Úvod do přizpůsobení stránek pomocí webových částí

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek je určený pro vlastníky a správce webových stránek. Poskytuje základní informace o webových částech a stránkách webových částí a vysvětluje, jak stránku přizpůsobit přidáním, změnou nebo odstraněním webových částí.

Poznámka: Tento článek platí pro SharePoint Server 2007 a Windows SharePoint Services 3.0. Pokud používáte SharePoint Online, najdete v článku Použití webových částí na moderní stránkách.

V tomto článku

Přehled webových částí a stránek webových částí

Typy webových částí

Způsoby použití webových částí a stránek webových částí

Podpora stránek webových částí ve webových prohlížečích

Přehled webových částí a stránek webových částí

Webová část je modulární jednotka informace, která tvoří základní stavební blok stránky webových částí. Webové části můžete přidat do zón webových částí na stránce webových částí a následným přizpůsobením jednotlivých webových částí vytvořit jedinečnou stránku pro uživatele webu.

Následující příklad využívá k popisu základních funkcí webové části webovou část Obrázek.

Ukázka webové části Obrázek

1. Záhlaví webové části obsahuje její hlavičku.

2. Nabídka webové části obsahuje funkce, které umožňují webovou část minimalizovat, zavřít, upravit nebo zobrazit nápovědu pro konkrétní webovou část. Když je stránka v režimu úprav, dá se tato nabídka použít taky k odstranění webové části nebo k jejímu propojení s jinými webovými částmi (podle toho, jaký typ webové části používáte).

3. V těle webové části je obsah, který jste určili pro typ použité webové části. V tomto příkladu se používá webová část Obrázek, která zobrazuje obrázek.

Stránka webových částí je speciálním typem stránky, na které můžete s využitím webových částí sloučit data (třeba seznamy a grafy) a webový obsah (třeba text a obrázky) do dynamického informačního portálu, který se týká nějakého společného úkolu nebo zájmu.

Jedním z příkladů stránky webových částí je domovská stránka vašeho webu. Při vytváření nového webu nebo webu pracovního prostoru vlastně vytváříte stránku webových částí. Stránku webových částí můžete vytvořit taky výběrem jedné z dostupných šablon webu. Navíc můžete použít program pro návrh webu kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services (třeba Microsoft Office SharePoint Designer 2007) a vytvořit stránku webových částí úplně od začátku.

Stránka webových částí umožňuje zobrazit různé strukturované a nestrukturované informace organizovaným, užitečným a praktickým způsobem. Stránky webových částí často obsahují několik propojených webových částí, které umožňují dynamickým zobrazením dat a obsahu najít požadované výsledky.

Můžete vytvořit třeba stránku webových částí s názvem Objednávky zákazníků, kterou často používáte k zobrazení důležitých informací. Přijmete hovor od zákazníka, který se ptá na svou objednávku, nepamatuje si číslo objednávky, ale pamatuje si, kdy objednávku vystavil. Stránka webových částí vám pak umožní následující činnosti.

Stránka webových částí Objednávky zákazníků s několika webovými částmi

1. Vyhledat objednávku podle čísla, nebo v tomto případě podle data

2. Zobrazit všechny objednávky podle data

3. Vybrat správnou objednávku podle jména zákazníka a dohledat podrobnosti o objednávce a o zákazníkovi

4. Vybrat řádkovou položku v objednávce (v tomto případě lampu), zobrazit obrázek produktu a potvrdit dotaz zákazníka

5. Vyhledat nejnovější obchodní informace, které se týkají objednávky zákazníka

Vlastnosti webových částí

Každá webová část sdílí sadu společných vlastností (takzvaných základních vlastností třídy), které jsou v podokně nástrojů uspořádané do oddílů a které určují vzhled webové části (třeba název, výšku a šířku), rozložení (třeba pořadí webových částí v zóně a směr obsahu) a rozšířené charakteristiky (třeba obrázek ikony a popis).

Spousta webových částí má navíc vlastní vlastnosti, které jsou pro ně jedinečné. Většinou se zobrazují buď nad, nebo pod společnými vlastnostmi webové části v podokně nástrojů. Například webová část Obrázek má dodatečné vlastní vlastnosti, mezi které patří odkaz na obrázek, jeho vodorovné a svislé zarovnání a barva pozadí.

Poznámka: Podle toho, jak byla webová část vytvořená, se vlastní vlastnost webové části může v podokně nástrojů zobrazovat ve výchozím oddílu Různé pod společnými vlastnostmi.

Zobrazení webové části

Webová část se dá přizpůsobit v jednom ze dvou zobrazení:

 • Sdílené zobrazení:    Ve sdíleném zobrazení můžete webovou část přidat na stránku webových částí a pak tuto stránku upravit. Sdílené webové části jsou dostupné všem uživatelům stránky webových částí, kteří mají příslušná oprávnění.

 • Osobní zobrazení:    Sdílenou webovou část můžete přidat do svého vlastního osobního zobrazení a pak zobrazení této webové části upravit. Změny, které u webové části uděláte v osobním zobrazení, jsou dostupné jenom vám. Ostatní uživatelé, kteří neudělali změny v osobním zobrazení, uvidí dál sdílené zobrazení této webové části.

Zobrazení webové části, se kterým pracujete, je důležité z těchto důvodů:

 • Můžete mít oprávnění k úpravě jenom některých webových částí na určitých stránkách webových částí, ale ne na jiných.

 • Můžete se připojit k určité webové části na stránce webových částí, ale ne k jiným webovým částem na stejné stránce webových částí.

Webové části a jejich propojení

Další funkcí webových částí je možnost jejich snadného propojení tím, že si vzájemně předávají data a synchronizují své chování. Propojením webových částí můžete data ovládat dynamickými a zajímavými způsoby. V mnoha produktech a technologiích je propojování množin dat z různých zdrojů nesnadné a často vyžaduje znalosti programování. Díky webovým částem je ale vytváření datových propojení stejně snadné jako používání příkazů v nabídce. Propojením webových částí můžete například zobrazit data ze dvou webových částí v alternativních zobrazeních, dělat související výpočty mezi dvěma webovými částmi a filtrovat webovou část pomocí hodnot z jiné webové části, a to všechno na stránce webových částí.

Zóny webových částí a jejich vlastnosti

Zóny webových částí jsou kontejnery webových částí, které slouží k seskupení a uspořádání webových částí na stránce webových částí. Taky zóny webových částí obsahují sadu vlastností, které mají dvojí účel. Jedna podmnožina vlastností slouží k uspořádání rozložení a formátování webových částí na stránce webových částí. Druhá podmnožina vlastností poskytuje další úroveň ochrany před změnami (neboli „uzamčení“) webových částí uvnitř zóny.

Jednotlivé vlastnosti zóny webové části mají výchozí nastavení nebo chování. Při přidávání webových částí na stránku webových částí se hodnoty některých z těchto vlastností nastavují automaticky. Hodnoty těchto vlastností nejsou určené k úpravě v prohlížeči, můžete je ale upravit programem pro návrh webu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, jako je Office SharePoint Designer 2007.

Další informace o vlastnostech zóny webové části najdete v sadě Windows SharePoint Services 3.0 SDK, která je dostupná na webu pro obecný vývoj ve službě SharePoint.

Začátek stránky

Typy webových částí

Služba Windows SharePoint Services poskytuje několik připravených webových částí, které můžete použít na svém webu. Můžete použít tyto předdefinované webové části a přizpůsobit je svým potřebám, nebo vytvořit nové webové části a nahrát je, aby se daly použít na vašem webu.

Výchozí webové části

Následující webové části jsou standardně součástí každého webu a dají se přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu. Mnohé z těchto webových částí se navíc dají propojit, čímž vznikne spousta unikátních řešení:

 • Webová část Editor obsahu:     Webová část Editor obsahu slouží k přidání formátovaného textu, tabulek, hypertextových odkazů a obrázků na stránku webových částí.

 • Webová část Formulář:     Pomocí webové části Formulář se můžete připojit ke sloupci dat v jiné webové části a filtrovat ho. Obě webové části musí běžet na stejném serveru.

 • Webová část Obrázek:     Webová část Obrázek slouží k přidání obrázku nebo grafiky na stránku webových částí. Kvůli snadnějšímu sladění obrázku s jinými webovými částmi na stránce můžete úpravou vlastních vlastností ve sdíleném zobrazení nastavit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části Obrázek.

 • Webová část Seznam:    Pomocí webové části Seznam můžete na webu zobrazit a upravit data seznamu nebo knihovny a připojit se k dalším webovým částem, včetně jiných webových částí Seznam. Seznamy jsou informace sdílené se členy týmu, které se většinou zobrazují v tabulkovém formátu. V seznamech se tyto informace zobrazují různými způsoby pro různé účely, třeba kvůli filtrování, řazení nebo výběru konkrétních sloupců.

  Poznámka: Webová část s názvem Seznam neexistuje. Když na webu vytvoříte nějaký seznam, vytvoří se webová část Seznam automaticky a pojmenuje se po tomto seznamu. Pokud vytvoříte třeba seznam s názvem Lodě, bude v galerii názvů webů dostupná webová část s názvem Lodě. Tato webová část automaticky zobrazí data obsažená v seznamu, který jste vytvořili.

 • Webová část Prohlížeč stránky:     Webová část Prohlížeč stránky slouží k zobrazení webové stránky, souboru nebo složky na stránce webových částí. Odkaz na obsah vytvoříte zadáním hypertextového odkazu, cesty k souboru nebo názvu složky.

 • Webová část Uživatelé webu:     Webová část Uživatelé webu slouží k zobrazení seznamu uživatelů a skupin, kteří mají oprávnění k používání webu. Webová část Uživatelé webu se automaticky zobrazuje na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů. Webovou část Uživatelé webu můžete navíc přidat na libovolnou stránku webových částí.

  Poznámka: U webů, které se provozují se službou Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a starších verzích, měla webová část Uživatelé webu název Členové.

 • Webová část XML:     Webová část XML slouží k zobrazení kódu XML (Extensible Markup Language) a použití transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) na tento kód XML před zobrazením obsahu. Můžete mít například soubor XML, který obsahuje seznam lodí, cen a odkazů na obrázky těchto lodí. Soubor XSLT umožňuje data transformovat tak, aby se zobrazil seznam lodí a cen, přičemž z názvu lodě se stane hypertextový odkaz, který zobrazí obrázek v samostatném okně.

Předkonfigurované webové části Seznam

Následující webové části jsou součástí šablony týmového webu Windows SharePoint Services a jsou automaticky nakonfigurované a připravené k použití na stránce webových částí, když vytvoříte nový týmový web. Při vytváření týmového webu nebo webu pracovního prostoru jsou dostupné různé kombinace těchto webových částí v závislosti na tom, jakou šablonu vyberete.

Poznámka: Tyto webové části jsou odvozené od webové části Seznam a k vytvoření jedinečného rozložení a návrhu používají předkonfigurované šablony webových částí. Pokud do těchto seznamů chcete přidat data, na panelu Snadné spuštění klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom na Seznamy. Na stránce Veškerý obsah webu klikněte na název seznamu, do kterého chcete přidat data.

 • Oznámení:     Webová část Oznámení umožňuje publikovat zprávy, stav a jiné stručné informace, které chcete sdílet s členy týmu.

 • Kalendář:     Webová část Kalendář slouží k zobrazení nadcházejících událostí nebo harmonogramů týmu.

 • Odkazy:     Pomocí webové části Odkazy můžete na webových stránkách publikovat hypertextové odkazy, které jsou pro váš tým zajímavé.

 • Sdílené dokumenty:     Webová část Sdílené dokumenty umožňuje sdílení souborů z výchozí knihovny dokumentů s uživateli webu.

 • Úkoly:     Pomocí webové části Úkoly můžete přiřadit úkol členovi týmu, zadat jeho termín splnění a prioritu a vyznačit jeho stav a průběh.

 • Týmová diskuse:     Webová část Týmová diskuse poskytuje fórum pro konverzace o tématech, která váš tým zajímají.

Vlastní webové části

V programovacím prostředí kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, jako je třeba Microsoft Visual Studio, můžou vývojáři využívat kompletní sadu funkcí rozhraní Microsoft ASP.NET k vytváření vlastních webových částí. Stránka webových částí je soubor ASP.NET (.aspx), přičemž webové části jsou odvozené od ovládacích prvků webových formulářů. Vývojáři můžou stránky webových částí dál vylepšovat vytvářením svých vlastních webových částí, které budou poskytovat nové funkce. Navíc můžou webové části doplnit o nové vlastní vlastnosti, přidat do podokna vlastní tvůrce pro specializovaná uživatelská rozhraní a přes propojení webových částí se připojit k jiným webovým částem. Další informace o vytváření a nasazení webových částí najdete v sadě Windows SharePoint Services 3.0 SDK, která je dostupná na webu pro obecný vývoj ve službě SharePoint.

Můžete taky použít webové části od jiných lidí nebo firem. Abyste na stránku webových částí nebo na web mohli přidat webové části jiného výrobce, potřebujete příslušná oprávnění. Některé webové části je potřeba nasadit přímo na server. Pokud na stránku webových částí nebo na web nemůžete přidat webovou část jiného výrobce, požádejte o pomoc správce.

Začátek stránky

Způsoby použití webových částí a stránek webových částí

Stránky webových částí umožňují:

 • Spojit data z různých zdrojů dat

 • Vykazovat a sumarizovat důležitá data

 • Analyzovat a agregovat data (třeba součty, celkové součty nebo počty)

 • Sumarizovat klíčové informace, které chcete vidět na začátku každého dne

 • Určovat priority a zvýrazňovat projektová nebo zákaznická data, která vám pomůžou efektivně rozhodovat

 • Zobrazovat aktuální pracovní plán a informace o schůzkách, abyste si mohli rychle naplánovat den

 • Získat rychlý přístup ke zprávám ze světa byznysu, místnímu počasí a oblíbeným webům, abyste se při procházení webu nemuseli zdržovat

Způsoby vytvoření a přizpůsobení stránky webových částí

Stránka webových částí se dá vytvořit a přizpůsobit několika způsoby:

 • Formulář Nová stránka webových částí:    Stránka webových částí se nejčastěji vytváří pomocí formuláře Nová stránka webových částí. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Vytvořit a pak kliknutím na Stránka webových částí otevřete formulář Nová stránka webových částí. Po vytvoření stránky pomocí tohoto formuláře můžete začít s návrhem stránky přímo v prohlížeči. Pokud si chcete stránku projít, jednoduše zavřete podokno nástrojů.

 • Nástroj pro návrh webu:    Pomocí programu pro návrh webu kompatibilního se službou Windows SharePoint Services, jako je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, se můžete pustit do pokročilejších úprav stránky webových částí, takže například můžete:

  • Přizpůsobit motiv stránky webových částí, která standardně používá motiv webu

  • Upravit šablonu stránky webových částí nebo vytvořit novou

  • Přizpůsobit rozložení stránky

  • Upravit vlastnosti zóny

  • Přidat kód HTML nebo ovládací prvky webu

  • Změnit způsob, jakým jsou webové části seřazené uvnitř zóny

  • Přidat webové části mimo zónu nebo přidat webovou část na webovou stránku, která není stránkou webových částí

  • Vytvořit propojení mezi webovými částmi na jiné stránce webových částí

  • Publikovat stránku webových částí na web, na které běží služba Windows SharePoint Services

  • Přizpůsobit webovou část Formulář a použít webovou část Zobrazení dat

Začátek stránky

Podpora stránek webových částí ve webových prohlížečích

Podpora stránek webových částí ve webových prohlížečích se dá zařadit do dvou úrovní:

 • Podpora úrovně 1 je nejvyšší úroveň vizuální a funkční podpory. Mezi prohlížeče, které poskytují podporu úrovně 1, patří nejnovější verze Microsoft Internet Exploreru pro Microsoft Windows.

 • Při podpoře úrovně 2 není u některých prohlížečů dostupných pár vizuálních a funkčních vlastností a některé jiné funkce mají určité kompromisy a chovají se odlišně od prohlížečů s podporou úrovně 1. Většina funkcí je ale uživatelům pořád dostupná. Mezi prohlížeče, které poskytují podporu úrovně 2, patří Firefox 1.5 a novější pro Windows a Netscape Navigator 8.0 a novější pro Windows. Prohlížeče úrovně 2 nepodporují Centrální správu Windows SharePoint Services 3.0.

Poznámka: Prohlížeče úrovně 2 nepodporují propojování webových částí.

Následující tabulka ukazuje úroveň podpory některých nejpoužívanějších prohlížečů.

Minimální verze prohlížeče

Operační systém

Úroveň 1

Úroveň 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Ano

Ano

Internet Explorer 6.x, 64bitová verze

Windows

Ano

Ano

Internet Explorer 7

Windows

Ano

Ano

Firefox 1.5

Windows

Ne

Ano

Netscape 8.0

Windows

Ne

Ano

Firefox 1.5

Unix

Ne

Ano

Netscape 7.2

Unix

Ne

Ano

Mozilla 1.7.12

Unix

Ne

Ano

Safari 2.0.2

Macintosh

Ne

Ano

Firefox 1.5

Macintosh

Ne

Ano

Jiná

Jiný

Ne

Ne

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×