Úvod do typů obsahu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Typy obsahu organizacím umožňují uspořádat a spravovat zpracování obsahu v jednotný způsob v kolekci webů. Definování typů obsahu pro určité typy dokumentů nebo informace o produktech, organizace můžete zajistit, že každé z těchto skupin obsahu je spravovaný v jednotný způsob.

V tomto článku

Co je to typ obsahu?

Fungování typů obsahu na úrovni webu

Fungování typů obsahu v seznamech a knihovnách

Co je typ obsahu?

V průběhu jednoho projektu může podnik vytvořit několik různých druhů obsahu, například návrhy, smlouvy, pracovní výkazy a specifikace návrhu produktu. Přestože tyto dokumenty lze ukládat společně, protože souvisejí s jediným projektem, lze je vytvářet, používat, sdílet a uchovávat různými způsoby. Některé podniky si mohou přát shromažďovat a uchovávat pro každý druh obsahu různé druhy metadat.

Služba Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje organizacím definovat tyto různé sady dokumentů jako typy obsahu. Typ obsahu je skupina opakovaně použitelných nastavení popisujících sdílené chování určitého typu obsahu. Typy obsahu lze definovat pro každý typ položky ve službě Windows SharePoint Services 3.0 včetně dokumentů, položek seznamů nebo složek. Každý typ obsahu může určovat:

  • sloupce (metadata), které chcete přiřadit položkám tohoto typu,

  • šablonu dokumentu, na které budou založeny nové položky tohoto typu (pouze typy obsahu dokument),

  • formuláře Nový, Upravit a Zobrazit, které mají být použity u tohoto typu obsahu,

  • sledy prací, které jsou pro položky tohoto typu obsahu k dispozici,

  • vlastní řešení nebo funkce přidružené položkám tohoto typu obsahu.

Typy obsahu umožňují organizacím jednotně spravovat a uspořádat obsah v různých seznamech a knihovnách Kolekce webů a dále umožňují, aby jediný seznam nebo knihovna obsahoval několik typů položek nebo typů dokumentů.

Začátek stránky

Fungování typů obsahu na úrovni webu

Typy obsahu jsou uspořádány v hierarchii umožňující dědění charakteristik z jednoho typu obsahu na druhý. To umožňuje sdílení atributů mezi kategoriemi dokumentů v celé organizaci a týmům umožňuje přizpůsobení těchto atributů pro určité weby nebo seznamy.

Typy obsahu jsou nejprve definovány centrálně pro web v galerii typů obsahu webu. Typy obsahu definované na úrovni webu se nazývají typy obsahu webu. Typy obsahu webu jsou k dispozici pro použití v jakýchkoli webech podřízených webu, pro který byly definovány. Pokud je například typ obsahu webu definován v galerii typů obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude k dispozici pro použití ve všech seznamech a knihovnách všech webů v této kolekci. Typy obsahu webu lze přidávat jednotlivě do seznamů nebo knihoven a přizpůsobit pro použití v těchto seznamech nebo knihovnách. V případě, že je typ obsahu webu přidán do seznamu nebo knihovny, nazývá se typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízené položky typů obsahu webu, ze kterých byly vytvořeny.

Fungování dědičnosti u typů obsahu webu

Jestliže definujete nový vlastní typ obsahu webu v galerii typů obsahu webu, výchozím bodem bude výběr existujícího nadřazeného typu obsahu webu v galerii typů obsahu webu. Nově vytvořený typ obsahu webu zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, sledy prací a sloupce. Po vytvoření nového typu obsahu webu můžete kterékoli z těchto atributů změnit.

Při každé změně typů obsahu webu můžete určit, zda chcete tyto konkrétní změny použít na kterékoli další podřízené typy obsahu webu nebo typy obsahu seznamu, které dědí atributy těchto typů obsahu webu. Aktualizovat lze pouze atributy sdílené mezi podřízenými typy obsahu webu či typy obsahu seznamu a nadřazeným typem obsahu webu. V případě, že podřízený typ obsahu webu byl doplněn o další atributy, které nadřazený typ obsahu webu nemá (například sloupce navíc), toto přizpůsobení nebude při aktualizaci typu obsahu podřízeného webu přepsáno. Změny provedené u typu obsahu webu neovlivní nadřazený typ obsahu webu, z něhož byl tento typ obsahu webu vytvořen.

Podpora správy obsahu pomocí typů obsahu webu

Definováním typů obsahu webu můžete zajistit jednotnou manipulaci s celými kategoriemi dokumentů v rámci celé organizace. Například veškeré dokumenty doručované zákazníkům organizace mohou vyžadovat určitou sadu metadat, například číslo zákazníka, číslo projektu a vedoucího projektu. Můžete zajistit přiřazení čísel zákazníka a čísel projektů všem dokumentům doručovaným zákazníkům organizace vytvořením typu obsahu webu Dodávky zákazníkům, který obsahuje vyžadované sloupce pro každou z těchto položek metadat. Všechny typy dokumentů doručovaných zákazníkům v kolekci webů, které dědí tento typ obsahu webu, poté budou vyžadovat, aby uživatel zadal informace do těchto sloupců. V případě, že potřebujete sledovat další metadata související s těmito dokumenty doručovanými zákazníkům, můžete přidat další vyžadovaný sloupec do typu obsahu webu Dodávky zákazníkům. Poté můžete aktualizovat všechny podřízené typy obsahu seznamu, které dědí atributy z tohoto typu obsahu webu, přidáním nového sloupce do všech dokumentů doručovaných zákazníkům.

Začátek stránky

Fungování typů obsahu v seznamech a knihovnách

Jestliže je v seznamu nebo knihovně povoleno několik typů obsahu, můžete do tohoto seznamu nebo knihovny přidávat typy obsahu ze skupiny typů obsahu webu, které jsou pro tento web k dispozici.

Přidáním typu obsahu do seznamu nebo knihovny umožníte zařazení položek tohoto typu do příslušného seznamu nebo knihovny. Příkaz Nový v tomto seznamu nebo knihovně uživatelům umožňuje vytvořit nové položky tohoto typu. Jednou z hlavních výhod použití typů obsahu v seznamech nebo knihovnách je možnost zahrnutí několika typů položek nebo dokumentů do jediného seznamu či knihovny, přičemž každý typ může obsahovat jedinečná metadata, zásady nebo chování.

Fungování dědičnosti u typů obsahu seznamu

Instance typu obsahu webu přidaná do seznamu nebo knihovny je podřízenou položkou typu obsahu webu, z něhož byla vytvořena. Tento typ obsahu seznamu zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, sledy prací a sloupce. Typ obsahu seznamu lze přizpůsobit pro určitý seznam nebo knihovnu, do níž byl přidán. Tyto úpravy nebudou použity na nadřazený typ obsahu webu. V případě aktualizace typu obsahu webu nadřazeného určitému typu obsahu seznamu může podřízený typ obsahu seznamu tyto změny zdědit (pokud se osoba spravující typ obsahu webu rozhodne aktualizaci použít na všechny podřízené typy obsahu). V případě přizpůsobení jakýchkoli atributů sdílených mezi podřízeným typem obsahu seznamu a nadřazeným typem obsahu webu provedeného na typu obsahu seznamu lze tyto změny přepsat, jestliže typ obsahu seznamu zdědí změny z nadřazeného typu obsahu webu. Jestliže byl typ obsahu seznamu doplněn o další atributy, které nadřazený typ obsahu nemá (například sloupce navíc), nebudou tato přizpůsobení při dědění změn z nadřazeného typu obsahu webu do podřízeného typu obsahu seznamu přepsána.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×