukopisný obrázek

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům v počítači Tablet PC přidáte ručních kreseb na jejich formuláře v rámci vlastní ovládací prvek nebo horní části obrázku na pozadí.

Rozšířené ovládací prvky

Rozšířené ovládací prvky jsou ovládací prvky, které mohou být použita často nebo menší než standardní ovládací prvky pouze v speciálních případů.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Hyperlink

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který lze použít k propojení s adresy URL. Šablony formuláře s informacemi o seznam produktů můžete například hypertextové odkazy na webové stránky. Ovládací prvky hypertextový odkaz může odkazovat na webovém serveru v síti intranet nebo Internet.

Pole Výraz

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek jen pro čtení textu. Pole výrazů slouží k zobrazení jen pro čtení textu, zobrazit hodnotu Další ovládací prvek ve formuláři nebo vytváření vzorců podle výrazy XPath.

Svislý popisek

Obrázek tlačítka

Jen pro čtení textový popisek, který se zobrazí, šikmo 90 stupňů v šabloně formuláře. Svislý štítky se často používá jako záhlaví sloupců tabulky s opakováním.

Oblast s možností posouvání

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky zachová pevnou velikost a zahrnuje posuvníky tak, aby uživatelé se budou posunovat zobrazíte informace, které jsou mimo zobrazení. Oblasti s možností posouvání jsou užitečné zejména po část Formulář obsahuje velké množství dat a uživatelé nemusí zobrazit v celém dokumentu.

Vodorovné oblasti

vzhled tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky a, které můžete použít pro umístění ovládacích prvků vedle sebe v šabloně formuláře.

Skupina voleb

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje dva nebo více oddílů volba, která zase obsahují další ovládací prvky. Každý oddíl voleb ve skupině voleb slouží jako jednu možnost sady vzájemně se vylučujících voleb. Při vyplňování formuláře, uživatelé můžou nahraďte výchozí oddíl voleb oddíl jinou možnost. Například v šabloně formuláře aplikace projektu, můžete skupinu voleb umožníte uživatelům zadejte telefonní číslo domů nebo telefonní číslo do práce pro jejich odkazy.

Opakující se skupině voleb

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který se zobrazí dvě nebo více oddílů voleb v opakující se struktuře. Při vyplňování formuláře uživatele můžete přidat, odstranit nebo nahrazení další opakující se skupiny voleb podle potřeby. Například v šabloně formuláře informace o zaměstnanci můžete opakující se skupině voleb umožnit uživatelům zadání víc nouzových kontaktů. Pro každý z kontaktů může uživatel nahradit Domů informace s informacemi o adrese práce.

Oddíl voleb

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky, které objevit vždy do skupiny voleb nebo opakující se skupina voleb. Volba oddíly se hodí budete muset přidat další volby existující skupině voleb. Pokud oddíl výběru jinam než vložit ve skupině voleb, InfoPath automaticky vloží oddíl voleb do nové skupiny voleb.

Rekurzivní oddíl s opakováním

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky a můžete vkládat do sebe. Opakující se rekurzivní oddíly můžete použít k vytváření hierarchických obsahu, třeba osnovy.

Vlastní ovládací prvky

Pomocí Průvodce přidáním vlastní ovládací prvek můžete vytvořit vlastní ovládací prvky, včetně ovládací prvky Microsoft ActiveX a částech šablony, k dispozici v aplikaci InfoPath. Vlastní ovládací prvek je taková, která není součástí aplikace InfoPath ve výchozím nastavení.

Ovládací prvek

Popis

Část šablony

Vlastní sadu ovládacích prvků, která obsahuje rozložení, nastavení vlastností a některé aspekty chování ovládacích prvků, které lze uložit pro opakované použití ve více šablonách formulářů. Po vytvoření části šablony, použijte Průvodce přidání vlastního ovládacího prvku naimportujte část šablony Režim návrhu, aby ji mohli používat v šabloně formuláře.

Ovládací prvek ActiveX

Ovládací prvek, který není součástí aplikace InfoPath, ale se může přidat do podokna úloh ovládací prvky. Můžete si vybrat z existující ovládací prvky ActiveX, které jsou registrované ve vašem počítači nebo můžete použít vlastní ovládací prvky, které vyvinete odpovídá vašim potřebám. Například vyvíjíte šablon formulářů pro použití v finanční nastavení, můžete vyvinout ovládací prvek ActiveX, který umožňuje burzovní informace zobrazovat v šabloně formuláře. Po vytvoření nebo vyhledání ovládacího prvku ActiveX, použijte Průvodce přidání vlastního ovládacího prvku k importu ovládacího prvku do režimu návrhu, aby ji mohli používat v šabloně formuláře.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath můžete režim kompatibility specifické pro návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou publikované na serveru InfoPath Forms Services a potom s podporou prohlížeče, uvidí formuláře založené na šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Když návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem některé ovládací prvky nejsou dostupné v podokně úloh ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči. Tyto ovládací prvky nepodporují šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem:

 • Pole se seznamem

 • Seznam s vícenásobným výběrem polí

 • Ovládací prvky seznam a podrobnosti

 • Seznam s odrážkami, očíslovaný a prostý seznam

 • Ovládací prvky Obrázek obrázku a rukopis

 • Rukopisný obrázek

 • Svislé popisky

 • Oblasti s možností posouvání

 • Vodorovné oblasti

 • Vodorovné tabulky s opakováním

 • Skupina voleb, opakující se skupině voleb a oddíl voleb

 • Opakující se rekurzivní oddíl

 • Ovládací prvky ActiveX

Můžete taky návrh šablony formuláře Microsoft Office InfoPath 2007 kompatibilních s aplikací Microsoft Office InfoPath 2003. V dialogovém okně šablony formuláře zpětně kompatibilní se seznamem polí a seznam s vícenásobným výběrem nepodporuje. Při otevření šablony formuláře v aplikaci InfoPath 2003 se seznamem zobrazují jako rozevírací seznamy, a seznam s vícenásobným výběrem polí jako seznamy s odrážkami.

Pokud máte určitou část šablony formuláře, který chcete znovu použít v jiných šablon formulářů, můžete návrh části šablony. Typická část šablony se skládá z ovládacích prvků a zdroje dat a mohou také obsahovat funkce, jako jsou datová připojení, ověření dat a pravidla. V části šablony ovládací prvky ActiveX nejsou podporované a následně skryty v podokně úloh ovládací prvky. Kromě toho návrh části šablony kompatibilní s prohlížečem máte přístup k méně ovládací prvky a funkce než kdybyste byly návrh části šablony pouze pro použití v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Odebrání ovládacího prvku z šablony formuláře

Odebrání ovládacího prvku z šablony formuláře, vyberte ovládací prvek a potom stiskněte klávesu DELETE. Když odeberete ovládací prvek, zůstane v poli, který je vázaný na daný ovládací prvek ve zdroji dat. Formulář, který je založený na této šabloně však nebude zobrazovat data uložená v tomto poli. Chcete-li zobrazit data, svážete ovládací prvek na pole.

Pokud chcete různých ovládací prvek vázat do pole místo odstraněním ovládacího prvku, můžete změnit na ovládací prvek na jiný typ. Můžete to udělat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, kliknutím na tlačítko Změnit a potom klikněte na jednu z možností v nabídce. V nabídce Zobrazit pouze typy ovládacích prvků, které můžete vázaný na tento typ pole.

Changing an existing control to a different type

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×