Úvod k návrhu panelu informací o dokumentech pomocí aplikace InfoPath

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Úvod kpanelům informací odokumentech

Používání panelu informací o dokumentech

Přehled zabezpečení

Úvod k panelům informací o dokumentech

Panel informací o dokumentech, který je zobrazen v dokumentech aplikace Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Excel 2007, umožňuje uživatelům zobrazit a změnit vlastnosti určitého souboru nebo typu obsahu, který je uložen na serveru správy dokumentů, například na webu pracovního prostoru dokumentů nebo v knihovně založené na službě Windows SharePoint Services 3.0. Tyto vlastnosti, označované také jako Metadata, jsou podrobné informace o souboru, které slouží k jeho popisu nebo identifikaci. Uživatelé mohou pomocí těchto vlastností uspořádat, identifikovat a hledat dokumenty.

Panel informací o dokumentech je Microsoft Office InfoPath 2007 formulář, který je hostovaný a zobrazené v dokumentu. Aplikace InfoPath na počítači nainstalovaný zobrazíte Panel informací o dokumentech v dokumentu Microsoft Office 2007 nepotřebujete, ale nebudete potřebovat Office InfoPath 2007 návrh nebo přizpůsobení panely informací o dokumentu. Například pokud chcete přizpůsobit Panel informací o dokumentech pro zobrazení dat z externích zdrojů například webové služby, musíte pomocí Office InfoPath 2007 návrh panelu informací o tomto dokumentu.

Pomocí panelu informací o dokumentech v dokumentech systému Office 2007 mohou uživatelé sledovat a upravovat metadata pro dokument a zároveň mohou v dokumentu nadále pracovat. Panel informací o dokumentech lze přizpůsobit tak, aby používal data z externího Zdroj dat, například z webové služby, což zaměstnancům umožní konzistentní používání metadat v různých typech dokumentů systému Office 2007 v rámci celé organizace.

Vlastní nastavení panelu informací o dokumentech, můžete také přidat obchodní logiky, jako je ověření dat, nebo můžete přidat vlastní vlastnosti, které jsou důležité pro vaši organizaci. Vytvořením části šablony má být společná pole kromě toho můžete uspořádat efektivně opakovaně panely informací o dokumentu v jiné Office 2007 typů dokumentů ve vaší organizaci.  Část šablony je část šablony formuláře, kterou lze uložit pro opakované použití ve více šablonách formulářů.

Kromě sledování a úprav metadat pomocí panelu informací o dokumentech v dokumentech aplikace Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 mohou uživatelé aplikace Office Word 2007 provádět také další úkoly. V aplikaci Office Word 2007 mohou uživatelé přidat vlastnosti z panelu informací o dokumentech jako ovládací prvky vlastností přímo do dokumentu. Ovládací prvky vlastností v aplikaci Office Word 2007 zobrazují vlastnosti dokumentu jako obsah v samotném dokumentu. Tyto ovládací prvky vlastností jsou aktualizovány při změně informací na panelu informací o dokumentech. Data na panelu informací o dokumentech jsou aktualizována při změně příslušných ovládacích prvků vlastností v dokumentu.

Další informace o přidávání vlastností do dokumentu aplikace Word naleznete v části Viz také.

Typy vlastností

Panely informací o dokumentech jsou používány ke sledování následujících vlastností:

  • standardních vlastností dokumentu v jednotlivých dokumentech,

  • vlastností serveru pro typy obsahu služby SharePoint založené na typu obsahu Dokument nebo typu obsahu sloupců Dublin Core, který je k dispozici na serverech se spuštěnými serverovými aplikacemi Microsoft Office SharePoint Server 2007,

  • vlastních vlastností, které přidáváte na panel informací o dokumentech.

Vlastnosti, které mohou uživatelé zobrazit nebo upravit pomocí panelu informací o dokumentech, mohou být řazeny do tří obecných kategorií: vlastnosti založené na dokumentu, vlastnosti založené na serveru a vlastní vlastnosti. V závislosti na návrhu panelu informací o dokumentech a na tom, kde je umístěn, mohou být na panelu informací o dokumentech zobrazeny následující vlastnosti:

Vlastnosti založené na dokumentu    Mezi tyto vlastnosti patří například název, jméno autora, předmět a klíčová slova, která identifikují téma dokumentu a jeho obsah.

Vlastnosti založené na serveru    Pro dokumenty uložené na webu služby SharePoint, které používají vlastní panely informací o dokumentech, mohou mezi tyto vlastnosti patřit data o knihovně dokumentů, sloupcích webu, typech obsahu webu nebo data z jiných vlastních polí.

Vlastní vlastnosti    Vlastní vlastnosti pro dokument systému Office lze definovat přizpůsobováním panelu informací o dokumentech pomocí aplikace InfoPath. Vlastní vlastnosti mohou obsahovat metadata, která jsou specifická pro organizaci nebo projekt, například kód projektu nebo hodnota nákladového střediska.

Poznámka: Vlastní vlastnosti pro dokument můžete definovat také klepnutím na příkaz Upřesnit vlastnosti v nabídce Vlastnosti dokumentu na panelu informací o dokumentech v aplikaci Office Word 2007, Office Excel 2007 nebo Office PowerPoint 2007. Tyto rozšířené vlastnosti ovšem nejsou viditelné na samotném panelu informací o dokumentech. Chcete-li upravit vlastnosti, které jsou viditelné na panelu informací o dokumentech, je třeba použít aplikaci InfoPath nebo v případě dokumentů uložených na serveru správy dokumentů je třeba změnit schéma typu obsahu přidáním nebo odebráním sloupců z typu obsahu.

Začátek stránky

Používání panelu informací o dokumentech

Vytvoříte-li dokument v aplikaci Office Word 2007, Office Excel 2007 nebo Office PowerPoint 2007, je automaticky vytvořen panel informací o dokumentech. Tento výchozí panel informací o dokumentech obsahuje standardní vlastnosti, například položky Autor, Název a Předmět. Vlastní vlastnosti můžete přidat také navržením panelu informací o dokumentech od začátku a jeho přidružením k dokumentu nebo přizpůsobením existujícího panelu informací o dokumentech.

Když navrhujete vlastní Panel informací o dokumentech, ji mohli využívat ve více dokumentů z Office Word 2007Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 nebo můžete navrhovat více panely informací o dokumentu. -Li některé dokumenty související s projektem konkrétní, budete chtít použít jedinečná pole pro panely informací o dokumentu, které se používají v pouze ty dokumenty.

I v případě, že vaše organizace používá několik panely informací o dokumentu, každý může obsahovat více společných vlastností. Opakovaně používat společných vlastností při návrhu panelu informací o dokumentech, zvažte použití částech šablony. Vytvořením a používáním částí šablon, můžete zajistit tohoto klíče metadat pro vaše organizace používá konzistentní tón, struktury a chování. Vaše organizace můžete například vyžadovat každý Panel informací o dokumentech zahrnout pole s názvem pracovní pozici kromě Autor. Navržením část šablony, která používá tyto společných polí můžete snadno znovu použít část šablony v několika panely informací o dokumentu.

Poznámka: Chcete-li upravit schéma typu obsahu služby SharePoint, můžete upravit panel informací o dokumentech přidáním polí, která jsou součástí schématu. Chcete-li přidat nebo odebrat pole z panelu informací o dokumentech obsahu přidáním nových polí do schématu typu obsahu, je třeba přidat nebo odebrat sloupce z typu obsahu.

Po vytvoření vlastního Panelu informací o dokumentu je nutné panel před použitím přidružit k dokumentu. K tomu je nutné nejprve aktivovat kartu Vývojář na pásu karet v aplikaci, ve které chcete Panel informací o dokumentu použít. Poté můžete zadat umístění Panelu informací o dokumentu pomocí adresy URL, cesty UNC nebo cesty URN. Dále můžete zvolit výchozí zobrazení Panelu informací o dokumentu při otevření dokumentu. Můžete také zvolit, zda mají být uživatelské vlastnosti, které jste vytvořili, ve výchozím nastavení při otevření dokumentu zobrazeny.

Zobrazení nebo změna vlastností v panely informací o dokumentu v dokumentech Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 a v Office Word 2007 uživatele můžete přidat vlastnosti z panelu informací o dokumentech jako vlastnosti ovládacích prvků v dokumentu. Příklad několika instancích adresu společnosti můžete přidat jako vlastnosti ovládacích prvků v dokumentu. Tyto možnosti řízení vlastnost se aktualizují při změně informací v panelu informací o dokumentech.

Další informace o vytvoření vlastního panelu informací o dokumentech a přidávání vlastností do dokumentu aplikace Office Word 2007 naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přehled zabezpečení

Panel informací o dokumentech podléhá stejným pravidlům a omezením zabezpečení jako formulář aplikace InfoPath. Funkce zabezpečení v aplikaci InfoPath jsou navrženy tak, aby usnadnily ochranu formulářů a počítačů uživatelů před nebezpečnými operacemi, jakými jsou například přístup k datům či jejich odesílání do nedůvěryhodného zdroje. Šablony formulářů aplikace InfoPath jsou například v závislosti na jejich umístění, způsobu instalace a na tom, zda jsou opatřeny digitálním podpisem, spouštěny s jednou ze tří úrovní zabezpečení. Tyto tři úrovně jsou následující: Omezeno, Doména a Úplná důvěryhodnost. Panelu informací o dokumentech je přiřazena stejná úroveň zabezpečení jako šabloně formuláře aplikace InfoPath. Před návrhem a používáním panelu informací o dokumentech je třeba se seznámit s důležitými údaji souvisejícími se zabezpečením při používání datových připojení a při nasazování.

Důležité údaje související se zabezpečením při používání datových připojení

Panel informací o dokumentech nemůže získat přístup ke zdroji dat z jiné domény, pokud panel informací o dokumentech není nastaven na úroveň Úplná důvěryhodnost. Chcete-li povolit úroveň Úplná důvěryhodnost, je třeba digitálně podepsat šablonu formuláře pro panel informací o dokumentech pomocí důvěryhodného kořenového certifikátu nebo pro ni vytvořit instalovatelný soubor.

Poznámka: Pokud osoba, která dokument používá, nemá oprávnění k přístupu ke zdroji dat, zobrazí se chybová zpráva i v případě, že úroveň oprávnění pro panel informací o dokumentech je pro přístup ke zdroji dat dostatečná.

Další informace o úrovních zabezpečení pro šablony formulářů aplikace InfoPath naleznete v části Viz také.

Důležité údaje související se zabezpečením při nasazování

Doporučujeme nasadit panel informací o dokumentech do stejné domény, ve které jsou umístěny samotné dokumenty. Pokud například dokument aplikace Office Word 2007 na serveru http://example používá vlastní panel informací o dokumentech, který navrhujete, doporučujeme, abyste panel informací o dokumentech pro tento dokument uložili také na server http://example. Pokud se rozhodnete nasadit panel informací o dokumentech do jiné domény nebo pokud uživatel otevře místně uloženou verzi dokumentu nebo verzi, která byla odeslána jako příloha v e-mailové zprávě, úroveň zabezpečení pro panel informací o dokumentech bude převedena na nižší úroveň zabezpečení. Jedná se o bezpečnostní opatření, které pomáhá chránit uživatele před riziky zabezpečení spojenými s přístupem panelu informací o dokumentech k datům umístěným v jiné doméně.

Poznámky: 

  • Upravujete-li panel informací o dokumentech pro typ obsahu služby SharePoint, panel informací o dokumentech je při publikování automaticky nasazen na web služby SharePoint.

  • Chcete-li, aby uživatel mohl spustit místně nainstalovanou verzi panelu informací o dokumentech ze svého počítače, je třeba vytvořit instalovatelný soubor pomocí Průvodce publikováním a aplikace Visual Studio. Publikujete-li šablonu formuláře (soubor XSN) pro panel informací o dokumentech na jednotku pevného disku, panel informací o dokumentech se neotevře, když uživatel otevře přidružený dokument.

Další informace o vytvoření instalovatelného souboru pomocí Průvodce publikováním a aplikace Visual Studio naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×