Úvod do přizpůsobení webů a stránek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Web můžete mnoha způsoby přizpůsobit, aby vyhovoval potřebám organizace. Některé funkce umožňují efektivně nakonfigurovat a použít vlastní nastavení v rámci celého webu.

Základní informace

Web je možné přizpůsobit mnoha způsoby. Můžete změnit jeho strukturu a vzhled, přidat obsah a změnit nastavení webu. Máte-li oprávnění ke změně tohoto nastavení, můžete vlastní nastavení použít pomocí prohlížeče bez jakýchkoli dalších nástrojů. Web je také možné přizpůsobit programově nebo pomocí nástrojů pro návrh webu.

Některé funkce, jako například sloupce webu a stránky předloh, umožňují efektivně použít vlastní nastavení v rámci celého webu. V seznamech a knihovnách můžete například použít sloupec k identifikaci oddělení v organizaci. Můžete navrhnout sloupec webu s rozevíracím seznamem oddělení, který může být použit ve všech seznamech a knihovnách na webu. Pomocí sloupců webu mohou členové týmu konzistentněji vytvářet sestavy a analyzovat informace, protože si nemusí pamatovat přesný název oddělení nebo název oddělení na webu služby Windows SharePoint Services 3.0.

V následující části jsou uvedeny způsoby přizpůsobení webů bez použití dalších nástrojů. Ve většině případů je k použití těchto funkcí nutná úroveň oprávnění Návrh. Další informace vám poskytne vlastník nebo správce webu.

Změna názvu a vzhledu    Můžete změnit název a popis webu. Dále můžete změnit výchozí grafiku na domovské stránce a motiv webu. Motiv je sada barev, písem a ozdobných prvků, díky kterým stránky webu získají jednotný vzhled.

Přidání podřízených webů a webové stránky    Podřízené weby a webové stránky můžete přidat k vašemu webu bez zvláštních nástrojů pro úpravy, pokud máte oprávnění vytvářet weby. Pokud správce povolil samoobslužné vytváření webů, můžete taky vytvořit další weby nejvyšší úrovně.

Pomocí podřízených webů a webů nejvyšší úrovně je možné rozdělit obsah webu do odlišných, samostatně spravovatelných webů. Podřízené weby mohou být automaticky zobrazeny v navigačních prvcích existujícího webu a mohou také zdědit navigaci webu, takže nebudete muset vytvářet navigační prvky znovu.

Přidání nebo změna webové části    Pomocí webové části můžete rychle vytvářet a upravovat stránky. Webová část je moduly jednotka informací, které tvoří základní stavební blok stránky webových částí. Můžete přidat webové části do zón webových částí na stránku webových částí a upravit jednotlivé webové části pro vytvoření jedinečných stránky pro uživatele webu.

Webové části umožňují konsolidovat data, jako jsou seznamy a grafy, a webový obsah, jako je text a obrázky, do dynamického informačního portálu vytvořeného na základě běžného úkolu nebo zvláštního zájmu.

V následujícím příkladu jsou pomocí webové části Obrázek popsány základní funkce webové části.

Ukázka webové části Obrázek

1.  Záhlaví webové části obsahuje nadpis webové části.

2.  Nabídka Webová část obsahuje funkce, které umožňují webovou části minimalizovat, zavřít nebo upravit nebo získat nápovědu k určité webové části. Pokud je stránka v režimu úprav, můžete také pomocí této nabídky webovou část odstranit nebo v závislosti na typu použité webové části připojit k jiným webovým částem.

3.  Tělo webové části obsahuje obsah, který jste zadali pro typ použité webové části. V tomto příkladu se jedná o webovou část Obrázek, která zobrazuje obrázek.

Přidání seznamů a knihoven    V seznamech a knihovnách jsou uloženy a spravovány informace na webu. V seznamech jsou uložena a spravována data, jako například položky kalendáře, průzkumy, úkoly a problémy. V knihovnách jsou uloženy soubory, například dokumenty a obrázky. Web již obsahuje některé výchozí seznamy a knihovny, jako je Kalendář, seznam Úkoly, Týmová diskuse a Sdílené dokumenty. Web dále obsahuje šablony, které představují výchozí bod pro několik typů seznamů a knihoven. Můžete také vytvářet vlastní seznamy a uložit seznam jako šablonu pro další seznamy. Můžete vytvářet zobrazení k zobrazení informací v seznamech nebo knihovnách různými způsoby pro určité cílové skupiny, jako například položky seznamu, které jsou přiřazeny uživatelům v určitém oddělení, nebo dokumenty, které byly vytvořeny během minulého týdne.

Pomocí seznamů a knihoven lze informace ukládat i spravovat. Můžete například povolit Správa verzí ke sledování změn v položkách seznamu a souborech a k obnovení předchozích verzí, pokud uděláte chybu. Pomocí informačních kanálů RSS a oznámení můžete mít stále aktuální informace o změnách, které byly provedeny v seznamech a knihovnách.

Číslování verzí v knihovně

1. Aktuální publikovaná hlavní verze souboru v knihovně je zvýrazněna a číslo verze je celé číslo.

2. Verze je vytvořena, pokud se změní vlastnosti nebo metadata.

3. První verze souboru je vždy podverze číslo 0.1.

Změna navigace webu    Vlastníci webu mohou přizpůsobit dva navigační prvky: panel Snadné spuštění a horní panel odkazů. Panel Snadné spuštění se zobrazuje na straně většiny stránek, které se zobrazují uživatelům přímo pod odkazem Zobrazit veškerý obsah webu. Pomocí panelu Snadné spuštění můžete zobrazit nadpisy jednotlivých částí a odkazy na různé oblasti webu logickým způsobem.

Snadné spuštění

Horní panel odkazů se zobrazuje jako jedna nebo více karet s hypertextovými odkazy podél horní části všech stránek na webu. Vlastníci webu mohou zobrazit horní panel odkazů nadřazeného webu nebo zobrazit jedinečný horní panel nadpisů jejich podřízeného webu.

Horní panel odkazů:

Konfigurace oprávnění     Jakožto vlastníka webu můžete nakonfigurovat přístup k vašemu webu mnoha různými způsoby pomocí úrovně oprávnění, oprávnění a skupiny Sharepointu. Úrovně oprávnění umožňuje přiřadit konkrétní sadu oprávnění uživatelů a skupin SharePoint tak, aby mohli dělat určité činnosti na vašem webu. Vytváření nové úrovně oprávnění (nebo úpravy stávající úrovně oprávnění) s oprávněními povinné dělat základní úkoly můžete dál přizpůsobit, jak uživatelé mohli spolupracovat s webem. Uživatelé a skupiny Sharepointu souvisí s zabezpečitelné objekty, jako jsou weby, seznamy, položky seznamu, knihovny, složkám v seznamech a knihovnách a dokumenty.

Abyste si správu co nejvíce zjednodušili, začněte použitím standardních skupin SharePoint (Vlastníci webu název_webu, Členové webu název_webu a Návštěvníci webu název_webu) a přiřazením oprávnění na úrovni webu. Pokud potřebujete přesněji určit, jaké akce mohou uživatelé provádět, můžete vytvořit další skupiny SharePoint a úrovně oprávnění. Pokud se na webu vyskytují určité seznamy, knihovny, složky v seznamech či knihovnách, položky seznamů nebo dokumenty, které obsahují citlivá data a vyžadují ještě vyšší míru zabezpečení, můžete pomocí podrobného nastavení oprávnění udělit přístup k těmto položkám pouze určité skupině SharePoint nebo konkrétnímu uživateli. Pamatujte však na to, že správa individuálních oprávnění může být časově velice náročná.

Přizpůsobení dalšího nastavení webu    Můžete přizpůsobit mnoho dalších nastavení webu, například místní nastavení, které zahrnuje časové pásmo, pořadí řazení a kalendář. Můžete také přizpůsobit, jak a zda je web zobrazován ve vyhledávání a jakým způsobem uživatelé získávají informace o změnách na webu prostřednictvím informačních kanálů RSS a oznámení. Chcete-li zobrazit nastavení webu, klepněte v nabídce Akce webu na položku Nastavení webu Obrázek tlačítka .

Použití stránek předlohy    Stránka předlohy obsahuje návrh stránky a prvky rozložení, které chcete opakovat na více stránkách webu. Použitím stránky předlohy můžete dosáhnout jednotného vzhledu webu vytvářením a aktualizací návrhu a prvků rozložení na stránce předlohy namísto jejich změny na každé webové stránce. Hlavní stránka může obsahovat všechny objekty, které je možné vložit na webovou stránku, jako například panel Snadné spuštění, horní panel odkazů, název a logo.

Ve výchozím nastavení má každý web jednu stránku předlohy, která je uložena v galerii stránek předlohy. V galerii stránek předlohy můžete uložit libovolný počet stránek předlohy, ale jako výchozí stránku předlohy webu lze vybrat pouze jednu stránku předlohy. Novou stránku předlohy můžete vytvořit zcela od začátku pomocí nástroje pro vytváření webového obsahu kompatibilního se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007, nebo zkopírováním již existující stránky předlohy, ve které potom můžete upravit jen ty prvky, které chcete změnit.

Vytvoření sloupců webu    Sloupec webu je opakovaně použitelná definice či šablona sloupce, kterou můžete přiřadit několika seznamům v několika webech služby SharePoint. Sloupce webu jsou užitečné v případě, kdy je v organizaci třeba vytvořit konzistentní nastavení seznamů a knihoven. Nastavení je možné sdílet v několika seznamech a knihovnách a není tedy třeba vždy je vytvořit znovu. Pokud například definujete sloupec nazvaný Zákazník, mohou jej uživatelé přidat do svých typů obsahu nebo seznamů. Tím je zajištěno, že sloupec má stejné atributy, alespoň zpočátku, všude, kde je použit.

Při přidávání položky do seznamu nebo knihovny vyplníte formulář, ve kterém je každý sloupec reprezentován polem. Každé pole je označeno názvem sloupce. Jestliže zadáte popis sloupce, zobrazí se v oblasti pod polem. Pomocí popisu můžete členům týmu vysvětlit, jaké informace je třeba do pole zadat, a vyplňování formuláře jim tak usnadnit.

Přidání pracovního postupu    Pracovní postup umožňuje uživatelům spolupráci na dokumentech a správu projektových úkolů díky využití specifických obchodních procesů u dokumentů a položek na webu. Pracovní postup zajišťuje, že se v rámci organizace používají konzistentní obchodní procesy a také zvyšuje efektivitu a produktivitu organizace, protože umožňuje spravovat úkoly a kroky, které jsou součástí specifických obchodních procesů. To umožňuje uživatelům vykonávajícím tyto úkoly se soustředit na vlastní práci a nikoli na správu pracovního postupu.

Vývojový diagram vlastního pracovního postupu schválení

Vytvoření a přidání typů obsahu    Typy obsahu organizacím umožňují uspořádat a spravovat zpracování obsahu v jednotný způsob v kolekci webů. Definování typů obsahu pro určité typy dokumentů nebo informace o produktech, organizace můžete zajistit, že každé z těchto skupin obsahu je spravovaný v jednotný způsob.

V průběhu jediného projektu může ve firmě vzniknout několik různých druhů obsahu, například návrhů, právních smluv, pracovních výkazů či specifikací designu produktů. I když tyto dokumenty mohou být uloženy společně, protože se všechny vztahují k jedinému projektu, jsou vytvářeny, používány, sdíleny a uchovány různě. Typ obsahu je skupina opakovaně použitelných nastavení, která popisují sdílené chování pro specifický typ obsahu. Typy obsahu lze definovat pro každý typ položky ve službě včetně dokumentů, položek seznamů nebo složek.

Použití šablon webů    Šablona webu představuje výchozí bod pro nový web. Je k dispozici mnoho výchozích šablon webů, které vyhovují různým potřebám, a tyto šablony jsou k dispozici při vytváření nového webu. Pokud jste web přizpůsobili a chcete znovu použít jeho nastavení a strukturu, můžete jej uložit jako šablonu webu. Máte-li oprávnění k přizpůsobování webů, můžete vytvářet a používat vlastní šablony webů. Šablony webů jsou uloženy a spravovány v galerii šablon webů na webu.

Použití šablon seznamů    Šablona seznamu představuje výchozí bod pro seznam, jako například kalendář, seznam sledování problémů nebo seznam odkazů. Máte-li oprávnění ke správě seznamů, můžete vytvářet a přizpůsobovat vlastní šablony seznamů, které jsou k dispozici, pokud některý uživatel vytváří nový seznam. Pokud jste vytvořili vlastní seznam a chcete jej použít znovu, můžete jej uložit jako šablonu seznamu. Šablony seznamů jsou uloženy a spravovány v galerii šablon seznamů na webu.

Přizpůsobení webů pomocí nástrojů pro návrh webu    Web můžete dále přizpůsobit pomocí aplikace pro návrh webových stránek nebo nástroje pro úpravy, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, jako například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer. Můžete přidat soubory, přizpůsobit jejich vzhled, vložit součásti a přidat seznamy a knihovny. Další informace získáte v nápovědě k aplikaci pro návrh webu nebo k nástroji pro úpravy.

Přizpůsobení webů pomocí programu    Rozšířené změny vývoje webu můžete provést pomocí programového modelu. Přizpůsobení zahrnuje přidání Microsoft ASP.NET stránky. přizpůsobení šablony webu, na webu MSDN a typů polí; a vytváření dotazů více seznamy. Můžete najít další informace o vývoji a přizpůsobení webu pomocí programu se v Systému Windows SharePoint Services Developer Center na webu MSDN.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×