Úvod do knihoven

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Knihovna je umístění na webu, kde můžete spolu s členy týmu nahrávat, vytvářet, aktualizovat soubory a spolupracovat na nich s dalšími členy týmu. Každá knihovna zobrazuje seznam souborů a klíčové informace o nich, například kdo soubor změnil jako poslední. Většina webů dostane svou knihovnu již při vytvoření webu. Například týmový web má knihovnu Dokumenty, ve které můžete uspořádat a sdílet své dokumenty.

Knihovna dokumentů:

Podle potřeby další knihoven můžete vybrat z několika knihovny připravené k použití aplikace a přidejte je do vašeho webu. Můžete taky přizpůsobit knihoven několika způsoby. Můžete například určit, jak jsou dokumenty zobrazit, spravovaných a vytvořili. nebo sledování verzí souborů, včetně počtu a typ verze. Můžete taky vytvořit vlastní zobrazení, formulářů a pracovních postupů si pro usnadnění řízení projektů a obchodních procesů.

Marketingový tým společnosti Contoso vytvoří týmový web, na kterém chce řídit projekty a dokumenty. Zvolí si vlastníka webu, který bude celý web spravovat. Vlastník webu získá po přidání do skupiny webu Vlastníci oprávnění Úplné řízení. Vlastní nasdílí web a přidělí ostatním členům týmu oprávnění přispívat k jeho obsahu. Tým se rozhodne, že knihovna Dokumenty bude používána pro správu tiskových zpráv, souborů rozpočtu, smluv, návrhů a dalších dokumentů týkajících se týmu.

Vlastník webu nahraje důležité dokumenty, aby tým mohl začít používat knihovnu jako centrální umístění. Poté zapne správu verzí, aby členové týmu měli k dispozici historii vývoje souborů a mohli v případě potřeby obnovit předchozí verzi. Vlastník webu dále do knihovny přidá standardní šablony pro marketingové sestavy, prodejní smlouvy, plány kampaní a rozpočtové listy. Každá šablona obsahuje logo společnosti a má formát, který všichni odsouhlasili. Při vytváření nového souboru z knihovny dokumentů mohou členové týmu snadno vybrat šablonu, kterou chtějí používat.

Členové týmu vkládají soubory, spolupracují na dokumentech a v průběhu času postupně mění uspořádání knihovny přidáváním sloupců a vytvářením zobrazení, která jim pomáhají rychle najít potřebné dokumenty. Vlastník webu například přidá sloupec „Název projektu“, aby členové týmu mohli provádět filtrování nebo řazení podle tohoto sloupce. Jiní členové týmu přidávají veřejná zobrazení, která seskupí dokumenty podle fiskálních čtvrtletí, a filtrují kontakty, jejichž platnost vyprší do 6 měsíců. Každý člen si také vytváří svá osobní zobrazení, která mu pomáhají rychle vyhledat informace a dokončit práci.

Po dlouhé diskusi na poradě zaměstnanců se tým rozhodne nastavit upozornění na úrovni knihovny, aby měli jednou týdně přehled o aktualizacích. Každý člen se může rozhodnout, jak podle potřeby nastavit u konkrétních souborů další upozornění nebo informační kanály RSS.

Karta Knihovna se zvýrazněným upozorněním RSS

Tým se rovněž rozhodne dodržovat důležitý „doporučený postup“ pro tento nový způsob spolupráce. Chtějí-li členové sdílet dokument, vzdají se pokušení připojit jej k e-mailové zprávě a místo toho odešlou v e-mailu odkaz na dokument. Odeslání odkazu e-mailem lze snadno provést přímo z knihovny a odkazuje uživatele vždy na nejnovější verzi dokumentu na týmovém webu.

Hlavním úkolem tohoto týmu je navrhování marketingových kampaní za účelem zvýšení prodeje a výnosu. Při vyvíjení nového plánu kampaní se členové týmu podílejí na vytváření dokumentů a mají nastaveno sledování podverzí souboru. Spoluvytváření umožňuje více lidem upravovat dokument ve stejnou dobu, aniž by si museli dělat starosti s řešením protichůdných změn. Pokud udělají chybu v jedné verzi, mohou obnovit předchozí verzi. Po dokončení plánu kampaní mohou vytvořit hlavní verzi a tu odeslat ke schválení právním oddělením a nadřízeným. Po schválení si mohou soubor prohlížet i ostatní zaměstnanci společnosti.

Vlastník webu prozkoumá online dokumentaci a školení, naučí se nastavovat pracovní postup, přidružit ho ke knihovně a automatizovat proces shromažďování názorů, podpisů a publikování konečného dokumentu.

Po třech měsících používání se knihovna Dokumenty a web staly důležitou součástí práce marketingového týmu a významně pomohly zlepšit jeho produktivitu a viditelnost v rámci podniku. Členové týmu si již práci bez nich neumějí představit a zkoumají další způsoby, jak pomocí technologií SharePoint lépe spolupracovat.

Zde jsou uvedeny některé způsoby, jak pracovat s knihovnami a dosáhnout toho, aby byly užitečnější pro skupinu (uvedeny postupně od těch jednodušších ke složitějším):

Používání a vytváření zobrazení:    Pomocí Zobrazení lze zobrazovat soubory v knihovně, které jsou pro vás nejdůležitější nebo které nejlépe vyhovují konkrétnímu účelu. Obsah knihovny se nezmění, ale každé zobrazení uspořádá nebo filtruje soubory tak, aby je bylo možné snadněji najít nebo prohledávat srozumitelným způsobem. Další informace o zobrazeních najdete v části Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

Panel zobrazení knihovny obrázků se upravit zobrazení vybrané

Sledování verzí     Pokud potřebujete uchování předchozích verzí souborů knihovny můžete sledovat, uložení a obnovení souborů. Můžete sledovat všechny verze stejným způsobem. Nebo můžete zvolit některé verze označit jako hlavní verze, například přidání nové kapitoly ručním a některých verzí jako dílčí, například oprava pravopisné chyby. K plánování úložiště, můžete volitelně počet každého typu verzi, kterou chcete uložit.

Tip:  Pokud váš tým plánuje používat spoluvytváření, doporučujeme v knihovně zapnout aspoň správu hlavních verzí pro případ, že někdo udělá chybu a nahraje dokument se stejným názvem do knihovny, ve které všichni spoluvytvářejí. Když přijdete o změny, můžete díky tomu obnovit předchozí verzi tohoto dokumentu.

Další informace o správě verzí najdete v tématu Povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu.

Spoluvytváření nebo rezervace souborů     Při úpravě dokumentu Microsoft Wordu nebo PowerPointu z knihovny bez kontroly ji ostatní ho mohl(a) upravovat ve stejnou dobu (, která je spoluvytváření). Pokud jste Rezervace souboru, můžete zajistěte, aby pouze jedna osoba můžete upravit tento soubor, dokud se změnami. Můžete požádat dokumenty chcete vyžadovat rezervaci v knihovnách, které obsahují citlivé dokumenty nebo pokud chcete pečlivě sledovat vývoj dokumenty. Ale mějte na paměti, že vyžadování rezervace bude znemožňují osob do spolupracovat na dokumentech. Použití rezervace, lidé se objeví výzva k napište komentář o tom, co se změnilo v dokumentu, ale rezervace se také zpomalit, úpravy a kontrola procesů. Další informace najdete v tématu spolupráce na dokumentech a spoluvytváření nebo rezervace, vrácení se změnami, nebo zahození změn souborů v knihovně.

Úprava souborů z aplikací pro klientské počítače:    Když ukládáte dokumenty na sharepointový web, můžete je vytvářet, upravovat a spoluvytvářet přímo z kompatibilních aplikací klasické pracovní plochy, například v Microsoft Wordu nebo PowerPointu, a nemusíte při tom na daný web přecházet. Můžete například upravit prezentaci PowerPointu v době, kdy ji upravují jiní lidé (říká se tomu „spoluvytváření“). Vrácení se změnami a rezervace můžete spravovat taky přímo z PowerPointu. Kromě toho můžete pomocí služby OneDrive pro firmy nebo Outlooku převést obsah knihovny do offline režimu, pracovat s obsahem ze vzdáleného umístění a potom po návratu do online režimu jednoduše změny synchronizovat.

Nechte se informovat o změnách:    Když se chcete rychle dozvědět o změně dokumentu v knihovně, nastavte si pro něho upozornění, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS nebo dokumenty sledujte. Upozornění, RSS a sledování se liší především místem, kde informace dostáváte. Upozornění i kanály RSS vás informují o aktualizacích a dovolují vám upravit množství přijatých informací. Upozornění i kanály RSS je možné nastavit tak, aby reagovaly na jakoukoli změnu v knihovně. Pokud vás zajímá jen určitý dokument, nastavte pro něho upozornění nebo ho sledujte. Upozornění můžete přijímat jako e-mail nebo jako textovou zprávu. Upozornění RSS přichází ve formě konsolidovaného kanálu, který si můžete přečíst v Outlooku nebo jiné čtečce kanálů. Pokud dokument sledujete, obdržíte upozornění ve svém informačním kanálu (pokud vaše organizace informační kanál používá). Další informace o upozorněních najdete v tématu Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS.

Vyžadované schválení dokumentu:    Můžete vyžadovat, aby dokumenty byly schváleny, než je uživatelé mohou vidět. Dokumenty budou čekat na vyřízení, až je uživatel s příslušným oprávněním schválí nebo zamítne. Můžete také řídit, které skupiny uživatelů mohou zobrazit dokument před schválením. Tato funkce může být užitečná v případě, že knihovna obsahuje důležité pokyny nebo postupy, jež jiní uživatelé mohou vidět až v konečné verzi.

Nastavení oprávnění    Skupiny Sharepointu a úrovně oprávnění můžete efektivně spravovat přístup k obsahu. Ve výchozím nastavení oprávnění pro knihovny, složkách v knihovnách a dokumenty dědí od webu. Přiřazení jedinečná oprávnění z konkrétní knihovny nebo dokumentu můžete chránit citlivý obsah, například smlouvy nebo rozpočtu informace bez omezení přístupu k zbytek webu. Další informace o oprávněních najdete v článku Principy úrovní oprávnění v Sharepointu.

Vytvoření pracovních postupů     Knihovny dokumentů nebo obsah typu můžete použít pracovních postupů, které vaše organizace má definované pro obchodní procesy, například Správa schválení dokumentu nebo kontrola. Skupiny můžete použít obchodních procesů jejím dokumentům jmenoval pracovních postupů, které určují akce, které je potřeba vzít v pořadí, například schvalování dokumentů. Pracovní postup služby SharePoint je automatický způsob přesouvat dokumenty nebo položky pomocí posloupnosti akcí nebo úkolů. Tři pracovní postupy jsou k dispozici ke knihovnám ve výchozím nastavení: schválení, který směruje dokument se skupinou lidí ke schválení; Shromáždit názory, který směruje dokument se skupinou lidí k získání názorů a vrátí dokument na člověka, který spustil workflow jako kompilaci. a pracovního postupu Shromáždit podpisy, který směruje dokument se skupinou lidí, kterým chcete shromáždit digitální podpisy.

Poznámka:  V SharePointu Foundation je dostupný jen třístavový pracovní postup.

Více informací o pracovních postupech najdete v tématu Pracovní postupy zahrnuté v SharePointu.

Definování typů obsahu     Pokud vaše skupina pracuje s několika typů souborů, například listy, prezentace a dokumenty, můžete rozšířit funkce knihovny povolením a definování více typů obsahu. Typy obsahu přidat flexibilitu a konzistence ve více knihovnách. Každý typ obsahu můžete určit šablony a dokonce i Pracovní postup procesy. Šablony fungují jako výchozí bod pro formátování a často používaný text a vlastností, které se vztahují k dokumentům tohoto typu, jako je název oddělení nebo smlouvy číslo.

Sledování auditování    Pokud máte skupinu citlivé souborů a by bylo dobré vědět, jak byly použit dokumenty, můžete definovat zásadu, která umožňuje povolit auditování sledovat události, jako je třeba změny souboru, kopie nebo odstranění.

Nastavení zásad:    Nastavení zásad povolují funkce vypršení platnosti dokumentů, automatického odstraňování dokumentů nebo pravidelných kontrol (prostřednictvím pracovního postupu) dokumentů, jež dosáhly určitého stáří. Knihovny se postupně vyvíjejí a použití těchto nastavení může ušetřit čas a úsilí, jež by bylo nutné vynaložit při pokusu o ruční uvolnění místa na zaplněném pevném disku nebo snaze nedosáhnout maximální kvóty.

Poznámka:  Nastavení zásad není dostupné v SharePointu Foundation.

Použití webu Centrum dokumentů:    Web Centrum dokumentů můžete využít v případě, že potřebujete vytvářet, spravovat a ukládat velké množství dokumentů. Web Centrum dokumentů je navržen tak, aby sloužil jako centralizované úložiště pro správu velkého počtu dokumentů. Funkce, jako jsou navigace pomocí metadat nebo pomocí zobrazení stromové struktury, typy obsahu a Webové části, vám usnadní uspořádání a načítání dokumentů. Osoby spravující obsah mohou rychle nakonfigurovat navigaci pomocí metadat, která dobře funguje pro většinu knihoven, aniž by bylo nutné explicitně vytvářet indexy. Mohou ale také indexy vytvořit a tímto způsobem zlepšit výkon při použití širší škály filtrů a zobrazení. Web Centrum dokumentů můžete využívat jako autorské prostředí (kde si uživatelé rezervují soubory, vracejí je se změnami a vytvářejí pro tyto soubory strukturu složek) nebo jako archiv obsahu (kde uživatelé dokumenty pouze zobrazují nebo odesílají na web).

Poznámka: Centrum dokumentů není k dispozici v SharePoint Foundation.

To, jakým způsobem uspořádáte soubory v knihovně, závisí na potřebách skupiny a na tom, jakému způsobu uložení a vyhledávání informací dáváte přednost. Při nastavování struktury nejvhodnější pro vaši skupinu vám pomůže plánování. Knihovny mají několik funkcí umožňujících pracovat s více soubory v jedné knihovně. Je však možné, že vhodnější bude využívat ve skupině více knihoven.

Je možné, že budete chtít, aby jedna knihovna sloužila k různým účelům. V jedné skupině můžete mít například několik projektů nebo může na stejném projektu pracovat více skupin. Použití jedné knihovny zvažte v těchto případech:

  • Členové skupiny potřebují vidět souhrnné informace o souborech nebo zobrazovat různé pohledy na stejnou sadu souborů. Nadřízený pracovník bude například chtít prohlížet všechny soubory seskupené podle oddělení nebo termínu splnění.

  • Uživatelé chtějí vyhledávat soubory ve stejném umístění na webu.

  • Chcete pro soubory použít stejné nastavení, například sledování verzí souborů nebo vyžadování schválení.

  • Skupiny pracující s knihovnou sdílejí podobné vlastnosti, například stejné úrovně oprávnění.

  • Chcete analyzovat informace o souborech v tabulce nebo dostávat konsolidované aktualizace týkající se souborů.

Pro efektivní práci s dokumenty v jedné knihovně můžete soubory v knihovně uspořádat tak, že přidáte sloupce, definujete zobrazení nebo vytvoříte složky.

Existují-li výrazné rozdíly mezi sadami souborů, které chcete ukládat či spravovat, nebo mezi skupinami uživatelů, kteří se soubory pracují, můžete vytvořit více knihoven. Více knihoven použijte v těchto případech:

  • Typy souborů, které chcete ukládat a spravovat, se liší a neočekáváte, že uživatelé budou často zobrazovat souhrny souborů nebo soubory najednou prohledávat.

  • Skupiny uživatelů, kteří soubory používají, se liší a mají různé úrovně oprávnění.

  • Potřebujete pro různé sady souborů použít odlišné nastavení (například sledování verzí nebo schválení).

  • Není potřeba analyzovat soubory společně ani dostávat konsolidované aktualizace týkající se souborů.

  • Chcete při vytváření nových souborů nabídnout různé sady možností nebo potřebujete, aby se možnosti v nabídce Nový zobrazily v jiném pořadí.

Zde jsou uvedeny některé způsoby efektivní práce s více knihovnami.

Nastavení sloupců a šablon webu    Pokud vaše organizace chce nastavit konzistentní nastavení ve svých knihovnách, můžete nastavit tak šablon webů a sloupců webu. Nastavení můžete sdílet v několika knihovny tak, aby se nemuseli začínat nastavení pokaždé, když.

Odeslání souborů do jiného umístění:    Pokud chcete, aby byl soubor k dispozici v několika knihovnách, uložte jej do jedné knihovny a odešlete jeho kopii do dalších knihoven. Změníte-li originál, můžete si zvolit, že budete upozorněni na nutnost aktualizace kopií dokumentu.

Vytvoření šablon knihovny:    Pokud chcete pro knihovny vytvořit jednotné nastavení a používat různé vlastnosti v různých knihovnách, můžete knihovnu uložit jako šablonu. Šablony knihoven jsou k dispozici jako možnost na stránce Přidat aplikaci na webu.

Soubory lze v knihovně uspořádat několika způsoby. Je možné přidávat sloupce, definovat zobrazení a vytvářet složky. Každý přístup má své vlastní výhody a kombinací jednotlivých přístupů můžete vytvořit uspořádání, jež bude vyhovovat jedinečným potřebám vaší knihovny a vašeho týmu.

Ve výchozím nastavení sledují knihovny název souboru a informace o stavu souboru, například zda je vrácen se změnami. Je však možné založit další sloupce, které umožní vaší skupině uspořádat soubory do kategorií a sledovat je. Příkladem takových sloupců může být sloupec obsahující název kampaně, číslo projektu nebo jiné informace, jež jsou pro váš tým důležité. Z hlediska typu vytvářeného sloupce máte několik možností, mezi něž patří jeden řádek textu, rozevírací seznam možností, číslo vypočtené z jiných sloupců nebo jméno a fotografie osoby na vašem webu.

Sloupce mají záhlaví, jež uživatelům usnadňuje řadit a filtrovat dokumenty. Při prohlížení souborů v knihovně je můžete dočasně seřadit nebo filtrovat tak, že přesunete ukazatel na název sloupce a kliknete na šipku dolů vedle názvu. To je užitečné v případě, že chcete soubory zobrazit určitým způsobem, ale při příštím zobrazení knihovny je nutné tento postup opakovat.

Více informací o přidávání sloupců najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění sloupce v seznamu nebo knihovně.

Uživatelé často budete chtít zobrazit: všechny dokumenty související s konkrétní projektu, všechny dokumenty, které patří do určitého oddělení nebo skupiny dokumenty podle měsíce jsou termín? Pokud budete chtít zobrazit soubory určitým způsobem často, definujete zobrazení. Můžete použít toto zobrazení pokaždé, když pracujete s knihovnou. Při vytváření zobrazení se přidá do seznamu aktuální zobrazení rozevírací seznam nachází na pásu karet knihovna.

Zobrazení knihovny je výběr sloupců na stránce, jenž zobrazuje položky z knihovny, a často definuje určité pořadí řazení, filtrování, seskupování a vlastní rozložení. Knihovny mohou mít osobní a veřejná zobrazení. Kterýkoli uživatel, který je členem skupiny webu Členové (s úrovní oprávnění Přispívání) může vytvořit osobní zobrazení, pomocí kterého bude zobrazovat soubory určitým způsobem nebo filtrovat pouze soubory, jež chce zobrazit. Pokud máte oprávnění k návrhu knihovny, můžete vytvořit veřejné zobrazení, které bude moci použít při prohlížení knihovny každý uživatel. Kterékoli veřejné zobrazení lze také nastavit jako výchozí zobrazení knihovny, jež se uživatelům bude zobrazovat automaticky.

Pokud členové skupiny zobrazují knihovny na mobilním zařízení, můžete vytvořit mobilní zobrazení s určitými limity, jako je omezený počet zobrazených položek, který bude optimální pro šířku pásma a další omezení vyplývající ze zařízení.

Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

Složky jsou kontejnery, které uživatelé mou použít k seskupování a správě obsahu v knihovně nebo seznamu. Pokud jsou složky pro knihovnu povoleny, můžete je přidávat do většiny typů knihoven. Obsahuje-li knihovna mnoho položek, mohou složky rovněž zlepšit efektivitu přístupu k těmto položkám. Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku nebo pro nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Při přístupu k položkám ve složce využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index.

Obsahuje-li knihovna mnoho položek, které je možné určitým způsobem seskupit, můžete k uspořádání obsahu v rámci knihovny použít složky. Vhodnými příklady skupin jsou například projekty, týmy, oddělení, kategorie produktů, věkové kategorie, abecední výpisy a abecední podskupiny (A–C, D–F atd.). Pomocí složek mohou uživatelé prohledávat a spravovat velké množství souborů známým způsobem.

Složky v knihovně

Ve výchozím nastavení knihovny se složkami povolené slouží k zobrazení složek ve výchozím zobrazení podokně úloh Knihovna bez filtrů. To je užitečné, protože uživatelé mohou příslušné složky Po vložení nové dokumenty. Zobrazení všech složek také je méně pravděpodobné, že položky se nesprávně přidají mimo složek v knihovně. Můžete snadno změnit uspořádání dokumentů do složky jiné knihovny pomocí příkazu Otevřít v Průzkumníkovi k dispozici na pásu karet knihovny.

Poznámka:  Zobrazení knihovny je možné nastavit na Provést řazení pouze podle zadaných kritérií, ve kterém se před žádnými položkami v zobrazení nezobrazují složky. Tuto možnost řazení zobrazení však nepoužijte v případě, že chcete, aby uživatelé snadno našli správnou složku.

Složky knihovny sice nejsou v navigaci na webu zobrazeny, avšak vlastník webu nebo uživatel s oprávněním k návrhu webu může povolit stromové zobrazení, jež v navigaci na webu zobrazuje oblast Obsah webu a umožňuje rozbalení, sbalení a snadné přecházení mezi složkami v knihovně.

Stromové zobrazení na webu

Další informace o složkách najdete v tématu Vytvoření složky v knihovně dokumentů nebo Odstranění složky v knihovně.

Všechny tři přístupy lze používat společně. Tytéž sloupce, jež používáte ke sledování dokumentů ve výchozím zobrazení knihovny, můžete použít k vytvoření zobrazení s několika kritérii filtru. Uživatelé mohou seřadit a zobrazení filtrovat dynamicky kliknutím na záhlaví sloupců, kterým zpřesní obsah, který v daném okamžiku potřebují. Pokud byla v knihovně definována struktura složek, můžete při vytvoření nebo změně zobrazení nastavením možnosti Zobrazit všechny položky bez složek v oblasti Složky zobrazení knihovny „zploštit“. Jednotlivé přístupy se mohou vzájemně doplňovat tak, abyste ve správný okamžik získali správný obsah zobrazený pro vás nejvhodnějším způsobem.

Některé knihovny jsou vytvářeny automaticky při vytvoření nového webu, například knihovna Dokumenty na týmovém webu. Tyto knihovny si můžete přizpůsobit pro své účely, nebo můžete vytvářet další vlastní knihovny. Každý typ knihovny je určen pro specifický účel, přičemž některé typy mají odlišné chování a funkce.

Důležité informace:  Na vašem může být k dispozici menší či naopak větší počet knihoven, a to v závislosti na verzi SharePointu, předplaceném plánu odběru Office 365, nebo na tom, jaké funkce jsou na webu povoleny.

Knihovna materiálů:    Jestliže chcete sdílet a spravovat materiály obsahující digitální média, například obrázky, zvukové soubory a soubory videa, použijte tuto knihovnu. Knihovna materiálů usnadňuje uživatelům vyhledání a opětovné použití souborů digitálních médií, jež vytvořili jiní uživatelé, jako jsou loga nebo firemní obrázky. Knihovna materiálů rovněž poskytuje typy obsahu s vlastnostmi a zobrazení pro správu a procházení materiálů obsahujících média, jako jsou miniatury a klíčová slova metadat. Můžete například spravovat a uchovávat obrázky se značkou podniku a fragmenty s opakovaně použitelným obsahem z aplikací, aby byly k dispozici v rámci podniku a aby byly používány konzistentně.

Knihovna Řídicí panely:    Obsahuje stránky webových částí, stránky webových částí se seznamy stavů a nasazené řídicí panely PerformancePoint.

Knihovna Datová připojení:     Pokud chcete zjednodušit údržbu a správu datových připojení, použijte tuto knihovnu. Knihovna datových připojení představuje centralizovaný způsob uchovávání souborů ODC (Office Data Connection). Každý soubor ODC obsahuje informace o tom, jak externí zdroj dat vyhledat, přihlásit se k němu, zadat na něj dotaz a získat k němu přístup. Centralizace souborů ODC v knihovně datových připojení rovněž umožňuje sdílet, spravovat a vyhledávat soubory datového připojení z prostředí sharepointového webu a pomáhá zajistit, aby obchodní data a sestavy, zejména tabulky, zachovávaly konzistentní sadu hodnot a výsledků vzorce jako „jedinou správnou verzi“.

Poznámka: Pokud chcete usnadnit údržbu a správu souborů datových připojení pro server PerformancePoint, použijte knihovnu datových připojení pro server PerformancePoint. Do této knihovny můžete ukládat soubory ODC (Office Data Connection) a soubory UDC (Universal Data Connection).

Knihovna dokumentů:    Tuto knihovnu použijte pro celou řadu typů souborů včetně dokumentů a tabulek. Některé typy souborů jsou sice z bezpečnostních důvodů blokovány, avšak v knihovně dokumentů je možné uchovávat i jiné typy souborů. Při práci s programy, které nejsou blokovány, můžete soubory vytvářet přímo z knihovny. Marketingový tým může například mít vlastní knihovnu dokumentů, ve které budou materiály ohledně plánování, zveřejněné novinky a publikace.

Knihovna formulářů:    Jestliže potřebujete spravovat skupinu obchodních formulářů založených na standardu XML, použijte tuto knihovnu. Knihovnu formulářů můžete ve vaší organizaci například používat pro formuláře obsahující vyúčtování výdajů. K nastavení knihovny formulářů je nutný editor XML nebo program pro vytváření návrhů formulářů v jazyce XML, například aplikace Microsoft InfoPath. Formulář, který uživatelé vyplní, je soubor XML obsahující data (a pouze data) zadaná do formuláře, například datum a částka výdajů. Všechno ostatní, co tvoří vyúčtování výdajů, je v zobrazení získáno z šablony formuláře. Jakmile uživatelé formuláře vyplní, můžete data formuláře sloučit nebo je vyexportovat a analyzovat.

Knihovna obrázků:    Chcete-li sdílet kolekci digitálních fotografií nebo grafiky, použijte knihovnu obrázků. Obrázky lze sice ukládat v jiných typech knihoven služby SharePoint, avšak knihovny obrázků mají několik výhod. V této knihovně můžete například prohlížet obrázky v podobě prezentace, stahovat je do svého počítače a upravovat je v kompatibilních grafických programech, jako je program Malování. O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud chcete uchovávat obrázky týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů. Na obrázky v knihovně lze rovněž vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například z wikiwebů a blogů.

Knihovna záznamů:    Chcete-li udržovat centrální úložiště pro ukládání a správu záznamů nebo důležitých obchodních dokumentů vaší organizace, použijte knihovnu záznamů. Organizace musí například dodržovat předpisy, jež vyžadují organizovaný proces správy určitých dokumentů. Web centra záznamů může obsahovat několik knihoven záznamů pro ukládání různých typů záznamů. Pro každou knihovnu můžete nastavit zásady, jež určují záznamy, jež mají být uchovávány, způsob směrování a správy dokumentů a dobu uchovávání těchto záznamů.

Knihovna sestav:    Pokud chcete zjednodušit vytváření, správu a doručování webových stránek, dokumentů a klíčových indikátorů výkonu (KPI) metrik a cílů, použijte knihovnu sestav. Knihovna sestav je centrální místo pro vytváření a ukládání sestav, například excelových sešitů, a stránek řídicích panelů. Po publikování excelového sešitu do knihovny sestav jej lze jediným kliknutím otevřít v zobrazení prohlížeče, což je pohodlný způsob, jak jej zobrazit bez jeho přidání na stránku webových částí.

Knihovna procesních diagramů (metrické a americké jednotky):    Pokud chcete ukládat a sdílet dokumenty s procesními diagramy, například dokumenty vytvořené v Microsoft Visiu, použijte knihovnu procesních diagramů. Knihovny pro metrické a americké jednotky jsou přizpůsobeny příslušným měrným jednotkám.

Knihovna stránek wikiwebu:    Jestliže chcete vytvořit kolekci propojených stránek wikiwebu, použijte tuto knihovnu. Wikiweb umožňuje velkému počtu uživatelů shromažďovat informace ve formátu, který se snadno vytváří i upravuje. Do knihovny můžete také přidat stránky wikiwebu obsahující obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a interní odkazy. Jestliže například tým vytvoří wikiweb týkající se projektu, lze na tomto webu uchovávat tipy a triky jako řadu vzájemně propojených stránek.

Poznámka: V závislosti na daném webu a konfiguraci jsou automaticky vytvářeny další systémové knihovny, například knihovnu stylů, knihovnu materiálů webu a knihovnu stránek webu. Prostřednictvím uživatelského rozhraní však tyto specifické knihovny vytvořit nelze.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×