Úvod do podokna úloh Kontrola návrhu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Microsoft Office InfoPath 2007 můžete navrhnout šablonu formuláře, která se dá otevřít pomocí aplikace InfoPath nebo ve webovém prohlížeči. Pokud šablonu formuláře můžete otevřít v prohlížeči, pak je označená jako šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Můžete navrhovat šablony formulářů, které fungují v aplikaci InfoPath 2003 kromě Office InfoPath 2007 nebo převod formuláře vytvořené v aplikaci Microsoft Office Word nebo jiných programů do šablon formulářů Office InfoPath 2007.

Když provedete tyto kroky, může dojít problémy s kompatibilitou nebo jiných problémů. Například některé funkce Infopathu, které nejsou podporovány v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem, a to může vést k problémům během procesu publikování. Podobně některé funkce Office InfoPath 2007 nefungují v šablon formulářů aplikace InfoPath 2003 a některé funkce aplikace Word nejsou podporovány v aplikaci InfoPath a budou odstraněny při importu Word formuláře aplikace InfoPath.

Tyto typy potíží v šabloně formuláře lze nejrychleji zjistit pomocí podokna Kontrola návrhu. Potíže můžete před publikováním šablony formuláře opravit.

V tomto článku

Podokno úloh Kontrola návrhu

Chyby a zprávy, jaký je v nich rozdíl?

Okolnosti vyhledávání potíží aplikací InfoPath

Podokno úloh Kontrola návrhu

Nejlepší způsob, jak zajistit bezproblémové fungování šablony formuláře, je kontrola potenciálních potíží v podokně úloh Kontrola návrhu.

Podokno úloh Kontrola návrhu umožňuje:

  • Odhalení potíží s kompatibilitou, které se v šabloně formuláře mohou vyskytnout. V některých případech aplikace InfoPath potíže automaticky opraví a upozorní uživatele na tuto opravu. Někdy je však nutné odstranit potíže ručně. Příklad: Chcete-li publikovat šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, je třeba odstranit nepodporovaný ovládací prvek a nahradit jej jiným. Pokud publikujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, můžete v podokně úloh Kontrola návrhu rovněž zobrazit informace týkající se serveru.

  • Změnu nastavení kompatibility šablony formuláře. Příklad: Předpokládejme, že zobrazovat a vyplňovat formuláře založené na určité šabloně formuláře mohou pouze uživatelé, kteří mají v počítači nainstalovánu aplikaci InfoPath. Pokud chcete, aby šablona formuláře fungovala rovněž ve webovém prohlížeči, můžete v podokně úloh Kontrola návrhu klepnout na položku Změnit nastavení kompatibility a získat tak přístup k možnostem pro šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Nebudete pak muset vytvářet šablony formuláře pouze pro aplikaci InfoPath. Pokud změníte nastavení kompatibility šablony formuláře, chyby a zprávy v podokně úloh Kontrola návrhu budou aktualizovány.

Část podokna úloh Kontrola návrhu

1. Text v horní části podokna úloh znamená, že šablona formuláře je momentálně kompatibilní s aplikací Office InfoPath 2007 i se serverem podporujícím službu InfoPath Forms Services. Pokud toto nastavení chcete změnit, klepněte na odkaz Změnit nastavení kompatibility.

2. Chyby se v podokně úloh zobrazují proto, že šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem obsahuje nepodporované ovládací prvky. Chcete-li tuto šablonu formuláře publikovat, měly by tyto ovládací prvky být odstraněny.

Aplikace InfoPath automaticky vyhledá potíže po provedení těchto akcí:

  • Otevření šablony formuláře

  • Změna nastavení kompatibility šablony formuláře

  • Uložení nebo publikování šablony formuláře

  • Import dokumentu aplikace Microsoft Office Word do aplikace InfoPath

Seznam chyb a zpráv lze aktualizovat v podokně Kontrola návrhu klepnutím na tlačítko Aktualizovat. Aktualizace je užitečná, pokud opravujete potíže šablony formuláře a chcete hotové položky odstranit ze seznamu.

Poznámka: Klikněte na tlačítko Aktualizovat neaktualizují zprávy, která se zobrazí importu Wordového dokumentu do aplikace InfoPath. Pokud chcete odebrat import zpráv z podokna úloh Kontrola návrhu, musíte otevřete dialogové okno Souborů prostředků (nabídkaNástroje ) a pak odstraňte soubor s názvem ImportErrors.xml. Tento soubor je vytvořen automaticky při importu Wordového dokumentu do aplikace InfoPath. Když odeberete ImportErrors.xml soubor, klepněte na tlačítko Aktualizovat v podokně úloh Kontrola návrhu chcete trvale odstranit import zpráv. Soubor ImportErrors.xml není potřeba pro šablonu formuláře budou fungovat správně. Ve skutečnosti z bezpečnostních důvodů, je vhodné před publikování šablony formuláře odstraňte tento soubor.

Začátek stránky

Chyby a zprávy, jaký je v nich rozdíl?

Při návrhu šablony formuláře můžete narazit na chyby i na zprávy. Ve většině případů je nutné opravit chyby, aby šablona formuláře mohla být publikována. Na zprávy není nutné reagovat.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Popis

Vzhled ikony

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Vzhled ikony

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Začátek stránky

Okolnosti vyhledávání potíží aplikací InfoPath

Následující tabulka popisuje různé typy potíží, které se mohou v podokně úloh Kontrola návrhu zobrazit, a okolnosti, kdy se tyto potíže v šabloně formuláře obvykle vyskytují.

Typ potíží

Popis

Kompatibilita s prohlížečem

Šablona formuláře aplikace Office InfoPath 2007 navržená k zobrazení a vyplnění v okně webového prohlížeče se nazývá šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. K potížím s kompatibilitou s prohlížečem obvykle dochází po změně normální šablony formuláře určené pro aplikaci InfoPath na šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Příklad: Předpokládejme, že uživatelé vyplňují žádost o vyplacení pojistky v aplikaci InfoPath a že tvůrce šablony chce, aby uživatelé mohli k vyplnění formuláře použít i webový prohlížeč. V takovém případě je třeba změnit nastavení kompatibility šablony formuláře. Tato změna někdy vede k chybám nebo ke zprávám v podokně úloh Kontrola návrhu. Příklad: Pokud původní šablona formuláře obsahovala role uživatelů, zobrazí se v podokně úloh Kontrola návrhu po změně nastavení kompatibility chyba, protože role uživatelů nejsou v šablonách formuláře kompatibilních s prohlížečem podporovány.

Poznámka: Pokud jste zaškrtli políčko Ověřit na serveru v podokně úloh Kontrola návrhu, můžete zobrazit chyby a zprávy generované serverem podporujícím službu InfoPath Forms Services společně s chybami a zprávami, které odhalí aplikace InfoPath. Tyto chyby a zprávy se mohou zobrazit pod nadpisem Kompatibilita s prohlížečem (Ověřeno na serveru) v podokně úlohKontrola návrhu.

Optimalizace prohlížeče

Potíže s optimalizací prohlížeče mohou nastat, pokud zaškrtnete políčko Ověřit na serveru v podokně úloh Kontrola návrhu. Chyby a zprávy optimalizace jsou generovány serverem a mohou uživateli pomoci zvýšit celkovou výkonnost formuláře v prohlížeči.

Zpětná kompatibilita

Šablony formulářů aplikace Office InfoPath 2007, které lze použít také v aplikaci InfoPath 2003, označujeme jako zpětně kompatibilní. Potíže se zpětnou kompatibilitou nastávají, když je do šablony formuláře přidán ovládací nebo jiný prvek, který nelze použít v aplikaci InfoPath 2003. U většiny šablon formulářů aplikace Office InfoPath 2007 není nutné, aby byly zpětně kompatibilní s aplikací InfoPath 2003. Aplikace Office InfoPath 2007 tím pádem automaticky skryje chyby a zprávy zpětné kompatibility v podokně úloh Kontrola návrhu.

Ve výchozím nastavení budou chyby a zprávy zpětné kompatibility zobrazeny pouze při otevření šablony formuláře aplikace InfoPath 2003 v aplikaci Office InfoPath 2007 v režimu návrhu nebo při výběru Šablona formuláře aplikace InfoPath 2003 v seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit nebo Uložit jako. Ve všech ostatních případech je třeba ručně zobrazit chyby a zprávy zpětné kompatibility v podokně úloh Kontrola návrhu zaškrtnutím políčka Zobrazit hlášení o kompatibilitě s aplikací InfoPath 2003 v dialogovém okně Možnosti formuláře (kategorie Kompatibility).

Importování

Potíže importování mohou nastat při importování formuláře z jiné aplikace, například z aplikace Microsoft Office Word, protože aplikace InfoPath se pokusí importovat funkce, které nepodporuje. V některých případech aplikace InfoPath nepodporovanou funkci odstraní nebo ji nahradí zástupným obrázkem. Příklad: Aplikace InfoPath nepodporuje záložky ani efekty animovaného textu, takže tyto prvky budou ve výsledné šabloně formuláře odstraněny. Jiné funkce mohou být podporovány jen částečně. Příklad: Při importování dokumentu aplikace Word budou převedeny všechny hypertextové odkazy, ale pokud některý hypertextový odkaz používá jiný protokol než HTTP, HTTPS, FILE, FTP, nebo MAILTO, nebude ve formuláři funkční.

Poznámka: K převedení sešitů aplikace Microsoft Office Excel na šablony formuláře aplikace InfoPath můžete použít Průvodce importem. Potíže s importem sešitů aplikace Excel se ale v podokně úloh Kontrola návrhu nezobrazí, jako je tomu například při importování dokumentů aplikace Word.

Kompatibilita v režimu offline

Potíže režimu offline mohou nastat, pokud umožníte použití šablony formuláře v režimu offline. V závislosti na návrhu šablony formuláře mohou uživatelé v režimu offline mít přístup k datům z dotazů databází a jiných zdrojů dat, ovšem s některými výjimkami. Tyto výjimky jsou uvedeny v podokně úloh Kontrola návrhu.

Část šablony

Pokud šablona formuláře obsahuje Část šablony, a pokud jste do podokna úloh Ovládací prvky přidali novější verzi této části šablony, upozorní podokno úloh Kontrola návrhu na možnost aktualizace části šablony.

Vázání dat

Vazba problémů může dojít při vztah mezi ovládacím prvkem v šabloně formuláře a jeho odpovídajícího pole nebo skupinou ve zdroji dat není z nějakého důvodu vadná. Pokud jsou dostatečně vážně způsobují špatnou ve formuláři uživatele vyberte ovládací prvek vazba problémy, se zobrazí v podokně úloh Kontrola návrhu. Jsou-li vazby problémy menší vážně, neuvidíte chybu nebo zprávu v podokně úloh Kontrola návrhu, i když se zobrazí se modrá nebo červenou ikonu se zobrazí v pravém horním rohu na ovládací prvek v šabloně formuláře. Další informace o tomto problému, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom v místní nabídce klikněte na tlačítko Podrobnosti.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×