Úvod do vytváření sharepointových aplikací

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku:

Úvod

Použité nástroje a technologie

Architektura aplikace a metodologie vývoje

Implementace obecných vzorů návrhů

Vytváření šablon

Souhrn

Zdroje

Úvod

Windows SharePoint Services 3.0 je technologie Windows Server, který nabízí integrované portfolia služeb spolupráce a komunikace. Je taky platformu k vývoji aplikací Web-based podnikové. Díky této možnosti vyvíjí Microsoft 40 použití šablony pro Windows SharePoint Services 3.0 aby mimo pole adresy potřeb specifickým obchodním procesům ATP koordinaci technické podpory sledování marketingové kampaně, jak je uvedeno v příkladu v obrázek 1.

Zobrazení domovské stránky integrované aplikace sledování marketingové kampaně
Obrázek 1: Zobrazení domovské stránky integrované aplikace sledování marketingové kampaně

Společnost Microsoft vyvinula tyto šablony aplikací volně ke stažení a lze je použít ihned po nasazení. Zákazníci a partneři můžou použít tyto šablony aplikace taky jako výchozí bod pro další vlastní řešení nebo jako výukové příklady při vytváření svých vlastních aplikací služby Windows SharePoint Services 3.0 pomocí nástroje Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Tohoto článku slouží k tomu, jak Microsoft vyvinuté šablony aplikace, identifikační doporučené postupy pro práci s základních funkcí ve Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007 s cílem dát zákazníků a partnerů k vytvoření vlastní aplikace. V článku nenahrazuje pro Windows SharePoint Services 3.0 SDKani není primárně vývojář zdroje. Vývojáři používejte SDK Principy obecně jak prodloužit Windows SharePoint Services 3.0.

Tento článek je určen jako zdroj informací pro návrháře, kteří se nově plánují tvorbou webů zabývat. Protože aplikace Windows SharePoint Services a Office SharePoint Designer 2007 umožňují vytvořit mnoho funkcí aplikace prostřednictvím uživatelského rozhraní, není k vytvoření zajímavých aplikací zapotřebí pokročilých vývojářských zkušeností. Jen pro objasnění: tento článek popisuje některé implementace vlastního kódu pro obzvláště složité vzory návrhu, ale celková metodologie by měla být přístupná pro osoby, které nejsou vývojáři, a má tuto cílovou skupinu na paměti. Vývojáři si můžou chtít rychle přečíst úvodní části o nástrojích a metodologii a více se zaměřit na popis vzorů návrhu a konkrétní příklady, jak tyto vzory návrhů implementovat.

Z hlediska struktury článku, první oddíl Použité nástroje a technologie obsahuje přehled funkcí v aplikacích Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007, které se používají k vytváření aplikací. Další část Architektura aplikace a metodologie vývoje popisuje obecně metodologii, kterou používá Microsoft ve všech šablonách aplikace. Metodologie je logickým přístupem, který vede k skutečnému zkoumání účelu řešení a způsobu jeho použití. Zabývá se i tím, kdo ho bude používat a které součásti technologie vám umožní dostat se co nejdále, aniž byste museli psát svůj vlastní kód. Na závěr této části se zabýváme procesem identifikace oblastí, ve kterých bude zapotřebí vlastního kódu nebo jiného osobního přispění.

Další část tohoto článku, Implementace obecných vzorů návrhů, se zaměřuje na používání výhod obou aplikací Windows SharePoint Services a Office SharePoint Designer 2007 k řešení běžných požadavků na návrhy aplikace, například vytvoření vlastních akcí v seznamu. Toto je základním účelem článku. Popisuje přístupy ke vzorům návrhů, které se opakují napříč všemi šablonami aplikace (a skutečně všemi aplikacemi, které byste mohli potřebovat). V této části jsou uvedeny příklady pro každý z pěti vzorů návrhu, včetně normativních pokynů pro práci s uživatelským rozhraním Windows SharePoint Services nebo s Office SharePoint Designer 2007 a s určitým vlastním kódem.

Poslední oddíl tohoto článku, Vytváření šablon, popisuje, jak ve skutečnosti vytvořit soubor šablony pomocí Office SharePoint Designer 2007. Zabývá se i jinými problémy, jako je například lokalizace.

Až dočtete tento článek, měli byste dobře rozumět tomu, jak vytvářet a strukturovat aplikaci, jak začít s tvorbou webu přímo v nástroji Windows SharePoint Services 3.0, včetně vytváření propojených seznamů, vlastních sloupců, knihoven, pracovních postupů atd., jak potom otevřít web v Office SharePoint Designer 2007, abyste mohli provádět další vlastní úpravy, vytvářet vlastní formuláře, přidávat vlastní kód ke změně jistých scénářů, vytvářet vlastní pracovní postupy atd. Nakonec byste měli umět i vytvořit samotnou šablonu aplikace a nasadit ji k použití.

Začátek stránky

Použité nástroje a technologie

Existuje celá řada technologií a nástrojů, které pracují společně, aby bylo možné vytvářet aplikace snadněji, než kdykoliv předtím. Z pohledu technologie znamená podpora nových funkcí, jako je například pracovní postup, že návrhář webu nemusí psát kód, aby přenesl pracovní postup do aplikace. Z hlediska nástrojů umožňují Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 a další nástroje používat stále méně kódu (často pak žádný kód), abyste mohli dělat věci, kterých bylo dříve velmi obtížné dosáhnout.

Obecně platí, že Microsoft usiluje napříč všemi nástroji a technologiemi o strategii, která přesouvá stále více obtížného úsilí do samotné infrastruktury a umožňuje být více návrhářem a méně vývojářem. Jinými slovy, Microsoft už vykonal hodně složité práce, abyste mohli tyto schopnosti jednoduše použít ve svých aplikacích intuitivním způsobem prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Abyste porozuměli tomu, jak různé technologie a nástroje pracují společně během procesu vytváření aplikace, zabývají se následující části aplikacemi Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 a dalšími technologiemi z konkrétního hlediska relevantních nových funkcí a možností. Komplexnější diskuze naleznete pod zdroji uvedenými na konci tohoto článku.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje několik nových výkonných funkcí. Následující nové funkce jsou důležité zejména pro vytváření vlastních aplikací a mnohé z nich ještě zmíníme v pozdějších částech:

 • Seznamy a knihovny    Windows SharePoint Services 3.0 přináší řadu nových typů knihoven a seznamů, které lze použít jako základ pro aplikace. Nové typy knihoven zahrnují knihovnu snímků, která je speciálně navržená k ukládání a správu opakovaně použitelných snímků aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007, knihovnu datových připojení a další.

 • Typy obsahu     Typy obsahu jsou základním konceptem používaným v celé službě Windows SharePoint Services 3.0. Typy obsahu jsou navržené tak, aby pomáhaly uživatelům uspořádat obsah na svých webech služby SharePoint smysluplnějším způsobem. Typ obsahu je opakovaně použitelná kolekce nastavení, kterou lze použít pro jisté kategorie obsahu. Typy obsahu umožňují centrálně spravovat a opětovně používat metadata a chování typů dokumentu nebo položek. Můžete například přidružit pracovní postupy a události k typu obsahu, což je vhodnější než přidávání pracovních postupů a událostí k více dokumentům nebo knihovnám.

 • Sloupce webu    Sloupce webu zajišťují centrální, opakovaně použitelný model definice sloupce. Při vytváření sloupce webu má každý seznam používající tento sloupec stejnou definici a není nutné reprodukovat sloupec v každé seznamu. Sloupce webu poskytují koncovým uživatelům možnost vybrat z předdefinované sady sloupců, což může být užitečné v jejich seznamu. Nejenže tedy mohou být používány k definování sloupce centrálně pro známé šablony seznamů, ale poskytují uživatelům i způsob, jak použít speciální sloupce, které mohou mít vlastní významy.

 • Pracovní postup     Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje pracovní postup připojit obchodní proces k položkám v seznamech a knihovnách. Tento proces může řídit téměř všechny aspekty položky, včetně životního cyklu dané položky. Můžete například vytvořit jednoduchý pracovní postup, který směruje dokument vícero uživatelům ke schválení. Konkrétní pracovní postupy obvykle vytvoří návrhář webu nebo vývojář. Návrháři webu můžou použít Office SharePoint Designer 2007 k vytvoření pracovních postupů pomocí prostředí průvodce návrháře pracovního postupu a vývojáři můžou použít Visual Studio 2005 k vytvoření výkonnějších a složitějších postupů.

 • Architektura funkcí    Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje novou strukturu s názvem „funkce“. Funkce vytváří balíčky prvků služby Windows SharePoint Services, které pomáhají uživateli dosáhnout určitého cíle nebo splnit úkol. Funkce obsahuje jeden nebo více prvků. Prvek je atomickým konceptem služby Windows SharePoint Services. Funkce služby Windows SharePoint Services 3.0 poskytují celou architekturu, kterou můžete využít jako vývojář k poskytnutí vlastní funkcionality pro řešení služby Windows SharePoint Services. Funkce také poskytují správcům snadný způsob, jak přidat nebo odebrat sbalené části funkcionality.

 • Vylepšení událostí    Události spadají do dvou základních kategorií:

  • události seznamu    - základní události, například změny, přidání a odebrání položek seznamu a sloupců seznamu (změny schématu)

  • jednoduché události webu    – odstranění webů a kolekce webů.

   Události jsou synchronní (před), jejichž název je ve formátu XYZet, nebo asynchronní (po), jejichž název je ve formátu ABCed.

 • Přístup mobilního zařízení   Windows SharePoint Services 3.0 nabízí nové možnosti, které umožňují správné vykreslování seznamů na mobilních zařízeních. Když uživatel přejde na web Windows SharePoint Services 3.0 pomocí mobilního zařízení, jeho webový prohlížeč bude přesměrovaný na verzi webu upravenou pro mobilní zařízení, která vykresluje obsah webu a seznamy ve formátu nejvhodnějším pro dané zařízení.

Office SharePoint Designer 2007: Hlavní nástroj pro vytváření sharepointových aplikací

Nástroj Office SharePoint Designer 2007 je speciálně navržený tak, aby vám pomohl vytvářet a přizpůsobovat weby a pracovní postupy vytvořené pomocí produktů a technologií SharePoint (Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007). Poskytuje nástroje, které návrháři a tvůrci řešení potřebují k vývoji aplikací založených na SharePointu, a řešení pracovních postupů, která zlepšují organizační flexibilitu a automatizaci obchodních procesů. Při použití aplikace Office SharePoint Designer 2007 není nutné používat tradiční procedurální kódovací jazyky nebo techniky k provedení následujících akcí:

 • Vytvoření zobrazení dat a formulářů bez použití kódu z nejrůznějších zdrojů dat – například soubory XML, databáze SQL, jako například Microsoft SQL Server 2005 a webové služby.

 • Vytvoření sofistikovaných, dynamických pracovních postupů, bez použití kódu.

 • Provedení rozložení stránky a návrhu.

 • Vytvoření stránky předlohy.

 • Úprava a použití kaskádových šablon stylů (CSS).

 • Vytvoření stránek webových částí a připojení webových částí za účelem vytvoření sofistikovaných obchodních aplikací.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 lze použít k přidání vlastního kódu do aplikací nebo k vytvoření vlastních pracovních postupů. K vytvoření šablon pracovního postupu a vlastních aktivit pracovního postupu můžete použít Návrháře Visual Studio 2005 pro programovací modul Windows Workflow Foundation. Do svého pracovního postupu můžete zahrnout kód, stejně jako formuláře návrhu pro použití v pracovním postupu, abyste komunikovali s uživateli pracovního postupu během přidružení a modulu runtime.

Rozšíření sady Visual Studio 2005pro Windows SharePoint Services 3.0 jsou zdarma ke stažení a obsahují sadu nástrojů k vývoji vlastních aplikací služby SharePoint pomocí aplikace Visual Studio 2005. Balíček obsahuje šablony projektu Visual Studio pro webové části, definice webu, definice seznamu a samostatný nástroj SharePoint Solution Generator, který generuje projekt definice webu z existujícího webu služby SharePoint. Program umožňuje vývojářům použít prohlížeč a Office SharePoint Designer 2007 pro přizpůsobení obsahu svých webů předtím, než vytvoří kód pomocí aplikace Visual Studio 2005.

Rozšíření sady Visual Studio 2005 pro Windows SharePoint Services 3.0 byla vyřazena z provozu, můžete si ale stále opatřit Rozšíření sady Visual Studio 2008 pro Windows SharePoint Services 3.0 verze 1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 umožňuje vytvářet aplikace pro sledování nabízející uživatelsky prostředí pro zadávání, Správa a vykazování dat cílových scénářích. Další informace o návrhu, vytvářet a sdílet Accessových šablon najdete v příručce knihy Rozumné Průvodce pro Office Access 2007 šablony Microsoft.

Přístupy a obecné techniky

V kontextu metodologie vývoje popsané v další části jsou základní kroky při vytváření aplikace následující:

 1. Rozhodněte se, zda budete potřebovat definici webu nebo šablonu webu.

 2. Vytvořte základní web ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nebo v nástroji Office SharePoint Server 2007.

 3. Použijte Office SharePoint Designer 2007 k otevření webu, proveďte změny atd.

 4. V případě potřeby použijte Visual Studio 2005 k vytvoření dodatečného vlastního kódu, vlastních pracovních postupů atd.

Začátek stránky

Architektura aplikace a metodologie vývoje

Stejně jako u jakéhokoli projektu vývoje bude mít navrhování a vytváření aplikace ve službě Windows SharePoint Services větší šanci na úspěch, pokud budete postupovat podle osvědčené metodologie. Tato část popisuje metodologii společnosti Microsoft používanou v návrhu všech šablon aplikace, které lze stáhnout. Na tomto přístupu není nic překvapivého, zejména pro zkušené vývojáře. Poukazujeme však na některá specifika prostředí služby SharePoint a odkazujeme se na získané zkušenosti společnosti Microsoft, takže v tomto kontextu to bude poučné. Nejužitečnější bude ale tato část pro ty, kteří nejsou vývojáři a vědí, jak používat Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007.

Stručně řečeno, metodologie začíná obecnou úvahou nad tím, co má aplikace dělat, kdo ji bude používat atd. Dále se zabývá podrobněji tím, jaká je potřeba toku dat v aplikaci, kde musí být uložená a jaké jsou vztahy mezi různými částmi dat. S dobrým porozuměním datového modelu a scénářů použití vyžaduje metodika přímý vstup do problematiky a začátek vytváření přibližné verze aplikace ve službě Windows SharePoint Services 3.0, vytváření seznamů, knihoven, pracovních postupů atd. iterativním způsobem, až do bodu, kdy aplikace začne vypadat a pracovat podle potřeby. Nakonec metodika vyžaduje identifikaci a vytváření vylepšení a přizpůsobení potřebných k tomu, aby aplikace skutečně vyhovovala potřebám vašeho obchodního procesu.

Definování funkčních požadavků na aplikaci

I když není nutné mít před vytvářením řešení Windows SharePoint Services podrobný technický dokument se specifikacemi, je třeba mít představu o tom, jak má aplikace fungovat. Předchozí bod se může zdát zřejmý, ale mnoho vývojářů se setkalo s problémem rozporu mezi tím, co si účastníci myslí, že v aplikaci chtějí mít, a tím, co ve skutečnosti potřebují pro úspěch obchodního procesu (a samozřejmě zúčastněné strany si to obvykle uvědomí až tehdy, když je aplikace téměř hotová!).

Prostě a jednoduše chceme říct, že na začátku je třeba shromáždit funkční požadavky a popřemýšlet nad tím, čeho má aplikace dosáhnout. Například pokud potřebujete řešení sledování projektu, budete chtít identifikovat minimálně následující:

 • Kdo jsou aktéři a jaké jsou role v obchodním procesu?    V tomto případě vlastník projektu vytvoří projekt a udržuje informace o úkolech, problémech atd., a vlastníci úloh mají na sebe přidělené problémy a úlohy a musí vzájemně spolupracovat na dokončení svých úloh. Vedoucí musí mít k dispozici souhrnné informace o celkovém stavu projektu.

 • Jaké jsou potřeby uživatelského rozhraní pro jednotlivé aktéry?    V tomto případě vlastník projektu, vlastníci úkolu a vedoucí potřebují každý svá zobrazení odpovídající jejich aktivitám. Vlastníci úkolu by měli například vidět všechny problémy, které jsou jim přiřazeny, a vlastník projektu by měl vidět všechny problémy, které jsou po termínu doručení.

 • Jak vypadá obchodní proces?    V tomto případě vlastník projektu vytvoří projekt, milníky, úkoly a položky rozpočtu a potom sleduje průběh v čase. Vlastník projektu má často přístup ke všem informacím, zatímco vlastníci úkolů potřebují jednat na základě dat, když je jim něco přiřazeno.

 • Kde jsou data?     Budete používat data pouze ve službě Windows SharePoint Services nebo budete potřebovat přístup k externím datům (z databáze, prostřednictvím webové služby, prostřednictvím katalogu obchodních dat atd.), a budete potřebovat ukládat data mimo službu Windows SharePoint Services?

 • Jaké jsou vztahy mezi daty?    V tomto případě je třeba mít položku projektu, položku milníku a položky úkolů a problémů, které mají logickou hierarchii. Uživatelé jsou i datové body a stejně tak i například rozpočet, počet dnů a podobně.

Skvělým způsobem, jak najít odpovědi na většinu z těchto otázek, je doslova nakreslit obrázky na tabuli a iterovat několikrát obchodním procesem s několika variantami (vytvářet několik projektů, přidělit úkoly dvěma nebo třem lidem napříč projekty a tak dále). Koncepčně je aplikace sledování projektu docela snadný návrh a požadavky jsou v tomto bodě docela jasné.

Ověření datového modelu

Zatímco datový model už jsme probírali, požadavek hlubší analýzy je neméně důležitý. Nepochopení datového modelu bude pravděpodobně vyžadovat později dramatickou změnu celého systému, proto je důležité ho pochopit správně.

Je důležité porozumět tomu, že je k dispozici několik souvisejících položek informací, jakož i několik částí metainformací, které popisují a definují, kde se v obchodním procesu daná část informací nachází. V případě sledování projektu potřebujeme vědět víc než jen to, že existuje projekt, milník, úlohy a problémy. Potřebujeme vědět, že projekt je položka nejvyšší úrovně a může mít více milníků. Projekty mohou také obsahovat více úkolů a problémů.

Určení prvků a jejich vztahů

V tomto okamžiku máme dobrý funkční popis aplikace. Dalším krokem je naplánovat architekturu a rozhodnout, jak používat různé technologie a možnosti služeb Windows SharePoint Services 3.0 a nástroje Office SharePoint Designer 2007. Každá aplikace bude zahrnovat kombinaci funkcí a možností popsaných v předcházející části Použité nástroje a technologie, včetně:

 • seznamů a vyhledávání

 • zobrazení vlastních seznamů (seskupení, řazení, filtrování, atd., prostřednictvím uživatelského rozhraní služeb Windows SharePoint Services)

 • pracovního postupu

 • vlastních stránek a vlastních zobrazení dat v nástroji Office SharePoint Designer 2007

Seznamy a vyhledávání skutečně implementují datový model. Takže v kontextu aplikace sledování projektu byste použili jeden seznam pro projekty, jiný seznam (s vyhledávacím polem v seznamu projektů) pro milníky, další seznam jako vyhledávací pole v seznamu projektů pro problémy atd. Pro zobrazení vlastní stránky můžete jednoduše nastavit výchozí zobrazení na seskupování podle stavu a řazení podle stavu.

Celkově lze říci, že další cvičení u tabule je zde v pořádku, když jednoduše vytvoříte model aplikace a identifikujete technologie používané pro každou část.

Začátek vytváření součástí aplikace

Znovu není nutné mít v tomto okamžiku velmi přesný dokument s technickými specifikacemi. Důležitější je začít hned vytvářet, za předpokladu, že máte dobré pochopení základního toku dat a požadavků na uživatelské rozhraní.

Doslova to znamená, že vytvoříte nový web pomocí jedné z inovativních šablon ve službě Windows SharePoint Services 3.0, nebo vytvoříte nejdříve vlastní šablonu webu a na jejím základě novou instanci webu. Pro mnoho aplikací pravděpodobně jenom použijete jako základ šablony Týmový web nebo Prázdný web.

První věc, kterou musíte v aplikaci sledování projektu udělat, je vytvoření čtyř seznamů (seznam projektů, úkoly projektu, problémy projektu a milníky projektu). Pak vytvořte vlastní sloupce pro každý z těchto seznamů. Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje vytvořit celou řadu jiných typů sloupce, včetně typů Volba, Číslo, Osoba nebo skupina, a Vyhledávání (informace již na tomto webu). Seznam projektů v šabloně společnosti Microsoft pro aplikaci sledování projektu používá mnohé z nich, jak je znázorněno na obrázku 2.

Vlastní sloupce v seznamu
Obrázek 2: Vlastní sloupce v seznamu

Sloupec Stav je založen na typu sloupce Volba, sloupec Rozpočet je typ sloupce Číslo (s použitím měny) atd.

V seznamu Milníky projektu se používá sloupec Vyhledávání tak, aby bylo možné spojit milník s projektem ve vztahu podřízené a nadřazené položky. Vytvoření vyhledávacího sloupce je pouze záležitostí výběru seznamu, ve kterém chcete hledat, a pak výběru sloupce z tohoto seznamu (Windows SharePoint Services automaticky naplní rozevírací seznam), jak je znázorněno na obrázku 3.

Definování vyhledávacího sloupce pro převzetí informací z jiného seznamu
Obrázek 3: Definování vyhledávacího sloupce pro převzetí informace z jiného seznamu

V tomto okamžiku byste mohli pracovat v logice některé aplikace a sestavit jednoduchý pracovní postup pro upozornění členů při vytváření nových projektů. Můžete také začít vytvářet vlastní zobrazení v rámci seznamů pomocí uživatelského rozhraní Windows SharePoint Services pro řazení a filtrování podle své volby.

Určení přizpůsobení potřebných v aplikaci

Funkčně bylo hodně z aplikace sledování projektu implementováno pouze s uživatelským rozhraním Windows SharePoint Services. V tomto okamžiku můžeme již vidět, jaké věci sice fungují, ale ne zcela podle představ, jaké věci není možné provést pomocí uživatelské rozhraní Windows SharePoint Services atd. Některé oblasti, kde budeme chtít využít výhod aplikace Office SharePoint Designer 2007, jsou:

 • Aplikační logika v pracovním postupu    Pracovní postupy, které můžete použít ve službě Windows SharePoint Services 3.0 a aplikaci Office SharePoint Server 2007, musí specifikovat uživatele nebo skupinu, kterým se má přiřadit úkol. Pro naši aplikaci sledování projektu potřebujeme způsob, jak dynamicky určit příjemce akce pracovního postupu, na základě vlastnosti Vlastník v problému nebo v úkolu. Pro toto řešení můžeme použít Office SharePoint Designer 2007 k vytvoření dynamického pracovního postupu bez použití kódu.

 • Zobrazení řídicího panelu a vedoucího    Potřebujeme způsob, jak zobrazit kombinované zobrazení všech projektů, všech rozpočtů atd. Snadno můžeme bez použití kódu vytvořit zobrazení dat, která ukáží spojené a kombinované informace pro řídicí panel.

 • Vztahy nadřazenosti a podřízenosti    Při vytváření úloh existuje několik snadno použitelných problémů. Dejme tomu, že bychom rádi měli úkol výchozí ke konkrétnímu projektu, v závislosti na tom, na jaké jsme stránce. Můžeme použít Office SharePoint Designer 2007 pro přidání logiky k automatickému propojení jedné položky k druhé.

Microsoft používá stejný iterativní přístup při vytváření 40 šablon a vyvinul sadu konzistentních přístupů, s konzistentními doporučenými postupy, rozhodovacími stromy atd., aby se optimalizovalo to, co by se mělo dělat nativně ve službě Windows SharePoint Services 3.0 a co by se mělo dělat pomocí nástroje Office SharePoint Designer 2007 a jiných nástrojů. Další část tohoto článku řeší tyto přístupy, identifikuje pět „vzorů návrhů“ a popisuje způsoby, které by se měly implementovat, s častým uváděním příkladů z mnoha šablon aplikací. Zbývající část tohoto dokumentu je podrobnější a techničtější, než diskuze o metodologii.

Začátek stránky

Implementace obecných vzorů návrhů

V této části popíšeme pět základních vzorů návrhu v kontextu toho, jak je Microsoft ve skutečnosti použil. Proto se budeme odkazovat na řadu různých příkladů napříč šablonami, včetně ukázek kódu, a na některé podrobné pokyny tam, kde je to vhodné. Pro vývojáře bude tato část a zbývající části o tom, jak ve skutečnosti vytvořit šablonu aplikace, nejužitečnější, ale je psána tak, aby byla přístupná i pro nevývojáře.

Pro začátek jsou vzory návrhu:

 • Vlastní formuláře    Vytváření vlastního vzhledu a chování, které poskytují v jistých chvílích rady pro akci v obchodním procesu (to zahrnuje pouze zpřístupnění příslušných vlastností, které můžou být změněny nebo jsou v dané fázi relevantní).

 • Sled akcí    Vytváření dobře definovaných akcí, které vedou správného aktéra na správné místo (v takovém případě budeme potřebovat vhodný navigační ovládací prvek, který je citlivý na provedenou akci a na aktéra provádějícího akci).

 • Vztahy nadřazenosti a podřízenosti    Vytváření vztahů mezi dvěma nebo více seznamy služby SharePoint pro vyhledávání a odkazy.

 • Pracovní postupy    Vytváření obchodního procesu založeného na modelu Windows Workflow Foundation s použitím nástroje Office SharePoint Designer 2007.

 • Řídicí panely    Vytváření jednotného zobrazení rozptýlených informací z celého webu na jednom místě pomocí webových částí.

Použití vlastních formulářů

Vlastní formuláře hrají zásadní roli při přizpůsobování uživatelského rozhraní zadávání dat ve službě Windows SharePoint Services. Stejně jako zobrazení vlastního seznamu se používají k zobrazení dat seznamu různými způsoby, vlastní formuláře slouží k prezentaci různých metod zachycení uživatelských vstupů. V závislosti na obchodních potřebách může vzniknout nutnost k vytvoření takových vlastních formulářů z různých důvodů.

Přizpůsobení založené na úkolech

Obchodní procesy vyžadují, aby uživatelé prováděli konkrétní akce, které mají vliv na obchodní data v různých fázích procesu. Dobré řešení obchodního procesu usnadňuje uživatelům jejich práci díky poskytování správných informací v každé fázi procesu.

Služba Windows SharePoint Services obsahuje ve výchozím nastavení editační formulář pro každý seznam. Tento formulář však nemusí zobrazit nejlepší sadu polí pro konkrétní fáze obchodního procesu a neuspořádá tato pole takovým způsobem, který by ujasnil požadovanou akci. Chcete-li zajistit, aby uživatelé mohli snadno upravit správné informace při provádění akce, můžete vytvořit vlastní formulář pro každou akci.

Řešení sledování chyb používá vlastní formuláře úprav tak, aby v každé fázi procesu bylo hned jasné, které informace by měly být zadány pro položku chyby. Každá akce v procesu sledování chyb má svůj vlastní formulář. Například když se uživatel rozhodne vyřešit chybu, bude přesměrován na stránku řešení (Resolve.aspx). Tato stránka umožňuje uživatelům zadat vyřešení chyby a jméno osoby, která chybu vyřešila. Uživatel klikne na tlačítko Vyřešit a odešle své úpravy. Toto poskytuje snadno použitelný sled akcí, který pomáhá eliminovat chyby nebo chybějící informace.

Vytvoření vlastních formulářů úprav pomocí nástroje Office SharePoint Designer 2007 je relativně snadné:

 1. Vytvořte kopii výchozího souboru EditForm.aspx a přejmenujte ho.

  Důležité informace: Je důležité, aby vytvoření kopie výchozího souboru EditForm.aspx a jeho přejmenování bylo prvním krokem v tomto procesu. Pokud provádíte krok 2 na původní stránce EditForm.aspx, nevratně narušíte seznam.

 2. Odstraňte webovou část formuláře seznamu ve svém novém formuláři úprav.

 3. Vložte zobrazení dat obsahující data, která chcete vystavit (v nabídce Vložit klikněte na Ovládací prvky služby SharePoint a pak klikněte na Vlastní formulář seznamu).

 4. Pomocí metody Vložit vytvoří Office SharePoint Designer 2007 automaticky tlačítko Uložit pro formulář. Následující kód uvádí příklad vlastního HTML kódu pro tlačítko Uložit.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Navigace

Když vytvoříte stránky odpovídající vaší roli, musíte ještě umožnit uživatelům získat rychlý přístup k příslušnému řídicímu panelu. V řešení Plánování událostí jsme to udělali pomocí šablony XSL, abychom vytvořili odkaz na správný řídicí panel pro aktuálního uživatele na základě jeho role.

Jedno omezení tohoto postupu je, že pokud přidáte další role ke svému řešení, poskytnutí vlastních řídicích panelů těmto rolím bude vyžadovat vytvoření dalších stránek ASPX.

Je důležité si uvědomit, že tato technika nepřidá žádnou další možnost kontroly nad tím, kdo má přístup k informacím na webu. Každý uživatel může stále teoreticky zobrazit všechny informace v řešení.

Přiřazení rolí uživatelům

Existuje celá řada způsobů, jak vytvořit role a přiřadit je uživatelům. Nejlepší řešení této výzvy se bude výrazně lišit podle požadavků konkrétní aplikace nebo organizace. Windows SharePoint Services nenabízí inovativní způsob zřízení přiřazení rolí. V některých případech může být dostatečné zřídit role po nasazení webu nebo povolit uživatelům, aby si role přiřazovali sami podle potřeby.

V případě řešení Plánování událostí se uživatelé můžou zaregistrovat k rolím, které se k nim nejlépe hodí. To uděláte ve vlastní webové části na úvodní stránce pracovního prostoru Plánování událostí.

Další příklady tohoto vzoru návrhu

Jiný příklad správce serveru používání vlastní formuláře najdete v článku Knihovna šablona aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad správce webu najdete v článku Správa výrobních procesů šablona aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Řízení sledu akcí

V reálném světě je webová aplikace, která je vymodelována podle obchodního procesu, jen zřídka obsažená v jedné webové stránce nebo webové části. Místo toho přesahuje několik těchto složek, každou zodpovědnou za různé kroky v obchodním procesu. Proto se snadné a hladké přecházení mezi složkami aplikace stane klíčovým aspektem návrhu aplikace. Jedním klíčovým vzorem návrhu je tedy řízení sledu akcí navázáním akcí obchodního procesu na navigaci tak, že konkrétní akce navede uživatele k příslušné další stránce nebo další akci.

Jednou z metod řízení sledu akcí je využití funkce Vlastní akce ve službě Windows SharePoint Services 3.0, což umožňuje přidávat své vlastní akce k tlačítku Vložený kontext u položek v knihovně. Jedním omezením této funkce je, že akce musí být pevně zakódované a nelze je parametrizovat podle názvu položky nebo jiných dynamických hodnot.

Jiná metoda, která umožňuje začlenit dynamické akce do vašeho obchodního procesu, je vytvoření vlastních seznamů služby SharePoint a použití „vypočítaných polí.“ Šablona aplikace sledování chyb používá vlastní seznam chyb ke sledování stavu chyb a informací. Díky použití vypočítaných polí mohl Microsoft začlenit vlastní odkazy do zobrazení seznamu tak, aby uživatel mohl provádět akce v souvislosti s chybami, například „Aktivovat“ nebo „Vyřešit“, a každá z těchto akcí má navigaci, která přivede uživatele ke správnému vlastnímu formuláři (viz předchozí vzor návrhu), aby mohl udělat potřebné kroky k aktivaci nebo vyřešení chyby.

Vypočítaná pole jsou funkce služby Windows SharePoint Services 3.0, které umožňují použít vlastní vzor vykreslování jako sloupce v seznamu služby SharePoint. Proto se akce obchodního procesu (aktivace chyby) zobrazí jako tlačítko ve sloupci, které naviguje uživatele na správný vlastní formulář k provedení této obchodní akce.

Vypočítané pole podporuje podmíněnou logiku při výběru, zda se má akce zobrazit. Například pokud je již chyba aktivovaná, nezobrazíme tlačítko Aktivovat. Vypočítané pole se přidá do seznamu služby SharePoint přidáním prvku Pole do souboru schématu XML, který definuje seznam. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Tento kód zobrazuje XML pro vypočítané pole Aktivace. Toto pole zobrazuje oranžový stavový odkaz, na který lze kliknout, když nebyla chyba aktivovaná. Uživatel může kliknout na odkaz a přejít do aktivačního formuláře této chyby.

Prvek FieldRefs obsahuje odkaz na pole stavu seznamu chyb. Tento odkaz nám umožňuje udělat vlastní vykreslování tohoto vypočítaného pole podle stavu chyby.

Pole DisplayPattern vypočítaného sloupce obsahuje výpočty a vzor vykreslování pro sloupec. V tomto příkladu použijeme příkaz if-then-else k určení toho, zda je stav chyby aktivní. Pokud je chyba aktivní, nezobrazíme v poli Aktivovat nic. Pokud chyba není aktivní, zobrazí se kód HTML v prvku Else. Tento kód HTML je obrázek a odkaz, kterým může uživatel kliknutím chybu aktivovat.

Další příklady tohoto vzoru návrhu

Jiný příklad správce serveru řízení toku akce najdete v článku Knihovna šablona aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad správce webu najdete v článku Web aktivit zaměstnanců aplikaci šablonu pro aplikace Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Použití vztahů nadřazenosti a podřízenosti

Obchodní řešení často vyžadují zobrazení a použití dat v kontextu vztahu k jiným datům. Například jak jsme viděli u aplikace sledování projektu, Projekty, Úkoly, Problémy a Milníky se všechny ukládají do svého vlastního seznamu služby SharePoint. Každý úkol, problém a milník je přidružený k položce na seznamu projektů. Udržování vztahu mezi informacemi o seznamu a „podřízeným objektem“ obsaženými v jiných seznamech může představovat výzvu.

Vytvoření výchozího propojení mezi novou položkou seznamu a stávající položkou

K jedné z běžných výzev dochází, když chce uživatel vytvořit položku seznamu, která se vztahuje k položce v nadřazeném seznamu. Ve vícenásobném řešení sledování projektu k tomu dojde tehdy, když se uživatel pokusí vytvořit úkol, který se vztahuje k existujícímu projektu. Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 neexistuje žádný mechanismus, který by automaticky vytvořil vztah mezi vytvářenou a existující položkou seznamu.

Uživatel může vytvořit nové úkoly v rámci tohoto projektu ze stránky podrobností projektu (DispForm.aspx) ve vícenásobné šabloně řešení sledování projektu. Stránka vytvoření nového úkolu (NewForm.aspx) obsahuje rozevírací nabídku, kde může uživatel vybrat nadřazený projekt pro tento úkol. Aby se tento rozevírací seznam stal výchozím k nadřazenému projektu zobrazenému na stránce, ze které uživatel přišel, předáme identifikátor nadřazeného projektu do souboru NewForm.aspx v řetězci dotazu. Dále pomocí skriptu JavaScript oddělíme hodnotu ProjectID a v rozevíracím seznamu vybereme příslušný projekt. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Tento kód zobrazuje odkaz ze souboru DispForm.aspx. Všimněte si, že v řetězci dotazu je obsažená hodnota ProjectID.

Při načtení souboru NewForm.aspx analyzuje JavaScript ID projektu z řetězce dotazu a změní rozevírací seznam projektu tak, aby byl vybrán správný projekt.

JavaScript je obsažený ve webové části Editor obsahu na souboru NewForm.aspx. Webová část je nastavená tak, že nemá žádný styl webové části. Neobjeví se tedy na stránce, dokud ta není v režimu úprav. JavaScript je umístěn v oblasti editoru obsahu. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

Příkaz _SpBodyOnLoadFunctionNames.push přidá funkci fillDefaultValues do seznamu skriptů, které se spustí v okamžiku načtení.

Funkce FillDefaultValues zaznamenává ID projektu nebo ID milníku z řetězce dotazu a předá ho do setSelectedOptions. Potom nastaví setSelectedOptions hodnotu rozevírací nabídky na ID pro nadřazený projekt.

Další příklady tohoto vzoru návrhu

Jiný příklad správce serveru používání zobrazení nadřazené podřízené v tématu sledování skladových zásob šablona aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad správce webu najdete v článku nové úložiště otevírání šablony aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Použití pracovního postupu

Windows SharePoint Services 3.0 hostuje model Windows Workflow Foundation, aby bylo možné povolit přidání logiky pracovního postupu do aplikace. Office SharePoint Designer 2007 má výkonné vývojové nástroje na základě pravidel pro přizpůsobení a přidání podmíněné logiky kolem pracovních postupů. Můžete také vytvořit složitější a přizpůsobené pracovní postupy s kódem pomocí aplikace Visual Studio 2005 s rozšířením sady Visual Studio 2005 pro Windows Workflow Foundation. V každém případě je třeba vzít v úvahu některé informace týkající se toho, kdy a jak použít pracovní postup, a to následovně.

Aspekty využití pracovního postupu

Pracovní postup je dobrým řešením pro asynchronní operace. V řešení Knihovna se pracovní postup používá, pokud uživatel navrhne položku nové knihovny. Jedním z důvodů toho, že pracovní postup je dobrá volba, je to, že proces mezi navrhovatelem a schvalovatelem není synchronní.

Pracovní postup se také hodí pro plánované události. V řešení Knihovna se pracovní postup používá ke zpracování rezervace a připomenutí termínu splnění pro položky. Jakmile je položka rezervovaná, pracovní postup automaticky odešle připomenutí termínu splnění, jakmile nastane termín.

Pracovní postup mohou sloužit jako prostředek k zjednodušit jinak složité programového úkolu na serveru. Timecard Management šablony aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0 je znázorněn příklad. Tato aplikace sleduje doby trvání práce zaměstnance na konkrétní úkol výpočtem časový rozdíl mezi děrování v a děrování, časová razítka. Za normálních okolností udržování přehledu o časová razítka vyžadují protokolování v těchto dvou aktivity na server (nejspíš k databázi) – úsilí důležitá vývoje. Místo toho tuto aplikaci závisí na postupně po jednotlivých krocích jednoduchého pracovního postupu. Když uživatel děrovačky pracovní postup vytvoří položku v seznamu protokolu čas a nastaví hodnotu počáteční čas na aktuální časové razítko. Podobně když uživatel děrovačky pracovní postup aktualizuje přidružené řádek ve stejném seznamu a nastaví hodnotu čas ukončení. Doba trvání práce uživatele je jednoduše rozdíl mezi čas ukončení a čas zahájení hodnot, které se projeví v počítaném sloupci s označením hodin.

Pracovní postupy se provádí asynchronně. Při vytváření řešení, kde musí být výsledky akce dokončené bezprostředně před tím, než přejdete na další stránku, nemusí být pracovní postup nejlepším řešením. Například v řešení sledování chyb se pracovní postup nepoužívá ke zpracování aktivace a vyřešení chyby. Jedním z důvodů pro volbu tohoto návrhu je to, že změny ve stavu chyby se musí projevit v uživatelském rozhraní, ihned poté, co uživatel provede akci týkající se chyby.

Použití Office SharePoint Designer 2007 pro vytvoření vlastního pracovního postupu

Vytvoření pracovního postupu pomocí Office SharePoint Designer 2007 nevyžaduje použití kódu. Na otevřeném webu jednoduše kliknete na nabídku Soubor, přejdete na Nový, kliknete na Pracovní postup a potom použijete Návrháře pracovního postupu. Návrhář pracovního postupu umožňuje vytvářet složitá pravidla a akce a je integrovaný se seznamy a knihovnami služby SharePoint tak, abyste mohli použít pole a hodnoty přímo z položek seznamů a knihoven k řízení logiky pracovního postupu.

Předpokládejme například, že chcete vytvořit akci pracovního postupu, která odesílá e-mail vlastníkovi úlohy pokaždé, když se vytvoří nový úkol nebo problém. V šabloně sledování projektu představuje Vlastník v seznamu služby SharePoint vlastní sloupec, takže pracovní postup může použít hodnotu tohoto sloupce a poté dynamicky určit skutečnou e-mailovou adresu za běhu.

Další informace o pracovních postupech v nástroji Office SharePoint Designer 2007 najdete v článku Úvodní informace o nástroji Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Další příklady tohoto vzoru návrhu

Jiný příklad správce serveru používání pracovních postupů najdete v článku požadavků úlohy a správa rozhovor šablony aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad správce webu najdete v článku Clinical Trial zahájení a správa šablony aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Používání řídicích panelů

Mezi mnohé z výhod infrastruktury webové části ve službě Windows SharePoint Services 3.0 patří možnost zobrazit informace rozptýlené po celém webu služby SharePoint nebo externě na jedné souhrnné stránce, které se říká řídicí panel. Jednou ze společných obchodních potřeb ve sdílených prostředích jsou řídicí panely na základě rolí, které mohou poskytovat zobrazení relevantních informací pro roli nebo osobu. Takové řídicí panely můžou využít výkonné předdefinované funkce, například filtrování webové části a směrování na cílovou skupinu, k zobrazení informací podle toho, kdo si stránku prohlíží.

Můžete taky jít nad rámec těchto funkcí a vytvořit samostatné stránky pro jednotlivé role, abyste mohli skutečně přizpůsobit nejen prezentované informace, ale také i rozložení a další aspekty stránky. Takové přizpůsobené stránky na základě rolí jsou často používané prostřednictvím šablon aplikací a můžou samozřejmě též obsahovat filtrování a směrování na cílovou skupinu.

Aplikace Knihovna například využívá řídicí panely na základě rolí k zobrazení informací, které jsou nejdůležitější pro uživatele podle jejich rolí. Hlavní stránka webu má k dispozici dvě stránky: jednu určenou pro uživatele knihovny (výchozí stránka) a jednu pro knihovníka.

Podobně aplikace technické podpory má k dispozici tři zobrazení řídicího panelu na hlavní stránce: domovskou stránku zástupce služby, domovskou stránku správce znalostní báze a domovskou stránku vedoucího zástupců služeb. Uživatel si zvolí hypertextový odkaz nejrelevantnější své roli. Zobrazení webových částí na řídicím panelu také filtruje obsah, který se má zobrazit příslušnému uživateli. To provedete použitím filtru na zobrazení. Následující kroky popisují, jak se takový filtr použije na existující zobrazení seznamu.

 1. V prohlížeči přejděte na stránku zobrazení seznamu.

 2. Vyhledejte rozevírací seznam na panelu nástrojů seznamu a vyberte zobrazení, které chcete upravit, pokud již není toto zobrazení vybráno.

 3. Přejděte znovu do stejného rozevírací seznamu a vyberte Změnit toto zobrazení.

 4. Na stránce Upravit zobrazení přejděte dolů k části Filtr. Nastavte hodnotu filtru následujícím způsobem:

  Zobrazte položky, když je sloupec Autor roven hodnotě [Já], nebo když je sloupec Zákazník roven hodnotě [Já].

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Domovská stránka vedoucího zástupců služeb aplikace technické podpory, zobrazená na obrázku 4, má dvě webové části řídicího panelu, které shrnují žádosti o služby podle stavu a priority v podobě pruhového grafu.

Stránka řídicího panelu
Obrázek 4: Stránka řídicího panelu

Toto jsou webové části zobrazení dat, které odpovídají datům obsaženým v seznamu s názvem Žádosti o služby, který je taky součástí webu Řešení technické podpory. Abyste co nejlépe pochopili, jak byly tyto webové části vytvořeny, otevřete web v nástroji Office SharePoint Designer 2007 a načtěte stránku HelpDeskManager.aspx, která obsahuje tyto webové části. Zobrazte stránku v rozděleném zobrazení a uvidíte, že kód za webovými částmi je kombinací jazyků XLST, HTML a CSS.

Nyní se podívejme na to, jak byly vytvořeny pruhy pruhového grafu ve webových částech. Jako příklad si vezmeme webovou část Celková priorita žádosti o služby. V nástroji Office SharePoint Designer 2007 na nabídce Vložit klikněte na tlačítko Ovládací prvky služby SharePoint a pak klikněte na Zobrazení dat, aby se otevřelo podokno úloh Knihovna zdrojů dat. Toto podokno úloh nám umožňuje procházet různými zdroji dat momentálně dostupných pro web, včetně seznamů, které jsou již na webu. V našem konkrétním případě rozbalíme oddíl s názvem Seznamy služby SharePoint, klikneme na název seznamu, Žádosti o služby, a označíme, že tento seznam bude zdrojem našich dat. V místní nabídce, která se objeví, klikneme na Zobrazit Data. Otevře se nový panel v podokně úloh s názvem Podrobnosti zdroje dat, který odhalí všechna pole a ukázková data uložená v seznamu Žádost o služby. Z tohoto panelu vybereme požadované názvy polí, které chceme zobrazit ve webové části – v našem případě pole Priorita – a zvolíme položku Vložit vybrané pole jako zobrazení jedné položky (viz obrázek 5).

Všimněte si, že naším cílem zde je zobrazit souhrnný počet všech úloh seskupených podle priority. To znamená, že potřebujeme zapsat do seznamu možnosti, které jsou k dispozici v poli Priorita, jen jednou a poté zobrazit počet každé hodnoty priority v seznamu vedle. Proto volíme zobrazení hodnot priorit jako Zobrazení jedné položky jako počáteční bod našeho přizpůsobení. Zobrazení více položek by místo toho ukázalo všechny řádky v seznamu.

Vytvoření stránky řídicího panelu v SharePoint Designeru
Obrázek 5: Vytvoření stránky řídicího panelu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007

Takto se vloží na stránku v místě kurzoru webová část zobrazení dat. Webová část však zobrazí jednoduše jeden řádek dat, nikoli pruhový graf se souhrnem jeho žádostí o služby podle priority. Naštěstí vzhledem k tomu, že webová část je vykreslena pomocí kódu HTML a XSL, můžeme přizpůsobit kód libovolně tak, aby vyhovoval našim potřebám. Následující část zvýrazňuje některé klíčové oblasti tohoto přizpůsobení, kdy je webová část převedena do pruhového grafu.

Víme, že náš zdroj dat seznamu má tři možné hodnoty priority: (1) Vysoká, (2) Normální a (3) Nízká. Proto deklarujeme proměnnou XLST pro každou hodnotu následujícím způsobem: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Všimněte si, že XSL parametr @Priority odkazuje na název pole datového zdroje. Vzhledem k tomu, že kód, který zobrazí všechny tři hodnoty priorit v grafu, je podobný, zaměřujeme se na vytvoření grafu pouze z hodnoty první priority. Abychom získali procentuální hodnotu, definujeme novou proměnnou, percetHigh, pro výpočet procentuální hodnoty žádostí s vysokou prioritou: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Kód, který vytvoří skutečný pruh, je šablona XSL, jak je znázorněno níže: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Všimněte si, že pruh samotný je tabulka s dvěma buňkami. Šířka první buňky, která představuje šířku pruhu v grafu, je určena proměnnou PercentValue, uvedenou v kódu jako: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Tato buňka má také třídu stylu CSS, ms-selected, která je na ni použita. Tato třída stylu je definována v souboru šablony stylů ore.css následujícím způsobem: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Obrázek pozadí, filedialogselected.gif, způsobuje, že buňka (tj. pruh) se zobrazí žlutě.

Další příklady tohoto vzoru návrhu

Jiný příklad správce serveru používání řídicích panelech najdete v tématu Centrum odborné pomoci šablony aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad správce webu najdete v článku vytváření sestav výkonu firmy šablona aplikace pro Windows SharePoint Services 3.0.

Začátek stránky

Vytváření šablon

Existují dva typy šablon aplikací ve službě Windows SharePoint Services: definice webu a šablony webu. Čtyřicet šablon aplikací jsou kombinací obou. Uživatelům jsou k dispozici oba typy šablon pro výběr ze stránky Nový web služby SharePoint a obě fungují pro koncového uživatele velmi podobně. Nicméně způsob vytváření těchto šablon a jejich zpřístupnění pro použití ve formuláři vytváření webu se velmi liší.

Definice webu

Definice webu je v nejzákladnější smyslu kolekcí souborů XML, sestavení a stránek .aspx, která určuje, jak bude web na jejím základě strukturovaný a co bude na webu dělat podkladová aplikace. Vzhledem k tomu, že základní soubory XML a .aspx jsou přístupné prostřednictvím systému souborů, lze je snadno klonovat a upravit tak, aby se znovu vytvořily nové definice webu. Díky tomu jsou definice webu vysoce přizpůsobitelné.

Po zřízení (vytvoření) webu z definice webu můžete změny souborů definice webu provedené v systému souborů rozšířit na vytvořený web. Nicméně Microsoft nepodporuje změnu souborů definice webu, jakmile jsou weby vytvořeny. Pokud se některá ze stránek na vytvořeném webu změní pomocí externího editoru, jako je například Office SharePoint Designer 2007, stránky ztratí své propojení s definicí webu v systému souborů. Místo toho se stránka uloží do databázového systému služby Windows SharePoint Servicesa označuje se jako „vlastní“nebo „upravená“ stránka.

Pokud potřebujete upravit existující definice webu, bude postup začínat přejmenované kopii definici webu místo Změna existující úrovně. Provádět změny existující definici webu po weby již byly zřizování formuláře, potřebujete k vytvoření a nasazení balíčku upgrade řešení definice webu. Další informace o tom, jak postupovat, najdete v článcích odpovídající v Systému Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Šablony webů

Šablona webu je web služby SharePoint zabalený do jednoho souboru, který lze rozbalit a vytvořit z něj nové weby s podobnou strukturou a obsahem. To znamená, že abychom vytvořili šablonu webu, musíme mít jako výchozí bod existující web služby SharePoint. Všechna přizpůsobení webu – rozložení stránek, šablony stylů, obrázky, stránky předlohy, dokumenty, seznamy, obsahy seznamů – můžete do šablony zahrnout.

Proces zahrnutí stávajícího webu do šablony lze provést přímo z úloh správy webu (v části Nastavení webu) nebo z nástroje Office SharePoint Designer 2007. Po vytvoření se šablona webu uloží do galerie šablon webu v aktuální kolekci webů. Soubor má příponu STP. Tento soubor můžete stáhnout z Galerie webových šablon a migrovat ho do jiné kolekce webů nebo na jiné prostředí serveru. Druhá část tohoto oddílu obsahuje podrobné informace o vytváření a používání šablony webu.

Použití definic webu oproti šablonám webu

Jak jsme právě probrali, šablony webu jsou ve skutečnosti odvozeny od definic webu. Když se rozhodujete mezi vytvořením nové definice webu a šablony webu, zvažte následující skutečnosti:

 • Složitost aplikace    Pokud jsou vaše potřeby pouze symbolické, například změny rozložení a manipulace s obrázky na existujícím webu, je šablona webu ideální volbou. Na druhou stranu pokud chcete přidat nové definice webové části nebo chcete použít vlastní kód nebo vypočítaná pole, měli byste vytvořit vlastní definici webu.

 • Vaše úroveň přístupu na serveru    Máte přístup k celému webovému serveru? Nebo pouze ke konkrétní kolekci webů? Vytvoření a nasazení definice webu vyžaduje přístup k systému souborů na serveru. Pokud tento přístup nemáte, můžete vytvářet šablony webu pouze na úrovni kolekcí webu, ke kterým máte přístup. Mějte na paměti, že tento požadavek přístupu se nevztahuje na správce webu – po nasazení bude mít každý s oprávněním k vytváření nového webu přístup k oběma typům šablon aplikace.

 • Četnost budoucích aktualizací a změn    Změna šablony webu nemá vliv na weby, které jsou z ní již vytvořené – pouze novější weby vytvořené po provedení změn jsou ovlivněné. Nasazení balíčku řešení upgradu definice webu ovlivňuje všechny weby, které jsou již z šablony vytvořené.

Pokyny pro vytváření šablon webu a definic webu

Vytvoření šablon webu a definice webu zahrnuje odlišné množství složitosti. Základní postupy jsou popsány v následující části.

Vytvoření šablony webu

Jak bylo popsáno dříve, šablona webu je ve skutečnosti webem služby SharePoint, který je zabalený k opakovanému použití. Tento zabalený soubor existuje v galerii šablon webu na úrovni kolekce webů. Šablony webu v galerii jsou k dispozici pro vytváření nových webů na všech podřízených úrovních webu z kolekce webů. Následující kroky vás provedou vytvářením nové šablony webu z existujícího webu:

 1. Otevřete stávající web v nástroji Office SharePoint Designer 2007 a ujistěte se, že rozložení a obsah na webu jsou takové, jaké chcete.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Exportovat a pak klikněte na Šablona z webu služby SharePoint. Tím přejdete na webovou stránku Nastavení webu.

 3. Zadejte název souboru, název a popis šablony.

 4. Můžete také vybrat možnost Zahrnout obsah, pokud chcete, aby data v seznamech a knihovny dokumentů byly součástí šablony. Měli byste rovněž vybrat tuto možnost, pokud chcete zahrnout pracovní postupy, protože pracovní postupy jsou ve skutečnosti obsahem uloženým v knihovně dokumentů.

 5. Klikněte na tlačítko OK. To vytvoří soubor šablony z webu s příponou STP a umístí na soubor do galerie šablon webů nadřazeného webu.

Z galerie šablon webů můžete kliknout na název šablony ke stažení souboru STP na místní disk. Odtud můžete nahrát soubor do jiné galerie šablon webů.

Vytvoření definice webu

Na rozdíl od šablon webů jsou definice webů uloženy v systému souborů. Každá definice webu je umístěna na serveru ve své vlastní složce:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Složka šablony webu obsahuje různé prvky webu, jako jsou například soubory ASPX a HTML, stejně jako přidružené zdroje, jako jsou obrázky a soubory JavaScriptu. ONET.XML je základní soubor definice webu, který určuje různé konfigurace a moduly pro definici webu. ONET. XML je uložen v podadresáři s názvem „XML“.

Definice webu jsou registrovány se službou Windows SharePoint Services a jsou k dispozici prostřednictvím souborů WEBTEMP XML. Všechny WEBTEMP XML soubory jsou umístěny ve složce

% CommonProgramFiles %\ \Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\<LCID>\XML,

kde < LCID > je ID umístění, jako je například 1033. Skutečný název souboru XML má předponu "WEBTEMP" (například WEBTEMPBT.XML).

Vytvoření nové definice webu se v podstatě skládá ze dvou hlavních kroků: (1) nastavení složky definice webu a (2) vytvoření souboru WEBTEMP XML, který zaregistruje definici webu se službou Windows SharePoint Services. První krok lze provést klonováním stávající složky definice webu a změnou jejího obsahu tak, aby vyhovovala obchodním požadavkům. Soubor ONET.XML obsahuje prvky, které určují, jak se různé části stránek webu vytvářejí, jako jsou například navigační panel, šablony dokumentů a šablony seznamů. Prvek Konfigurace určuje seznamy a moduly, které jsou vytvořené ve výchozím nastavení, když je vytvořena instance definice webu. Následující úryvek pochází ze souboru ONET. XML definice webu Sledování chyb a zobrazuje část prvku Konfigurace: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Všimněte si, že tato definice webu používá mnoho funkcí, například seznam chyb, seznam kategorií chyb, přesměrování mobility atd. Tyto funkce jsou uvedené v prvcích SiteFeatures a WebFeatures s identifikátory GUID funkcí. Identifikátory GUID se nacházejí v prvku Funkce uvnitř odpovídajícího souboru Feature.XML, která je umístěn v této složce:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Získáte Windows SharePoint Services 3.0 SDK podrobné informace o přizpůsobení ONET. SOUBOR XML.

Druhým krokem k vytváření vlastní definice webu je vytvoření souboru WEBTEMP*.XML v této složce:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Prvek Šablony tohoto souboru specifikuje konfigurace, které lze použít pro vytvoření instancí webů vytvořených z definice webu. Následující úryvek ilustruje formát souboru WEBTEMPbt.XML, což je konfigurační soubor používaný definicí webu Sledování chyb: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Všimněte si, že atribut Name uzlu šablony uvedené výše musí odpovídat „*“ v názvu souboru WEBTEMP*.XML. Všimněte si též, že atribut DisplayCategory prvku Konfigurace určuje, na které kartě se konfigurace objeví v části Výběr šablony webové stránky Vytvoření webu. Můžete vytvořit vlastní karty tak, že dáte vlastní hodnoty do tohoto atributu.

Když soubor definice webu byly vytvořeny a umístí do příslušné složky v systému souborů, restartovat službu IIS. Pokud chcete novou definici webu budou k dispozici pro výběr v části Výběr šablony na Windows SharePoint Services stránce Nový web služby SharePoint. Soubory definice webu můžete taky sbalí jako soubor řešení snadnou migraci do jiného prostředí Sharepointu nebo nové nasazení ve stejné prostředí. Soubor řešení je instalační soubor s. Rozšíření WSP (pro analýza balíčku webového řešení). Obsahuje funkce, webové části sestavení, třídy prostředků atd., používá definici webu. Můžete použít nástroj makecab.exe vytvořit. Soubor WSP. Získáte Windows SharePoint Services 3.0 SDK o tom, jak vytvořit soubor řešení.

Lokalizace definice webu

Lokalizace definice webu je usnadněna prostřednictvím souborů prostředků a rozpoznávání jazykové verze. Zatímco typická lokalizace aplikace ASP.NET 2.0 se dělá při kompilaci, lokalizace webu služby SharePoint probíhá během vytváření webů. Co se týče šablon aplikace, všech 20 šablon definice webu bylo lokalizováno do 10 jazyků. Samotné definice webu se vytvářejí způsobem neutrálního jazyka a řetězcové literály se ukládají do zdrojových souborů (.RESX). Pokud byste chtěli přidat lokalizace do vlastní definice webu nebo přidat podporu pro nový jazyk ke stávající definici webu, uděláte to tak, že vytvoříte nový zdrojový soubor. Soubor se uloží v adresáři zdrojů:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Tento soubor je v podstatě soubor XML, který lze editovat v jakémkoliv textovém editoru. Následující kroky ukazují, jak můžete vytvořit nový lokalizační soubor pro použití v definici webu:

 1. Přejděte do výše uvedeného adresáře prostředků a vyhledejte existující soubor .RESX, který chcete lokalizovat do nového jazyka.

 2. Vytvořte kopii souboru a přiřaďte jí stejný název, s výjimkou jazykové verze (například tsa-en-us.resx na tsa-es-es.resx).

 3. Otevřete klonovaný soubor v textovém editoru.

 4. Nastavte kód LCID na druhém řádku souboru, který představuje jazyk. Například následující kód nastaví jazyk na španělštinu:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Posuňte zobrazení dolů na část tam, kde vidíte prvek data následovaný prvkem value ve dvojici. Na tomto místě spárujete název zdroje s hodnotou lokalizovaného řetězce. Upravte hodnoty řetězce v prvku value pro vaše národní prostředí. Následující příklad ukazuje řetězec zdroje pro akci vytvořit nového zákazníka ve španělštině:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Uložte soubor do složky zdrojů s názvem například myCustomResource.es -es.resx (skutečný název závisí na název jazykové kultuře, pro kterou je určen zdrojový soubor). Tento soubor je nyní připraven k tomu, aby na něj odkazovaly soubory definice webu v aplikaci.

Aby se zobrazila lokalizovaná definice webu jako dostupná šablona na stránce Nový web služby SharePoint pro daný jazyk, přidejte soubor WEBTEMP do příslušného < LCID > adresáře. Podívejte se na předchozí oddíl „Vytváření definice webu“ ohledně toho, jak přidat nový soubor WEBTEMP.

Odkazy na lokalizované zdroje fungují jinak v souborech ASPX, než v souborech XML. Například odkazy v souborech ASPX jsou vyhodnocovány za běhu, zatímco odkazy na soubor XML jsou vyhodnocovány až po vytvoření instance webu. Chcete-li získat přístup k prvkům XML ve zdrojovém souboru v souboru definice webu, použijte následující syntax: $Resources:myCustomResource, DataName. Například abyste mohli využít zdrojový řetězec ze soubor .ASPX, značka může vypadat nějak takto: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Začátek stránky

Souhrn

Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007 poskytují společně výkonné nástroje, které potřebujete k vytvoření a přizpůsobení interaktivních aplikací s podporou pracovních postupů. Ať už se rozhodnete přizpůsobit jednu ze 40 šablon aplikací, které jsou ke stažení, nebo vytvořit svoji vlastní, tento článek popisuje osvědčené metodologie a osvědčené postupy, které mohou úspěšně použít i nevývojáři.

Pokud jste tak již neučinili, je dalším krokem stažení šablon aplikace a zahájení jejich použití, a jejich v otevření nástroji Office SharePoint Designer 2007. Použijte též zdroje v následující části „Zdroje“, které vám pomohou při vytváření vlastní aplikace

Začátek stránky

Zdroje

Další informace o Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007 získáte v následujících zdrojích:

Další zdroje zaměřené na vývojáře naleznete zde:

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×