Úvod k Centru sestav

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Procesy ve vašem podniku mohou vyžadovat, aby se sestavy na intranetu zobrazovaly v aktualizovaném stavu a aby byl jejich aktualizovaný stav udržován. Centrum sestav vám umožní sestavy snadněji vytvářet, zobrazovat, spravovat a hledat. Tento článek představuje úvod k hlavním součástem Centra sestav.

V tomto článku:

Co je Centrum sestav?

Co je řídicí panel stránka?

Základní informace o Domovská stránka centra sestav

Přehled součástí webem Centrum sestav

Co je Centrum sestav?

Centrum zpráv je šablona webu, která je optimalizovaná pro správu a zobrazování sestav, stránky řídicího panelu a klíčové ukazatele výkonu (KPI). Mohou sloužit jako centrální místo pro tým, oddělení nebo organizace ukládat, načíst a upravovat sdílené sestavy. Příslušná oprávnění Kdokoliv může vytvořit webem Centrum sestav kdekoli v kolekci webů.

Výběr šablony webu Centrum sestav

Ve výchozím nastavení je však jeden web Centrum sestav vytvořen na webu nejvyšší úrovně každé kolekce webů a zobrazí se na horním panelu odkazů jako záložka nazvaná Sestavy.

Záložka Sestavy na horním panelu odkazů

Centrum sestav obsahuje speciální knihovnu dokumentů pro procházení sešitů aplikace Office Excel 2007, sestav služby SQL Reporting Services, řídicích panelů a dalších sestav. Centrum sestav slouží k definování individuálních sestav a řídicích panelů, k procházení sestav podle kategorie nebo k zobrazení kalendáře připravovaných sestav a přihlášení k odběru těch, které jsou relevantní.

Chcete-li upravit, kteří uživatelé mohou zobrazovat která data, můžete připojit na stránce řídicího panelu k existujícím webovým částem řadu webových částí s filtry a umožnit tak změnu zobrazení dat. Manažer prodeje pro jednu oblast může například zobrazovat jiná prodejní čísla než manažer prodeje pro jinou oblast.

Začátek stránky

Co je stránka řídicího panelu?

Stránka řídicího panelu představuje důležitou součást Centra sestav. Řídicí panely jsou nástroje, které slouží k předávání informací o stavu a k řízení akcí. Řídicí panel serveru Office SharePoint Server 2007 je šablona webové stránky, která umožňuje sestavit a zobrazit informace z různých zdrojů, jako jsou sestavy, grafy, metriky a klíčové ukazatele výkonu. Máte možnost vytvořit vlastní řídicí panel pomocí různých webových částí nebo můžete webové části přidat na stránky, které již na vašem webu existují. S některými webovými částmi se můžete seznámit v následujícím příkladu.

Ukázka řídicího panelu

1. Webová část Editor obsahu – slouží k formátování textu, tabulek a obrázků

2. Webová část Podrobnosti kontaktu – slouží k zobrazení detailů o kontaktu pro tuto stránku nebo web

3. Webová část Klíčové ukazatele výkonu – zobrazí seznam ukazatelů stavu, na kterých je vidět postup k cíli

4. Webové části Webový přístup k aplikaci Excel – tyto tři oblasti používají Webový přístup k aplikaci Excel pro účely interakce se sešitem aplikace Excel a zobrazení dat sešitu na stránce

Začátek stránky

Přehled domovské stránky Centra sestav

Hlavní součástí Centra sestav je domovská stránka, která se zobrazí po klepnutí na kartu Sestavy. Tato stránka slouží jako hlavní portál pro přístup k zvýrazněným nebo souhrnným firemním informacím. Informace, které si vyberete k zobrazení na této stránce, mohou být aktualizovány z různých zdrojů a stejně jako kterákoli stránka na webu služby SharePoint jsou tyto informace předkládány prostřednictvím kolekce webových částí. Pokud máte oprávnění alespoň na úrovni Návrhář, můžete přidávat, odstraňovat, upravovat nebo měnit uspořádání u těchto webových částí a rychle tak zobrazit firemní informace a získat přístup k informacím, které potřebujete.

Tip: Když poprvé přejdete na domovskou stránku Centra sestav, bude Office SharePoint Server 2007 obsahovat odkazy na ukázkový řídicí panel, příklady dat, ukázkové klíčové ukazatele výkonu a informace o knihovně datových připojení. Než začnete s úpravami domovské stránky, může pro vás být užitečné si přečíst informace na této stránce. Odkaz na další informace o práci s webovými částmi naleznete v části Viz také.

Na následujícím obrázku vidíte hlavní součásti domovské stránky Centrum sestav.

Domovská stránka Centra sestav

1. Obsahuje užitečné informace pro uživatele, kteří poprvé navštíví Centrum sestav, včetně odkazů na ukázku řídicího panelu, příklady dat, ukázkové klíčové ukazatele výkonu a informace o knihovně datových připojení.

2. Přidání důležitých oznámení pro uživatele Centra sestav

3. Přidání nebo úprava kontaktů připojených k síti

4. Ve výchozím nastavení se zobrazí na domovské stránce Centra sestav ukázkové klíčové ukazatele výkonu.

5. Přidání odkazů na důležité dokumenty nebo informace pomocí této webové části Souhrnný odkaz

6. Přidání odkazů na události, které chcete propagovat na domovské stránce pomocí této webové části Zobrazení seznamu

Začátek stránky

Přehled součástí webu Centrum sestav

Na panelu nástrojů Snadné spuštění v Centru sestav existuje několik seznamů a knihoven, které můžete použít ke správě zdrojů sestav a datových připojení. Díky ukládání zdrojů v samostatných knihovnách je možné konfigurovat správu verzí, pracovních postupů a oprávnění pro jednotlivé zdroje samostatně. Můžete například konfigurovat oprávnění, která povolí úpravy nebo načítání datových připojení pouze členům oddělení IT. Podobně můžete konfigurovat pracovní postupy na serveru Office SharePoint Server 2007 tak, aby byla pro nové sestavy vyžadována schválení. Tyto seznamy a knihovny jsou zde popsány.

Knihovna sestav

Knihovna sestav představuje centrální úložiště pro dva typy souborů: sestavy a stránky řídicích panelů. Sestavy jsou sešity aplikace Office Excel 2007, které obsahují zdrojová data, která lze zobrazit na stránkách řídicích panelů. Stránky řídicích panelů je možné vytvořit z jednoho nebo více sešitů aplikace Office Excel 2007. Je možné použít prvky, jako jsou klíčové ukazatele výkonu a kontingenční grafy.

Práce s knihovnou sestav je podobná práce s jiných knihoven. Můžete nahrát existující dokumenty, vytvářet nové, upravovat dokumenty, změnu sloupců a zobrazení a nastavení oprávnění. Oprávnění pro sestavy se nastavují stejným způsobem jako u jakékoli dokumenty nebo položky seznamu. Nastavení oprávnění pro knihovny, složky nebo jednotlivé soubory. Knihovna sestav se liší od jiných knihoven v tomto poskytuje Rozšířená podpora pro ukládání a Správa sestav služeb Excel Services a zjednodušuje vytváření stránek řídicího panelu, které můžete zobrazit data z klíčových ukazatelů výkonu a Office Excel 2007 sešity. Některé stránky řídicích panelů vytvářených jsou uložené v této knihovny. Další informace o službách Excel Services, najdete v těchto článcích při Zahájení používání služeb Excel Services a Excel Web Access.

Po vytvoření sestav a jejich nasazení na Office SharePoint Server 2007 mohou uživatelé přejít do sestavy v knihovně sestav a upravit ji jednoduše po klepnutí na název sestavy. Správa sestav není nic složitějšího než přechod do správné sestavy v knihovně sestav a klepnutí na šipku dolů.

Knihovna datových připojení

Důležitou součástí Centra sestav je Knihovna datových připojení, což je sdílené úložiště podobné jiným knihovnám dokumentů, ve kterém jsou uloženy dva odlišné typy souborů datových připojení:

  • Soubory ODC obsahují sadu vlastností, která definuje, jak se může klientská aplikace nebo portálová služba připojit ke zdroji dat. Soubory ODC také definují, jak by měly být při přístupu ke zdroji dat jménem uživatele použity zásady zabezpečení.

  • Soubory UXDC (Universal Data Connection) získávají informace o datovém připojení ze šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 pomocí služby Jednotné přihlášení (SSO) pro účely zpracování ověřování v architekturách s více vrstvami a pomocí proxy serveru webové služby, který je k dispozici ve službě InfoPath Forms Services. Na rozdíl od formátu ODC používaného jinými aplikacemi systému Microsoft Office, který ukládá informace o databázových připojeních, mohou soubory UXDC ukládat informace o několika různých typech databázových připojení a je možné je rozšířit na ukládání informací o libovolných typech.

Knihovna datových připojení

Jednou z klíčových výhod knihovny datových připojení je schopnost znovu použít datová připojení, ke kterým uživatelé budou nejpravděpodobněji potřebovat získat přístup. Například při vytváření externího připojení k zobrazení klíčového ukazatele výkonu můžete procházet knihovnu datových připojení a vybírat si z dostupných souborů datových připojení. Pokud nastane změna v síti, která má vliv na některé z těchto připojení, je možné provést jednorázové úpravy v příslušném souboru datového připojení na serveru. Všechna připojení uživatelů automaticky obdrží tuto aktualizaci při příštím obnovení připojení k externím datům. Office SharePoint Server 2007 podporuje připojení k následujícím externím zdrojům dat:

  • Sešit aplikace Office Excel 2007

  • Databáze aplikace Office Access 2007

  • Další zdroj dat OLEDB nebo ODBC

  • Databáze serveru Microsoft SQL Server

Knihovna datových připojení představuje s funkcí Schválení obsahu, která je zapnutá ve výchozím nastavení, vysokou úroveň řízení a zabezpečení. Členové webu s oprávněním Přispívání mohou do knihovny ukládat soubory, ale pokud tento soubor neschválil schvalující obsahu, může ho používat pouze jeho vlastník, například z aplikace Office InfoPath 2007. Ve výchozím nastavení mají všichni členové s oprávněním úrovně Návrhář oprávnění Schválit položky. Souhrnně vzato, můžete nastavit kolekci webů, aby soubory UXDC mohli schvalovat pouze uživatelé, které stanovíte.

Poznámka: Datová připojení by měl konfigurovat správce nebo uživatel, který je obeznámen s podkladovými datovými zdroji a vaší síťovou infrastrukturou.

Kalendář sestav

Kalendář sestav je seznam kalendáře, která může obsahovat žádné data obsahují informace o úkolech pro sestavy nebo přehledu výkonnostních plánu sestavy. Například můžete kalendář sestav označíte, na které dat sestavy s daty aktualizaci nebo načíst a nastavit připomenutí pomocí upozornění mě funkce. Můžete spravovat a analyzovat informace z kalendáře do Office Excel 2007 nebo Office Access 2007. Můžete taky připojit a synchronizovat kalendář sestav ke kalendáři Office Outlook 2007 a jako s jinými seznamy Centrum sestav můžete upravit zobrazení, spravovat nastavení seznamu a tak dále. Další informace o připojování k Office Outlook 2007 kalendáře služby SharePoint, naleznete v článku zobrazení a aktualizace kalendáře služby SharePointv Office Outlook 2007 Nápověda.

Knihovna odkazů

Knihovna odkazů slouží jako knihovna dokumentů, kde se ukládají dokumenty, které mohou pomoci lidem s navigací a použitím Centra sestav. Dokumenty v této sestavě by měly obsahovat vše, co lidé potřebují vědět, aby se mohli pohybovat po webu Centrum sestav, který jste upravili.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×