Úvod do seznamů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Seznam představuje soubor informací, který sdílíte se členy týmu. Můžete například vytvořit prezenční listinu pro nějakou událost nebo v kalendáři sledovat týmové události.

V tomto článku:

Základní informace

Způsoby práce se seznamy

Typy seznamů

Přehled

Při vytvoření webu Microsoft Office SharePoint Server 2007 se zároveň vytvoří několik výchozích typů seznamů počínaje diskusní tabulí a kalendářem konče.

Tyto seznamy můžete upravovat a přidávat do nich položky. Také můžete z dostupných šablon vytvořit další seznamy nebo vytvořit vlastní seznamy obsahující pouze vybraná nastavení a sloupce.

Seznam lze zobrazit několika různými způsoby. Na jedné stránce můžete například zobrazit všechny úkoly a na další stránce můžete zobrazit pouze úkoly, které mají být splněny dnes. Položky seznamu můžete rovněž uspořádat do složek. Na domovské stránce můžete například zobrazit jen aktuální události z kalendáře a kromě toho můžete vytvořit další zobrazení — podobné nástěnnému kalendáři — na jiné stránce.

Jestliže máte v tabulce data, která chcete použít v seznamu na webu SharePoint, můžete prostřednictvím importu tabulky vytvořit nový seznam obsahující tyto sloupce a data.

Máte-li nainstalované databázové programy, například aplikaci Microsoft Office Access 2007 a váš prohlížeč podporuje ovládací prvky Microsoft ActiveX, můžete data v seznamech integrovat s databázovými nástroji jako jsou dotazy, propojení či sestavy.

Seznamy také zobrazený ve webové části na stránkách webu. Webové části jsou stavebních bloků webu a můžete je přidat položky přímo ze seznamu na stránku webových částí. Můžete také otevřít přímo do seznamu a s ním pracovat. Příklad seznamu výchozí oznámení se objeví ve webové části na novou domovskou stránku týmového webu, ale můžete také kliknout na název seznamu a s ním pracovat na jeho vlastní stránce.

Začátek stránky

Způsob práce se seznamy

V následujícím textu jsou uvedeny některé způsoby práce se seznamy, které pomáhají spravovat informace pro vaší skupinu.

 • Sledování verzí a podrobné historie.     Můžete sledovat verze položek seznamů, abyste věděli, které položky se změnily mezi verzemi, ale také to, kdo změnil položky seznamu. Pokud je v nové verzi chyba, můžete obnovit předchozí verzi položky. Sledování historie seznamu je zvláště důležité v případě, že společnost potřebuje sledovat vývoj seznamu.

  Historie verzí seznamu

 • Požadovat schválení:    Před zobrazením položky seznamu ostatním uživatelům je možné požadovat její schválení. Položky budou čekat na vyřízení, až je uživatel s příslušným oprávněním buď schválí, anebo zamítne. Je možné kontrolovat skupiny uživatelů, kteří mohou zobrazit položku seznamu před jejím schválením.

 • Integrace e-mailu se seznamem:    Jestliže jste na webu povolili příchozí nebo odchozí e-mailové zprávy, bude možné v seznamech využít e-mailové funkce. Některé seznamy, například kalendáře, lze nastavit tak, že uživatelé do nich mohou přidávat obsah odesíláním e-mailových zpráv. Další seznamy, jako je například seznam úkolů, lze nastavit tak, aby odesílaly zprávy osobám, pokud jim budou přiděleny položky. Organizace mohou upravit další typy seznamů tak, aby přijímaly e-mailové zprávy.

 • Úprava oprávnění:    Můžete upřesnit, zda přispěvatelé mohou číst a upravovat jen ty položky, které sami vytvořili, nebo všechny položky seznamu. Uživatelé s oprávněním správce seznamu mohou číst i upravovat všechny položky seznamu. Pro jednu položku seznamu můžete rovněž použít specifické úrovně oprávnění, například když položka obsahuje důvěrné informace.

 • Vytvoření a správa zobrazení:    Skupina může vytvořit různá zobrazení stejného seznamu. Obsah skutečného seznamu se nezmění, ale jeho položky budou uspořádány nebo filtrovány tak, aby uživatelé mohli nalézt nejdůležitější či nejzajímavější informace podle svých potřeb.

 • Použití vzorců a vypočtených hodnot:    Pokud chcete dynamicky generovat informace do sloupců seznamu, můžete použít vzorce a vypočtené hodnoty. Operace mohou obsahovat informace z jednoho nebo několika jiných sloupců, stejně jako systémové funkce, například funkci [dnes] označující aktuální datum. Můžete například zadat, že výchozí termín splnění je sedm dní od aktuálního data.

 • Průběžné informování o změnách:     Servery Office SharePoint Server 2007 nyní používají v seznamech a zobrazeních technologii RSS umožňující, aby členové pracovních skupin automaticky obdrželi aktualizace. Technologie RSS umožňuje uživatelům přijímat a zobrazovat aktualizace neboli kanály RSS s novinkami a dalšími informacemi v konsolidovaném umístění. Můžete rovněž vytvořit e-mailová upozornění, která vás budou informovat, když dojde ke změně seznamů nebo když budou přidány nové položky. Upozornění představují výhodný způsob sledování změn, které jsou pro vás důležité.

 • Sdílení informací v seznamu s databázovým programem:    Máte-li nainstalovaný databázový program, například aplikaci Microsoft Office Access 2007, můžete exportovat data na web nebo je importovat z webu. Dále můžete propojit databázovou tabulku se seznamem aplikace SharePoint. Pracujete-li se svými daty v databázi, můžete je analyzovat stejným způsobem, jako byste analyzovali jakákoliv jiná data, kupříkladu pomocí dotazů, propojení a sestav.

  • Použít seznamy konzistentně napříč weby    Pokud vaše skupina pracuje s několika typů seznamů, můžete sjednotit napříč několika seznamů s typy obsahu, sloupce webu a šablonami. Tyto funkce umožňují znovu použít nastavení a struktury seznamu efektivně způsobem. Můžete například vytvořit typ obsahu pro nějaký problém se službami zákazníků, která určuje některé sloupce (například kontaktování) a obchodních procesů pro typ obsahu. Jiný příklad vytváří sloupce webu pro názvy oddělení, která obsahuje rozevírací seznam oddělení. Sloupec ve více seznamů zajistit, aby vždy se zobrazí jména stejným způsobem jako v každém seznamu můžete znovu použít.

   Odkazy na další informace o typech obsahu, sloupcích webu a šablonách seznamů naleznete v části Viz také.

 • Práce s položkami seznamu v e-mailovém programu:    Použitím e-mailového programu kompatibilního se servery Office SharePoint Server 2007 si můžete s sebou vzít důležité informace o seznamu. S aplikací Microsoft Office Outlook 2007 můžete například zobrazit a aktualizovat úkoly, kontakty a diskusní vývěsky umístěné na vašem webu z aplikace Outlook.

 • Nastavení cíle obsahu:    Položky seznamu na serverech Microsoft Office SharePoint Server 2007 je možné publikovat tak, aby se zobrazily pouze uživatelům, kteří jsou členy určité skupiny nebo publika. Toho se docílí pomocí webových částí. Například webová část Dotaz na obsah používá data zaměřená na určité publikum. V závislosti na kontextu uživatele tato webová část filtruje obsah seznamu. Předtím, než položky seznamu zpřístupníte určitému publiku, je nutné seznam nastavit pomocí sloupce Směrování na cílovou skupinu.

Začátek stránky

Typy seznamů

Typ použitého seznamu závisí na druhu informací, které budete sdílet.

Oznámení:    Tento seznam použijte, jestliže chcete sdílet novinky, informace o stavu nebo potřebujete na něco upozornit. Seznam Oznámení podporuje rozšířené formátování s obrázky, hypertextovými odkazy a formátovaným textem.

Kontakty     Použití seznamu kontaktů pro uložení informací o lidé nebo skupiny, které spolupracují s. Pokud používáte e-mailovou zprávu nebo program na řízení, která je kompatibilní s Office SharePoint Server 2007 kontaktů, můžete zobrazit a aktualizovat kontakty z webu služby SharePoint k aplikaci. Seznam dodavatelů všechny vaše organizace z Office Outlook 2007 například můžete aktualizovat. Seznam kontaktů neslouží ke správě skutečně členové webu, ale mohou sloužit k ukládání a sdílení kontaktů pro vaši organizaci, například seznam dodavatelů externí.

Diskusní vývěska:    Použijte diskusní vývěsku, jestliže chcete nabídnout centrální místo pro záznam a uchování týmových diskusí. Formátem je diskusní vývěska podobná diskusním skupinám. Jestliže správce webu povolil v seznamech možnost přijímání e-mailových zpráv, mohou diskusní vývěsky uchovávat e-mailové diskuse z většiny běžných e-mailových programů. Můžete například vytvořit diskusní vývěsku věnovanou uvolnění nového produktu vaší organizace. Používáte-li e-mailový program, který je kompatibilní se servery Office SharePoint Server 2007, můžete diskusní vývěsku zobrazit či aktualizovat zatímco pracujete v druhém programu.

Odkazy:    Použijte tento seznam jako centrální umístění pro odkazy do sítě Internet, na podnikový intranet a další zdroje. Můžete například vytvořit seznam odkazů na weby vašich zákazníků.

Kalendář:    Tento seznam použijte pro všechny týmové události nebo specifické situace jako jsou podnikové dovolené. Kalendář nabízí vizuální zobrazení týmových událostí jako jsou schůzky, společenské akce a celodenní události, které je podobné stolnímu nebo nástěnnému kalendáři. Dále můžete sledovat týmové milníky, kupříkladu termíny nebo data uvolnění produktů, které se nevztahují ke konkrétnímu časovému intervalu. Používáte-li e-mailový nebo kalendářní program, který je kompatibilní se servery Office SharePoint Server 2007, můžete kalendář z webu SharePoint zobrazit nebo aktualizovat při práci v druhém programu. Můžete například porovnat a aktualizovat kalendář na webu SharePoint prostřednictvím dat ze svého kalendáře v aplikaci Office Outlook 2007 tak, že v aplikaci Office Outlook 2007 zobrazíte oba kalendáře vedle sebe nebo je překryjete.

Úkoly:    Seznam úkolů použijte ke sledování informací o projektech a dalších pracovních událostech vaší skupiny. Úkoly je možné přidělit lidem a průběžně sledovat stav a procento jejich dokončení, jak se blíží splnění úkolu. Používáte-li e-mailový program nebo program na řízení úkolů, který je kompatibilní se servery Office SharePoint Server 2007, můžete zobrazit nebo aktualizovat úkoly z webu SharePoint v druhém programu. Můžete například vytvořit seznam úkolů týkajících se procesu sestavení rozpočtu vaší organizace a tento seznam pak zobrazit a aktualizovat v aplikaci Office Outlook 2007 spolu s dalšími vašimi úkoly.

Projektové úkoly:    Seznam projektových úkolů použijte k ukládání informací o úkolech včetně vizuálních zobrazení či Ganttových diagramů obsahujících ukazatele průběhu. Je možné sledovat stav a procento dokončení úkolu, jak se blíží jeho splnění. Používáte-li e-mailový program nebo program na řízení úkolů kompatibilní se servery Office SharePoint Server 2007, můžete zobrazit nebo aktualizovat úkoly z webu SharePoint v druhém programu. Na webu SharePoint můžete například vytvořit seznam úkolů, pomocí kterého budete identifikovat a přidělovat práci spojenou s vytvořením manuálu pro školení a potom můžete sledovat postup prací v organizaci z aplikace Office Outlook 2007.

Sledování problémů:    Tento seznam použijte pro ukládání informací o určitých problémech (například problémy nahlášené v rámci podpory) včetně sledování průběhu. Problémy je možné přidělit, uspořádat podle kategorií a vzájemně je propojovat. Můžete například vytvořit seznam pro řízení problémů souvisejících s poskytovanými službami a řešením požadavků zákazníků. Vždy, když upravujete údaje o problému, můžete také připojit komentář. Tím vytváříte historii komentářů, aniž byste měnili původní popis problému. Pracovník zabývající se poskytováním služeb zákazníkům může kupříkladu zaznamenávat každý krok směřující k vyřešení problému i konečný výsledek. Seznam pro sledování problémů zahrnující třístavový pracovní postup lze rovněž použít k řízení problémů nebo sledování projektů ve vaší organizaci.

Průzkum:    Použijte tento seznam, jestliže chcete shromáždit názory vyjadřující zpětnou vazbu, například průzkum spokojenosti zaměstnanců, kviz nebo jinou anketu. Otázky a odpovědi je možné navrhnout více způsoby. Je také možné zobrazit přehled přijatých názorů. Jestliže máte nainstalovaný tabulkový nebo databázový program kompatibilní se službami Microsoft Windows SharePoint Services (version 3) nebo Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, můžete provést export výsledků za účelem další analýzy.

Vlastní:    Ačkoliv je možné upravit jakýkoli seznam, můžete začít s vlastním seznamem a upravit jen určitá nastavení. Máte-li tabulkový program kompatibilní se službami Microsoft Windows SharePoint Services (version 3) nebo Windows SharePoint Services 2.0, prohlížeč Microsoft Internet Explorer a operační systém Microsoft Windows, můžete vytvořit seznam, který vychází z tabulky. Například můžete z aplikace Microsoft Office Excel 2007 importovat seznam, ve kterém jsou uloženy a spravovány smlouvy s dodavateli.

Dále lze snadno integrovat a začleňovat informace z obchodních aplikací, například SAP, Siebel a Microsoft SQL Server do webu Office SharePoint Server 2007 přidáním typu sloupce s obchodními daty do seznamu na serverech Office SharePoint Server 2007. Tímto způsobem lze získat seznam položek, který používá kombinaci sloupců ze serverů Office SharePoint Server 2007 a z externí obchodní aplikace.

Jazyky a překladatelé:    Tento seznam lze vytvořit a používat společně s pracovním postupem Správa překladu v Knihovně správy překladů. Pracovní postup používá tento seznam k přidělování překladatelských úkolů uživatelům, kteří jsou uvedeni v tomto seznamu jako překladatelé pro daný jazyk. Seznam lze vytvořit buď ručně, nebo jej můžete nechat vytvořit automaticky, když přidáte pracovní postup Správa překladu do Knihovny správy překladů.

Seznam ukazatelů KPI:     Klíčové ukazatele výkonu umožňují rychlé zhodnocení dosaženého pokroku pomocí měřitelných cílů. Tento seznam můžete vytvořit, pokud chcete sledovat vývoj pomocí jednoho ze čtyř zdrojů dat: ručně zadávaná data, data ze seznamu aplikace SharePoint, data v sešitech aplikace Microsoft Office Excel nebo data ze služby Analysis Services — komponenty serveru Microsoft SQL Server 2005. Po vytvoření seznamu ukazatelů KPI jej může používat kdokoliv, kdo má příslušné oprávnění a chce si na stránce tabule zobrazit stav indikátorů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×