Úvod do služby InfoPath Forms Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Služba InfoPath Forms Services představuje serverovou technologii, která je založená na službě Windows SharePoint Services 3.0 jako aplikace platformy ASP.NET verze 2.0. Umožňuje uživatelům vyplňovat formuláře Microsoft Office InfoPath 2007 pomocí webového prohlížeče místo klientského programu Office InfoPath 2007 nebo jako jeho doplněk. Tím je zajištěn rozsáhlejší přístup k formulářům, než poskytovaly předchozí verze aplikace Microsoft Office InfoPath. Služba InfoPath Forms Services navíc poskytuje centrální umístění pro ukládání a správu šablon formulářů v organizaci.

Co chcete udělat?

Povolení více přístupu k šablon formulářů

Nasazení a správu šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Povolení rozsáhlejšího přístupu k šablonám formuláře

Návrhář šablon formuláře, který používá službu Office InfoPath 2007, se může rozhodnout, že navrhne Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Jakmile je taková šablona formuláře implementována jako Šablona formuláře s podporou prohlížeče na serveru služby InfoPath Forms Services, mohou uživatelé formulář vyplňovat ve webovém prohlížeči a nemusí do místních počítačů instalovat aplikaci InfoPath. Vyplňování formuláře v prohlížeči je z hlediska uživatele obdobou vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath. Funkce jako například Ověření dat jsou navrženy pro práci v prohlížeči bez nutnosti dodatečně komunikovat se serverem. To znamená, že výsledky zobrazené při splnění určitých podmínek (například chybová oznámení pro ověření dat), jsou zobrazeny okamžitě, protože prohlížeč nemusí obsah znovu načítat při každé interakci uživatele s formulářem.

Poznámky: 

 • Některé ovládací prvky formuláře obsahují možnosti označované jako nastavení zpětného vystavení, který návrhář šablony formuláře používá k určení, zda je k zobrazení dat zapotřebí komunikace se serverem. Tyto položky nastavení mohou způsobit zpoždění a negativně ovlivnit výkon formuláře. Nastavení zpětného vystavení, které například vyžaduje odeslání dat na server, může vyžadovat další čas, o který se zpomalí zobrazení dat ve formuláři. Pokud navíc zpětné vystavení není v daném případě nutné, dojde ke zpomalení formuláře bez jakékoli přidané hodnoty.

 • Šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči nepodporují některé funkce a ovládací prvky, jako jsou například ovládací prvky ActiveX.

Před implementací šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na server služby InfoPath Forms Services je třeba uvážit následující chování:

 • Způsob implementace šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem závisí na funkcích, které návrhář do šablony formuláře přidal. Další podrobnosti naleznete v tabulce uvedené v následující části.

 • Chcete-li šablonu formuláře otevřít v aplikaci InfoPath jako plně důvěryhodný obsah, musí návrhář do šablony formuláře přidat Digitální podpis. Je-li plně důvěryhodný formulář instalován v počítači uživatele, nemusí být tato šablona formuláře opatřena digitálním podpisem a lze ji vyplnit použitím prohlížeče nebo pomocí aplikace InfoPath.

 • Pokud je povoleno zobrazení šablony formuláře s podporou prohlížeče na mobilním zařízení, lze tyto šablony vyplňovat na některých mobilních zařízeních.

Začátek stránky

Implementace a správa šablon formuláře kompatibilních s prohlížeči

Všechny šablony formulářů s podporou prohlížeče musí být hostovaná na serveru InfoPath Forms Services. Existují dva způsoby nasazení šablon formulářů hostovaných na serveru InfoPath Forms Services: jedno pro uživatelské šablony formulářů a jedno pro šablony formuláře schválená správcem.

Uživatelské šablony formulářů může implementovat kterýkoli uživatel s oprávněním k vytváření knihoven a seznamů. Uživatelská šablona formuláře představuje šablonu formuláře, která obsahuje pouze deklarativní funkce (například Podmíněné formátování), ale neobsahuje spravovaný kód. Uživatelské šablony formulářů jsou spuštěny s úrovní zabezpečení Doména.

Šablony formuláře schválená správcem jsou šablony formulářů, které obsahuje spravovaný kód, vyžadují úplnou důvěryhodností, použití správce Správa přístupových práv datového připojení, jsou povoleny zobrazený na mobilním zařízení nebo musí být zavést ve velkém měřítku v kolekci webů. Správce farmy obecně provede kroky upload a ověření nasazení šablony formuláře schválená správcem sice návrhář šablony formuláře můžete taky provést ověření z aplikace InfoPath. Správce farmy s oprávněním správce kolekce webů nebo správce kolekce webů můžete provést aktivaci. Proces nasazení šablony formuláře schválená správcem vyžaduje následující tři kroky:

 1. Ověření.    Proces ověření zobrazí informace týkající se šablony formuláře, jako jsou chyby a varování. Tento krok se provádí použitím nastavení v Centrální správě nebo použitím podokna úloh Kontrola návrhu v aplikaci Office InfoPath 2007.

 2. Uložení na server.    Po ověření formuláře jej správce farmy uloží do knihovny pro správu šablony formulářů na webové farmě.

 3. Aktivace.    Po uložení šablony formuláře na server lze šablonu aktivovat pro kolekci webů. Aktivaci může provést správce farmy nebo správce kolekce webů.

  Poznámka: Správce farmy může šablonu formuláře aktivovat pouze v případě, že má oprávnění pro správce kolekce webů.

V následující tabulce jsou popsány dva nejčastější scénáře implementace a role, které jsou pro jednotlivé scénáře vyžadovány.

Typ

Scénář

Rozsah implementace

Uživatelská šablona formuláře

Šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, která obsahuje deklarativní funkce (například podmíněné formátování), implementuje koncový uživatel s oprávněním k vytváření knihoven a seznamů na serveru služby InfoPath Forms Services.

Šablona formuláře je publikována do knihovny dokumentů nebo jako Typ obsahu. Tento způsob implementace je nejvhodnější pro šablony formuláře, které neobsahují spravovaný kód a mají omezený rozsah implementace. Jedná se například o šablony, které mají být používány uživateli v jednom oddělení.

Poznámka: Pokud má být šablona formuláře všeobecně k dispozici, je možné tuto šablonu implementovat pomocí stejných postupů, které se používají pro šablonu formuláře schválenou správcem.

Šablona formuláře schválená správcem

Správce farmy nasadí plná nebo důvěryhodnosti domény kompatibilní s prohlížečem šablony formuláře obsahuje spravovaný kód, používá datové připojení, které se spravuje správce, je mobilním nebo musí být zavést ve velkém měřítku v kolekci webů.

Šablonu formuláře ověřuje a ukládá na server správce farmy. Šablona je pak aktivována do knihovny šablon formuláře nebo do několika kolekcí webů. Aktivace je akce, která zapne nebo vypne funkce v kolekci webů nebo která dá šablony formuláře schválené správcem k dispozici ostatním uživatelům. Tento způsob implementace funguje nejlépe pro šablony formuláře, které je třeba rozšířit mezi velký počet uživatelů v mnoha různých odděleních v rámci společnosti.

Poznámka: Šablonu formuláře schválenou správcem může ověřit a uložit na server správce farmy, ale po uložení šablony formuláře na server ji může aktivovat správce kolekce webů.

Poznámky: 

 • Chcete-li nasadit šablonu formuláře obsahující spravovaný kód, avšak nemáte k tomu oprávnění, obraťte se na správce farmy serverů. Před kontaktováním správce je třeba šablonu formuláře publikovat do umístění, kde k ní má správce přístup.

 • Jakmile správce farmy nasadí šablonu formuláře, šablona je přidána do centrálního umístění na serveru. Šablonu formuláře může do kolekce webů aktivovat kterýkoli uživatel, který má pro danou kolekci webů oprávnění správce. Tato metoda nasazení je doporučena pouze pro šablony formulářů, které chcete zpřístupnit v jedné nebo více kolekcích webů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×