Úvod do funkcí obchodní logiky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Některé nové funkce v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 umožňují sdílet, kontrolovat a opakovaně používat obchodní informace. Tento článek poskytuje přehled o nových funkcích, popisuje vzájemné vztahy funkcí a pomáhá najít zdroje dalších informací.

Témata v tomto článku:

Přehled funkcí Business Intelligence

Centrum sestav

Služby Excel Services

Připojení k externím zdrojům dat

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Webové části filtrů

Řídicí panely

Přehled funkcí obchodní logiky

Obvykle byly nástroje pro přístup k velkému množství nestrukturovaných dat za účelem analýzy k dispozici pouze osobám s mnohaletými zkušenostmi se skladováním nebo shromažďováním dat. Publikování dat z více zdrojů na web je historicky omezeno na vývojáře a konzultanty. Pomocí nových funkcí dostupných v aplikaci Office SharePoint Server 2007 mohou pracovníci zpracovávající informace shromažďovat data z více zdrojů a publikovat je na webu.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 umožňuje připojení k obchodním aplikacím, jako je například SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005, a snadné publikování sestav, seznamů a klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Publikováním sestav dat v jednom z těchto systémů zajistíte strategická nebo operační data pro vedoucí pracovníky. Mezi příklady sestav patří sešity aplikace Microsoft Office Excel, sestava služeb vykazování serveru SQL Server nebo sestava aplikace Microsoft Office Access. Členové vedení a úsekoví vedoucí spoléhají na včasné a přesné sestavy, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.

Mezi hlavní nové funkce obchodní logiky aplikace Office SharePoint Server 2007 patří Centrum zpráv. Centrum zpráv je web poskytující hlavní umístění pro ukládání sestav, které jsou společné pro malou týmovou skupinu nebo celou organizaci.

Začátek stránky

Centrum zpráv

Web Centra zpráv představuje hlavní umístění informací souvisejících s obchodní logikou. Obsahuje zvláštní knihovnu dokumentů k ukládání sestav, seznamů a připojení k externím zdrojům dat. Poskytuje rovněž přístup k šablonám stránek a webovým částem pro vytváření stránek a seznamů obsahujících obchodní informace. V Centru zpráv mohou uživatelé vyhledávat položky pomocí kategorií, zobrazit kalendář nadcházejících sestav a přihlásit se k odběru důležitých sestav.

Ve výchozím nastavení je web jednoho Centra zpráv vytvořen pod portálem nejvyšší úrovně. S příslušnými oprávněními však může vytvořit Centrum zpráv kdokoli v rámci webu týmu, oddělení nebo organizace.

Všechny funkce popsané v tomto článku jsou k dispozici na webu Centra zpráv. Ke každé z těchto funkcí lze mít přístup a lze je používat na každém webu a z každé stránky aplikace Office SharePoint Server 2007. To umožňuje rozhodnout, jak má být využita funkce obchodní logiky v prostředí aplikace Office SharePoint Server 2007.

Začátek stránky

Excel Services

Aplikace Excel Services umožňuje uložit sešit aplikace Excel na server a publikovat libovolnou část sešitu na webové stránce. Uživatelé potřebují pouze prohlížeč, aby mohli sledovat dynamická data a pracovat s nimi. Sešit lze publikovat na webové stránce pomocí webové části aplikace Excel Web Access (EWA).

Výhodou publikování sešitů na webové části je to, že všechny výpočty probíhají na serveru. Následkem toho se obchodní logika v sešitu nikdy nezobrazí. Jinou výhodou je, že existuje pouze jeden exemplář sešitu a ten je uložen na ústředním, bezpečném místě.

Z webové stránky můžete uživatelům udělit práva pouze k prohlížení a tím omezit přístup k sešitu. Je například možné zabránit uživatelům otevírat sešit pomocí aplikace Excel nebo kontrolovat, co smějí zobrazit.

Lze také vytvořit snímek sešitu a nepublikovat jej v interaktivním režimu.

Začátek stránky

Připojení k externím zdrojům dat

Kromě použití externích zdrojů dat v sešitech aplikace Excel lze používat data z jiných obchodních aplikací, například SAP a Siebel, v seznamech služby SharePoint, na stránkách a webových částech.

Správci obvykle vytvářejí systémová připojení a mohou je ukládat v knihovně datových připojení v Centru zpráv. Takto může každý s oprávněním snadno získat přístup k ústřednímu zdroji připojení a opakovaně jej používat. Lze však vytvářet a ukládat datová připojení kdekoli v systému Office SharePoint Server 2007.

Pomocí připojení k externím zdrojům dat lze vytvářet webové stránky a seznamy služby SharePoint, které uživatelům umožní pracovat s daty v externím zdroji bez opuštění stránky SharePoint.

Začátek stránky

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je vizuální nápověda, která sděluje, jak velký pokrok byl učiněn k dosažení cíle. Klíčové ukazatele výkonu jsou důležité pro týmy, vedoucí a podniky k rychlému zhodnocení pokroku směrem k měřitelným cílům. Pomocí klíčových ukazatelů výkonu služby SharePoint lze snadno vizualizovat odpovědi na tyto otázky:

  • V čem jsem napřed nebo pozadu?

  • Do jaké míry jsem napřed nebo pozadu?

  • Jaké je minimum dokončené práce?

Každá oblast podniku si může zvolit sledování jiných typů klíčových ukazatelů výkonu podle obchodních cílů, kterých se snaží dosáhnout. Například pro zvýšení spokojenosti zákazníků může kontaktní centrum stanovit cíl odpovědět na určitý počet volání za kratší časový úsek. Nebo oddělení prodeje může použít klíčové ukazatele výkonu ke stanovení cílů výkonu, jako je například počet nových prodejních návštěv uskutečněných za měsíc.

Klíčové ukazatele výkonu se vytvářejí pomocí seznamů a poté se zobrazují pomocí zvláštních webových částí. Seznamy klíčových ukazatelů výkonu lze uložit v Centru zpráv nebo na jakémkoli jiném webu v aplikaci Office SharePoint Server 2007, kde je může opětovně používat kdokoli s oprávněním k přístupu.

Začátek stránky

Filtrování webových částí

Filtry umožňují zobrazit pouze tu podmnožinu dat, kterou chcete prohlédnout. Podmnožina dat může například obsahovat pětiletou historii různých produktů celé země nebo oblasti. Pomocí filtrů lze zobrazit přesnější data, například pouze jednu prodejní oblast, pouze jeden produkt nebo pouze jeden běžný rok.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 má k dispozici 10 filtrů webových částí, které umožňují zadat nebo vybrat jednu nebo více hodnot a změnit obsah některých webových částí na stránce, aby bylo možné zobrazit přesně ty informace, které potřebujete.

Například filtr webové části aktuálního uživatele automaticky filtruje informace podle toho, kdo je přihlášen k počítači. To má význam, chcete-li zobrazit pouze informace, například zákaznické účty nebo úkoly, momentálně přiřazené danému uživateli.

Další způsob použití filtrů je zobrazení sešitu ve webové části aplikace Excel Web Access a připojení tohoto sešitu k filtru, který uživatelům umožní vybrat si produkt, jehož údaje si chtějí prohlédnout. Dále je možné připojit filtr webové části k více webovým částem na stránce. Pokud je ve filtru webové části vybrán jiný produkt, všechny ostatní webové části na stránce se aktualizují, aby zobrazovaly aktuálně vybraný produkt.

Začátek stránky

Tabule

Tabule jsou nástroje používané k oznamování stavu a k vyvolání akce. Tabule aplikace Office SharePoint Server 2007 je šablona webové stránky, která umožňuje shromáždit a zobrazit informace z různých zdrojů, jako jsou sestavy, grafy, metriky a klíčové ukazatele výkonu.

Můžete vytvořit vlastní stránku tabule pomocí různých webových částí nebo přidat webové části na stránky, které již existují na vašem webu. Pokud však vytváříte tabuli na nové stránce, může být rychlejší použít šablonu. Je to pouze počáteční bod  - můžete přidat nebo odstranit položky a změnit vzhled stránky po jejím vytvoření.

Následující webové části jsou součástí šablony stránky tabule.

Webová součást

Akce

Excel Web Access

Přidání sešitu aplikace Excel, listu nebo oblasti dat na listu.

Seznam KPI

Zobrazení seznamu klíčových ukazatelů výkonu (volitelné).

Použít filtry (tlačítko)

Zobrazení tlačítka Použít filtry.

Související informace

Poskytují odkazy, které se vztahují k jiným položkám stránky.

Přehled

Popis informací o plánech a stavu.

Podrobné kontaktní informace

Vytvoření seznamu jmen osob, které mají být kontaktovány v souvislosti s touto stránkou.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×