Úvod do používání aplikace Word 2010 pro vaše uživatele

Nasazujete aplikaci Microsoft Word 2010 pro skupinu uživatelů? Provádí tato skupina upgrade z aplikace Word 2003 nebo Word 2007? Zde jsou uvedeny některé klíčové nové funkce v aplikaci Word 2010 a některé zdroje, které tento přechod usnadní.

Tento článek se týká některých nových funkcí. Další informace o nových funkcích naleznete v tématu Novinky v aplikaci Word 2010. Pokud provádíte upgrade z aplikace Word 2003, naleznete další informace v tématu Novinky v aplikaci Word 2010 pro uživatele provádějící upgrade z verze 2003.

V tomto článku

Jednodušší práce

Přizpůsobení pásu karet

Zobrazení Microsoft Office Backstage

Navigace v dlouhých dokumentech a jejich prohledávání

Obnovení neuložené práce

Lepší spolupráce

Ukládání dokumentů a prezentací z Wordu přímo do SharePointu

Současná práce na stejném dokumentu

Zajištění lepšího zabezpečení pomocí chráněného zobrazení

Hledání a odebírání skrytých metadat a osobních údajů v souborech

Ochrana konečné verze dokumentu před změnami

Zajištění větší dostupnosti dokumentů

Rychlejší práce za krátkou dobu

Jednodušší práce

Přizpůsobení pásu karet

V aplikaci Word 2010 lze pás karet přizpůsobovat, a vytvářet tak karty a skupiny s příkazy, které jsou nejčastěji používány při práci ve vaší organizaci, nebo které jsou specifické pro určité týmy nebo společnosti.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Další informace o přizpůsobení pásu karet naleznete v tématu Přizpůsobení pásu karet.

Zobrazení Microsoft Office Backstage

V zobrazení Microsoft Office Backstage mohou uživatelé se souborem provádět vše, co nemohou provádět v souboru. Nejnovější inovací v uživatelském rozhraní Fluent systému Microsoft Office a v pásu karet je zobrazení Backstage, kde probíhá správa souborů – vytváření, ukládání, tisk, sdílení, nastavování možností a kontrola souborů, zda neobsahují skrytá metadata nebo osobní údaje.

Příkazy dostupné po kliknutí na kartu Soubor v aplikaci Word

Další informace naleznete v tématu Úvod do zobrazení BackStage.

Pokud je dokument propojen pomocí služby SharePoint 2010, mohou autoři dokumentu také zadávat metadata. Autoři, kteří na souboru spolupracují, mohou zobrazení Backstage používat pro přístup k profilům jiných autorů a k práci s pracovními postupy.

Navigace v dlouhých dokumentech a jejich prohledávání

V aplikaci Word 2010 mohou uživatelé rychle procházet dlouhé dokumenty tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Mohou také snadno měnit uspořádání dokumentů přetahováním nadpisů namísto kopírování a vkládání. Mohou také hledat obsah pomocí funkce přírůstkového hledání a nemusí tedy přesně vědět, co hledají, aby požadované informace našli.

document navigation

V aplikaci Word 2010 lze provádět následující činnosti:

 • Přesouvat se mezi nadpisy v dokumentu kliknutím na části rozložení dokumentu

 • Sbalením úrovní osnovy skrýt vnořené nadpisy a díky tomu snadno pracovat s rozložením i u velmi strukturovaných a složitých a dlouhých dokumentů

 • Zadat text do pole hledání a ihned zjistit, kde se uživatel v dokumentu nachází

 • Přetahovat nadpisy v rámci dokumentu a měnit tak jeho strukturu, odstraňovat nadpisy a jejich obsah

 • Snadno zvýšit či snížit úroveň daného nadpisu nebo přesunout nadpis a všechny jeho vnořené nadpisy v hierarchii nahoru nebo dolů

 • Přidat nové nadpisy do dokumentu a vytvořit tak základní osnovu nebo vložit nové nadpisy bez nutnosti procházet dokument

 • Zachovat si procházením nadpisů se značkou spoluvytváření přehled o obsahu, který upravují ostatní uživatelé

 • Zobrazit miniatury všech stránek v dokumentu a kliknutím na ně se v dokumentu přesouvat

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Další informace najdete v tématu Navigace v dokumentu.

Začátek stránky

Obnovení neuložené práce

Nyní je jednodušší obnovit dokument aplikace Word v případě, že zavřete soubor bez uložení nebo si chcete prohlédnout starší verzi souboru, se kterým právě pracujete, nebo se k ní vrátit. Podobně jako u starších verzí aplikace Word umožňuje funkce automatického obnovení ukládat během práce verze souboru ve vybraném intervalu.

Nyní můžete uchovávat poslední automaticky uloženou verzi souboru pro případ, že soubor omylem zavřete bez uložení, a tu pak můžete při dalším otevření souboru snadno obnovit. Během práce se souborem také máte prostřednictvím zobrazení Microsoft Office Backstage přístup k seznamu automaticky uložených souborů.

Začátek stránky

Lepší spolupráce

Aplikace Word 2010 vám pomáhá efektivněji spolupracovat s kolegy. Součástí aplikace Word 2010 jsou také funkce pro bezpečnější uchování informací při sdílení práce a pro lepší zabezpečení počítače před soubory, které by nemusely být bezpečné.

Ukládání dokumentů a prezentací z Wordu přímo do SharePointu

Uživatelé mohou dokumenty aplikace Word 2010 ukládat přímo do knihovny dokumentů služby SharePoint 2010 ze zobrazení Backstage. Pokud v zobrazení Backstage kliknete na možnost Uložit a odeslat a poté na možnost Uložit na web služby SharePoint, aplikace Word zobrazí seznam knihoven dokumentů, se kterými jste pracovali v nedávné době.

Další informace najdete v tématu Uložení dokumentu na SharePoint z Office 2010.

Současná práce na stejném dokumentu

V aplikaci Word 2010 můžete spolupracovat přímo. Není třeba odesílat e-mailové přílohy nebo ukládat koncepty dokumentů s názvy jako TSP_konecny_2_KONECNY.docx. Namísto toho stačí otevřít dokument a začít pracovat. Můžete zjistit, kteří uživatelé s vámi na dokumentu pracují a jaké části dokumentu upravují. Můžete společně pracovat na jakémkoliv dokumentu, který je uložený na webu Microsoft SharePoint Foundation 2010 podporujícím pracovní prostory nebo na úložišti OneDrive.

Při otevření aplikace Word automaticky uloží sdílený dokument do mezipaměti, takže můžete dokumentu upravovat offline. Jakmile přejdete do režimu online, aplikace Word automaticky synchronizuje provedené změny. Pokud jste pracujete mimo kancelář, nemusíte si již dělat starosti s ukládáním místních kopií nebo ručním slučováním svých změn s dokumentem na serveru po návratu do kanceláře.

Aplikace Word 2010 umožňuje, aby na jednom dokumentu pracovalo současně víc autorů, a aplikace Office Online vám umožní pracovat na svých dokumentech.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Poznámka: SkyDrive je teď OneDrive a SkyDrive Pro je teď OneDrive pro firmy. O této změně se dozvíte víc v článku Od SkyDrivu k OneDrivu.

Jeden dokument může současně upravovat více autorů, jejichž změny mohou být synchronizovány se změnami ostatních uživatelů. Autoři mohou blokovat přístup k oblastem dokumentu, na nichž pracují.

Zajištění lepšího zabezpečení pomocí chráněného zobrazení

V chráněném zobrazení jsou soubory otevřeny se zakázanými funkcemi pro úpravy. Soubory z potenciálně nebezpečného umístění, jako je například Internet nebo e-mailová příloha, nebo soubory s aktivním obsahem, jako jsou makra, datová připojení nebo ovládací prvky ActiveX, jsou v chráněném zobrazení ověřeny a lze je pak otevřít. Soubory z důvěryhodných zdrojů lze povolit kliknutím na možnost Povolit úpravy, nebo lze údaje o souboru prověřit v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Další informace o chráněném zobrazení najdete v tématu Co je chráněné zobrazení?

Hledání a odebírání skrytých metadat a osobních údajů v souborech

Než začnete sdílet dokument s dalšími uživateli, můžete pomocí funkce Kontrola metadat zkontrolovat, zda dokument neobsahuje skrytá metadata, osobní údaje nebo určitý obsah.

Funkce Kontrola metadat může najít a odebrat například následující informace:

 • Komentáře

 • Verze

 • Sledované změny

 • Rukopisné poznámky

 • Skrytý text

 • Vlastnosti dokumentu

 • Vlastní data XML

 • Informace v záhlavích a zápatích

Funkce Kontrola metadat pomáhá zajistit, aby dokumenty sdílené s jinými uživateli neobsahovaly skryté osobní údaje ani žádný skrytý obsah, který si organizace nepřeje distribuovat. Organizace navíc může funkci Kontrola metadat přizpůsobit tak, aby kontrolovala i další typy skrytého obsahu.

Další informace o kontrole metadat najdete v tématu Odebrání skrytých dat a osobních údajů kontrolou dokumentů.

Ochrana konečné verze dokumentu před změnami

Než začnete konečnou verzi dokumentu sdílet, můžete pomocí příkazu Označit jako konečný nastavit dokument jako dokument určený jen pro čtení a informovat tak ostatní uživatele, že je sdílená verze dokumentu konečná. Označíte-li dokument jako konečný, budou příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu vypnuty a uživatelé zobrazující dokument nebudou moci dokument neúmyslně změnit.

Příkaz Označit jako konečný není funkcí zabezpečení. Kdokoli může dokument označený jako konečný upravit, pokud vypne funkci Označit jako konečný.

Další informace najdete v tématu Ochrana konečné verze souboru před změnami.

Zajištění větší dostupnosti dokumentů

Kontrola usnadnění pomáhá v dokumentech identifikovat a řešit problémy s usnadněním a opravit potenciální potíže, které by mohly postiženým osobám znemožnit přístup k obsahu.

Pokud v dokumentu dochází k problémům s usnadněním, objeví se v zobrazení Microsoft Office Backstage upozornění, které vám umožní zkontrolovat problémy v dokumentu a v případě potřeby je opravit. Upozornění můžete zobrazit kliknutím na kartu Soubor. V části Připravit na sdílení klikněte na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Zkontrolovat usnadnění.

Další informace najdete v tématu Kontrola usnadnění.

Začátek stránky

Rychlejší práce za krátkou dobu

Zde naleznete další zdroje pro pomoc uživatelům při hledání příkazů a funkcí, které chtějí použít.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×