Úvod do rozložení šablony formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při návrhu šablony formuláře v aplikaci Microsoft Office InfoPath dbejte na to, jakým způsobem jsou v šabloně formuláře uspořádány, neboli rozloženy, její jednotlivé prvky.

Obecně vzato uspořádejte různé části šablony formuláře tak, že lidem vyplňovat uživatelé můžete přesouvat pomocí formuláře logicky. Kromě toho je vhodné zarovnat textová pole, zaškrtávacích políček a dalších prvků podél vodorovné a svislé čáry mřížky. Můžete definovat ohraničení mřížky pomocí tabulky rozložení a pomáhají zarovnání prvků v šabloně formuláře.

V tomto článku

Tabulky rozložení a podokno úloh Rozložení

Ovládací prvky související s rozložením

Tipy pro rozložení

Tabulky rozložení a podokno úloh Rozložení

V ideálním případě se podaří navrhnout šablonu formuláře, která je přehledná a snadno se používá. Tabulky rozložení mohou pomoci s oběma těmito aspekty.

Podokno úloh Rozložení nabízí několik předdefinovaných tabulek rozložení, pomocí kterých můžete dát šabloně formuláře potřebnou strukturu.

Podokno úloh Rozložení

Tabulka rozložení je obyčejná tabulka, která se však používá pro potřeby rozložení, a nikoli pro prezentaci dat. Navíc, narozdíl od jiných tabulek, tabulka rozložení nemá ve výchozím nastavení viditelné ohraničení. Při návrhu šablony formuláře v režimu návrhu je ohraničení tabulky rozložení zobrazeno jako přerušované čáry, aby bylo vidět, zda se pracuje v tabulce. Ovšem při vyplňování formuláře uživatelem nejsou tyto čáry zobrazeny.

Kromě jiného je možné používat tabulky rozložení k uspořádání ovládacích prvků, k oddělení oddílů, k vytvoření oddílů záhlaví a zápatí a k začlenění loga firmy nebo jiného grafického objektu.

V následujícím příkladu je tabulka rozložení použita k organizaci textových polí v Sekce v šabloně formuláře.

Tabulka rozložení v oddílu v šabloně formuláře

1. Tato tabulka rozložení má dva řádky.

2. Ve druhém řádku jsou tři sloupce. Prostřední sloupec je použit z důvodu oddělení.

Pokud chcete přidat nebo odebrat řádky a sloupce z tabulky rozložení, klepněte na některou možnost v seznamu Sloučit a rozdělit buňky v podokně úloh. Pokud tabulky rozložení v podokně úloh Rozložení nesplňují vaše požadavky, můžete vložit vlastní tabulku rozložení s požadovaným počtem řádků a sloupců.

Můžete také podokna úloh rozložení Pokud chcete rychle vložit oblasti s možností posouvání a vodorovné oblasti v šabloně formuláře, které jsou popsané v následující části podrobně.

Začátek stránky

Ovládací prvky související s rozložením

Kromě tabulek rozložení můžete použít rozložení ovládacích prvků, například oddíly nebo opakující se oddílů, můžete navrhnout šablonu formuláře. Po vložení ovládacího prvku souvisejících s rozložením do šablony formuláře vkládáte prázdný kontejner pro uložení ovládacích prvků.

V následující tabulce jsou uvedeny stručné popisy ovládacích prvků, které se nejčastěji používají při návrhu rozložení.

Ovládací prvek

Popis

Oddíl

Ovládací prvek, který obsahuje jiné ovládací prvky. Příklad: V šabloně formuláře nároku na pojistné je možné použít oddíl k seskupení textových polí, která se používají ke sběru informací od pojištěnců.

Volitelný oddíl

Ovládací prvek, který obsahuje jiné ovládací prvky, ale nezobrazuje se ve formuláři, pokud se uživatel nerozhodne jej přidat. Všichni zaměstnanci ve společnosti například ve formuláři Přehled výkonů používají oddíl s nastavením cílů na formulářích o kontrole výkonu, ale pouze manažeři mohou přidat volitelný oddíl, který se týká cílů vedení.

Ovládací prvek s opakováním

Ovládací prvek jako oddíl s opakováním nebo Opakující se tabulka, který umožňuje uživatelům rozšířit při vyplňování obsah formuláře a zobrazit pouze nutný počet záznamů v sadě. Tabulku s opakováním můžete například použít v šabloně formuláře vyúčtování výdajů ke shromáždění položek výdajů zaměstnanců.

Oblast s možností posouvání

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky uchovává pevnou velikost a zahrnuje posuvníky tak, aby uživatelé se budou posunovat zobrazíte informace, které jsou mimo zobrazení. Oblasti s možností posouvání může být užitečné, když části šablony formuláře obsahuje velké množství dat, a uživatelé nemusí zobrazit všechna data najednou. Pokud používáte tabulku s opakováním k zobrazení mnoha záznamů z databáze, je vložit tabulku s opakováním v oblasti posouvání zobrazíte jenom několik z mnoha záznamů najednou. Protože oblasti s možností posouvání slouží výhradně pro účely rozložení, nejsou vázaný na pole nebo skupiny ve zdroji dat. Oblasti s možností posouvání nepodporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Vodorovná oblast

Ovládací prvek obsahující jiné ovládací prvky, který může být umístěn ve vodorovné formaci do šablony formuláře. Příklad: Pokud je vedle sebe umístěno několik vodorovných oblastí, budou se překrývat, neboli přelévat, na následující řádek podle toho, jak se mění velikost obrazovky. Vzhledem k tomu, že se vodorovné oblasti používají pouze pro účely rozložení, nejsou vázány na pole nebo skupiny ve zdroji dat. Ovládací prvky vodorovných oblastí nejsou podporovány v šablonách formuláře kompatibilních s prohlížečem.

Skupina voleb

Ovládací prvek, který představuje sady vzájemně se vylučujících voleb uživatelům. Skupina voleb obsahuje oddíly voleb, které se zobrazí jako výchozí ve formuláři. Oddíly voleb obsahují další ovládací prvky. Informace o adrese v šabloně formuláře informace o zaměstnanci můžete například automaticky naformátuje jako skupinu voleb, která obsahuje oddíly voleb. Každý oddíl voleb obsahuje ovládací prvky se syntaxí správnou adresu pro konkrétní zemi nebo oblasti. Když zaměstnanců vyplňte formulář, který je založený na šabloně formuláře, budou můžete nahradit části výchozí adresa jednu vztahující se k jejich zemi nebo oblasti.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy použijte ke zlepšení vzhledu, velikosti a jiných aspektů tabulek rozložení a ovládacích prvků souvisejících s rozložením.

  • Pokud navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nejprve určete požadovaný výsledný vzhled šablony. Pokud máte potíže s představou o rozložení, zkuste si šablonu nejprve načrtnout na papír. Můžete rovněž použít některou aplikaci, například Microsoft Office Visio, k zlepšení svých nápadů a k vytvoření zkušebních rozložení uživatelského rozhraní šablony formuláře. Až budete mít v hlavě plán, můžete do šablony vložit předdefinovanou tabulku rozložení z podokna úloh Rozložení a podle potřeby ji upravit.

  • V režimu návrhu jsou okraje tabulek rozložení naznačeny přerušovanou čarou, aby bylo vidět, kde jsou jednotlivé sloupce a řádky. Při vyplňování formuláře založeného na této šabloně formuláře je mřížka skryta. Tím se dosáhne jasnějšího a přehlednějšího návrhu. Chcete-li mřížku v režimu návrhu skrýt, můžete ji vypnout klepnutím na příkaz Skrýt mřížku v nabídce Tabulka.

  • Ve výchozím nastavení vkládá aplikace InfoPath tabulky rozložení a ovládací prvky související s rozložením, například oddíly a oblasti s možností posouvání, o šířce shodné se šířkou tištěné stránky. Chcete-li toto výchozí nastavení změnit, v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti zobrazení. Na kartě Obecné v oddílu Nastavení rozložení zaškrtněte políčko Pro tuto šablonu formuláře použít vlastní šířku rozložení a do pole Vlastní šířka rozložení zadejte jinou hodnotu.

  • Pokud zadáte vlastní šířku rozložení pro tabulky rozložení a ovládací prvky rozložení, ujistěte se, že není větší než oblast tisku šablony formuláře. Chcete-li se rychle přesvědčit, jak široká bude vytištěná stránka a zda se na stránku vejde obsah šablony formuláře, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Vodítko šířky stránky. Po klepnutí na tento příkaz se na pravé straně obrazovky zobrazí svislé vodítko v podobě přerušované čáry. Ta označuje pravý okraj tištěné stránky na základě výchozí tiskárny počítače.

  • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu ovládacích prvků rozložení nebo tabulek rozložení, vyberte tyto ovládací prvky nebo tabulky, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování a proveďte potřebné úpravy.

  • Ve výchozím nastavení je tabulka rozložení zarovnána na levou stranu šablony formuláře. Chcete-li ji zarovnat na střed nebo doprava, vyberte tabulku, v nabídce Tabulka klepněte na položku Vlastnosti tabulky a poté na kartě Tabulka na možnosti Na střed nebo Vpravo.

  • Odsazení obsahu buněk je velikost místa, které je okolo obsahu buňky. Je to v podstatě nárazníkové místo mezi buňkou a textem v ní. Úprava odsazení obsahu umožňuje více kontroly nad proložením než pouhé stisknutí klávesy ENTER. Chcete-li upravit odsazení obsahu buňky, vyberte potřebné možnosti na kartě Buňka v dialogovém okně Vlastnosti tabulky.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×