Úvod do seznamů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Seznam je kolekce dat, můžete sdílet s členy týmu a ostatní uživatelé webu. Zjistíte, že SharePoint přináší celou řadu připravené k použití seznamů a šablon seznamů poskytuje dobrý výchozí bod pro uspořádání seznamu položek. Tento článek vysvětluje principy vytváření a používání seznamů.

Následujících tématech informace o tom, jak vytvořit, upravit a odstranit seznamy.

Poznámka: Všimněte si, že informace v tomto poli a typů seznamů dostupné závisí na verzi SharePoint, které používáte. Pokud si nejste jisti verze kontaktujte svého správce, Nápověda podpory nebo správce nebo najdete v článku jakou verzi systému SharePoint používám?.

Web většinou obsahuje hodně výchozích seznamů, včetně seznamů Odkazy, Oznámení, Kontakty, Sledování problémů, Průzkumy a Úkoly, které můžete používat jako ústřední bod týmové spolupráce nebo obchodního řešení. Mnohdy tyto výchozí seznamy nabízejí rychlá a efektivní řešení s malými úpravami nebo dokonce bez úprav. Můžete třeba použít:

 • Úkoly, které zahrnují sledování vlastnictví a průběhu a přímo v rámci stránky i časovou osu pro vizuálně atraktivní prezentaci obsahu seznamů

 • Sledování problémů s ukládáním informací pro správu a historii verzí k hlubší analýze projektů pracovní skupiny a běžných pracovních úkolů

Seznamy jsou flexibilní a nabízejí spoustu možností využití a integrovaných funkcí, které poskytují bezpečný způsob, jak ukládat a sdílet data a pracovat s nimi. Můžete provádět následující akce:

 • Můžete vytvořit seznam s nejrůznějšími sloupci, přičemž mezi možné typy patří Text, Číslo, Volba, Měna, Datum a čas, Vyhledávání, Ano/Ne a Počítané. Kromě toho jde k položce seznamu připojit jeden nebo víc souborů s dalšími podrobnostmi, třeba tabulku s podpůrnými údaji nebo dokument s hlubším vysvětlením celkového kontextu.

 • Můžete vytvořit seznam k uspořádávání, řazení a filtrování dat rozdílnými a konkrétními způsoby, měnit metadata, (třeba přidáváním a odebíráním sloupců a úpravami ověřovacích pravidel) a používat seznamy konzistentně na webech s typy obsahu, sloupci webu a šablonami. Na domovské stránce třeba můžete zobrazit jen aktuální události z kalendáře a na jiné stránce vytvořit vizuální zobrazení (podobné nástěnnému kalendáři).

 • Můžete vytvořit relace mezi seznamy pomocí kombinace jedinečných sloupců, vyhledávacích sloupců a vynucováním relací (kaskádové odstranění a zákaz odstranění). To všechno přispívá k lepším možnostem vytváření složitějších obchodních řešení a zachování integrity dat.

 • Můžete vytvořit vlastní seznamy, zobrazit data ve webových částech a na stránkách webových částí, importovat a exportovat data a odkazovat na ně z jiných programů, jako je třeba Excel a Access.

 • Můžete sledovat verze a podrobnou historii, vyžadovat schválení k úpravě dat, používat zabezpečení na úrovni položek a složek, vracet položky se změnami a rezervovat je a automaticky mít stále aktuální informace o změnách díky upozorněním (upozorněním obecně nebo upozorněním prostřednictvím informačních kanálů RSS).

 • Můžete uspořádat obsah v jediném seznamu do složek pro větší pohodlí a lepší výkon a zlepšit celkový výkon u velkých seznamů pomocí indexování.

V následujícím textu najdete některé způsoby práce se seznamy, které pomáhají spravovat informace pro vaší skupinu.

Sledování verzí a podrobné historie:    Můžete sledovat verze položky seznamu, aby mohli zobrazit položky, které jste změnili v závislosti na verzi, a kdo změnil položky seznamu. Pokud je v novější verzi, můžete obnovit předchozí verzi položky. Sledování historie seznamu je důležité zejména v případě sledování seznam vývoj potřebuje vaše organizace.

Vyžadovat schválení    Můžete určit, aby se před můžete zobrazit tak, že všichni vyžaduje schválení pro položky seznamu. Položky zůstávají na vyřízení, dokud nebudou schválení nebo odmítnutí někým, kdo má oprávnění k jejich schválení. Můžete určit, které skupiny uživatelů můžete zobrazit položky seznamu předtím, než je schválené.

Vlastní nastavení oprávnění    Zadání zda účastníci seznamu můžete číst a upravovat pouze položky, které jsou vytvořené nebo všech položek v seznamu. Uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě seznamů můžete číst a upravovat všechny položky seznamu. Můžete taky použít konkrétní úrovně oprávnění pro jednu položku seznamu, například položku obsahuje citlivé informace.

Vytvořit a spravovat zobrazení    Skupiny můžete vytvořit různá zobrazení seznamu. Obsah seznamu skutečné neměníte, ale položky jsou uspořádány nebo filtrovány tak, aby lidé nalezli nejdůležitější nebo nejzajímavější informace podle svých potřeb.

Aktualizovat seznamy    Bez ohledu na typ použitého seznamu, který aktualizujete proces se podobá přidávání, úpravy a odstraňování položek seznamu. Existují dva způsoby, jak přidat nebo upravit položky seznamu.

 • Pomocí formuláře, což je výchozí metoda

 • Pomocí úprav na řádku, což znamená, že položku přidáte přímo na stránky seznamu

Pokud je u seznamu nastavené sledování verzí, vytvoří se při každé úpravě položky seznamu její nová verze. Pokud jste v nové verzi udělali chybu, můžete zobrazit historii s informacemi o změnách položky seznamu a obnovit předchozí verzi.

Použití vzorců a vypočtených hodnot    Můžete vzorců a vypočtených hodnot dynamicky generovat informace ve sloupcích seznamu. Operace mohou obsahovat informace o ostatních sloupců v seznamu a funkce systému třeba [dnes] označíte aktuální datum. Například, můžete určit výchozí termín splnění je sedmi dny od dnešního data.

Zajištění příjmu informací o změnách    Seznamy a zobrazení můžete použít RSS, aby se členy pracovní skupiny, můžete automaticky získávat aktualizace. RSS je technologie, který umožňuje uživatelům zobrazit a zobrazit aktualizace nebo informační kanály RSS zpráv a informací v konsolidovaném umístění. Můžete také vytvořit upozornění e-mailu s upozorněním, když se mění seznamy nebo při přidávání nové položky. Upozornění byla pohodlný způsob ke sledování změn, které jsou pro vás důležité.

Vytvoření relací mezi seznamy    Chcete-li vytvořit relace mezi dvěma seznamy ve zdrojovém seznamu vytvořte vyhledávací sloupce, který načítá (nebo "vyhledá") jednu nebo více hodnot v cílovém seznamu, pokud jsou tyto hodnoty shodují s hodnotou ve sloupci vyhledávání ve zdrojovém seznamu. Pokud chcete, můžete dál přidávat další sloupce v cílovém seznamu do seznamu zdrojů. Po vytvoření vyhledávacího sloupce, můžete taky rozhodnout vynutit chování vztahu nastavením Kaskádové odstraňování nebo zakázaného odstranění možnost, která pomáhá zajistit platnost dat a předcházet nesrovnalostem, které může způsobit problémy.

Sdílení informací v seznamu s databázovým programem:    Pokud máte databázovým programem: nainstalovali, třeba přístup, můžete můžete export a import dat z webu, stejně jako propojení tabulky z databáze do seznamu. Při práci s daty seznamu v databázi aplikace Access můžete taky vytvořit dotazů, formulářů a sestav. Další informace najdete v článku Import dat do Accessové databáze .

Použít seznamy konzistentně napříč weby    Pokud vaše skupina pracuje s několika typů seznamů, můžete sjednotit napříč několika seznamů s typy obsahu, sloupce webu a šablonami. Tyto funkce umožňují znovu použít nastavení a struktury seznamu efektivně způsobem. Můžete například vytvořit typ obsahu pro nějaký problém se službami zákazníků, která určuje některé sloupce (například kontaktování) a obchodních procesů pro typ obsahu. Jiný příklad vytváří sloupce webu pro názvy oddělení, která obsahuje rozevírací seznam oddělení. Sloupec ve více seznamů zajistit, aby vždy se zobrazí jména stejným způsobem jako v každém seznamu můžete znovu použít.

Práce na položkách seznamu z e-mailového programu    Pomocí e-mailový program, který je kompatibilní s technologií SharePoint může trvat důležité informace o seznamu s vámi. Například v aplikaci Outlook můžete zobrazit a aktualizovat úkoly, kontakty a diskusní vývěsky na vašem webu z aplikace Outlook. Další informace najdete v článkupřipojení externího seznamu k Outlooku .

Nastavení cíle obsahu:    Můžete povolit cílové skupině seznam a potom vyberte položek v seznamu zobrazit pouze uživatelů, kteří nejsou členy konkrétní SharePoint a skupin Active Directory nebo cílové skupiny. Je to provést pomocí webové části, například část dotaz na obsah webu, používající cílové skupině filtrovat seznam založený na uživatele členství ve skupině. Před povolením položek v seznamu pro konkrétní cílové skupině, musíte se sloupcem cílovou nastavit samotný seznam.

Typ použitého seznamu závisí na druhu informací, které budete sdílet.

Oznámení    Použijte seznam oznámení sdílet novinky, stav a poskytnout připomenutí. Oznámení o podporu rozšířené formátování s obrázky, hypertextových odkazů a formátovaný text.

Kontakty    Použití seznamu kontaktů pro uložení informací o lidé nebo skupiny, které spolupracují s. Pokud používáte e-mailovou zprávu nebo program na řízení, která je kompatibilní s technologií SharePoint kontaktů, můžete zobrazit a aktualizovat kontakty z vašeho webu v jiném programu. Můžete třeba aktualizovat seznam všech organizace dodavatele z-mailového programu kompatibilní s technologií SharePoint, jako je Outlook. Seznam kontaktů neslouží ke správě skutečně členové webu, ale mohou sloužit k ukládání a sdílení kontaktů pro vaši organizaci, například seznam dodavatelů externí.

Diskusní vývěsky    Použijte diskusní vývěsky k poskytnutí centrální místo pro záznam a uložení diskusí týmu, který je podobný formátu diskusní skupiny. Pokud správce povolil seznamy na svůj web a e-mailové zprávy, diskusní vývěsky mohou být uloženy diskuse e-mailu z nejčastěji používaných e-mailových programů. Můžete například vytvořit diskusní vývěsky k uvedení nového produktu vaší organizace.

Odkazy    Použití seznamu odkazů jako centrální umístění odkazy na Internetu, váš firemní síti intranet a dalších zdrojů. Například může vytvořit seznam odkazů na vaši zákazníci weby.

Propagované odkazy:    Tenhle seznam slouží k zobrazení sady akcí odkazů ve vizuálním rozložení.

Kalendář    Použití kalendáře pro všechny váš tým události nebo v konkrétních situacích, například svátky. Kalendář nabízí vizuální zobrazení, podobně jako na stolním nebo zdi kalendář týmových událostí, včetně schůzek, společenské události a celodenní zvláštní události. Můžete taky sledovat týmový milníky, například termíny nebo data verze produktů, které nesouvisí určitého časového intervalu. Pokud používáte e-mailu nebo kalendáři program, který je kompatibilní s technologií SharePoint, můžete zobrazit a aktualizovat svůj kalendář z webu při práci v jiné aplikaci. Například můžete porovnat a aktualizace kalendáře na webu s daty z kalendáře aplikace Outlook zobrazením obě kalendáře vedle sebe nebo v překryvném vzájemně v aplikaci Outlook. Další informace naleznete v tématu Vytvoření kalendáře .

Úkoly    Použití seznamu úkolů můžete sledovat informace o projektech a dalších událostí úkolů skupiny. Je můžete přidělovat úkoly, i sledovat stav a procento dokončení úkolu blíží dokončení. Pokud používáte e-mailu nebo úkolů správy aplikace, která je kompatibilní s technologií SharePoint, můžete zobrazit a aktualizovat úkolů z webu v příslušné aplikaci. Můžete například vytvořit seznam úkolů pro proces rozpočtu vaší organizace a potom zobrazit a aktualizovat v aplikaci Outlook společně s jinými úkoly. Další informace naleznete v tématu Vytvoření seznamu .

Úkoly projektu    Pomocí seznamu úkolů projektu obsahují informace o úkolu s pruhy Ganttova diagramu zobrazení a průběh. Můžete sledovat stav a procento dokončení úkolu blíží dokončení. Pokud používáte e-mailu nebo úkolů správy aplikace, která je kompatibilní s technologií SharePoint, můžete zobrazit a aktualizovat úkoly projektu na webu v příslušné aplikaci. Například seznam úkolů projektu můžete vytvořit pro identifikaci a přiřazení práce k vytvoření ručního školení na webu a pak můžete sledovat průběh organizace z Projectu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření seznamu .

Sledování problémů    Použití seznamu sledování problémů pro uložení informací o určitých problémech se dočtete víc například problémů podpory a sledovat daří plnit. Můžete přiřadit problémy, uspořádat a propojovat problémy vzájemně. Můžete například vytvořit seznamu sledování problémů pro správu služby problémů zákazníků a jejich řešení. Můžete taky komentovat problémy při každé úpravě, vytváření historii komentáře bez změny původního popis problému. Zástupce oddělení služeb zákazníkům můžete například záznam věnovat vyřešit problém a výsledky každého kroku. Můžete také seznamu sledování problémů s třístavový pracovní postup k vyřešení problému a sledování projektů. Další informace naleznete v tématu Vytvoření seznamu .

Průzkum    Umožňuje shromáždit a zpracováním zpětnou vazbu, například průzkum spokojenosti zaměstnanců nebo kvíz průzkumu. Můžete navrhnout otázek a odpovědí v několika různými způsoby a najdete v článku základní informace o svůj názor. Pokud máte tabulky nebo databáze nainstalovaný program, který je kompatibilní s technologií SharePoint, můžete exportovat výsledky pro další analýzu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření průzkumu .

Vlastní    Vytvořit seznam od začátku pomocí vlastního seznamu. Můžete taky vytvořit vlastní seznam, který je založený na tabulce, pokud máte tabulkovým procesorem, která je kompatibilní s technologií SharePoint. Můžete třeba importovat seznam z Excelu, který jste vytvořili k ukládání a správě smlouvy s dodavateli. Další informace naleznete v tématu Vytvoření seznamu založeného na tabulce .

Externí seznamy    Použití externího seznamu pro práci s daty, která je uložená mimo SharePoint, ale můžete číst a psát v rámci SharePoint. Zdroj dat pro externího seznamu se nazývá typu externího obsahu. Na rozdíl od seznam nativní SharePoint externího seznamu použije služby Podnikové připojení pro přístup k datům přímo z externího systému (například SAP, Siebel a Microsoft SQL Server), zda systém je databáze, webové služby nebo řádek obchodní systému.

Vlastní seznam v datovém listu   Zobrazení Vytvořit prázdný seznam se podobá vlastního seznamu, ale zobrazení seznamu v zobrazení Datový list ve výchozím nastavení, použijte vlastní seznam v zobrazení Datový list. Zobrazení Datový list obsahuje pomocí datové mřížky pro prohlížení a úpravy dat jako řádků a sloupců. Můžete přidat a upravit řádků a sloupců, filtrů a pořadí řazení, Zobrazit počítané hodnoty a součtů a pohodlně úpravy dat v buňkách tabulky. Zobrazení datového listu vyžaduje Office nainstalovali 32bitovou klientském počítači a prohlížeč, který podporuje ovládací prvky ActiveX.

Seznam stavů    Seznam stavů umožňuje zobrazit a sledovat cíle projektu. Seznam obsahuje sadu barevné ikony komunikovat míru, do kterého jsou splněné cíle.

Oběžníky    Pomocí seznamu oběžníky můžete posílat informace, včetně potvrzujících razítek členům týmu.

Seznam slovníku editoru Microsoft IME    Používejte seznam slovníku editoru Microsoft IME pro kterou chcete použít data v seznamu jako slovník Microsoft IME. Můžete převést čtení položkách sloupce do zobrazení používání Microsoft IME a zobrazit obsah v komentáři v okně editoru IME komentář. Data můžou být propojené s konkrétní adresu URL.

Seznam obsahu serveru PerformancePoint    Seznam obsahu serveru PerformancePoint slouží k ukládání položek řídicích panelů, třeba přehledy výkonnostních metrik, sestav, filtrů, stránek řídicího panelu a dalších položek řídicích panelů vytvářených pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint.

Jazyky a překladatelé:    Seznam jazyky a překladatelé: pomocí pracovního postupu Správa překladu do knihovny správy překladů. Pracovní postup používá seznamu překladu úkoly přiřazovat Minipřekladač uvedených v seznamu pro každý jazyk. Tento seznam můžete vytvořit ručně, nebo můžete mít tento seznam po přidání pracovního postupu Správa překladu do knihovny správy překladů blok vytvoří automaticky.

Seznam klíčových indikátorů výkonu    Seznam klíčových ukazatelů výkonu slouží ke sledování klíčových ukazatelů výkonu, které umožňují rychle porovnat průběh možné měřit cílům. Seznamy klíčových ukazatelů výkonu můžete nastavit ke sledování výkonu pomocí jedné ze čtyř zdrojů dat: ručně zadali dat, dat v seznamu SharePoint, dat v sešitech aplikace Excel nebo dat ze služby Analysis Services – součást systému Microsoft SQL Server. Po vytvoření seznamu klíčových ukazatelů výkonu můžete zobrazit stav ukazatele na stránku řídicího panelu.

Import tabulky:    Vytvoří seznam využívající sloupce a data některé ze stávajících tabulek. Import tabulky vyžaduje Microsoft Excel nebo jinou kompatibilní aplikaci.

Přidat jeden z těchto seznamů na stránku

 1. U webů klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu a potom klikněte na obsah webu.

 2. Klikněte na ikonu Přidat aplikaci.

  Přidání ikony aplikace v dialogovém okně obsah webu.
 3. Projděte si a klikněte na aplikaci, kterou chcete použít. Doména může obsahovat více než jedné kopie publikace.

 4. Pojmenujte aplikaci jedinečné, můžete později vyvolat pro stránku a klikněte na vytvořit.

 5. Když se chcete vrátit na obrazovku obsah webu, můžete to udělat třemi způsoby:

  • Zavřete okno a vraťte se na stránku. Přidání nové aplikace na stránku pomocí vložení webové části.

  • Klikněte na aplikace a začít zadávat data.

  • Klikněte na tři tečky a potom klikněte na změnit Nastavení. Můžete přidat sloupce, změna názvů a provádět další úkoly.

Uspořádání seznamů na webu

I když můžete používat funkce seznamu různě, závisí způsob, jakým je budete používat, na velikosti a počtu položek seznamu a potřebách společnosti.

Možná budete potřebovat, aby jeden rozsáhlý seznam sloužil k různým účelům. Máte třeba velký počet technických problémů, které budete sledovat ve společnosti, a tyto problémy se můžou týkat víc projektů a skupin.

Jediný seznam použijte v tomto případě:

 • Skupina potřebuje zobrazit souhrnné informace o položkách seznamu nebo zobrazovat různé pohledy na stejnou sadu položek. Vedoucí chce třeba zobrazit průběh zpracování všech technických problémů pro danou společnost nebo všechny problémy zaznamenané ve stejném období.

 • Uživatelé chtějí procházet nebo vyhledávat problémy ve stejném umístění na webu.

 • Chcete pro položky seznamu použít stejné nastavení, například sledování verzí souborů nebo vyžadování schválení.

 • Skupiny pracující se seznamem sdílejí podobné vlastnosti (jako třeba stejné úrovně oprávnění). Pro konkrétní položky seznamu můžete nastavit jedinečná oprávnění. Pokud se ale úrovně oprávnění významně liší, bude asi vhodnější používat víc seznamů.

 • Chcete analyzovat informace o seznamu nebo přijmout sloučené aktualizace seznamu. Můžete nastavit, aby vám bylo zaslané upozornění v případě, že dojde ke změně položek seznamu, nebo si můžete prohlížet změny seznamu pomocí technologie RSS. Kanály RSS umožňují členům pracovní skupiny zobrazit sloučený seznam informací, které se změnily.

Více seznamů je lepší používat v případě výrazných rozdílů mezi položkami, které chcete spravovat, nebo mezi skupinami uživatelů, kteří s nimi budou pracovat.

Více seznamů použijte v těchto případech:

 • Nepředpokládáte, že uživatelé budou najednou potřebovat souhrny položek.

 • Skupiny uživatelů, kteří s informacemi pracují, se liší a mají různé úrovně oprávnění.

 • Je potřeba používat různá nastavení pro víc sad položek, například správa verzí nebo schvalování.

 • Není potřeba analyzovat položky společně nebo přijímat sloučené aktualizace seznamů.

Tady najdete některé způsoby uspořádání seznamů a položek seznamů:

Přidání sloupců    Aby skupiny zdůraznit položky, které jsou důležité, můžete přidat sloupce do seznamu. Například může přidat sloupec projektu se seznamem umožňující lidi pracující na zvláštní projekty snadněji zobrazit a pracovat s jejich položek. Můžete také přidat další sloupce, pokud chcete získat další informace pro každou položku v seznamu, jako je název oddělení nebo jméno zaměstnance.

Pokud máte víc položek v seznamu, zvažte indexování určitých sloupců ke zlepšení výkonu při prohlížení více položek a přepnutí zobrazení. Tato funkce není změní způsob jejich uspořádání položky, ale může povolit organizace snadněji ukládat velký počet položek v seznamu. Však indexování může trvat až víc místa databáze. Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny

Vytvoření zobrazení    Zobrazení můžete použít v případě uživatelé ve vaší skupině často zobrazíte data určitým způsobem. Zobrazení pomocí sloupců tak, aby řazení, seskupení, filtrování a zobrazení dat. Můžete taky zvolit, kolik položek se zobrazí v každé zobrazení najednou. Lidé, například můžete přecházet seznam v sadách 25 a 100 položky seznamu na stránku, v závislosti na své předvolby a rychlosti připojení.

Zobrazení umožňují flexibilitu ukládat velký počet položek v seznamu, ale pokud chcete zobrazit jenom podskupin podle potřeby na určitou dobu, například jenom problémy, které jsou publikovány tento rok, nebo pouze aktuální události v kalendáři. Můžete vytvořit osobní zobrazení, které jsou dostupné jenom pro vás a pokud máte oprávnění k úpravám seznamu, můžete vytvořit veřejné zobrazení, které jsou dostupné všem uživatelům. Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny

Vytvoření složky    Můžete přidat složky do většiny typů seznamů, pokud vlastník seznamu povolil složky, které chcete vytvořit. Toto je užitečné, pokud vaše položky seznamu můžete rozdělit určitým způsobem, jako je třeba podle projektu nebo skupiny. Složky umožňují uživatelům snadněji procházet a spravovat položky seznamu. technologie SharePoint poskytují stromové zobrazení, které uživatelům umožňuje navigaci jejich webů a složek podobně jako pracují s složky na pevném disku. Například každé oddělení může mít vlastní složky. Vytvoření složky v seznamu

Viz taky

Přidání, úprava nebo odstranění položek seznamu

Povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu

Vytvoření složky v seznamu

Odstranění složky v seznamu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×