Úvod do tabulek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tabulky jsou základní objektů v databázi, protože mají informace nebo data. Například databáze pro obchodní může mít kontakty tabulku, která obsahuje názvy jejich dodavatele e-mailové adresy a telefonního čísla. Tento článek obsahuje přehled tabulky v aplikaci Access. Než začnete vytvářet tabulky, zvažte vašim požadavkům a určete všech tabulek, které může být nutné. Úvod k plánování a návrh databáze najdete v článku Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Základní informace

Přidání tabulky do počítačové databáze

Tabulky ve webových aplikacích pro Access

Uložení tabulky

Přehled

Relační databáze jako Access má obvykle několika souvisejících tabulek. Každou tabulku v databázi dobře navržená ukládá data o určitém tématu, například zaměstnanců nebo produktů. Tabulka má záznamů (řádků) a pole (sloupce). Pole mají různé typy dat, například textu, čísel, kalendářních dat a hypertextové odkazy.

Tabulka Zákazníci v Accessu znázorňující rozložení záznamů a polí

 1. Záznam: obsahuje určitá data, jako jsou informace o určitého zaměstnance nebo produktu.

 2. Pole: obsahuje data o jedné z tabulky Předmět, třeba křestní jméno nebo e-mailovou adresu.

 3. Hodnoty pole: každý záznam obsahuje hodnotu pole. Třeba Contoso, Ltd. nebo someone@example.com.

Vlastnosti tabulky a pole

Vlastnosti a chování tabulek a polí jsou definované a řízené pomocí vlastnosti. Vlastnosti tabulky se nastavují v seznamu vlastností, například můžete nastavit vlastnost Výchozí zobrazení tabulky můžete určit způsob zobrazení tabulky ve výchozím nastavení. Pole vlastnosti definuje aspekt chování pole. Pomocí podokna Vlastností pole můžete také nastavit vlastnosti pole v návrhovém zobrazení. Každé pole má datový typ, který definuje druh informací uložených v poli. Více řádků textu nebo Měna jsou například datové typy.

Relace tabulek

I když jsou v každé z tabulek databáze uložená data o určitém předmětu, tabulky relační databáze (jako je Access) obsahují data o souvisejících předmětech. Databáze může obsahovat třeba:

 • Tabulku zákazníků, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres

 • Tabulku prodávaných výrobků, včetně cen a obrázků jednotlivých položek

 • Tabulku objednávek obsahující objednávky zákazníků

Data uložená v různých tabulkách se propojují vytvořením relací. Relace je logické propojení mezi dvěma tabulkami, které mají společné pole.

Klíče

Pole, která jsou součástí relace tabulky, se označují jako klíče. Klíč se většinou skládá z jednoho pole, může ho ale tvořit víc polí. Existují dva typy klíčů:

 • Primární klíč: tabulka může obsahovat pouze jeden primární klíč. Primární klíč tvořen jedno nebo více polí, které jednoznačně identifikovat každý záznam, který máte uložené v tabulce. Aplikace Access nabízí automaticky jedinečný identifikační číslo s názvem identifikační číslo, které bude sloužit jako primární klíč. Další informace najdete v článku Přidání nebo změna primárního klíče tabulky.

 • Cizí klíč: tabulka může obsahovat jedno nebo více cizích klíčů. Cizí klíč obsahuje hodnoty odpovídající hodnotám ve primární klíč z jiné tabulky. Například může mít tabulku objednávky, ve kterém každé objednávce obsahuje číslo ID zákazníka, které odpovídá k záznamu v tabulce Zákazníci. Pole ID zákazníka je cizí klíč v tabulce Orders.

Shoda hodnot mezi poli klíčů tvoří základ relace tabulky. Pomocí relace tabulky můžete kombinovat data ze souvisejících tabulek. Předpokládejme třeba, že existuje tabulka Zákazníci a tabulka Objednávky. V tabulce Zákazníci je každý záznam identifikovaný polem primárního klíče – ID.

Pokud chcete přidružit jednotlivé objednávky k zákazníkům, můžete přidat do tabulky Objednávky pole cizího klíče odpovídající poli ID v tabulce Zákazníci a pak mezi těmito dvěma klíči vytvořit relaci. Při přidávání záznamu do tabulky Objednávky použijete hodnotu ID zákazníka z tabulky Zákazníci. Kdykoliv budete chtít zobrazit informace o zákazníkovi určité objednávky, pomocí této relace zjistíte, která data z tabulky Zákazníci odpovídají příslušným záznamům v tabulce Objednávky.

Aplikace Access mezi tabulkami zobrazená v okně relace
 1. Primární klíč je označený ikonou klíče vedle názvu pole.

 2. Cizí klíč – Poznámka absence ikonou klíče.

Výhody používání relací

Oddělené uchovávání dat v tabulkách se vzájemnými relacemi má tyto výhody:

 • Konzistence:    Každá položka dat je zaznamenaná jen jednou a v jedné tabulce, a tak je méně pravděpodobné, že budou data nejednoznačná nebo nekonzistentní. Například jméno zákazníka je uložené jen jednou v tabulce zákazníků, ne opakovaně (a potenciálně nekonzistentně) v tabulce obsahující data objednávek.

 • Efektivita:    Zaznamenáváním dat na jednom místě se šetří místo na disku. Kromě toho menší tabulky většinou poskytují data rychleji než větší tabulky. A konečně pokud nepoužíváte pro samostatné předměty samostatné tabulky, dojde v tabulkách ke vzniku hodnot Null (chybějícím datům) a redundanci, čímž dochází k plýtvání místem a snížení výkonu.

 • Srozumitelnost:    Návrh databáze je snadněji pochopitelný, když jsou předměty správně rozdělené do tabulek.

Začátek stránky

Přidání tabulky do Accessové databáze plochy

Pokud máte nový zdroj dat, který nepatří do žádné z existujících tabulek, je obvykle potřeba vytvořit novou tabulku. Máte několik možností přidání tabulky do accessové databáze – vytvořením nové databáze, vložením tabulky do existující databáze nebo importem do tabulky, případně vytvořením propojení na tabulku z jiného zdroje dat (excelového sešitu, wordového dokumentu, textového souboru, webové služby nebo jiné databáze). Při vytvoření nové prázdné databáze vznikne automaticky nová prázdná tabulka. V tabulce pak můžete zadáváním dat začít definovat požadovaná pole.

Další informace o přidávání pole do počítačové databáze naleznete v článku Přidání pole do tabulky.

Vytvoření nové tabulky v nové počítačové databázi

 1. Na kartě Soubor klikněte na Nový a potom na Prázdná databáze.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru nové databáze.

 3. Pokud chcete uložit databázi do jiného umístění, klikněte na ikonu složky.

 4. Klikněte na Vytvořit.

Otevře se nová databáze s novou tabulkou nazvanou Tabulka1. Tabulku přejmenujte podle toho, jaká data má obsahovat.

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na Soubor >Otevřít a pokud je uvedený v části nedávné, klikněte na databázi. V opačném případě vyberte jednu z možností Procházet vyhledejte databázi.

 2. V části Vytvořit klikněte na Tabulka.

Vytvoří se v ní nová tabulka a otevře se v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Externí data

Můžete vytvářet propojení na nejrůznější externí zdroje dat, například jiné databáze, textové soubory a excelové sešity. Pokud vytvoříte propojení na externí data, Access bude toto propojení používat, jako by se jednalo o tabulku. V závislosti na externím zdroji dat a způsobu vytvoření propojení můžete data v propojené tabulce upravovat a vytvářet relace zahrnující propojenou tabulku. Prostřednictvím tohoto propojení ale nejde měnit návrh externích dat.

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Tabulku můžete vytvořit importem nebo propojením dat, která jsou uložená jinde. Můžete importovat nebo propojit data z listu Excelu, seznamu služby Windows SharePoint Services, souboru XML, jiné accessové databáze, složky Microsoft Outlooku a jiných zdrojů.

Při importu dat vznikne v aktuální databázi nová tabulka, která bude obsahovat kopii těchto dat. Následné změny zdrojových dat nebudou mít na importovaná data žádný vliv a změny importovaných dat neovlivní zdrojová data. Po připojení ke zdroji dat a importu dat z tohoto zdroje lze importovaná data používat bez připojení ke zdroji. Návrh importované tabulky je možné změnit.

Při propojení dat vznikne v aktuální databázi propojená tabulka, která představuje přímé propojení na informace, které jsou uloženy jinde. Jestliže měníte data v propojené tabulce, měníte je ve zdroji. Kdykoli se změní data ve zdroji, projeví se tato změna v propojené tabulce. Při každém použití propojené tabulky musí být k dispozici připojení ke zdroji dat. Návrh propojené tabulky není možné změnit.

Poznámka: Data v listu Excelu nelze upravovat pomocí propojené tabulky. Toto omezení je možné obejít importem zdrojových dat do databáze Accessu a následným propojením této databáze z Excelu. Další informace o vytváření propojení s aplikací Access z aplikace Excel naleznete v nápovědě Excelu.

Vytvoření nové tabulky importem nebo propojením externích dat

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na některý z dostupných zdrojů dat.

 2. Postupujte podle pokynů v dialogových oknech, které se v jednotlivých krocích zobrazí.

  Access vytvoří novou tabulku a zobrazí ji v navigačním podokně.

Tip: Můžete taky import nebo propojení se seznamem Sharepointu, další informace najdete v tématu Import z sharepointu nebo propojení dat se seznamem Sharepointu.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webu služby SharePoint

Tabulku lze v databázi vytvořit importem nebo propojením dat ze seznamu služby SharePoint. Je také možné vytvořit nový seznam služby SharePoint pomocí předdefinované šablony.

 1. V části vytvořit, klikněte na Seznamy služby SharePoint a proveďte jednu z následujících akcí:

 2. Vytvořit seznam služby SharePoint, který je založený na šabloně

  1. Klikněte na položku Kontakty, Úkoly, Problémy nebo Události.

  2. V dialogové okno Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, ve které chcete vytvořit seznam.

  3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název pro nový seznam a popis.

  4. Otevřete propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (vybrané ve výchozím nastavení).

 3. Vytvoření nového vlastního seznamu

  1. Klikněte na vlastní. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, ve které chcete vytvořit seznam.

  2. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název a popis nového seznamu.

  3. Chcete-li otevřít propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (vybrané ve výchozím nastavení).

 4. Import dat z existujícího seznamu

  1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

  2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém jsou uložena data, která chcete importovat.

  3. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

  4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, který chcete importovat.

 5. Propojení s existujícím seznamem

  1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

  2. V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint zadejte adresu URL webu služby SharePoint obsahujícího seznam, ke kterému chcete vytvořit propojení.

  3. Klikněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

  4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, na který chcete vytvořit propojení.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webové služby

V databázi lze vytvořit tabulku, která bude propojena s daty na webu poskytujícím rozhraní webové služby.

Poznámka: Tabulky webových služeb jsou určeny jen pro čtení.

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na tlačítko Další a pak klikněte na položku Datové služby.

 2. Pokud bylo připojení, které chcete použít, již vytvořeno, přejděte ke kroku 5. V opačném případě pokračujte následujícím krokem.

 3. Klikněte na položku Instalace nových připojení.

 4. Vyberte soubor připojení, který chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Vytvořit propojení na data webové služby rozbalte připojení, které chcete použít.

 6. Vyberte tabulku, na kterou chcete vytvořit propojení. Access zobrazí příslušná pole na pravé straně dialogového okna.

 7. Název propojené tabulky můžete také zadat do pole Zadejte název odkazu. Access tento název použije pro propojenou tabulku v navigačním podokně.

 8. Klikněte na tlačítko OK. Access vytvoří propojenou tabulku.

Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky v počítačové databázi

Je možné nastavit vlastnosti, které platí pro celou tabulku nebo pro celé záznamy.

 1. Vyberte tabulku, jejíž vlastnosti chcete nastavit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit/Skrýt na Seznam vlastností.

  Skupina Zobrazit či skrýt na kartě Návrh v aplikaci Access .

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Obecné.

 5. Klikněte do buňky nalevo od vlastnosti, kterou chcete nastavit, a zadejte nové nastavení vlastnosti. Pokud chcete zobrazit seznam vlastností tabulky, klikněte na Dostupné vlastnosti tabulek.

 6. Uložte změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

  Vlastnost tabulky

  Použití

  Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint

  Zadejte, zda zobrazení založená na tabulce mohou být zobrazena na webu služby SharePoint.

  Poznámka: Účinek tohoto nastavení závisí na nastavení vlastnosti databáze Zobrazit všechna zobrazení na webu SharePoint.

  Další informace naleznete v části Viz také.

  Vnořený datový list rozevřen

  Nastavte rozbalení všech vnořených datových listů při otevření tabulky.

  Výška vnořeného datového listu

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete okno vnořeného datového listu, aby byly zobrazeny všechny řádky, ponechejte toto nastavení vlastnosti na hodnotě 0".

  • Jestliže chcete určit výšku vnořeného datového listu, zadejte požadovanou výšku v palcích.

  Orientace

  Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

  Popis

  Zadejte popis tabulky. Tento popis se zobrazí jako popis tabulky.

  Výchozí zobrazení

  Nastavte zobrazení Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf jako výchozí zobrazení pro otevření tabulky.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud záznam poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Filtr

  Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení Datový list.

  Řadit podle

  Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení Datový list.

  Název vnořeného datového listu

  Zadejte, zda se má v zobrazení Datový list zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

  Podřízená propojovací pole

  Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužící jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s hodnotou vlastnosti Řídicí propojovací pole zadané pro tabulku.

  Řídicí propojovací pole

  Zadejte pole z tabulky, které splňují podmínku vlastnosti Podřízená propojovací pole zadané pro tabulku.

  Filtrovat při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

  Řadit podle hodnoty Při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

  Tip: Získat další prostor zadávat nebo upravovat nastavení v poli vlastnosti, stiskněte kombinaci kláves SHIFT + F2 zobrazte okno Lupa. Je-li pomoc s vytvořením výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo , klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti ověřovací pravidlo pro zobrazení Tvůrce výrazů.

Začátek stránky

Přidání pole do tabulky v Accessové desktopové databázi

Veškerá data, která chcete evidovat, jsou uložena v polích. V tabulce kontaktů například vytvoříte pole Příjmení, Křestní jméno, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce výrobků vytvoříte pole Název výrobku, ID výrobku a Cena.

Před vytvořením polí se pokuste data rozdělit na co nejmenší smysluplné části. Je mnohem snadnější data později sloučit než rozdělit. Například místo pole Celé jméno můžete vytvořit samostatná pole pro Příjmení a Křestní jméno. Potom lze snadno vyhledávat nebo řadit podle hodnoty Příjmení, Křestní jméno nebo obou. Pokud plánujete vytvářet sestavy, řadit, vyhledávat nebo provádět výpočty s některou položkou dat, umístěte tuto položku do samostatného pole. Další informace o navrhování databáze a vytváření polí naleznete pomocí odkazů v části Viz také.

Jakmile pole vytvoříte, můžete také nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nové pole můžete v aplikaci Access vytvořit zadáním dat do nového sloupce v zobrazení Datový list. Pokud pole vytvoříte zadáním dat v zobrazení Datový list, přiřadí aplikace Access tomuto poli datový typ na základě zadané hodnoty. Jestliže ze zadané hodnoty nevyplývá žádný jiný datový typ, nastaví aplikace Access datový typ na Text, tento datový typ však můžete změnit.

Přidání pole zadáním dat

Pokud vytvoříte novou tabulku nebo otevřete existující tabulku v zobrazení Datový list, můžete do tabulky přidat pole zadáním dat do sloupce datového listu Přidat nové pole.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

1. Zadejte data do prázdného sloupce Přidat nové pole.

Přidání nového pole:

 1. Vytvořte nebo otevřete tabulku v zobrazení Datový list.

 2. Do sloupce Přidat nové pole zadejte název pole, které chcete vytvořit. Použijte popisný název, aby bylo pole snadněji identifikovatelné.

 3. Zadejte data do nového pole.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Jakmile pole vytvoříte, můžete nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nastavením vlastností pole můžete například:

 • Určit vzhled dat v poli

 • Zabránit zadání nesprávných dat do pole

 • Zadat výchozí hodnoty pro pole

 • Zrychlit vyhledávání a řazení na základě daného pole

Některé dostupné vlastnosti pole lze nastavit v zobrazení Datový list. Pokud však chcete zobrazit nebo upravit úplný seznam vlastností polí, je nutné použít návrhové zobrazení.

Nastavení vlastností pole v zobrazení Datový list

Při práci v zobrazení Datový list lze pole přejmenovat, změnit jeho datový typ, změnit jeho vlastnost Formát a změnit některé další vlastnosti pole.

 • Otevření tabulky v zobrazení Datový list:    V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši tabulku a v místní nabídce klikněte na zobrazení Datový list.

 • Přejmenování pole:    Při přidání pole zadáním dat v zobrazení Datový list aplikace Access automaticky přiřadí obecný název pole. Access přiřadí název pole1 nové na první pole, pole2 na druhý nové pole a podobně. Ve výchozím nastavení název pole použit jako jeho popisek, když se zobrazí pole, například záhlaví sloupce v datovém listu. Přejmenování pole tak, že mají víc popisný název pomáhá usnadnit budete používat při prohlížení a úpravy záznamů.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví pole, které chcete přejmenovat (například Pole1).

 • V místní nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat sloupec.

 • Zadejte nový název do záhlaví pole.

Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer.

Změna datového typu pole

Vytvoříte-li pole zadáním dat v zobrazení Datový list, Access data ověří a určí odpovídající datový typ pole. Jestliže například zadáte 1/1/2006, Access rozpozná tento údaj jako kalendářní datum a nastaví datový typ pole na Datum a čas. Pokud Access nemůže datový typ určit, je ve výchozím nastavení nastaven datový typ Text.

Datový typ pole určuje další vlastnosti, které je možné nastavit. Například u pole s datovým typem Hypertextový odkaz nebo Memo lze nastavit jen vlastnost Pouze připojit.

Někdy může být místo, kam chcete ručně změnit datový typ pole. Předpokládejme například, že mají čísla místnosti, která se podobají dat, například 10/2001. Pokud zadáte 10/2001 do nové pole v zobrazení Datový list, automatické datový typ vybere funkce rozpoznávání pole Typ dat Datum a čas. Protože jsou čísla místnosti popisky a ne kalendářní data, by se měly používat datový typ Text. Pomocí následujícího postupu můžete změnit datový typ pole.

 1. Klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Datový typ vyberte ve skupině Typ a formátování dat požadovaný datový typ.

  Přístup k pásu karet obrázek z typ a formátování dat skupiny

Změna formátu pole

Kromě určení datového typu nového pole může Access nastavit v závislosti na zadaných datech také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50:00 dop., Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední). Chcete-li vlastnost pole Formát změnit ručně, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Formát ve skupině Datový typ a formátování zadejte požadovaný formát.

  Poznámka: V závislosti na datovém typu pole nemusí být seznam Formát u některých polí (například Text) k dispozici.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V zobrazení Datový list klikněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 2. Na kartě Datový list ve skupině Datový typ a formátování vyberte požadované vlastnosti.

  Přístup k pásu karet obrázek z typ a formátování dat skupiny

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Vlastnost pole můžete nastavit po otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 • Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení   : V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši tabulku a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

 • Změna datového typu pole   : vyhledejte název pole, u kterého chcete nastavit datový typ, klikněte na pole Datový typ a pak zvolte datový typ ze seznamu.

 • Nastavení dalších vlastností pole   : V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, u kterého chcete nastavit vlastnosti. V podokno Vlastnosti pole zadejte nastavení, která chcete pro každou vlastnost. Uložte změny stisknutím CTRL+S.to.

  Poznámka: Které vlastnosti je možné nastavit, závisí na datovém typu pole.

Začátek stránky

Tabulky ve webových aplikacích pro Access

Klient aplikace Access poskytuje návrhářů pro vytváření a úpravy tabulek, které se ukládají na SQL Server. Informace, které vyžaduje přístup k vytváření a udržování tabulky a vlastnosti vyhledávání informací a formátování jsou uložené v tabulce systému (Access.ColumnProperties) databáze uživatele. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

Začátek stránky

Uložení tabulky

Po vytvoření nebo úprava tabulky v počítačové databázi uložte jeho návrh. Při uložení tabulky poprvé ji pojmenujte popisující data, která obsahuje. Můžete až 64 znaků včetně mezer. Třeba byste mohli nazvat tabulku Zákazníci, zásob částí nebo produkty.

Access nabízí spoustu pružnost při přijde na názvy tabulek ve webových aplikacích; můžou ale nastat určitá omezení, je potřeba vědět. Název tabulky může být až 64 znaků, můžete zahrnout libovolnou kombinací písmen, číslic, mezer a speciálních znaků s výjimkou tečky (.), vykřičníku (!), vrátí hranatých závorkách ([]), úvodní mezery, úvodní, znaménko rovná se (=) nebo netisknutelný znak například znak konce řádku. Název také nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: "/ \:; * ? "" < > | # < kartu > {} % ~ &.

Tip: Měli rozhodnout o konvence pro objekty v databázi a konzistentní používání.

 1. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + s.

 2. Pokud v tabulce ukládáte poprvé, zadejte název pro tabulku a klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×