Úvod do Osobního webu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Osobní web představuje centrální umístění pro správu a ukládání dokumentů, obsahu, odkazů a kontaktů. Osobní web slouží jako kontaktní bod pro ostatní uživatele v organizaci, v němž lze najít informace o vás, vašich znalostech a zájmech. Poskytovatelé obsahu mohou Osobní web použít jako metodu přizpůsobení informací prezentovaných uživatelům.

V tomto článku

Základní informace

Webu

Způsoby práce s osobním webu

Základní informace

Osobní web lze použít k následujícím účelům:

  • Jako centrální umístění pro zobrazování a správu všech vašich dokumentů, úloh, odkazů, kalendáře, kolegů a dalších osobních informací.

  • Jako prostředek, jehož pomocí mohou ostatní uživatelé získat informace o vás, vaší profesní orientaci, vašem aktuálním projektu a vašich spolupracovnících a kolezích.

  • Jako prostředek, jehož pomocí mohou poskytovatelé obsahu na základě údajů, které vy a vaše organizace poskytujete ve vašem profilu, například titul, oddělení a zájmy, směrovat informace určené pro vás.

  • Jako umístění, v němž správci zobrazují přizpůsobené weby.

Osobní web je vyhrazený osobní web, v němž lze z jednoho umístění spravovat všechny dokumenty, obsah a úlohy uložené v libovolných umístěních v rámci vaší organizace. Můžete zde také zobrazit obsah a dokumenty pro ostatní uživatele, vytvářet vlastní pracovní prostory, poskytovat informace o sobě a zobrazit stav svých kolegů.

Na webu Osobní web jsou zobrazené seznamy členů, například rozesílací seznamy, a způsob, jakým můžete tyto seznamy sdílet s ostatními uživateli. Na webu je zobrazen seznam vašich kolegů a diagram hierarchie organizace, v němž je zobrazena vaše pozice v aktuálním týmu. Uživatelé, kteří navštíví váš Osobní web, mohou rychle zjistit oblasti, které s vámi mají společné - společné známé, členství ve stejných skupinách a společného vedoucího v rámci organizace.

Ochrany osobních údajů skupiny umožňují určit, kteří uživatelé mohou zobrazit určité informace na stránce svého veřejného, například seznam vaši kolegové, členství v distribučních seznamech, dovedností a zájmy a další informace chcete zobrazit jenom do vaší pracovní skupiny nebo služeb správce.

Začátek stránky

Web

Podle výchozího nastavení obsahuje Osobní web dvě části: osobní web nazvaný Domů a stránka veřejného profilu nazvaná Profil.

V osobním webu máte roli správce. Web začíná soukromou domovsku stránkou. Web Osobní web se podobá osobnímu webu produktu Windows SharePoint Services 3.0 - můžete vytvářet knihovny dokumentů a obrázků, kalendáře, průzkumy a další seznamy služby SharePoint. V osobním webu můžete vytvářet další stránky a na veřejné domovské stránce na ně dát k dispozici odkazy. Všechny dokumenty a seznamy, které vytvoříte v osobním webu, můžete sdílet s ostatnímu uživateli nebo určit pouze pro soukromé účely.

Správce určuje, jak vypadá na stránce profilu, ale můžete rozhodnout, jestli chcete přidat další podrobnosti. Taky můžete určit, jak část obsahu na stránce veřejného profilu Server jsou sdíleny s různými skupinami uživatelů – podobně jako filtr.

Další skupiny v rámci organizace mohou vytvářet weby, jejichž obsah je přizpůsoben pro vás. Tyto weby se nazývají weby pro individuální nastavení a pro usnadnění přístupu k informacím jsou v Osobním webu zobrazeny jako samostatná karta. Osobní oddělení může například vytvořit web obsahující historii vašich výplat, zbývající dny dovolené a odkazy na informace o zaměstnaneckých výhodách.

Začátek stránky

Způsoby práce s Osobním webem

Osobní web lze použít například k provádění následujících úloh:

Použití a sledovat jimi odkazy

Udržujte si přehled o vašich kolegů

Nastavení pracovního postupu dokumentu

Sdílení dokumentů a ukládání na weby na serveru SharePoint

Vytvoření centra schůzek a pracovních prostorů dokumentů

Sdílení informací na stránce veřejné osobního webu

Získání lepších výsledků při vyhledávání při sdílení informací

Přístup k předchozí verzí dokumentů

Používání a sledování odkazů

Na stránce Odkazy můžete ukládat odkazy na své oblíbené webové stránky a přistupovat k nim z libovolného počítače v síti. Po přihlášení se v pravém horním rohu každé stránky zobrazí nabídka Odkazy. Pomocí nabídky Odkazy můžete snadno přidávat nové odkazy, měnit uspořádání odkazů, přistupovat na weby, na nichž jste členem, a klepnutím ukládat odkazy do seznamu Odkazy.

Weby pro individuální nastavení zprostředkované správci nebo poskytovateli obsahu lze přichytit na Osobní web. Přichycený web je pak zobrazen jako další karta vedle domovské a veřejné stránky. Někdy lze weby pro individuální nastavení přichytit a uvolnit pomocí nabídky na kartě. Tak lze kartu jednoduše přidat a odebrat z Osobního webu.

Udržování kontaktu s kolegy

Pomocí webové části Kolegové můžete sledovat různé události, například zda jsou vaši kolegové v kanceláři, na schůzce nebo zda telefonují. Dále můžete být upozorněni v případě, že vaši kolegové změní oddělení nebo agendu, přidají dokumenty do knihovny serveru SharePoint nebo mají narozeniny či jiné výroči. Můžete také určit, kteří uživatelé budou přidáni do seznamu Kolegové, a uspořádat jej do skupin.

Odkazy na další informace o webové části Kolegové najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Nastavení průběhu zpracování dokumentů

Pracovní postup můžete nastavit v knihovně Sdílené dokumenty pro směrování dokumentů ke schválení. Umožňuje provádět požádat o schválení, Shromáždit názory a podpisy, nastavení úkolů a zobrazení historie pracovního postupu.

Odkazy na další informace o používání průběhů práce najdete v části Viz také.

Sdílení dokumentů a ukládání na weby na serveru SharePoint

Webové části weby služby SharePoint na domovské stránce je užitečné pro vypsání všechny dokumenty vytvořené, uložit nebo změnit na libovolný webu ve vaší organizaci. Webové části weby SharePoint automaticky zobrazuje dokumenty pro pět webů, kde jsou uvedeny v názvu člen Sharepointové skupiny webů. Webové části weby SharePoint také obsahuje seznam všech úkolů, které jsou přiřazené webu. Můžete přidat tolik stránek do webové části weby SharePoint.

Pomocí webové části Dokumenty na veřejné stránce můžete sdílet dokumenty s jinými uživateli. Veškeré dokumenty, které jste uložili do knihoven v rámci organizace, s výjimkou vaší knihovny Soukromé dokumenty, budou automaticky uvedeny v seznamu a ostatní uživatelé k nim budou mít přístup. Pro položky seznamu a knihovny můžete měnit oprávnění a zabránit jejich zobrazení ve webové části Dokumenty.

Pomocí odkazu Místa v osobním webu v programech sady Microsoft Office můžete ukládat soubory do Osobního webu. Ve složce Místa v osobním webu se otevřou knihovny dokumentů, weby služby SharePoint a weby pracovního prostoru dokumentů vytvořené v Osobním webu. Podle výchozího nastavení můžete soubory ukládat do čtyř knihoven dokumentů: Vlastní stránky, Obrázky, Soukromé dokumenty a Sdílené dokumenty.

Odkazy na další informace o práci s webovými částmi Weby služby SharePoint a Dokumenty najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Vytváření webů centra schůzek a pracovního prostoru dokumentů

Pomocí Osobního webu můžete vytvořit web pracovního prostoru pro projekty, týmový web, wikiweb, nový webový deník nebo úložiště záznamů. Dva z nejčastějších způsobů použití Osobního webu jsou weby centra schůzek a weby pracovního prostoru dokumentů.

Web centra schůzek     Pomocí tohoto webu můžete shromažďovat veškeré informace a materiály pro několik schůzek. Jsou-li materiály související se schůzkami, například programy, projednávané dokumenty, cíle a úkoly, často rozptýleny v různých umístěních, můžete je pomocí webu centra schůzek uchovávat na jednom místě.

Web pracovního prostoru je místem, na němž mohou účastníci schůzky získat aktuální informace, nezávisle na tom, zda se jedná o dlouhodobý projekt nebo jednorázovou událost.

Web centra schůzek můžete použít například některým z následujících způsobů:

  • Před schůzkou můžete zveřejnit program, seznam účastníků a dokumenty, které budou na schůzce diskutovány.

  • během schůzky k přidávání úkolů, zaznamenávání rozhodnutí a prohlížení souvisejících dokumentů;

  • po schůzce k publikování závěrů a dalších dodatečných informací a ke sledování stavu plnění úkolů.

Web pracovního prostoru dokumentů     Pomocí tohoto typu webu můžete koordinovat vytváření jednoho či několika dokumentů v rámci skupiny více uživatelů. Web obsahuje nástroje pro sdílení a aktualizaci souborů a informování uživatelů o stavu daných souborů.

Společně se svými kolegy můžete pomocí webu pracovního prostoru dokumentů vytvářet dokumenty následujícím způsobem:

  • Pracovat přímo s kopií umístěnou na webu pracovního prostoru dokumentů.

  • Pracovat s místní kopií a pravidelně ji aktualizovat na web pracovního prostoru dokumentů.

Ostatní členy pracovního prostoru můžete taky používat webu pracovního prostoru dokumentů publikovat oznámení přiřazení úkolů, sdílení relevantních odkazů a přijímání upozornění o změnách na obsah webu. Můžete vytvořit web pracovního prostoru dokumentů pro krátkodobých projektů a při projektu nebo jej uchovat webu trvale odstranit web.

Odkazy na další informace o vytváření a správě webů centra schůzek a webů pracovního prostoru dokumentů najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení informací na veřejné stránce Osobního webu

Na veřejné stránce Osobního webu můžete zobrazit informace o sobě pro uživatele, kteří váš Osobní web navštíví. Tyto informace se stanou součástí vašeho profilu uživatele. Mohou obsahovat například vaši fotografii, text s vaší charakteristikou či informace o vašich projektech a zájmech. Váš správce může přidat další podrobnosti, které budou také zobrazeny na veřejné stránce a přidány do vašeho profilu uživatele.

Některé zadané informace lze filtrovat tak, aby se zobrazily pouze určitým uživatelům. Toto filtrování lze provést pomocí skupin ochrany osobních údajů. Například můžete zveřejnit své telefonní číslo pouze pro členy své pracovní skupiny.

Hledání pomocí podrobných údajů z profilu     Libovolný údaj v profilu uživatele je možné použít k nalezení osoby v organizaci i v případě, kdy neznáte jeho či její jméno. Chcete-li například najít osobu se znalostí klíčových ukazatelů výkonu (KPI) nebo aplikace Microsoft Office Excel, můžete vyhledat osoby s těmito výrazy v polích Zájmy či Znalosti na stránce Podrobnosti jejich veřejného profilu.

Máte společné zájmy s ostatními uživateli?     Navštíví-li některý uživatel vaši veřejnou stránku nebo navštívíte-li vy stránku jiného uživatele, zobrazí se ve webové části Společné s vámi kolegové, které oba znáte, rozesílací seznamy a weby služby SharePoint, do nichž oba patříte a první společný vedoucí v podnikové hierarchii.

Zobrazení vašich vztahů     Ve webové části Členství jsou automaticky zobrazeny rozesílací seznamy služby Active Directory a weby služby SharePoint, v nichž jste členem. Podobně jako v případě ostatních typů informací na stránce můžete určit, zda a pro které uživatele budou informace o členství zobrazeny.

Zobrazení vašich spolupracovníků     Můžete zobrazit seznam osob, s nimiž spolupracujete, a seskupit je podle projektu, na kterém pracují, nebo jiným požadovaným způsobem. Díky informacícm o zaneprázdnění uživatelů z aplikace Microsoft Office Outlook můžete získat přehled o aktuální dosažitelnosti jednotlivých osob.

Začátek stránky

Získání lepších výsledků hledání při sdílení informací

Některé informace na veřejné stránce mohou být zobrazeny automaticky správcem, který může používat zdroje jako je například služba Active Directory nebo jiné aplikace kompatibilní s technologií LDAP. Je pravděpodobné, že tyto informace pochází z různých databází, například databáze používané osobním oddělením vašeho podniku, které obsahují údaje o vašem titulu, názvu oddělení, nadřízených a podřízených.

Většina informací na veřejné stránce není povinná. Čím více informací o svých projektech, odpovědnostech, znalostech a zájmech však sdílíte, tím lepší spolupráce v rámci podniku můžete dosáhnout. Můžete omezit skupinu uživatelů, kteří smí vámi sdílené informace zobrazit. Pokud však budete informace sdílet se všemi uživateli, umožníte jim, aby našli vás, vaše znalosti a odkazy na vaše kolegy a projekty.

Začátek stránky

Přistupování k předchozím verzím dokumentů

Pokud nastavíte seznamy nebo knihovny Osobního webu pro sledování verzí položek seznamů či souborů, můžete zobrazit historii verzí. Historie verzí obsahuje informace o datu a čase změny položky či souboru a autoru změny. V knihovnách může historie verzí obsahovat také komentáře, které uživatelé ke svým změnám přidali.

Historie verzí také obsahuje změny vlastností, které se někdy nazývají metadata. Příkladem jsou změny jména osoby, které je položka seznamu přiřazena, nebo datum, do kterého má být soubor dokončen. V knihovnách lze sledovat hlavní verze, například takové verze, v nichž byla do dokumentu přidána nová část, a dílčí verze, například takové, v nichž byla opravena pravopisná chyba. V seznamech je možné sledovat pouze hlavní verze. Chcete-li zobrazit historii verzí, musíte mít oprávnění pro čtení položek v seznamu či knihovně.

Odkazy na další informace o historii verzí položek či souborů najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×