Úvod k návrhu formuláře v aplikaci InfoPath 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Aplikace InfoPath poskytuje možnosti, které umožňují vytvářet formuláře pro sběr informací od uživatelů nebo zobrazení informací ze zdroje dat. Tento článek vás provede jednotlivými kroky, které vám pomohou v začátcích, s návrhem, s nastavením a s publikováním formuláře aplikace InfoPath.

V tomto článku

Naplánování šablony formuláře

Výběr šablony

Výběr vizuálního rozložení šablony formuláře

Přidání připojení pro odeslání nebo příjem dat z jiných zdrojů

Přidání polí a ovládacích prvků

Přidání dalšího zobrazení do formuláře

Přidání pravidel

Publikování šablony formuláře aplikace InfoPath

Ověření návrhu formuláře

Naplánování šablony formuláře

Před samotným naplánováním formuláře aplikace InfoPath je třeba nejprve naplánovat návrh formuláře. Podívejme se například na následující scénáře:

  • Bude šablona formuláře obsahovat jedno zobrazení (stránku) nebo více zobrazení?

  • Už jste naplánovali, jaká data chcete shromažďovat nebo zobrazovat?

  • Bude třeba, aby některé části šablony formuláře byly určeny jen ke čtení?

Naplánujte umístění jednotlivých ovládacích prvků a vzhled a funkci šablony formuláře. I když můžete v průběhu práce kdykoli šablonu formuláře změnit, je vždy vhodnější začít šablonu vytvářet s ohledem na konkrétní návrh.

Začátek stránky

Výběr šablony

První věc, kterou se má stát při navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath je výběr typu šablony. Při otevření aplikace InfoPath 2010 Galerie šablon se na kartu soubor, které jsou seskupené do čtyř kategorií – Oblíbených šablon formulářů, Upřesnit šablon formulářů, Šablony formulářů aplikace InfoPath 2007 a Částech šablony. Typ vyberte šablonu, závisí na použití šablony formuláře a jaký typ zdrojů dat, se můžou připojit k.

Začátek stránky

Výběr vizuálního rozložení šablony formuláře

Vybranou šablonu můžete přizpůsobit nebo použít výchozí rozložení. Chcete-li šablonu přizpůsobit, zvolte šablonu rozložení stránky a potom přizpůsobte vzhled formuláře přidáním vlastních nebo předdefinovaných stylů tabulky. Jako poslední krok vyberte motiv pro šablonu formuláře.

Další informace týkající se rozložení šablony formuláře najdete v článku rozložení šablony formuláře.

Začátek stránky

Přidání připojení pro odeslání nebo příjem dat z jiných zdrojů

Připojení dat je dynamické propojení formulářů Microsoft Infopathu a zdroji externích dat, například SharePoint, webové služby nebo databázi, která se používá k příjmu nebo odeslat data. Externí zdroje dat umožňuje mít jistotu, že formuláře vždy aktuální – všechny změny provedené ke zdroji externích dat se automaticky projeví ve formuláři aplikace InfoPath. Datové připojení pro odesílání umožňuje určit, kde je odesílání dat formuláře.

Začátek stránky

Přidání polí a ovládacích prvků

V aplikaci InfoPath se pole a ovládací prvky liší. Pole jsou zobrazena v podokně úloh Pole a představují data, která prostřednictvím formuláře shromažďujete. Tato data jsou ukládána ve formátu XML a lze je odeslat do různých cílových umístění. Naproti tomu ovládací prvky neobsahují žádná data, slouží pouze pro zobrazení dat shromažďovaných prostřednictvím formuláře. Ovládací prvky poskytují uživateli možnost zadání dat způsobem, který je pro typ shromažďovaných informací nejvhodnější.

Chcete-li například ve formuláři pro sledování projektů shromažďovat název projektu a jeho stav, lze obě pole uložit jako text. Uživateli pak můžete povolit zadání jakéhokoli textového řetězce jako názvu projektu, ale současně vyžadovat výběr stavu ze seznamu možností. To zajistíte tak, že použijete ovládací prvek textového pole pro pole s názvem projektu a pole s rozevíracím seznamem pro pole se stavem.

Další informace o polích a ovládacích prvcích, najdete v článku Úvod k ovládacím prvkům.

Začátek stránky

Přidání dalšího zobrazení do formuláře

Zobrazení (neboli stránky) představují způsob uspořádání formuláře do různých částí, které chcete zobrazovat samostatně. Tyto části se pak mohou zobrazovat v konkrétním pořadí, konkrétním uživatelům nebo pro konkrétní účel. U formuláře zpráv o stavu můžete nastavit druhé zobrazení, které bude sledovat historii změn stavu. Prostřednictvím tohoto zobrazení můžete zajistit, že u projektů sledovaných ve zprávách o stavu jsou dodržovány termíny.

Další informace týkající se přidávání zobrazení formuláře, najdete v článku Přidání, odstranění a přepnutí zobrazení (stránek) ve formuláři.

Začátek stránky

Přidání pravidel

Pravidla umožňují řídit chování formuláře tak, že provádějí různé akce, například automaticky zobrazují zprávy uvnitř dialogového okna, nastavují hodnotu pole, zadávají dotazy nebo odesílají data prostřednictvím datového připojení, přepínají zobrazení nebo otevírají a zavírají formulář v reakci na určité události a podmínky. Tyto události může představovat změna určitého pole ve formuláři, kliknutí na tlačítko, vložení oddílu či opakujícího se řádku do opakující se tabulky, případně otevření či odeslání formuláře. Podmínky mohou obsahovat výpočty, uživatelské role, případně informace o tom, zda je hodnota pole nezadaná, zda spadá do určitého rozsahu, zda se rovná hodnotě v jiném poli či zda začíná konkrétními znaky nebo je obsahuje.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře aplikace InfoPath

Po dokončení návrhu formuláře je třeba šablonu formuláře publikovat, aby uživatelé mohli vyplnit formuláře založené na dané šabloně. Publikování šablony formuláře není totéž jako uložení šablony formuláře. Uložením šablonu formuláře uložíte jako soubor, ale nezpřístupníte ji ostatním uživatelům pro vyplnění. Proces publikování upraví šablonu formuláře pro distribuci přidáním oddílů pro umístění publikace a pro pokyny pro zpracování, aby uživatelé mohli otevírat formuláře založené na této šabloně. Pokyny pro zpracování umožňují automatickou aktualizaci formulářů založených na této šabloně ihned po provedení změn u šablony po jejím publikování.

Další informace o publikování formuláře, najdete v článku publikovat formuláře.

Začátek stránky

Ověření návrhu formuláře

V některých případech můžete zaznamenat problémy s kompatibilitou. K nim obvykle dochází při převodu šablony formuláře aplikace InfoPath Filler na šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem nebo při převodu šablony formuláře aplikace InfoPath 2010 do formátu aplikace InfoPath 2007 či 2003. Přestože při vývoji aplikace InfoPath byl kladen důraz na to, aby k problémům s kompatibilitou nedocházelo, a nástroj pro návrh formulářů byl omezen na kompatibilní možnosti výběru, můžete se s těmito problémy setkat. Při otevření šablony formuláře, změně nastavení kompatibility u šablony formuláře, uložení a publikování šablony formuláře a při importu dokumentu systému Office jako šablony formuláře zkontroluje aplikace InfoPath chyby. Pokud nějaké chyby nalezne, zobrazí aplikace InfoPath výzvu k jejich opravě.

Podrobnosti o kompatibilitě najdete v článku ověření návrhu formuláře.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×