Úvod do formátu souborů aplikace Access 2007

Aplikace Microsoft Office Access 2007 vytváří soubory v novém formátu souborů, který se nedá otevřít v předchozích verzích aplikace Access. V tomto článku jsou popsány nové funkce formátu souborů aplikace Office Access 2007 a možné problémy, které mohou nastat při převodu do starších formátů souborů. Seznámíte se také s tím, jak se některé typy souborů změnily oproti předchozím verzím.

V tomto článku

Nové funkce formátu souborů aplikace Access 2007

Převod na dřívější formáty souborů

Typy souborů

Propojené tabulky

Replikace

Nové funkce formátu souborů aplikace Access 2007

Databázový stroj Microsoft Jet byl v aplikaci Office Access 2007 upraven pro aplikace Microsoft Office 2007. Tato verze databázového stroje Jet je uzpůsobená pro Office a nazývá se databázový stroj Access. Umožňuje integraci s Windows SharePoint Services 3.0 a s aplikací Microsoft Office Outlook 2007 a vytváření vyhledávacích polí s více hodnotami a obsahuje také další zdokonalené funkce.

Vyhledávací pole s více hodnotami:    Většina databázových programů, včetně starších verzí aplikace Access, umožňuje ukládat v každém poli pouze jednu hodnotu. V aplikaci Office Access 2007 lze však vytvořit vyhledávací pole, do kterého je možné uložit více hodnot. Aplikace Access v poli vytvoří relaci M:N a pomocí systémových tabulek skryje podrobnosti implementace.

Předpokládejme například, že existuje tabulka úkolů s vyhledávacím polem, které bylo použito k přiřazení úkolů zaměstnancům. Co uděláte v případě, že potřebujete přiřadit úkol několika zaměstnancům? Ve starších verzích aplikace Access by bylo pro uložení každé kombinace úkolu a zaměstnance potřeba vytvořit novou tabulku s křížovými odkazy a poté upravit formuláře a sestavy pro novou strukturu dat. V aplikaci Office Access 2007 je tento postup díky vyhledávacímu poli s více hodnotami mnohem snazší. Položky už nejsou seskupené do rozevíracího seznamu. Nyní je u každé položky zaškrtávací políčko, takže můžete vybrat libovolný počet položek. Vícenásobné výběry jsou zobrazené v poli a oddělené čárkou.

Odkazy na články s dalšími informacemi o vyhledávacích polích s více hodnotami naleznete v části Viz také.

Nový datový typ Příloha:    Nový datový typ Příloha umožňuje do databáze snadno ukládat všechny typy dokumentů a binárních souborů, aniž by došlo k nadměrnému nárůstu velikosti databáze. Přílohy jsou v případě potřeby automaticky komprimovány, aby bylo využití místa maximální. Můžete například k záznamu připojit dokument aplikace Microsoft Office Word 2007 nebo uložit řadu digitálních obrázků. K jednomu záznamu můžete připojit i několik příloh.

Odkazy na články s dalšími informacemi o připojování souborů k záznamům najdete v části Viz také.

Integrace se službou Windows SharePoint Services 3.0 a aplikací Office Outlook 2007:    Soubory aplikace Access byly v minulosti blokovány pro službu Windows SharePoint Services a aplikaci Outlook, protože databáze aplikace Access mohly obsahovat nebezpečný kód. Aplikace Office Access 2007 používá nový formát, který umožňuje kód ověřit nebo zakázat. Tato funkce umožňuje lepší integraci databází aplikace Access se službou Windows SharePoint Services a aplikací Office Outlook 2007 a také snadnější prověření databázových souborů aplikace Access antivirovými programy.

Offline data:    Pomocí aplikace Office Access 2007 můžete převést seznamy služby SharePoint offline jediným kliknutím myší. Můžete pracovat s daty v aplikaci Access a potom změny synchronizovat nebo se později znovu připojit k webu služby SharePoint.

Sledování historie pro pole Memo:    Pole typu Memo se hodí k ukládání velkého množství informací. V aplikaci Office Access 2007 můžete nastavit vlastnost (PouzePřipojit), která aplikaci Access přinutí ukládat do pole Memo historii všech změn. Historii změn si pak můžete zobrazit. Tato funkce podporuje také funkci správy verzí ve službě Windows SharePoint Services 3.0, takže v aplikaci Access můžete sledovat změny ve více řádcích textového pole uloženého v seznamu služby SharePoint. Pole musí mít možnost Připojit změny ke stávajícímu textu nastavenou na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Převod na dřívější formáty souborů

Nové funkce popsané v předchozí části nejsou k dispozici ve verzích aplikace Access dřívějších než Office Access 2007. Jestliže vytvoříte databázi aplikace Office Access 2007, která používá některou z těchto funkcí, a potom se ji pokusíte uložit jako databázi dřívější verze (například Access 2002–2003 nebo Access 2000), zobrazí se v aplikaci Access následující zpráva.

Tuto databázi nelze uložit ve formátu dřívější verze, protože používá funkce, které vyžadují aktuální formát souboru.

Databázi nebude možné převést do formátu starší verze (.mdb), dokud ji neupravíte tak, aby nepoužívala tyto funkce.

Začátek stránky

Typy souborů

V této části najdete přehled typů souborů, které jsou používané formátem souborů aplikace Office Access 2007.

 • .accdb   : Jedná se o standardní příponu názvu souboru pro databáze ve formátu souborů aplikace Office Access 2007. Tento formát nahrazuje příponu názvu souboru .mdb, která je používána v dřívějších verzích aplikace Access.

 • .accde   : Jedná se o příponu názvu souboru pro soubory aplikace Office Access 2007, které jsou kompilovány do souboru jen pro spuštění. Tento formát nahrazuje příponu názvu souboru .mde, která je používána v dřívějších verzích aplikace Access.

  Soubor .accde je uzamčenou verzí původního souboru .accdb. Pokud soubor .accdb obsahuje nějaký kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), bude soubor .accde obsahovat pouze kompilovaný kód. V důsledku toho nemůže uživatel kód VBA zobrazit ani upravit. Kromě toho nemohou uživatelé, kteří pracují se soubory .accde, provádět změny návrhu formulářů ani sestav. Soubory .accde vytvoříte ze souborů .accdb takto:

  1. V aplikaci Office Access 2007 otevřete databázi, kterou chcete uložit jako soubor ACCDE.

  2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Vytvořit databázi ACCDE. Obrázek tlačítka

  3. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru do pole Název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

 • .accdt   : Jedná se o příponu názvu souboru pro šablony databází aplikace Access.

 • .accdr   : Jedná se o novou příponu názvu souboru, která umožňuje otevřít databázi v režimu za běhu. Změnou přípony názvu souboru z .accdb na .accdr můžete vytvořit uzamčenou verzi databáze aplikace Office Access 2007. Pokud budete chtít obnovit plnou funkčnost databáze, můžete změnit příponu názvu souboru zpět na .accdb.

 • .mdw   : Soubory s informacemi pracovní skupiny ukládají informace pro zabezpečené databáze. Pro aplikaci Office Access 2007 nebyly provedeny žádné změny formátu souborů .mdw. Nástroj Správce pracovních skupin aplikace Office Access 2007 vytváří soubory .mdw, které jsou stejné jako soubory vytvářené v aplikacích Access 2000 až Access 2003. Soubory .mdw vytvářené v těchto dřívějších verzích se dají použít v databázích aplikace Office Access 2007.

  Poznámka: Aplikaci Office Access 2007 můžete použít k otevření databáze dřívější verze, která byla zabezpečena na úrovni uživatele. V databázích aplikace Office Access 2007 však zabezpečení na úrovni uživatele neexistuje. Na pásu karet (součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office) není žádný příkaz ke spuštění Správce pracovních skupin, nadále ho však můžete v aplikaci Office Access 2007 spustit pomocí příkazu DoCmd.RunCommandacCmdWorkgroupAdministrator v kódu VBA nebo vytvořením makra aplikace Access, které obsahuje akci SpustitPříkaz s argumentem Příkaz objektu SprávcePracovníSkupiny.

 • .laccdb   : Když otevřete databázi aplikace Office Access 2007, je zamykání souborů řízeno zamykacím souborem s příponou názvu souboru .laccdb. Soubor .laccdb odpovídá zamykacímu souboru .ldb, který se vytvoří, když otevřete dřívější verzi souboru aplikace Access (.mdb). Typ vytvořeného zamykacího souboru závisí na typu souboru otevírané databáze, nikoli na verzi aplikace Access, kterou používáte. Pokud například otevřete soubor Db1.mdb, aplikace Access vytvoří a otevře soubor s názvem Db1.ldb. Pokud otevřete soubor Db1.accdb, aplikace Access vytvoří a otevře soubor s názvem Db1.laccdb. Zamykací soubory se automaticky odstraní, když všichni uživatelé zavřou databázi.

  Pokud jsou pro soubory aplikace Office Access 2007 a soubory vytvořené v dřívějších verzích aplikace Access zachovány samostatné zamykací soubory, může být v aplikaci Office Access 2007 současně otevřena databáze s názvem Db1.mdb i Db1.accdb, aniž by došlo ke konfliktu zamykacích souborů. Je to proto, že se vytvoří dva různé zamykací soubory (.ldb a .laccdb). Je také možné, aby jeden uživatel otevřel soubor .mdb v aplikaci Office Access 2007 a jiný uživatel otevřel stejný soubor .mdb v dřívější verzi aplikace Access. V tomto případě používají obě relace stejný zamykací soubor .ldb.

Začátek stránky

Propojené tabulky

Tabulku ze staršího formátu souborů aplikace Access je možné propojit s databází v novější verzi aplikace Access, ale není možné propojit tabulku z novější verze aplikace Access s databází ve starší verzi aplikace Access. Je například možné vytvořit v databázi .accdb propojení s tabulkami v jiné databázi .accdb nebo s tabulkami v databázi .mdb. Není ovšem možné vytvořit v databázi .mdb propojení s tabulkami v databázi .accdb.

Replikace

Replikace není u formátu souborů aplikace Office Access 2007 podporována. Aplikaci Office Access 2007 je možné použít k replikaci databáze, která byla vytvořena ve starším formátu souborů, nikoli však databáze vytvořené ve formátu aplikace Office Access 2007.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×