Úvod do aplikace SharePoint Designer 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft SharePoint Designer 2010 je Web a aplikace návrhové aplikace pro slouží k vytvoření a přizpůsobení webů Sharepointu a aplikací. S SharePoint Designer 2010 můžete vytvářet stránky dat ve formátu RTF, vytvářet výkonné řešení pracovního postupu s podporou a navrhovat vzhled webu. Weby, které vytvoříte může oblasti z malý projekt správy webů založených na řídicí panel portálu řešení pro organizace.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 poskytuje jedinečné webu přináší zadáním jednom místě, kde můžete vytvořit web; přizpůsobení prvky tvořící webu; návrh logickou webu kolem obchodních procesů; a nasadit na web jako balíčku řešení. Musíte to všechno bez psaní řádek kódu.

V následujících částech najdete informace o SharePoint Designer 2010 a jak můžete začít s ním pracovat ve vaší organizaci.

Možnosti Microsoft SharePoint Designer 2010

Weby služby SharePoint se přizpůsobují potřebám podniků všech typů a velikostí, a proto se rychle stávají stále složitějšími. Zatímco dříve sloužily jako úložiště dokumentů, seznamů úkolů a plánů, mění se v současnosti na vysoce dynamické weby s bohatým obsahem, orientované na obchodní procesy.

Pro návrháře webu to znamená, že musí nejen chápat potřeby podniku, ale také dobře znát službu SharePoint a všechny části, z nichž je web služby SharePoint vytvořen. Zvláštní důležitost náleží pochopení vztahů mezi množstvím pohyblivých částí webu a schopnosti spravovat všechny tyto části na jednom místě.

SharePoint Designer 2010 poskytuje jediné prostředí místo, kam se dá pracovat na webu, jeho seznamy a knihovny, stránky, zdrojů dat, pracovní postupy, oprávnění a další. Nejen se zobrazí tyto hlavní faktory webu na jednom místě, ale můžete zobrazení vztahů mezi tyto objekty.

Na této platformě, kterou máte k dispozici, můžete začít navrhovat a vytvářet weby vysoce přizpůsobených obchodních řešení. Začněte připojením ke zdrojům dat v rámci i mimo rámec služby SharePoint. Představte tyto informace uživatelům a umožněte jim zpětné odesílání informací pomocí webu služby SharePoint nebo klientské aplikace systému Office. Vytvořte vysoce přizpůsobené pracovní postupy, které budou automatizovat obchodní procesy. Nakonec přizpůsobte vzhled a chování webu firemní identitě organizace.

Díky jednomu prostředí, které je poskytováno, můžete věnovat více času navrhování, vytváření a přizpůsobení řešení a méně času hledání a aktualizaci nejrůznějších komponent webu pomocí různých nástrojů a metod.

V následujících částech prozkoumání SharePoint Designer 2010 prostředí a uživatelského rozhraní:

Prostředí Microsoft SharePoint Designer 2010

Pilíře vlastního nastavení v aplikaci SharePoint Designer 2010

Otevření SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 je klientským programem, který se instaluje do místního počítače. Je také úzce integrována se Sharepointem. Jako takové jej lze spustit přímo z vašeho počítače pomocí nabídky Start systému Windows Tlačítko Start v systému Windows a různých místech v Sharepointu, například nabídky Akce webu, jak ukazuje tato část.

Aplikace SharePoint Designer 2010 v nabídce Akce webu

Existuje několik míst, kde můžete otevřít SharePoint Designer 2010, například přizpůsobování seznamů, zobrazení, pracovní postupy a stránek předlohy. Pokud jste SharePoint Designer 2010 si ještě nenainstalovali, při prvním spuštění ze služby SharePoint, zobrazí se výzva si můžete stáhnout a nainstalovat z webu. Při příštím otevření SharePoint Designer 2010, otevře se okamžitě. Je také k dispozici v nabídce Start systému Windows. Další informace o různých způsobech, jak můžete otevřít SharePoint Designer 2010 v části Viz také.

Poznámka: může být SharePoint Designer 2010 a jeho jednotlivé funkce omezení nebo zakázat pomocí stránky Nastavení aplikace SharePoint Designer. Pokud ještě nejste moct provádět úlohy popisované v tomto článku, může to být důvod, proč. Požádejte správce podrobnosti.

Poznámka: SharePoint Designer 2010 je určený pro weby SharePoint 2010. Nelze použít k otevření nebo přizpůsobení webů v dřívějších verzích aplikace SharePoint.

Začátek stránky

SharePoint Designer 2010 Karta soubor

Při otevření SharePoint Designer 2010 z nabídky Start systému Windows je první věc, kterou uvidíte na kartu Soubor. Máte možnost přizpůsobit existující web nebo vytvořit nový web na této obrazovce.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Přizpůsobit existující web, můžete procházet na stávající web, přizpůsobení Osobních webů nebo vyberte některou z poslední weby, které jste otevřeli v SharePoint Designer 2010.

K vytvoření nového webu, můžete použití prázdné šablony, vyberte si ze seznamu šablon nebo si vybrat jednu ze šablon doporučené. Tady zadat serveru a název webu a vytvoření webu. Váš web se vytvoří a pak se otevře v SharePoint Designer 2010.

Pokud jste otevřeli SharePoint Designer 2010 ze služby SharePoint, neuvidíte tuto obrazovku. Místo toho uvidíte webu otevřete v rozhraní SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Rozhraní SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 poskytuje jednoho prostředí, kde můžete vytvořit, upravit a nasazení Sharepointových webů a řešení. To je možné uživatelského rozhraní, který ukazuje všechny prvky tvořící váš web a vztahy mezi tyto součásti.

Po prvním otevření webu se zobrazí souhrnné informace o webu, včetně názvu, popisu, aktuálních oprávnění a podřízených webů.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Tři části rozhraní: navigace, souhrn a pás karet

Existují tři hlavní oblasti SharePoint Designer 2010 rozhraní, v němž pracujete navrhování a vytváření webů:

  1. Navigační podokno slouží k navigaci mezi hlavními částmi (komponentami) webu.

  2. Stránky galerie a souhrnu zobrazují seznamy jednotlivých typů komponent a souhrnné informace o konkrétní komponentě.

  3. Pás karet umožňuje provádět akce u vybrané komponenty.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Navigační podokno zobrazuje komponenty, které tvoří web. Jedná se o seznamy, knihovny, typy obsahu, zdroje dat, pracovní postupy a další komponenty. Pokud chcete upravit některou komponentu, například seznam Oznámení, můžete otevřením položky Seznamy a knihovny přejít na stránku galerie, která zobrazuje všechny seznamy a knihovny.

Otevřením seznamu Oznámení na této stránce přejdete na stránku souhrnných informací o daném seznamu. Na souhrnné stránce jsou zobrazena přidružená zobrazení, formuláře, pracovní postupy a další položky. Chcete-li upravit některé ze zobrazení, jednoduše jej otevřete přímo na této stránce.

V otevřeném zobrazení si všimněte, že se pás karet změnil a zobrazuje nejběžnější a kontextově nejvhodnější úkoly související s úpravami zobrazení. Pokud jste dobře obeznámeni s pásem karet v aplikacích systému Microsoft Office, víte, že tímto způsobem lze urychlit a usnadnit úkoly vytváření a úprav. Po dokončení úprav se pomocí tlačítka Zpět nebo navigace s popisem cesty v horní části stránky vraťte k souhrnu webu.

Rozhraní SharePoint Designer 2010 snadno identifikovat různými součástmi webu přechod k podrobnostem a úpravě jedné z těchto součásti a vraťte se zpátky do hlavního zobrazení webu.

Otevření karty Soubor

Kromě práci s různými objekty váš web ve službě SharePoint Designer 2010, můžete prohlížet ani otevírat větší webu nebo nastavení aplikace. Platí to i pro spuštění jiného webu, přidání stránky, import souborů a změna nastavení aplikace SharePoint Designer 2010 společnosti. Na kartě soubor, který je první obrazovce se zobrazí, pokud jste SharePoint Designer 2010 z nabídky Start systému Windows nebo pomocí zástupce na ploše otevřeno provést tyto akce.

Klikněte na kartu soubor v levém horním rohu pro návrat do tohoto zobrazení. Klikněte na tlačítko zpět se vraťte do rozhraní SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Pilíře přizpůsobení v SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 mohou sloužit k vytvoření a přizpůsobení webů a řešení, která obsahují logiku aplikace, ale nechcete "vyžadovat psaní kódu. Můžete ho přidat a upravit zdroje dat, přizpůsobení zobrazení seznamu a dat, vytvořit a nasazení firmy pracovní postupy, návrhu firemní značku a mnoho dalších. Ale ve skutečnosti začnete svůj výkon a funkce SharePoint Designer 2010 když nepřítomnosti webu pole převedete skutečné obchodního řešení pro vaši organizaci.

V následujících částech vysvětlovat čtyři pilíře přizpůsobení při navrhování a vytváření řešení pomocí SharePoint Designer 2010.

Připojení k datům ve službě SharePoint a mimo ni

S SharePoint Designer 2010 můžete připojit k více zdrojům dat a tato data integrovat do webů a klientské aplikace systému Office. Uživateli, jako výsledek, můžete zobrazit a pracovat s obchodními daty na webu a od v rámci sady vybrat namísto připojit k těmto zdrojům dat samostatně.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Pás karet umožňuje přímé připojení k externí databázi, službě SOAP, službě REST a dalším zdrojům dat.

Připojení ke zdrojům dat totiž výkonných funkcí SharePoint Designer 2010 způsoby tolik podporované použitelných umožnit uživatelům. S datových připojení můžete si přenést společně seznamy a knihovny, externí databáze a zdrojů dat, webovým službám a další.

Tady je náhled zdroje dat, které se můžete připojit k použití SharePoint Designer 2010.

Seznamy a knihovny

Seznamy a knihovny jsou běžné zdroje dat, které budete používat na vašem webu. Jsou jedinečné porovnání k jiným zdrojům dat v, že už jste součástí služby SharePoint a použít stejnou databázi jako SharePoint. Není potřeba provést další kroky k vytvoření připojení k těmto zdrojům dat – stačí přidat z galerie seznamů a knihoven v SharePoint Designer 2010 ani přidáte v prohlížeči. Po vytvoření seznamu nebo knihovně, můžete přizpůsobit jeho přidružený sloupců, typy obsahu a jiné schéma atributy.

Externí obchodní data

Poznámka: Tato funkce není k dispozici ve všech implementace technologiích SharePoint. Další informace kontaktujte svého správce služby.

Služba Podnikové připojení je architektura založená na službě SharePoint, která poskytuje standardní rozhraní pro existující obchodní data a procesy. Služba Podnikové připojení umožňuje připojení externích zdrojů obchodních dat (systémů SQL Server, SAP a Siebel, webových služeb a vlastních aplikací) k webům služby SharePoint a aplikacím systému Office.

SharePoint Designer 2010 umožňuje připojit k externím datům vytvořením typy externího obsahu. Typy externího obsahu představující data ve zdroji externích dat uložením podrobnosti o připojení, objekty v aplikaci business metody vytvářet, číst, aktualizovat a odstranit, a akce, které uživatelé lze provádět se samotnými objekty.

Externí typ obsahu je uložen v katalogu obchodních dat. Po vytvoření externího typu obsahu můžete vy sami i ostatní uživatelé v organizaci na jeho základě snadno vytvořit seznamy, zobrazení, formuláře a pracovní postupy služby SharePoint i integraci klienta systému Office. Externí data se stanou součástí služby SharePoint stejně jako kterákoli jiná komponenta. Díky tomu je možné vytvářet zcela přizpůsobená uživatelská rozhraní těchto externích zdrojů dat.

Externí databáze

Přidání databáze jako zdroje dat umožňuje integrovat data z jiné databáze do vašeho webu. Je možné připojit databázi systému Microsoft SQL Server, databázi Oracle a jakoukoli databázi, která podporuje protokol OLE DB nebo ODBC. Je třeba pouze znát název serveru, na kterém je databáze umístěna, zprostředkovatele dat a typ ověřování, který má být použit. Po přidání a konfiguraci databáze jako zdroje dat můžete vytvořit zobrazení a formuláře umožňující uživatelům číst data a zapisovat je zpět do zdroje dat, aniž by opustili web služby SharePoint.

Webové služby XML přes protokol SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP) je protokol pro výměnu založeném na jazyce XML zpráv, aby bylo možné se připojit k různým zdrojům dat pomocí webové služby XML. V SharePoint Designer 2010 můžete toto připojení ke zdroji dat na jiném webu ve vaší organizaci nebo web na Internetu bez ohledu na jeho technologii programovacím jazykem nebo platformu. Webová služba XML můžete použít zobrazit Převodník měn, akcií, kalkulačky nebo služby počasí na vašem webu.

Skripty na straně serveru přes službu REST

Přenos Representational stavu (REST) je architektonické styl hlavně software, který má výhod technologií a protokoly webu, nejenom metodu pro vytváření webových služeb. Tento typ slouží k načtení dat z webu načtením určené serverovou skript, který popisuje obsah. Podobně jako SOAP, můžete to v SharePoint Designer 2010 připojení ke zdroji dat na jiném webu zobrazíte například Převodník měn, akcií, kalkulačky nebo počasí služby. Tohoto typu připojení dat je jednodušší než SOAP provádět, ale je omezen na HTTP.

Zdrojové soubory XML

Pokud vaše organizace ukládá datové soubory ve formátu XML, můžete se připojit k těmto souborům jako zdroj dat v SharePoint Designer 2010. Připojit k souboru XML jako zdroje dat, můžete vytvořit přímo v SharePoint Designer 2010, import z umístění na počítači nebo v síti nebo připojení k nim v externím umístění.

Další informace o připojení ke zdrojům dat v SharePoint Designer 2010 v části Viz také.

Začátek stránky

Vytváření rozhraní s bohatým obsahem

Po vytvoření připojení ke zdrojům dat potřebné jste připraveni k vytvoření interaktivních, data ve formátu RTF rozhraní pro uživatele k těmto zdrojům dat. S SharePoint Designer 2010 můžete vytvářet výkonné a dynamické uživatelské rozhraní pro zdroje dat a můžete zpřístupnit několika místech Sharepointového webu a vlastní windows, příčky a pole v aplikacích Office business.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Vytvořená rozhraní zahrnují vlastní zobrazení, formuláře, webové části, navigaci a vlastní okna a podokna úloh klientů systému Office. Tento typ flexibility umožňuje vytvářet zcela přizpůsobené možnosti práce uživatelů s obchodními daty.

Je možné spojit více zdrojů dat do jednoho zobrazení, vytvořit řídicí panely se zobrazeními odpovídajících položek, navrhnout vlastní formuláře šité na míru jednotlivým rolím a přizpůsobit dostupné panely nástrojů a příkazy pásu karet přidružené k datům.

Tady jsou mnoha způsobech, jak můžete přizpůsobit přidružené data pomocí SharePoint Designer 2010 uživatelské rozhraní.

Zobrazení

Zobrazení poskytují různé způsoby najdete v části data. Jestli chcete zjistit, v seznamu nebo knihovny nebo externího zdroje dat, můžete použít zobrazení zobrazíte informace, které jsou důležité pro vám a vašim uživatelům. V SharePoint Designer 2010 každé zobrazení, které vytvoříte, které je zobrazení dat, která se zobrazí v XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) a využívá technologii Microsoft ASP.NET. V zobrazení zobrazení a skrytí polí, seřadit, filtrovat, výpočet, můžete použít podmíněné formátování a další. Existuje několik styly zobrazení, které můžete vybírat i rychle začít. Nakonec můžete vytvořit a přizpůsobit všechny zobrazení přizpůsobí datového modelu, uživatelů a vaší firmě.

Formuláře

Shromažďování informací od uživatelů, můžete vytvářet formuláře. Pomocí formulářů vysoce přizpůsobený Web-based uživatelů můžete snadno odepsat dat ke zdroji dat. Podobně jako zobrazení můžete přizpůsobit vzhled pole podle stavu data, role uživatele a další. Formuláře mohou sloužit k zobrazení dat, úprava dat a vytváření dat a návrhu formulářů pomocí SharePoint Designer 2010 na předdefinované formuláře editoru (ASPX soubory) nebo Microsoft Infopathu (pro soubory s příponou XSN). Formuláře lze vytvořit a přizpůsobit pro konkrétní zdrojů, například seznam úkolů a použitím účelem sběru informací o uživatelích na pracovní postup, jak je vysvětleno dále.

Vlastní akce

Používání Tvůrce vlastní akce ve SharePoint Designer 2010, můžete vytvořit vlastní akce, jako jsou odkazy, ikony a skripty na pásu karet služby SharePoint, nástrojů a nabídek položky seznamu. Pokaždé, když přidáte na web nových funkcí, může být usnadní uživatelům nalezení a použijte ji vystavením této funkce v nabídce SharePoint. Můžete taky vlastních akcí na podporu uživatelům provádění některých úkolů na daný objekt, například spuštění pracovního postupu do seznamu.

Webové části:

Webové části budou moduly jednotky informací – samostatná data nebo funkci –, který se přidá na stránku Sharepointu. Zobrazení a formuláře popsané výše jsou uložené ve webových částí, ale kromě tyto prvky, které můžete přidat webové části, které konfigurovat celou řadu funkcí a způsoby, jak pracovat s daty. Uživatele můžete upravit webové části v prohlížeči přidáte je do zóny webových částí v SharePoint Designer 2010. Webových částí a stránek webových částí se rychlé a efektivní způsob, jak přizpůsobit webového rozhraní pro uživatele ve službě SharePoint.

Integrace klientů

U externích zdrojů dat, které používají externí typy obsahu, je možné příslušné informace zviditelnit v klientských aplikacích, jako jsou Microsoft Outlook 2010 a pracovní prostory aplikace SharePoint Workspace. Můžete vytvořit rozhraní, jehož pomocí budou uživatelé číst, zapisovat a odstraňovat externí obchodní data přesně stejným způsobem, jako by data byla součástí aplikace. K tomuto účelu lze použít klientské formuláře, oblasti a podokna úloh. Uživatelé tak mohou s obchodními daty pracovat na webech a v aplikacích systému Office, které nejlépe znají a které již používají.

Navigace

Navigace přehrává klíčové části v rozhraní, které vytvoříte pro uživatele a je oblast, která je spravován v rámci služby SharePoint, nikoli pouze SharePoint Designer 2010. Můžete třeba upravit navigační odkazy v zobrazení dat nebo formuláře, webové části pracovního postupu, nebo na úrovni webů, například na horním panelu odkazů nebo Snadné spuštění. Chcete, abyste měli jistotu, že web a všechny její část budou modelu dobře plánované navigace vaši uživatelé můžete sledovat.

Další informace o vytváření rozhraní formátováním dat v SharePoint Designer 2010 v části Viz také.

Začátek stránky

Správa obchodních procesů

Každý obchodní proces organizace sestává ze sady činností, které jsou navzájem spojeny na základě běžných podnikových potřeb. Kolem tohoto modelu jsou navrženy pracovní postupy, které jsou založeny na pravidlech a obsahují sady podmínek a akcí. Na základě sekvence podmínek a akcí jsou uspořádány a spuštěny série akcí, které odpovídají pracovnímu procesu.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Můžete vytvořit pracovní postupy pomocí SharePoint Designer 2010, které spravují nejjednodušší nejčastěji složité obchodních procesů v organizaci. Pracovní postupy provést díky automatizaci obchodních procesů aplikace a lidské týmovou prací. Pracovní postupy pro obchodní procesy aplikace může aktualizovat jeden zdroj dat při změně; jiného datového zdroje a pracovní postupy pro lidské týmovou prací může odeslat dokument do nadřízenému ke schválení.

Pracovní postup služby SharePoint představuje aplikační logiky obchodní procesy aniž by bylo potřeba zadat kód. To je možné editorem výkonné ještě intuitivní pracovního postupu v SharePoint Designer 2010 umožňující vnořené logiky dílčích kroků a další. Můžete taky můžete navrhnout a sdílení pracovních postupů v aplikaci Microsoft Visio s jeho vývojový diagram šablony, které je možné exportovat do SharePoint Designer 2010.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Tady jsou stavebních bloků pracovních postupů v SharePoint Designer 2010.

Události

Událost spouští neboli zahajuje pracovní postup. Jeden typ události představuje změna ve zdroji dat, například vytvoření nové položky nebo změna položky. Jiným typem události je událost aktivovaná uživatelem, účastníkem pracovního postupu. Pracovní postupy, které se spustí při změně zdroje dat, jsou obvykle součástí pracovního postupu zaměřeného na aplikace, jenž je určen k automatizaci obchodního procesu, jako je kopírování souborů na základě stavu dat. Pracovní postupy, které mohou být zahájeny uživatelem, jsou obvykle součástí pracovního postupu spolupráce osob, jako je schvalování obsahu. Pracovní postupy lze nastavit na rozpoznání obou typů událostí a mohou být také založeny na jejich kombinaci.

Podmínky

Podmínky určují, kdy se pracovní postup spustí nebo provede nějakou činnost. Vzhledem k tomu, že pracovní postupy jsou přidruženy ke zdroji dat, určuje podmínka změnu, ke které musí ve zdroji dat dojít, aby se spustil pracovní postup. Podmínky obvykle začínají klauzulí „Jestliže se pole rovná hodnotě“. Jednu podmínku lze použít u více akcí a u jedné akce je možné použít více podmínek. Podmínky a jedna nebo více akcí jsou spojeny v pravidlech: Jsou-li všechny klauzule v podmínce pravdivé, bude provedena přidružená akce.

Akce

Akce jsou základní jednotky práce v pracovním postupu. Při návrhu pracovního postupu určíte potřebné posloupnosti akcí a potom sestavování tuto řadu akcí v Návrháři pracovního postupu. Můžete nastavit je tak, aby se vyskytují aspoň jedna po dalších (sériové akce) ve stejnou dobu (Paralelní akce). Pracovní postup může obsahovat libovolný počet akce, kterou vykonává samotného pracovního postupu a účastníků v pracovním postupu. SharePoint Designer 2010 obsahuje celá řada připravených, opakovaně použitelný akce. Použití tyto akce, pracovních postupů můžete, například posílat e-maily, zkontrolujte položky nebo oddálit seznamy, dělat výpočty a různých dalších věcech.

Mezi tyto akce patří zvláštní sada akcí úkolu, například akce Spustit proces schválení a Spustit proces pro odeslání názoru, jež obsahují samostatný editor pracovních postupů, který je určen pro procesy úkolů prováděných zaměstnanci v organizaci. Pomocí těchto akcí lze vytvořit a přizpůsobit sofistikované pracovní postupy, jež umožňují správu téměř jakéhokoli podnikového procesu.

Kroky

Pracovní postupy jsou sestaveny z jednoho či více kroků a dílčích kroků. Kroky umožňují seskupit podmínky a akce tak, aby mohla být jedna sada pravidel vyhodnocena a provedena před další sadou. Každý krok může obsahovat libovolný počet podmínek a akcí. Pracovní postup lze navrhnout jako sekvenci akcí v kroku nebo dílčím kroku. Před pokračováním dalším krokem jsou pravidla jednoho kroku zpracována až do konce, takže je třeba do jednoho kroku seskupit všechna pravidla nezbytná k provedení konkrétní požadované akce nebo akcí. Kroky je možné použít také jako způsob uspořádání pracovního postupu, zejména v případě, že obsahuje velký počet akcí a velmi málo podmínek.

Formuláře

Pracovní postupy často obsahují formulářů, které umožňují shromažďování informací od účastníci pracovního postupu na předdefinované časy v pracovním postupu. Jsou taky Povolit účastníkům práce s úkoly spojené s pracovním postupem. V pracovním postupu můžete navrhovat inicializačního formuláře pro shromažďování informací od uživatelů, kdy budou začínat pracovního postupu, přidružovacího formuláře přidružit pracovní postup seznamu nebo typu obsahu, formulářů pro vlastní úkoly spojené se seznamem úkolů. Při návrhu formulářů, můžete v SharePoint Designer 2010 nebo vlastní formuláře (s příponou XSN stránek) navržený s Microsoft InfoPath 2010 nativní ASP.NET formuláře založené na (ASPX stránek). Aplikace InfoPath poskytuje mnohem víc v přizpůsobení a branding pro formuláře pracovních postupů.

Proměnné

Proměnná je umístění úložiště dat nebo mezipaměť v rámci pracovního postupu. Pomocí proměnných lze do pracovního postupu uložit různé typy dat a později na tato data odkazovat prostřednictvím vyhledání pracovního postupu. Existuje řada typů proměnných, které lze použít v pracovním postupu. Můžete použít například proměnné generované parametry inicializačního formuláře a místní proměnné, které obsahují data přidružená k aktuálnímu pracovnímu postupu. V místní proměnné lze použít množství datových typů proměnných, k nimž patří logická hodnota, datum a čas, ID položky seznamu, číslo a řetězec. Po vytvoření proměnné a nastavení její hodnoty můžete na tuto proměnnou odkazovat v podmínce nebo akci v pozdější fázi pracovního postupu.

Začátek stránky

Návrh a grafický koncept

Konečný oblasti přizpůsobení poskytovanou SharePoint Designer 2010 je návrh a značku – to znamená, přičemž podnikové vzhledu a jejich použití webu služby SharePoint. Můžete zahrnout firemní logo, barevné schéma, záhlaví a zápatí, podpory grafických objektů, vlastní navigaci a další. V důsledku toho každé stránky na webu umožňuje okamžitě rozpoznat jako součást větší podnikové síti. V SharePoint Designer 2010 navrhování a značku Sharepointových webů pomocí stránky předlohy, rozložení stránek a CSS stylů.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Navrhování webu a přidání prvků firemní identity se odlišuje od ostatních pilířů přizpůsobení, u nichž je pozornost zaměřena na vytváření vlastních obchodních řešení. Přidání prvků firemní identity se obecně provádí méně často a na nejvyšší úrovni kolekce webů, například na intranetovém nebo internetovém portálu. Tento vlastní grafický koncept poté dědí podřízené weby vytvořené na nižších úrovních hierarchie. Práce spojené s grafickým konceptem také s větší pravděpodobností provádí návrhář webu, nikoli autor řešení.

Z těchto důvodů jsou stránky předlohy, rozložení stránek a šablony stylů CSS ve výchozím nastavení zakázány pro všechny uživatele s výjimkou správců kolekcí webů. Díky tomuto nastavení mají k těmto výkonným, avšak citlivým souborům přístup pouze osoby zodpovědné za grafický koncept webu. Pro konkrétní uživatele je můžete samozřejmě opět povolit.

Při návrhu webu tady jsou způsobů, jak můžete vytvořit vlastní značky pro weby pomocí SharePoint Designer 2010.

Stránky předlohy

Stránky předlohy jsou funkce ASP.NET a jsou zahrnuty ve službě SharePoint jako způsob, jak vytvořit rozložení webu na jednom místě a znovu ho použít jako šablonu pro ostatní stránky v organizaci. Pokaždé, když zobrazíte stránku na Sharepointovém webu, který máte zobrazený, dvě stránky sloučit – stránku předlohy a stránku obsahu. Stránka předlohy definuje společné rozložení a navigace (tvořících obvykle doleva, horní a dolní části stránky). Stránka obsahu dodává stránku specifický obsah. SharePoint Designer 2010 obsahuje celá řada nástrojů, které slouží k přizpůsobení stránek předlohy a ke sdílení s ostatními s úpravami stránek.

Rozložení stránky

Pokud pracujete s webem publikování, navrhujete také vzhled a rozložení webu pomocí rozložení stránky. Rozložení stránky slouží jako šablony stránek publikování vytvořených uživateli v organizaci. Jako doplnění funkcí stránky předlohy poskytují podrobnější řízení a strukturu stránky publikování. Označují například možnost umístění nadpisu, textu a grafiky na stránce. Stránky publikování používají infrastrukturu publikování ve službě SharePoint a přispívají ke zjednodušení tvorby a publikování obsahu pomocí prohlížeče bez veškeré režie obvykle spojené s takovým procesem.

Šablony stylů CSS

Jako většina webů a webové aplikace SharePoint pomocí šablony stylů (CSS) použití barev, grafiky a umístění na jednotlivé objekty, které tvoří stránek na webu. V mnoha případech existuje více stylů pro stránku použita. Chcete-li přizpůsobit tyto styly, můžete upravit přímo na stránku předlohy, rozložení stránky a stránky webu nebo upravte styly přímo v souboru CSS připojeny ke stránce – které můžete dělat pomocí výkonných úpravy šablon stylů CSS nástroje v SharePoint Designer 2010. Můžete taky přizpůsobit motivů SharePoint pomocí soubory šablon stylů CSS. Když si přizpůsobíte soubory šablon stylů CSS, změníte vzhled nebo "změnit vzhled," webu služby SharePoint tak, aby měl podnikové vzhled.

Začátek stránky

Nasazení vlastních řešení služby SharePoint

Všechno v tomto okamžiku se zaměřuje na používání SharePoint Designer 2010 můžete vytvářet skutečné obchodní řešení. Ukázali jsme si, že můžete připojit k a integrace s daty prostředí uvnitř a mimo služby SharePoint, vytvářet výkonné uživatelským rozhraním k těmto datům, správě obchodních procesů pomocí pracovních postupů a brand webu odpovídá vaší firemní vzhled a chování.

V nynější fázi je však třeba s vytvořeným řešením provést další kroky, například nasadit řešení na jiný server nebo v celém podniku, otevřít jej v aplikaci Visual Studio pro další přizpůsobení nebo jej uložit offline pro použití na cestách. Potřebujete způsob, jak ze svého řešení vytvořit balíček. K tomuto účelu poslouží možnost Uložit jako šablonu.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Možnost uložení řešení jako šablony patři k výkonným funkcím služby SharePoint. Šablona je uložena jako balíček webového řešení (soubor WSP), který obsahuje úplný obsah webu včetně zdrojů a struktury dat, zobrazení a formulářů, pracovních postupů a webových částí.

Šablony umožňují také podrobnější úpravy. Pracujete například na jedné konkrétní části webu, jako je seznam, zobrazení nebo pracovní postup. Tyto komponenty můžete také uložit jednotlivě jako šablony. Tato možnost představuje zcela nový způsob spolupráce na vývoji řešení.

Dokončení cyklu obchodního řešení ve službě SharePoint

Jako věnovat více času v SharePoint Designer 2010 rychle zjistíte, že máte možnosti přizpůsobení mnohem víc než základní webu. Můžete vytvořit skutečné obchodní řešení, které obsahují datových připojení, data ve formátu RTF uživatelským rozhraním, vlastních pracovních postupů a dokončete branding webu. Je možné vytvářet na serveru SharePoint a můžete řídit cyklus vývoj aplikace, který končí nasadit řešení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×