Úvod do typů obsahu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Typy obsahu organizacím umožňují uspořádat a spravovat zpracování obsahu v jednotný způsob v kolekci webů. Definování typů obsahu pro určité typy dokumentů nebo informace o produktech, organizace můžete zajistit, že každé z těchto skupin obsahu je spravovaný v jednotný způsob.

V tomto článku

Co je to typ obsahu?

Fungování typů obsahu na úrovni webu

Fungování typů obsahu v seznamech a knihovnách

Co je typ obsahu?

V průběhu jediného projektu může ve firmě vzniknout několik různých druhů obsahu, například návrhů, právních smluv, pracovních výkazů a specifikací designu produktů. I když tyto dokumenty mohou být uloženy společně, protože se vztahují k jedinému projektu, mohou být vytvářeny, používány, sdíleny a uchovány různě. Firma může chtít o jednotlivých druzích obsahu shromažďovat a udržovat různé druhy metadat.

Aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 umožňuje organizacím definovat tyto různé sady dokumentů jako typy obsahu. Typ obsahu je skupina opakovaně použitelných nastavení, která popisují sdílené chování pro specifický typ obsahu. Typy obsahu je možné v aplikaci Office SharePoint Server 2007 definovat pro libovolný typ položek, včetně dokumentů, položek seznamu a složek. Každý typ obsahu umožňuje zadat následující položky:

  • sloupce (metadata), které chcete přiřadit k položkám tohoto typu,

  • šablonu dokumentu, na které budou založeny nové položky tohoto typu (pouze typy obsahu dokument),

  • formuláře Nový, Upravit a Zobrazit, které mají být použity u tohoto typu obsahu,

  • sledy prací, které jsou pro položky tohoto typu obsahu k dispozici,

  • vlastní řešení nebo funkce, které souvisejí s položkami tohoto typu obsahu,

  • zásady správy informací, které souvisejí s položkami tohoto typu obsahu,

  • panel Informace o dokumentu, který je k dispozici v kompatibilních aplikacích systému Microsoft Office pro položky tohoto typu obsahu,

  • převody dokumentů, které jsou k dispozici pro položky tohoto typu obsahu (pouze typy obsahu dokument).

Díky typům obsahu mohou organizace konzistentně spravovat a organizovat obsah v různých seznamech a knihovnách ve Kolekce webů a také umožňují, aby jediný seznam nebo knihovna obsahovaly více typů položek nebo dokumentů.

Začátek stránky

Fungování typů obsahu na úrovni webu

Typy obsahu jsou uspořádány v hierarchii umožňující dědění charakteristik z jednoho typu obsahu na druhý. To umožňuje sdílení atributů mezi kategoriemi dokumentů v celé organizaci a týmům umožňuje přizpůsobení těchto atributů pro určité weby nebo seznamy.

Typy obsahu jsou nejprve definovány centrálně pro web v galerii typů obsahu webu. Typy obsahu definované na úrovni webu se nazývají typy obsahu webu. Typy obsahu webu jsou k dispozici pro použití v jakýchkoli webech podřízených webu, pro který byly definovány. Pokud je například typ obsahu webu definován v galerii typů obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude k dispozici pro použití ve všech seznamech a knihovnách všech webů v této kolekci. Typy obsahu webu lze přidávat jednotlivě do seznamů nebo knihoven a přizpůsobit pro použití v těchto seznamech nebo knihovnách. V případě, že je typ obsahu webu přidán do seznamu nebo knihovny, nazývá se typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízené položky typů obsahu webu, ze kterých byly vytvořeny.

Fungování dědičnosti u typů obsahu webu

Když v galerii typů obsahu webu definujete pro web nový vlastní typ obsahu webu, začnete tak, že vyberete v galerii typů obsahu webu existující nadřízený typ obsahu webu. Nový typ obsahu webu, který vytvoříte, zdědí všechny atributy svého nadřízeného typu webu, jako jsou šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Po vytvoření tohoto nového typu obsahu webu můžete u kteréhokoli z těchto atributů provést změny.

Kdykoli provedete změny typů obsahu webu, můžete zadat, zda chcete tyto změny použít u některého dalšího podřízeného typu obsahu webu nebo typu obsahu seznamu, které dědí svoje atributy z těchto typů obsahu webu. Aktualizovat lze pouze atributy, které sdílejí podřízené typy obsahu webu nebo typy obsahu seznamu s nadřízeným typem obsahu. Pokud byl podřízený typ obsahu webu upraven pomocí dalších atributů, které nadřízený typ obsahu webu nemá (například další sloupce), nejsou tyto úpravy přepsány, když je podřízený typ obsahu webu aktualizován. Změny, které provedete v typu obsahu webu, nemají vliv na nadřízený typ obsahu webu, ze kterého byl příslušný typ obsahu webu vytvořen.

Jak typy obsahu webu podporují správu obsahu

Definováním typů obsahu webu můžete zajistit, že se s celými kategoriemi dokumentů bude v celé organizaci zacházet konzistentně. Například všechny dokumenty v organizaci, které souvisejí s předmětem plnění, mohou potřebovat specifickou sadu metadat, jako jsou číslo účtu, číslo projektu a vedoucí projektu. Zajistit, že budou čísla účtů a projektů připojena ke všem dokumentům, které souvisejí s předmětem plnění, můžete vytvořením typu obsahu webu Předmět plnění, který bude zahrnovat požadované sloupce pro všechny tyto položky metadat. Všechny typy dokumentů ve webové kolekci související s předmětem plnění, které zdědí typ obsahu z tohoto webu, potom budou vyžadovat, aby uživatelé zadali do těchto sloupců informace. Pokud potřebujete sledovat další metadata vztahující se k těmto dokumentům, které souvisejí s předmětem plnění, můžete do typu obsahu webu Předmět plnění přidat další povinný sloupec. Potom můžete aktualizovat všechny podřízené typy obsahu seznamu, které zdědí typ obsahu webu z tohoto webu, a přidat tento nový sloupec ke všem dokumentům, které souvisejí s předmětem plnění.

Začátek stránky

Fungování typů obsahu v seznamech a knihovnách

Jestliže je v seznamu nebo knihovně povoleno několik typů obsahu, můžete do tohoto seznamu nebo knihovny přidávat typy obsahu ze skupiny typů obsahu webu, které jsou pro tento web k dispozici.

Přidáním typu obsahu do seznamu nebo knihovny umožníte zařazení položek tohoto typu do příslušného seznamu nebo knihovny. Příkaz Nový v tomto seznamu nebo knihovně uživatelům umožňuje vytvořit nové položky tohoto typu. Jednou z hlavních výhod použití typů obsahu v seznamech nebo knihovnách je možnost zahrnutí několika typů položek nebo dokumentů do jediného seznamu či knihovny, přičemž každý typ může obsahovat jedinečná metadata, zásady nebo chování.

Fungování dědičnosti u typů obsahu seznamu

Instance typu obsahu webu přidaná do seznamu nebo knihovny je podřízenou položkou typu obsahu webu, z něhož byla vytvořena. Tento typ obsahu seznamu zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, sledy prací a sloupce. Typ obsahu seznamu lze přizpůsobit pro určitý seznam nebo knihovnu, do níž byl přidán. Tyto úpravy nebudou použity na nadřazený typ obsahu webu. V případě aktualizace typu obsahu webu nadřazeného určitému typu obsahu seznamu může podřízený typ obsahu seznamu tyto změny zdědit (pokud se osoba spravující typ obsahu webu rozhodne aktualizaci použít na všechny podřízené typy obsahu). V případě přizpůsobení jakýchkoli atributů sdílených mezi podřízeným typem obsahu seznamu a nadřazeným typem obsahu webu provedeného na typu obsahu seznamu lze tyto změny přepsat, jestliže typ obsahu seznamu zdědí změny z nadřazeného typu obsahu webu. Jestliže byl typ obsahu seznamu doplněn o další atributy, které nadřazený typ obsahu nemá (například sloupce navíc), nebudou tato přizpůsobení při dědění změn z nadřazeného typu obsahu webu do podřízeného typu obsahu seznamu přepsána.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×